» Biyografi

1965 yılında  Of'ta doğdu. 1982 yılında Taşhan Lisesi'nden mezun oldu. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.  1991 yılında Marmara Üniversitesi Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı'nda Yüksek lisans, 1998 yılında Doktora öğrenimini tamamladı. 2008 yılında Yeni ve Yakınçağ Doçenti ünvanını aldı. 2013 yılında Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atandı.
1987-1992 yılları arasında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 1992 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak naklen atandı. Trakya Üniversitesi'nde 1998-2008 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2008-2013 yılları arasında doçent olarak görev yaptı. 2013 yılında Profeför ünvanını aldı.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • I. SEZGIN, 17-18. Yüzyillarda Karadeniz Sehirlerinden Donanma Için Peksimet Tedariki, Uluslararasi Karadeniz Incelemeleri Dergisi, no. 7, pp. 27-37, 2009
 • I. SEZGIN, Sehzade Süleyman Pasa nin Bolayir Imareti Vakiflari ve Gelirleri XV Ve XVI Yüzyillar, Journal of Turkish Studies, no. 32/3, pp. 417-423, 2009
 • I. SEZGIN, "Sultan II. Selim in Edirne ve Av Gezileri", Türk Kültürü Incelemeleri Dergisi, no. 16, pp. 1-32, 2007
 • I. SEZGIN, Osmanli Fethinden XX. Yüzyil Baslarina Kadar Kirklareli (Kirkkilise) Sehri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 8, pp. 73-82, 2003

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • I. SEZGIN, "Semseddin Sami nin Yerel Yönetimlerle Ilgili Bir Layihasi", Uluslararasi Iki Toplumun Aydini: Semseddin Sami Sempozyumu, vol. 1, no. 1, pp. 191-210, Tiran-ARNAVUTLUK
 • I. SEZGIN, KIBRIS TAN DONANMA IÇIN PEKSIMET TEDARIKI, !. Uluslararasi Akdeniz Karpaz Sempozyumu, vol. 1, no. 1, pp. 135-135, Lefkosa-KKTC
 • I. SEZGIN, "Malkara Kazasi Yer Isimleri Üzerine Bir Degerlendirme", Uluslararasi Tekirdag Tarihi Sempozyumu, Tekirdag-TÜRKIYE
 • I. SEZGIN, Osmanli Devletinde Nehirler ve Göller, Ulusal, Bölüm: Meriç Nehrinde Tasimacilik (17-18. Asirlar), Basim Türü: Basili, pp. 577-582, TÜRKIYE-Kayseri, ISBN978-605-64249-4-6, Not Yayinlari, 20151. Basim
 • I. SEZGIN, Malkara Kazasi Yer Isimleri, Rodosto'dan Süleyman Pasa'ya Tekirdag Uluslararasi Tekirdag Tarihi Sempozyumu, vol. 1, no. 1, pp. 67-78, Istanbul-TÜRKIYE
 • İ. SEZGİN, "Fatih Döneminde Ateşli Silahlar”, I. Uluslararası Hünkâr'a Vefâ Sempozyumu, 1 Mayıs 2013, Gebze. (Mayıs 2013)
 • I. SEZGIN, 17 18 Yüzyillarda Meriç Nehrinde Tasimacilik, Uluslararasi Osmanli Imparatorlugunda Nehirler ve Göller Sempozyumu, vol. 2, pp. 213-220, Kayseri-TÜRKIYE
 • İ. SEZGİN, “Gelibolu Baruthanesinin Bölge Ekonomisine Katkısı”, Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, 9- 10 Mayıs 2013 Çanakkale.
 • İ. SEZGİN, “XV. Yüzyılda Havsa Kazası’nda Yerleşme ve Nüfus”, Sokullu Mehmed Paşa ve Havsa Sempozyumu, 26-27Nisan 2013 Edirne.
 • İ. SEZGİN, “17. ve 18. yüzyıllarda Karadeniz’deki Şehirlerden Donanma için Peksimet Tedariki”, CIEPO Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi XVII. Sempozyumu Bildirileri, Trabzon 2011, s. 433-440. (Eylül 2011)
 • İ. SEZGİN, “Edirne Sarayı İle İlgili Osmanlı Arşiv Belgeleri”, Balkan Ülkeleri Arşiv Kaynaklarında Edirne Uluslararası Sempozyumu, 21-23 Ekim 2010, Edirne 2011, s. 147-157. (Ekim 2010)
 • İ. SEZGİN, “Osmanlı Döneminde Delvine Vakıfları”, I. Uluslararası Balkanlarda Dil, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, Tiran /Arnavutluk, 8-10 Nisan 2010. (Nisan 2010)
 • I. SEZGIN, Filibe deki Sehabettin Pasa Vakiflari, Uluslararasi Osmanli ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar Iliskileri Sempozyumu, pp. 347-353, istanbul-TÜRKIYE

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • I. SEZGIN, "Edirne in the early 18th century", When Sweden was ruled from the Ottoman Empire, Uluslararasi, Bölüm: Basim Türü: Basili, pp. 103-108, ISVEÇ-Stockholm, ISBN878-91-88478-51-3, Armemuseum, 2016, 1. Basim
 • I. SEZGIN, Evliya Çelebi Atlasi, Uluslararasi, Bölüm: Evliya Çelebi ve Edirne, Basim Türü: Basili, pp. 272-273, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-5222-04-8, Mas Matbaacilik, 20121. Basim
 • İ. SEZGİN, “Sivrihisar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 37, 289-291, (2009).
 • I. SEZGIN, Çaginin Siradisi Yazari Evliya Çelebi, Uluslararasi, Bölüm: Evliya Çelebi'nin Gelibolu Hakkinda Verdigi Bilgilerin ArsivBelgeleri ile Karsilastirilmasi, Basim Türü: Basili, pp. 377-382 , Yapi Kredi Yayinlari, 20091. Basim
 • I. SEZGIN, Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi C. 37, Ulusal, Bölüm: SIvrihisar, Basim Türü: Basili, pp. 289-291, TÜRKIYE-Istanbul, Türkiye Diyanet Vakfi, 20091. Basim
 • İ. SEZGİN, "Paşa Livası”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 34, 183-184, (2007).
 • İ. SEZGİN, “Ottomans’ Transition to Rumelia and The First Conquests”, The Great Ottoman-Turkish Civilisation, I, Ankara 2000, s. 138-143
 • İ. SEZGİN, “Osmanlıların Rumeli’ye Geçişi ve İlk Fetihler”, Osmanlı, C. I, s. 211-216, Ankara

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • I. SEZGIN, "Osmanlilarin Rumeliye Geçisi ve ilk Fetihler", Yeni Türkiye Rumeli-Balkanlar Özel Sayi, Ulusal, Bölüm: Basim Türü: Basili, pp. 3948-3954, TÜRKIYE-Ankara, Yeni Türkiye, 20151. Basim
 • İ. SEZGİN, “Osmanlı Döneminde Delvine Vakıfları”, Vakıflar Dergisi, S. 36, Ankara, Aralık 2011, s. 1-24. (Aralık 2011)
 • I. SEZGIN, "XVIII. Asirda Edirne nin Iktisadi ve Ticari Durumu", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 8/1, pp. 27-35, 2006
 • İ. SEZGİN, "Malkara Şehri (1475-1601)", İlmi Araştırmalar, S. 2, İstanbul 1996, s.119-130
 • İ. SEZGİN, "Balkan Savaşları Sonrası Yunanistan'ın Soydaşlarımıza Karşı Sürdürdüğü Politika", Askeri Tarih Bülteni, S. 38, Ankara 1995, s. 101-124.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • İ. SEZGİN, “17. Yüzyılda Keşan Kazasında Yerleşme ve Nüfus”, Keşan Sempozyumu (Keşan Symposium), 15-16 Mayıs 2003, 243-248, İstanbul, 2006.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • İ. SEZGİN, "Evliya Çelebi’nin Edirne Hakkında Verdiği Bilgilerin Değerlendirilmesi", Doğumunun 500. Yılında Bir Seyyah’ın İzleri Evliya Çelebi Sempozyumu 25-26 Mart 2011. (Mart 2011)
 • İ. SEZGİN, “XVI. Yüzyılda Muğla şehrinin Mahalleleri ve Nüfusu”, Osmanlının 700. Yılında Muğla Sempozyumu, Muğla, 6-7 Mayıs 1999.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • İ. SEZGİN, "Gelibolu Baruthanesinin Sehir Disina Tasinmasi",Osmanlidan Cumhuriyete Sosyo Kültürel Siyasi Yansimalar, Ulusal, Bölüm: Basim Türü: Basili, pp. 261-270, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-4993-08-6, Derin Yayinlari, 20151. Basim
 • I. SEZGIN, Osmanli Romanlari Sosyal ve Ekonomik Hayatla Ilgili Belgeler, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-975-374-183-5, Trakya Üniversitesi, 20151. Basim
 • İ. SEZGİN, “XVII. Yüzyılda Edirne”, Evliya Çelebi’nin Şehirleri, Ed. Zekeriya Kurşun, Coşkun Yılmaz, İstanbul 2013, s. 123-128.
 • İ. SEZGİN, “Hayırsever Bir Devlet Adamı: Hersekzade Ahmet Paşa ve Keşan Vakıfları”, Hersekzade Ahmet Paşa Camii’nin 500. Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri (15 Nisan 2011), Edirne 2011, s. 3-8. (Temmuz 2011)
 • I. SEZGIN, "XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Gelibolu’da Ulemanın Ekonomik Durumu", Yücel Dagli Anisina, Ulusal , 2011
 • İ. SEZGİN, "Osmanlı İmparatorluğu’nda Dumansız Barut Üretme Çabaları”, Eskiçağ’dan Modern Çağ’a Ordular –Oluşum, Teşkilat ve İşlev–, Ed. Feridun M. Emecen, İstanbul 2008, s. 329-340.
 • I. SEZGIN, "Gelibolu Baruthanesi", Çanakkale Tarihi II, Istanbul, 2008, pp. 795-804,
 • I. SEZGIN, "Gelibolu Yaya ve Müsellemleri", Çanakkale Tarihi II, Istanbul, 2008 pp. 779-794,
 • I. SEZGIN, " XV ve XVI. Yüzyillarda Gelibolu Sehri", Çanakkale Tarihi II, Istanbul, 2008, pp. 665-694
 • I. SEZGIN, "1529 Edirne Sarayinda Gerçeklesen Insa ve Tamir Faaliyetleri",Izzet Gündag Kayaoglu Hatira Kitabi Makaleler, Ulusal, Bölüm: Basim Türü: Basili, pp. 397-407, TÜRKIYE-Istanbul, Taç Vakfi Yayinevi, 2005

Diğer

 • I. SEZGIN, Çanakkale Tarihi II, Ulusal, Bölüm: XV ve XVI Yüzyillarda Gelibolu Vakiflar, Basim Türü: Basili, pp. 695-726, TÜRKIYE-Istanbul, -, 20081. Basim
 • Kitap Tanıtımı: Birol Çetin Osmanlı İmparatorluğu’nda Barut Sanayi 1700-1900, Ankara 2001”, Türklük Araştırmaları Dergisi, 13-14, 159-174 (2003).
 • Kitap Tanıtımı: Ufuk Gülsoy, Hicaz Demiryolu, İstanbul 1994”, Bilge, 7, 74-75 (1995).
 • [Tercüme] SEZGİN, İ., Majer, Hans Georg, “Osmanlı Ulemasının Ekonomik Durumu”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, 16, 99-107 (1998).

» Projeler

Ulusal » TUBİTAK » 1001

Gelibolu Baruthanesi: Fiziksel Gelişim, Üretim, Finansman
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Osmanlı Diplomatiği (SEÇ) II

Osmanlıca (Tarihi Metinler) IV

Osmanlıca II