» Biyografi

                                                    Arş.Gör.Dr. İsmail Hakkı KURTULUŞ
                                                 E posta: ihakkikurtulus@trakya.edu.tr
 
Telefon : (284)  235 95 27 - 28 / Dahili

1985 - 1989 : İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi A.B.D.
1989 - 1992 : İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi A.B.D.Yüksek Lisans
2020            : İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi A.B.D. Doktora

İş Deneyimi

1993 - 2003 : Trakya Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Araştırma Görevlisi
2003 - 2004 : Trakya Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Öğretim Görevlisi
2004 - Trakya Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Araştırma Görevlisi
2020 - Trakya Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Araştırma Görevlisi Dr.

Kazılar ve Arazi Çalışmaları

1988 - 1993 : Prof. Dr. Oktay Aslanapa, Prof. Dr. Ara Altun başkanlığındaki "İznik Çini Fırınları Kazısında" uzmanlık görevi.
1992              : Azerbaycan' a yapılan mesleki gezi ile Bakü, Apşeron, Gence, Şeki, Şamahı, Kabala, Zagatala kentlerindeki mimari eserler ve kalıntılar üzerinde inceleme çalışmaları
1993,1994    : Kırklareli müzesi ile Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünün ortak olarak yaptıkları "Vize Ayasofyası temizlik ve restorasyon çalışmalarında" uzmanlık görevi
1993               : Isparta, Yalvaç Müzesi ile Yrd. Doç. Dr Özkan Ertuğrul başkanlığında ortak olarak yapılan "Pisdia Antiokhia Antik Kenti Kurtarma Kazısında" uzmanlık görevi
1995               : Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile kendi başkanlığında "Trakya Bölgesinde Bulunan Türk Dönemi Kaleleri" projesini, yüzey araştırmaları yaparak, Kırklareli ilindeki çalışmaları tamamladı.
1995               : Samsun Müze müdürlüğü tarafından yapılan "Amisos Antik Kenti Kurtarma Kazısı ve Mozaik Kaldırma Çalışamalarında" uzmanlık görevi
1995,1996     : Kırklareli müzesi ile Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünün ortak olarak yaptıkları "Vize Tiyatro Kazısında" uzmanlık görevi
2004                : Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile, İzmit müzesi ile, Yrd. Doç.Dr. Özkan Ertuğrul Başkanlığında yapılan "İzmit Bölgesi Yüzey Araştırması" çalışmalarında uzmanlık görevi
2005                : Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile Edirne Müzesi ve Trakya Üniversitesinin katılımıyla yürütülen "Edirne Sarayı Kazısında" uzmanlık görevi
2005,2006,2007,2008,2010: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü' nün izni ile Prof.Dr. Engin Beksaç tarfından yürütülen "Kuzeybatı Anadolu ve Trakya' da Erken Kültistik Kaya (Kaya Oyma Megalit) Anıtları ve Kült Alanları Projesi" yüzey araştırması çalışmaları ekibinde uzmanlık görevi
2010                : Ödemiş Müzesi ve Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından ortak olarak yapılan "Beydağ Kalesi Kazısı" nda uzmanlık görevi

Yayını Yapılan Sempozyum / Konferans Bildirileri 


1996               : "Trakya Bölgesi Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale İllerinde Türk Dönmi Kaleleri", Uluslararası Arkeometri ve Yüzey Araştırmaları Sonuçları Sempoyumu, Ankara.
2002               : "Kırklareli Mahya Dağı Güneyindeki Trak Kalesi Hakkında", 6. Müzecilik Semineri, İstanbul Askeri Müzesi, İstanbul.
2003               : "Dünden Bugüne Bağlarbaşı, Altunizade ve Kısıklı' daki Kültür Mirasımız I, Üsküdar Belediye Başkanlığı, Üsküdar Sempozyumu I, İstanbul.
2004               : "Dündem Bugüne Bağlarbaşı, Altunizade ve Kısıklı' daki Kültür Mirasımız II, Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Sempozyumu II, İstanbul.
2006               : "Kırklareli Demircihalil Köyündeki İki Trak Kalesi Hakkında", Yıldız Dağları ve Yakın Çevresi Tarihi Araştırmalar Sempozyumu, Kırklareli.
2010               : "Şarköy-Kumbağ Arasındaki Kültür Mirasımızın Korunmasının Önemi Hakkında", Tekirdağ Değerleri Sempozyumu, Şarköy.
2011               : "Trakya' nın Karadenizi Kırklareli; Eski Halkı Traklar ve Onlardan Kalan Tepe Kaleleri" I. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi, Sinop.
2012               : "Kırklareli, Sivriler Köyündeki Roma-Bizans Kalesi", Uluslararası Katılımlı XVI. Ortaçağ -Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sivas.
2015               : "View on Iconography of Still Life Painting Portrayal on Table in 17 th Century Holland Art", International Conference On The Changing World and Social Research I, Avusturya, Viyana.  
2015               : "Impact of Wars and Unplanned Urbanization on Islam Architecture and Collective Memory", SSHIF-International Symposium on Global Perspectives on Social Sciences and Humanities, Polonya, Varşova. 
2017               : "Osmanlı Minyatürleri Savaş Sahneleri Hakkında Kısa Bir Derleme" RessCongress 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Bandırma.
2020                : "Edirne İli, Keşan İlçesi, Mecidiye Köyü, İtalyan Koyundaki Magarisi Kalesi" 24. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (7-9 Ekim 2020), Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi.Yayını Olmayan Sempozyum / Konferans Bildirileri

1997                 : Trakya Üniversitesinin 15. Kuruluş Yılı Etkinlikleri kapsamında, Türkan Sabancı Kültür Merkezinde "Trak Kaleleri" konulu konferans verildi.
2002                 : Trakya Üniversitesinin 20. Kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, Türkan Sabancı Kültür Merkezinde "Osmanlı Minyatürlerinde Savaş Sahneleri" konulu konferans sunuldu.
2006                   : 3 Ekim 2006 tarihinde, Kırklareli Hareketi Derneğinde "Trak Kalelerinin Genel Özellikleri" konulu konferans verildi. 
2006                   : 10 Ekim 2006 tarihinde Çorlu İş adamları ve Sanayicileri Derneğinde, "Düzorman Köyü Trak Kalesi Bağlamında Trak Kalelerinin Genel Özellikleri" konulu konferans verildi.
2006                    : "Üsküp Kalesi" konulu bildiri I. Pınarhisar Tarih ve Kültür Sempozyumunda" sunuldu.
2007                    : Trakya Üniversitesinin 25. Kuruluş Yılı Etkinlikleri Kapsamında, Sanat Tarihi Bölümünün Düzenlediği Trakya Çalışmaları Panelinde, "Edirne' de ki Namazgahlı Çeşmeler Hakkında Notlar" konulu bildiri sunuldu.
2007                    : Trakya Üniversitesi, Biyoloji Bölümünün TUBİTAK ile ortak olarak İğneada' da düzenlediği Longoz' dan Meriç' e Doğal Çevre Yaz Okulu kapsamında, "Trak Kaleleri Hakkında Bir Kaç Not" konulu bildiri sunuldu.
2007                     : "Çukurpınar (Sazara) Köyündeki Bir Trak Kalesi: Büyük Kale", konulu bildiri Trakya' ya Adlarını Verenler: Uluslar Arası Trakoloji Konferansında(28-29 Eylül 2007) sunuldu.
2007                     : "Trakya' da ki Trak (Demir Çağ) Kalelerinin Tipolojik Özellikleri", konulu bildiri I. Ulusal Kaynarca Sempozyumunda (17 Ekim 2007) sunuldu.
2007                     : "Vize Çevresindeki Örnekler İle Trak Kaleleri Hakkında Görüşler" konulu bildiri III. Uluslar Arası Vize Tarih ve Kültür Sempozyumunda (02-04 Kasım 2007) sunuldu.
2008                     : Trakya Üniversitesi, Bahar Şenlikleri Kapsamında 13 Mayıs 2008 tarihinde Türkan Sabancı Kültür Merkezinde "Keramik Sanatının Oluşumu ve Osmanlı Keramikleri" konulu konferans verildi.
2008                      : "Trakya' da bilinmeyen İki Trak Kalesi" konulu bildiri I. Tozaklı Tarih ve Kültür Sempozyumunda (17 Mayıs 2008) sunuldu.
2008                      : "Trakya Kalelerinin Korunma Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu konferans, Kırklareli Müzesi, Müzecilik Haftası Etkinliklerinde (22 Mayıs 2008) sunuldu.
2008                      : "Some Observation on the Thracian Castle In Eastern Thrace" konulu bildiri 11.th. Annual Mediterranean Studies Association International Congress (May 28-31 2008), Leuphana Universitat Lüneburg' da sunuldu.
2008                       : "Three Iron Age (Thracian) Castles From Çukurpınar, Kırklareli in Northwestern Turkey", 12 Th Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA), Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs' da sunuldu.
2011                      : "Edirne Saat Kulesi" konulu bildiri IV. Trakya Tarihi Araştırmaları Sempozyumunda (16 Mayıs 2011) sunuldu.
2012                      : "Kırklareli, Sivriler Köyündeki Roma-Bizans Kalesi" konulu bildiri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenen,  Uluslar Arası Katılımlı XVI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempoyumunda (18-20 Ekim 2012), sunuldu.
2012                      : "Antik Savaşların Sessiz Tanıkları: Trak Kaleleri" konulu bildiri, II. Uluslar Arası Trakya Megalit Çalışmaları Sempozyumu "Kayalar da Ses Verir" (29 Kasım 2012), Edirne,  sunuldu.
2014                      : "Keşan Bölgesi Kalelerinden Harala Kalesi", II. Uluslar Arası Keşan Tarih Sempozyumu: Osmanlı Öncesi ve Sonrası Keşan (7-8 Kasım 2014), Keşan.
2015                      : "Kırklareli Kaleleri", Kırklareli'nin Kültür ve Turizm Potansiyeli Konulu Panel (05.03.2015), T.C. Kırklarel Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırklareli.
2016                      : "Uzunköprü ve Harala Kalesi" I. Uzunköprü Kültür, Sanat ve Tarım Festivali, 29 Eylül-1 Ekim, Uzunköprü Tarih Paneli (29 Eylül), Bildiri Sunuldu.  
2018                      : "Edirne Kaleleri" Uluslararası Edirne Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (12-14 Ekim 2018), Edirne. Bildiri sunuldu.
2021                       : Arkeoloji Bölümünün Hazırladığı, Prof. Dr. Ahmet Yaraş moderatörlüğünde  "Trakya'da Arkeoloji" Başlıklı Konferanslar dizisi içerisinde,  9 Kasım 2021 tarihinde, 5. oturumda, "Edirne Kaleleri" başlıklı konferans online olarak verildi. Diğer Faaliyetler

2007                      : "Trakya' ya Adlarını Verenler: Uluslar Arası Trakoloji Konferansı (28-29 Eylül 2007) Düzenleme Komitesi Üyeliği.
2010                      : Namık Kemal Üniversitesi tarafından düzenlenen "Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumları (18  Eylül 2010 )kapsamında "Tekirdağ, Şarköy İlçesi Değerleri Sempozyumu (14 Ekim 2010) nda Bilim Kurulu Üyeliği.
2016                      :
 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ermiş İnşaat San. Tic. Ltd. Şti' ne yaptırılan "Güzelköy Cami, Çeşme ve Hamam' ın Restorasyonu" için, Sanat Tarihi Danışmanı olarak, Sanat Tarihi Raporu' nun hazırlanarak yazımı.
2021                       : Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları XXIII Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat tarihi Bölümü,  Bilim Kurulu Üyeliği.

Seminerler

1988                       : "Eyüp' de ki Nakkaş Hasan Paşa Türbesinin Ölçülü Mimari Çizimleri ve Türbenin Tarihsel Geçmişi", İstanbul Üniversitesi
1989                       : "Alanya Kale İçindeki Bizans Eserleri", İstanbul Üniversitesi
1989                       : "Avrupa Resminde Kübizm Akımı", İstanbul Üniversitesi
1995                       : "Edirne Arkeoloji Müzesindeki Maden Eserlar Kataloğu", İstanbul Üniversitesi
1997                       : "Edirne Ekmekçizade Ahmet Paşa Köprüsü", İstanbul Üniversitesi
1997                       : "Türk Keramiklerinde Görülen Geleneksel Motifler ve Anlamları", İstanbul Üniversitesi
1997                       : "Anadolu' da, Türk Sanatında, Ahşap'ta Kullanılan Geometrik ve Bitkisel Geçme Motifleri", İstanbul Üniversitesi

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Edirne İli, Keşan İlçesi, Mecidiye Köyü, İtalyan Koyundaki Magarisi Kalesi", 24. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyum Kitabı (7-9 Ekim 2020), Hacı Bektaş Üniversitesi, Nevşehir, 2021, s. 428-450. (Ağustos 2021)
 • "Osmanlı Minyatürlerinde Savaş Sahneleri Hakkında Kısa Bir Derleme", RessCongress I. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, ildiriler Kitabı, s. 599-617 Bandırma (Ocak 2018)
 • "Impact of Wars and Un-Planned Urbanization on Islam Architecture and Collective Memory", SSHIF-International Symposium on Global Perspectives on Social Sciences and Humanities, Polonya, Varşova. Bildiriler Kitabı, s. 227-247, Detay Yayıncılık, Ankara, 2016. (Eylül 2016)
 • "Views on Iconography of Still Life Painting Portrayal on Table in 17 th Century Holland Art", Proceedings Book of International Conference on the Changing World and Social Research I (25-28,2105),Vienna, Austria, Bildiri Kitabı, s. 564-575. (Aralık 2015)
 • "Trakya' nın Karadenizi Kırklareli: En Eski Halkı Traklar ve Onlardan Kalan Tepe Kaleleri", I. Uluslar Arası Karadeniz Kültür Kongresi Bildiri Kitabı (06-09 Ekim 2011), Karabük, 2013, s. 417-430. (Ekim 2013)
 • "Kırklareli, Demircihalil Köyündeki İki Trak Kalesi Hakkında", Yıldız Dağları Yakın Çevresi Tarih Araştırmalar Sempozyumu Bildiriler Kitabı (22-25 Mayıs 2006), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2007, s. 112-119. (Eylül 2006)
 • "Trakya Bölgesi Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale İllerinde Türk Dönemi Kaleleri", T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, XIV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Bldiriler Kitabı, C.II, s. 31-54, Ankara, 1996. (Mayıs 1997)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Altınyazı (Harala) Köyü Kalesi Üzerine Gözlemler", Journal of Archaeology & Art Arkeoloji ve Sanat Dergisi, S. 150, s. 181-194, İstanbul. (Aralık 2015)
 • "Traklarda Savunma ve Kale", Aktüel Arkeoloji, S.3., Kasım,2007, s.67-71. (Kasım 2007)
 • "Karagümrük'te İki Çeşme Ağlarken" Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, S.7., İstanbul, Nisan, 1990, s. 51. (Nisan 1990)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • : “Kırklareli, Sivriler Köyündeki Roma-Bizans Kalesi”, XVI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı (18–20 Ekim 2012), Sivas, 2014, C. 2, s. 513-528 (Ekim 2014)
 • "Şarköy-Kumbağ Arasındaki Kültür Mirasımızın Korunmasının Önemi Hakkında", Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı (18-Eylül - 21 Ekim 2010), Ege Basım, Şubat, 2011, s. 49-60. (Şubat 2011)
 • "Dünden Bugüne Bağlarbaşı, Altunizade ve Kısıklı' daki Kültür Mirasımız II", Üsküdar Sempozyumu Bildiriler Kitabı C.I-II., (12-14 Mart 2004)", C.I, Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Araştırmaları Merkezi Yayını, İstanbul, Mart,2005, s. 354-368. (Mart 2005)
 • "Dünden Bugüne Bağlarbaşı, Altunizade ve Kısıklı' daki Kültür Mirasımız", Üsküdar Sempozyumu Bildiriler Kitabı C.I-II., (23-25 Mayıs 2003)", C.I, Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Araştırmaları Merkezi Yayını, İstanbul, Ocak,2004, s. 382-408. (Ocak 2004)
 • "Kırklareli, Mahya Dağı Güneyindeki Trak Kalesi Hakkında", 6. Müzecilik Semineri Bildiriler Kitabı (25-27 Mayıs 2002), T.C. Genel Kurmay Başkanlığı, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Yayınları, İstanbul,2002, s. 79-83. (Eylül 2002)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • EDİRNE KALELERİ (Kasım 2021)
 • KIRKLARELİ'NİN BİLİNMEYEN TRAK-ROMA-BİZANS KALELERİ, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 294 sayfa, resimli (KİTAP) (Nisan 2014)
 • "Kırklareli, Çukurpınar Köyü Trak (Demir Çağ) Tepe Kaleleri ve Bir Mimari Kalıntı", İsmail Fazlıoğlu Anı Kitabı, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, Edirne, 2012, s. 177-187. (Ocak 2012)
 • TEKİRDAĞ-MÜREFTE-ŞARKÖY KIYI ŞERİDİ MONOGRAFİSİ, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 216 sayfa, resimli (KİTAP) (Eylül 2007)

Diğer

 • "Edirne Saat Kulesi", Yöre Dergisi, S. 134, Mayıs, 2011, Edirne, s. 33-39. (Mayıs 2011)
 • "Edirne' de Namazgahlı Çeşmeler II ", Yöre Dergisi, S. 119, Ocak,2010, s. 76-85. (Ocak 2010)
 • "Edirne' de Namazgahlı Çeşmeler I ", Yöre Dergisi, S.118, Ocak,2010, s. 30-33. (Ocak 2010)
 • "Trakların Kültür Coğrafyamızdaki Yeri", İnşaat Sanayi Dergisi, Yıl 17, S. 106, Ankara Mart-Nisan 2008, s.70-71. (Nisan 2008)
 • "Bir Trak Kalesi: Çingene Kale", Yöre Dergisi, S.74., Mayıs, 2006, s. 29-32. (Mayıs 2006)
 • "Trakya'nın Trak Dönemi Kaleleri (Düzorman Köyü Kalesi)", İlgi, Bahar,1999, s. 22-27. (Nisan 1999)
 • "Tekirdağ Kıyı Şeridinde Bizans ve Osmanlı Buluntuları", Sanatsal Mozaik Dergisi, S. 17, İstanbul, 1997, s. 64-71.
 • "Tekirdağ Kıyı Şeridinde Osmanlı Dönemi Buluntuları", İlgi, S.76, İstanbul, 1994, s. 3-9. (Şubat 1994)
 • "İlgiye Muhtaç Bir Belde: Uçmakdere" İlgi dergisi, S.62, İstanbul, 1990, s. 13-17. (Haziran 1990)
 • "Karagümrükte İki Çeşme Ağlarken" Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı.7. İstanbul. (Nisan 1990)

» Verdiği Dersler

Bilimsel Çalışma Yöntemleri

İslam Öncesi Mısır ve İran Sanatı

İslam Öncesi Türk Sanatı

İslam Sanatı

Klasik Arkeolojinin Tarihi Coğrafyası

Osmanlı Devri El Sanatları ve Süsleme

Sanat Tarihine Giriş

Tarihi Coğrafya

» Duyurular

23 Kasım 2021 » EDİRNE KALELERİ