» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • "Ulucak Höyük’ten Tunç Çağı Sonrasına Ait Seramikler", OLBA XXII (2014), 33-61. (Mayıs 2014)
 • “The Assessment of the 4th Century B.C. Finds from Three Wells Uncovered at Clazomenae HBT (Hamdi Balaban Tarlası) Sector”, OLBA XX (2012), 119-164. (Mayıs 2012)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Late Classical Kantharoi from Klazomenai", Istanbuler Mitteilungen 65 (2015), 83-127. (Aralık 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "The Black-Glazed Pottery from Klazomenai", Keramos Second International Conference on Ceramic Studies, ‘Archaic and Classical Western Anatolia New Perspectives in Ceramic Studies, In Memoriam Prof. Crawford H. Greenewalt Jr. June 3-5, 2015 in Ege University. (Haziran 2015)
 • ERSOY YASAR ERKAN, CEVIZOGLU HÜSEYIN, GÜNGÖR ÜMIT, KOPARAL ELIF, ULUSOY POLAT, HASDAGLI ILKAN. Urla- Klazomenai Kazıları. 34. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2 (34), 191-210. (Mayıs 2013)
 • "Some observations on the Black-Glazed Pottery from Klazomenai" 16th SOMA Florence 2012 – Identity and Connectivity. (Mart 2012)
 • ERSOY YASAR ERKAN, CEVIZOGLU HÜSEYIN, GÜNGÖR ÜMIT, HASDAGLI ILKAN, ULUSOY POLAT. 2007 Yılı Klazomenai Kazısı. 30. Kazı Sonuçları Toplantısı, 3 (30), 233-254. (Mayıs 2009)
 • BAKIR GÜVEN, ERSOY YASAR ERKAN, CEVIZOGLU HÜSEYIN, GÜNGÖR ÜMIT, HASDAGLI ILKAN. 2006 Yılı Klazomenai Kazısı. 29. Kazı Sonuçları Toplantısı, 3 (29), 313-332. (Mayıs 2008)
 • BAKIR GÜVEN, ERSOY YASAR ERKAN, CEVIZOGLU HÜSEYIN, HASDAGLI ILKAN. 2005 Yılı Klazomenai Kazısı. 28. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2(28), 185-202. (Mayıs 2007)
 • BAKIR GÜVEN, ERSOY YASAR ERKAN, ÖZBAY FIKRET, HASDAGLI ILKAN, ZEREN HASDAGLI SÜHEYLA MELIKE. 2004 Yılı Klazomenai Kazısı. 27. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2 (27), 363-372. (Mayıs 2006)
 • Bakır Güven,ERSOY YASAR ERKAN,HÜRMÜZLÜ KORTHOLT BILGE, AYTAÇLAR MEHMET NEZIH, HASDAGLI ILKAN. 1998 Yılı Klazomenai Çalısmaları. 21. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2 (21), 47-56. (Mayıs 2000)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Geç Klasik Dönem'de Klazomenai ve Klazomenai Anakarası'nın Terki", E. Okan & C. Atilla (eds.), Prof. Dr. Ömer Özyiğit’e Armağan, İstanbul, 2015, 221-242. (Aralık 2015)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Bir Deneme Parçası Işığında Doğu Thrakia’da Attika Taklidi Siyah Firnisli Seramik Üretimi", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 13 (2017), 42-66. (Ocak 2017)
 • "Mezar Hediyesi Olarak Mylasa Mastosları", ADerg 21 (2016), 91-104. (Aralık 2016)
 • “Klazomenai Kazıları Işığında İnce Kuşaklı Kaseler Üzerine Bazı Gözlemler”, ADerg XV, 63-77.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • “Klazomenai Kazıları Işığında Yerel Üretim Siyah Firnisli Cup-Skyphoslar Üzerine Bazı Gözlemler”, Işık Şahin (ed.), İsmail Fazlıoğlu Anı Kitabı, Edirne, 2012, 115-124. (Mayıs 2012)

» Verdiği Dersler

Frig-Lidya Arkeolojisi

Geometrik ve Arkaik Dönem Seramiği

Hellenistik Dönem ve Roma Dönemi Seramiği

Karanlık Çağda Yunan Arkeolojisi

Klasik Dönem Seramiği

Yaban Keçisi Stilindeki Bölgesel Özellikler: Güney İonia

Yaban Keçisi Stilindeki Bölgesel Özellikler: Kuzey İonia