» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Metinnam, İ. & Keleşoğlu, S. & Özen, Z. (2014). Teachers’ Views on Using Creative Drama as a Method in Social Studies Education. Journal of Education and Future, 6, 43-57.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Metinnam, İ. ve Keleşoğlu, S. (2018). Özel Okulda Yaratıcı Drama Öğretmeni Olmak: Süreç Odaklı Bir Disiplinin Sonuç Odaklı Uygulayıcıları. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018. Antalya: Starlight Resort Hotel. (Nisan 2018)
 • Metinnam, İ. ve Nayci, Ö. (2018). Öğretmenler Yaratıcı Dramayı Nasıl Tanımlıyor? (Biz Bunları Zaten Yıllardır Yapıyoruz!). 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018. Antalya: Starlight Resort Hotel. (Nisan 2018)
 • Adıgüzel, Ö. & Metinnam, İ. (2017). “Açlık Grevi mi? Ölüm Orucu mu?”: Süreçsel Dramada Öğrenme Bağlamı Oluşturmak. 28. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, 23-26 Kasım 2017. Antalya: Kervansaray Hotel.
 • Özen, Z. & Metinnam, İ. & Keleşoğlu, S. & Akfırat, O. N. (2013). Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği Kadın Eğitmenlerinin Kadın Çalışmalarına ve Kendilerine Yönelik Kadınlık Algılarının İncelenmesi. 23. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, 14-17 Kasım 2013. Ankara: Ankara Üniversitesi
 • Metinnam, İ. & Özen, Z. (2013). Yaratıcı Dramanın Kadın Öncüleri. 23. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, 14-17 Kasım 2013. Ankara: Ankara Üniversitesi
 • Bayraktar, A. & Metinnam, Kürkçü, Ö. & Metinnam, İ. (2013). Çocuk Kitaplarında Cinsiyetin İncelenmesi. 23. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, 14-17 Kasım 2013. Ankara: Ankara Üniversitesi
 • Özen, Z. & Metinnam, İ. (2015).Oral History in Drama Work: A Witness for Drama Revolution Drama in Education Ensemble. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, 13-15 May 2015. Ankara: Ankara University.
 • Keleşoğlu, S. & Metinnam, İ. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınıf İçi Sosyal Adaleti Sağlamaya Yönelik Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamaları. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017. Antalya: Starlight Resort Hotel.
 • Metinnam,İ. (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Drama Oturumu Planlama Süreçlerinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017. Antalya: Starlight Resort Hotel.
 • Metinnam, İ. & Keleşoğlu, S. & Özen, Z. (2014). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Bir Yöntem Olarak Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Öğretmenlerin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar. 3. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 28-30 Nisan 2014. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Metinnam, İ. & Özen, Z. (2017). Müze ortamlarında yaratıcı dramanın bir yöntem olarak kullanılmasına ilişkin eğitimci ve uzman görüşlerinin incelenmesi. 27. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, 2-5 Mart 2017. Bursa: Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi.
 • Keleşoğlu, S. & Metinnam, İ. (2017). Yaratıcı Drama Eğitmenlerinin Sosyal Adalete İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. 28. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, 23-26 Kasım 2017. Antalya: Kervansaray Hotel.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Metinnam, İ. ve Adıgüzel, Ö. (2016). "Bireyin Bireyselliği" Odağında Brian Way’in Drama Anlayışının İncelenmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 11(2), 1-28
 • Özen, Z. & Metinnam, İ. & Keleşoğlu,S. & Akfırat, O. N. (2016). Kadın Eğitmenlerin Gözünden Çağdaş Drama Derneği ve Kadın Sorunu. Yaratıcı Drama Dergisi, 11(1), 33-44.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Okvuran, A. & Metinnam, İ. (2012) . Sanat ve Eğitim İlişkisi: Türkiye’de İlköğretim Okullarında Sanat Eğitimi. Kamusal Eğitim Sempozyumu, 04-06 Ekim 2012. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Metinnam, İ. (2011). Brian Way'in "Katılımcı Tiyatro" Yaklaşımının Çocuk Tiyatrosu Bağlamında Değerlendirilmesi. 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 05-07 Eylül 2011 (sf. 439-445). Ankara: Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Özen, Z. & Metinnam, İ. (2017). Çocuk ve Drama. IX. Ulusal Çocuk Kültürü ve Kongresi "Çocuk ve Sanat", 3-6 Ekim 2017. Ankara: A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Özen, Z. & Metinnam, İ. (2016). Bölüm 8 Dramatik Yapı: Oyun Biçim Alıyor. Pınar Özdemir Şimşek (Ed.), Yaratıcı Drama Sınıf İçinde ve Dışında, Nellie McCaslin içinde (s. 142-155). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Metinnam, İ. & Özen, Z. (2016). Bölüm 14 Bir Öğretim Yöntemi Aracı Olarak Drama. Pınar Özdemir Şimşek (Ed.), Yaratıcı Drama Sınıf İçinde ve Dışında, Nellie McCaslin içinde (s. 256-279). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Samur-İnce, Ö. & Metinnam, İ. & Şen, E. (2016). 'Yaşanmışlık ve Karşıtlıklar Üzerinden Edebiyatı Okumak' Sevim Ak'la Bir Söyleşi. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Adıgüzel,Ö. & Metinnam, İ. & Özen, Z. (2014). Yaratıcı Drama Bibliyografyası. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Okvuran, A. & Metinnam, İ. (2013). Kamusal Eğitim Eleştirel Yazılar. Kurul, N., Öztürk, T. ve Metinnam, İ (Ed.). Sanat ve Eğitim İlişkisi: Türkiye’de İlköğretim Okullarında Sanat Eğitimi (sf. 341-355). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği ASSİTEJ Dil Derneği

Editörlük / Yayınlama

 • Kurul, N. & Öztürk, T. & Metinnam, İ (Ed.). (2013). Kamusal Eğitim Eleştirel Yazılar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Yapılan Hakemlikler

 • Yaratıcı Drama Dergisi

Sertifikalar

 • Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği M.E.B Özel Doğaç Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği Programı Sertifikası (320 Saat)

» Verdiği Dersler

İOÖ405 DRAMA

PFS109 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

SIN404 SANAT EĞİTİMİ