» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Cebeci, N., Yıldız, I.G. "The catalyst role of teacher: from the perspective of prospective teachers." International Association of Research in Foreign Language Education and Applied Linguistics ELT Research Journal, 6(2), 193-204 ISSN: 2146-9814 (Eylül 2017)
 • Yıldız, I.G. "Sample scientific text analysis through textlinguistic approach", International Association of Research in Foreign Language Education and Applied Linguistics, ELT Research Journal, 4(4), 255-265, ISSN: 2146-9814
 • Ögeyik, M.C. & Yıldız, I.G. "Education: With or Without Internet Resources: If With to What Extend?" The International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 6/4.
 • Yıldız, I.G. & Ögeyik, M.C. "Cultural transfer through translation: Turkish samples" The International Journal of Language, Society and Culture, 25, 82-86

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Cebeci, N., Yıldız, I. G. (2018). "Impact of Parental Education on Very Young Learners' Achievement". 2nd International Conference Research in Applied Linguistics (ICRAL), 11-12 October, Malatya, Turkey. (Eylül 2018)
 • Cebeci, N., Yıldız, I. G. (2018). "Attitudes of Freshman Students Towards Writing: Sample of Trakya University ELT Department." Eurasian Conference on Language & Social Sciences, 24-27 July, Riga, Latvia. (Temmuz 2018)
 • Yıldız, I. G., Cebeci, N. (2018). "Yabancı Dil Öğretiminde Avrupa Dilleri İçin Ortak Başvuru Metnine Eleştirel Bir Bakış". Eurasian Conference on Language & Social Sciences, 24-27 July, Riga, Latvia. (Temmuz 2018)
 • Yıldız, I. G., Ögeyik, C. M. (2018). "The Impact of the Level of Learners' Self-esteem on Communication Skills." GlobELT 2018 Conference- an International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, 10-13 May, Belgrade, Serbia. (Mayıs 2018)
 • Cebeci, N., Yıldız, I. G. (2017). "The description of a course: community service in the education faculties at universities in Turkey". 12th Balkan Education and science congress: Education for life, work and well-being, 38-30 September, Nessebar, Bulgaria. (Eylül 2017)
 • Yıldız, I. G. (2017). "An overview of 'early bird catches the worm' case." 12th International Balkan Education and Science Congress: Education for Life, work and well-being, 28-30 September, Nessebar, Bulgaria. (Eylül 2017)
 • Yıldız, I.G. (2016). "Yabancı Dil Öğreniminde İletişimsel Yetiyi Geliştirebilmede Sesbilimsel Yetinin Önemi". IVth International Humanities and Social Sciences Conference, 19-22 May, Berlin, Germany (Mayıs 2016)
 • Cebeci, N., Yıldız, I. G. (2016). "The pros and cons of poetry use in ELT classes: suggestions for an effective language teaching class via use of poetry." 1st International Balkan Child and Youth Literature Congress, 4-7 May, Edirne, Turkey. (Mayıs 2016)
 • Yıldız, I.G., Akyay E. E. (2016). "Designing a sample lesson plan for the young learners of English as a foreign language through the use of short stories as a part of literature". 1st International Balkan Child and Youth Literatüre Congress, 4-7 May, Edirne, Turkey. (Mayıs 2016)
 • Yıldız, I. G. "Eğitimde yeni yönelimler ışığında yaşam boyu öğrenme", 5th International Conference on Research in Education-ICRE. Meeting the Opportunities and Challenges of Educational Research: Multidisciplinary Approach to Educational Research, Edirne, Turkey.
 • Günay, D. & Yıldız, I. G. " Of tasks and young learners: exploring prospective teachers' perspectives", The 7th International ELT Research Conference , Philosophical Perspectives in ELT Research", Çanakkale, Turkey.
 • Yıldız, I. G. " The implementation of task-based activities as stipulated in common European framework", The 5th International Conference, The Language: A Phenomenon Without Frontiers, Varna, Bulgaria.
 • Yıldız, I. G. " The importance of media in pre-school foreign language teaching" 4th International Conference Modern Tendencies in Education, Ohrid, Macedonia.
 • Asutay, H. & Yıldız, I. G. " Literature teaching via help of books with pictures", 4th International Conference Modern Tendencies in Education, Ohrid, Macedonia.
 • Akyay, E. & Yıldız, I. G. " Determining the reasons for choosing ELT departments", 5th International ELT Research Conference, Çanakkale, Turkey.
 • Yıldız, I. G. &Cebeci, N. "Astudy on determining ELT freshman students' attitudes towards speaking skill" the 5th International ELT Research Conference Bridging the Gap Between Theory and Practice in ELT", Çanakkale, Turkey.
 • Cebeci, N. & Yıldız, I.G. "Comparison and contrast of pragmatics and semantics" International Scientific Conference Under The Heading Science, Education, Time as Our Concern, Smolyon, Bulgaria.
 • Yıldız, I.G & Cebeci, N. " Semiotics in teaching English" International Scientific Conference Under the Heading Science, Education, Time as Our Concern, Smolyon, Bulgaria
 • Yıldız, I. G. & Yüksel, G. "The relation between parents' attitudes and very young learners' motivation and achievement" 4th International ELT Research Conference

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yıldız, Işıl Gamze (2022). CANDIDATE TEACHERS’ PERSPECTIVES ON MICRO TEACHING PROCESS. In: S. Sakarya Maden, H. Asutay, S. Akol Göktaş, R. Şentürk, B. Arabacı (Ed.) Pandemi ve Sonrası Germanistik (pp. 209-222). Trakya Üniversitesi. ISBN:978-975-374-337-2 (Aralık 2022)
 • Yıldız, Işıl Gamze (2022). Sosyal ve Duygusal Gelişim Bağlamında Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi İçin Etkinlik Çeşitleri. In: H. Asutay, S. Akol Göktaş, B. Arabacı & R. Şentürk (Ed.) Trakya Germanistik Studien: Digitalisierung in der Sprache und Literatur (Band I) (pp. 145-155). Trakya Üniversitesi. ISBN: 978-605-72018-0-5 (Aralık 2022)
 • YILDIZ IŞIL GAMZE, POLAT HAVVA TÜLİN (2022) 10-11 Yaş Grubuna Yönelik Yabancı Dil Olarak İngilizce Ders Kitaplarındaki Etkinlikler. In: M. Coşgun Ögeyik, K. Uzun (ed.) SOSYAL BİLİMLERDE DİL, TOPLUM, TARİH, EKONOMİ VE SİYASET - 4 (pp. 77-98). Özgür Yayınevi
 • CEBECİ NUR, YILDIZ IŞIL GAMZE (2022). Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri. In: M. Seyhan Yücel, H. Köksal, M. Tahir Öncü, L. Coşan, H. Asutay (Ed.) Dijital Evriminde Germanistik (pp. 135-147). Trakya Üniversitesi.
 • AKOL GÖKTAŞ SELMA, CEBECİ NUR, YILDIZ IŞIL GAMZE (2021). İnteraktif Bilişim Teknolojilerinin Yabancı Dil Derslerinde (Almanca/İngilizce) Kullanımının Öğretim Üyelerinin Tutumuyla İlişkisi. S. Karabatak (ed.) Eğitim ve Bilim 2021-III (pp. 115-129). Efeakademi Yayınevi. (Aralık 2021)
 • CEBECİ NUR, AKBACAK AYLİN, YILDIZ IŞIL GAMZE, FAZLIOĞLU YEŞİM (2021). Üstün Yeteneklilere Yabancı Dil Öğretiminde İçerik Temelli Dil Öğretimi (CLIL) Etkinlikleri. In: L. Vural, S. Sakarya Maden, H. Asutay, G. Kurum, F. Gürbüz (Ed.) Programlanabilen Eğitim (45-64). Çanakkale: Paradigma (Ekim 2021)
 • YILDIZ IŞIL GAMZE, CEBECİ NUR.(2021) YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İLETİŞİMSEL YETİNİN ÖNEMİ. SOSYAL BİLİMLERDE DİL, KÜLTÜR, TOPLUM VE EKONOMi
 • CEBECİ NUR, YILDIZ IŞIL GAMZE, (2021). SINIF ORTAMINDA DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME TEKNİKLERİ SOSYAL BİLİMLERDE DİL, KÜLTÜR, TOPLUM VE EKONOMİ
 • YILDIZ IŞIL GAMZE, CEBECİ NUR (2021).YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İLETİŞİMSEL YETİNİN ÖNEMİ. SOSYAL BİLİMLERDE DİL, KÜLTÜR, TOPLUM VE EKONOMİ
 • CEBECİ NUR, YILDIZ IŞIL GAMZE (2021) SINIF ORTAMINDA DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME TEKNİKLERİ. SOSYAL BİLİMLERDE DİL, KÜLTÜR, TOPLUM VE EKONOMİ
 • Programlanabilen EğitimBölüm Adı:Üstün Yeteneklilere Yabancı Dil Öğretiminde İçerik Temelli Dil Öğretimi (CLIL) Etkinlikleri
 • SOSYAL BİLİMLERDE DİL, KÜLTÜR, TOPLUM VE EKONOMİBölüm Adı:SINIF ORTAMINDA DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME TEKNİKLERİ
 • Yıldız, Işıl Gamze & Coşgun Ögeyik, Muhlise (2019). The Impact of the Level of Learners' self-esteem on Communication Skills. In: H. Asutay, S. Sakarya Maden, M. Coşgun Ögeyik (Ed.) Eğitimde Yeni Yönelimler-New Trends in Education (134-142). Trakya Üniversitesi. (Temmuz 2019)
 • CEBECİ, NUR & YILDIZ, IŞIL GAMZE (2019). Effective Revision Activity Suggestions for the Teachers of Young Learners. In: H. Asutay, S. Sakarya Maden, M. Coşgun Ögeyik (Ed.) Eğitimde Yeni Yönelimler-New Trends in Education (194-201). Trakya Üniversitesi. (Temmuz 2019)
 • Cebeci, N., Yıldız, I. G. (2019). " Effective Revision Activity Suggestions for the Teachers of Young Learners". Eğitimde Yeni Yönelimler- New Trends in Education-, 2019 Trakya University Publishing , International Research Book. 216: 194-201.
 • Yıldız, I. G., Ögeyik, C. M. (2019). "The impact of the level of learners' self-esteem on communication skills". Eğitimde Yeni Yönelimler- New Trends in Education-, 2019 Trakya University Publishing, International Research Book, 216: 134-142
 • Yıldız, I.G. (2018). "The emotional aspect in foreign language learning process: The role of emotional development in child's foreign language learning." Psycholinguistics and Cognition in Language Processing, IGI Global book series advances in linguistics and communication studies, 68-86, USA. (Aralık 2018)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Güvendir, E. & Yıldız, I. G. " Dil edinimi", ISBN: 978-605-5213-89-3, Anı Yayıncılık