» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Cakcak, İ. E., & Kula, O. (2022). Predictive evaluation of SIRI, SII, PNI, and GPS in cholecystostomy application in patients with acute cholecystitis. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 28(7), 940-946. (Temmuz 2022)
 • Cakcak, İ. E., Türkyılmaz, Z., & Demirel, T. (2022). Relationship between SIRI, SII values, and Alvarado score with complications of acute appendicitis during the COVID-19 pandemic. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 28(6), 751-755. (Haziran 2022)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Türkiye’deki Genel Cerrahlar Arasında Tükenmişlik (Eylül 2021)
 • Neoadjuvan ve Adjuvan Tedavinin Rektum Kanseri Üzerindeki Etkileri (Eylül 2021)
 • Dual Mesh Örtüsü Kullanımının Kolon Anastomozu Üzerindeki Etkisi (Nisan 2021)
 • Modifiye Radikal Mastektomi Ameliyatlarında Genel Anesteziye Alternatif Bir Yöntem Olarak Entübe Edilmeksizin Torasik Epidural Anestezi Uygulanması (Mayıs 2018)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Karaciğer Metastazı Olan Evre IV Kolorektal Kanser Hastalarının Küratif Tedavisinin Planlanmasında Multidisipliner Tümör Konseyi Kararlarının Etkisi (Nisan 2022)
 • Rectal Cerrahinin Nadir Bir Komplikasyonu: Alt Ekstremite Fistülleri (Aralık 2021)
 • Künt Batın Travması Sonrası Gelişen Karaciğer ve/veya Dalak Yaralanmalarında Klinik Yaklaşımımız (Nisan 2018)
 • Post ERCP Perforasyonları: Hangi Hastalarda Medikal Teadvi Yeterlidir? (Nisan 2018)
 • Palpe Edilemeyen Meme Lezyonları ve Meme Kanseri Taramaları: Klinik Deneyimimiz (Mart 2018)
 • Son 1 Senede 65 Yaş üstü olup Akut Karın Ağrısı ile Trakya Üniversite Genel Cerrahi Bölümü'nde Yatırılan Hastaların Değerlendirilmesi (Kasım 2017)
 • Az Bilinen Olgular: Memenin Paget Hastalığı (Kasım 2017)
 • Nadir Bir Acil Mastektomi Endikasyonu: Meme Gangreni (Kasım 2017)
 • Trakya Üniversitesi Böbrek Nakli Klinik Tecrübemiz (Kasım 2017)
 • Cilt Melanomunun Metastazına Bağlı Olarak Gelişen Jejunojejunal Intussepsiyon (Kasım 2017)
 • Ratlarda Asetik Asit ile Oluşturulan Deneysel Enterokolit Modelinde Sirolimus Kullanımının Enflamasyon Üzerindeki Etkisi (Kasım 2017)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Mezenter İskemide Tanı ve Tedavi (Mayıs 2021)
 • Mezenter İskemide Tanı ve Tedavi (Mayıs 2021)

Yapılan Hakemlikler

 • Manuscript ID: BalkanMedJ-2022-5-46Acalculous cholecystitis secondary to Epstein-Barr virus infectionType: Clinical Image Submitted: 2022-05-12 (Haziran 2022)
 • Antibiyotik ile Tedavi Edilen Balık Kılçığı Nedeni ile Gelişen İntra-abdominal Apse (Ekim 2021)
 • Kolorektal Cerrahi Sonrası Gelişen Anastomoz Kaçaklarında Procalcitonin,C-Reaktif Protein ve Beyaz Kan Hücreleri Değerlerinin Peridiktif Rolü (Ekim 2021)
 • Radikal Hepatektomi Uygulanan Hepatoselüler Kanserli Hastalarda F-SIRI nin Prognozdaki Prediktif Değeri (Ağustos 2021)