» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • I. KAMIL, I BALKAN SAVASI VE BULGAR ORDUSUNDA ERMENI BÖLÜGÜ, Karadeniz Arastirmalari, vol. 13, no. 51, pp. 1-18, ANKARA-TÜRKIYE, 9, 2016
 • I. KAMIL, ENVER PASA NIN BIRINCI DÜNYA SAVASI SIRASINDA BALKANLARI TEFTISI ILE ILGILI BILINMEYEN IKI BELGE, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 18, no. 2, pp. 81-105, EDIRNE-TÜRKIYE, 12, 2016
 • I. KAMIL, Bulgaristan dan Türkiye ye Gerçeklesen 1950-1951 Göçünün Nedenleri, Trakya Üniversitesi Balkan Arastirma Enstitüsü Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 29-64, 12, 2016
 • N. MUSAOGLU, I. KAMIL, Ezikit v protsesa na sizdavaneto na dirjava i natsiya v srednoaziyatskite republiki v sledsivetskiya periyod, Language,Individual,Society.Journal International Scientific Publications, vol. 2, no. 2, pp. 384-393, Burgaz-BULGARISTAN, 9, 2008

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • I. KAMIL, TÜRK KURTULUS SAVASI ILE ILGILI BULGARISTAN DIPLOMATIK BELGELERI (1919-1922), CILT: 1 (1919-1920), Uluslararasi, Basim Türü: Basili, ALMANYA-Saarbrücken, ISBN978-3-330-31976-9, Lambert Academic Publishing, 20171. Basim
 • I. KAMIL, TÜRK KURTULUS SAVASI ILE ILGILI BULGARISTAN DIPLOMATIK BELGELERI (1919-1922), CILT: 2 (1921-1922), Uluslararasi, Basim Türü: Basili, ALMANYA-Saarbrücken, ISBN978-3-330-32211-0, Lambert Academic publishing, 20171. Basim

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • I. KAMIL, Bulgaristan Diplomatik Belgelerine Göre Trakya’da Millî Mücadele ve Türk-Bulgar Iliskileri (1919-1922), Çagdas Türkiye Tarihi Arastirmalari, vol. 17, no. 35, pp. 85-119, 3, 2018
 • I. KAMIL, Pomak Türklerinin ”Kimlik” Mücadelesi ve Bulgaristan Komünist Partisinin Gizli Kararlari (1948-1984), Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arastirmalari Enstitüsü Dergisi, no. 59, pp. 435-477, 5, 2017
 • I. KAMIL, Neuilly Baris Antlasmasi ve Bulgaristan-Yunanistan Nüfus Mübadelesi (1919-1927), Atatürk Yolu Dergisi, no. 60, pp. 91-118, 5, 2017
 • I. KAMIL, Ü. GÜNES, Megali Idea dan Enosis e Kibris 1814 1874, Asia Minor Studies, vol. 2, pp. 165-214, KILIS-TÜRKIYE, 5, 2014
 • I. KAMIL, Osmanli Rus Savasindan Abdülhamid Suikasti na Ermeni Bulgar Isbirligi ve Terörü 1877 1905, Yeni Türkiye, vol. 2, no. 61, pp. 1587-1617, Ankara-TÜRKIYE, 9, 2014

Projeler

 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, II Dünya Savasi nda Büyük Güçler ve Türkiye 1939 1945 , Türkiye nin II Dünya Savasi na savasan devletler grubundan biri lehine girmesi yönünde devletlerin gösterdigi çabalar arastirilmistir Türkiye nin savasa katilmamak amaciyla yaptigi diplomatik faaliyetler ve taraflarin yetkilileriyle görüsmeleri irdelenmis ve Yüksek Lisans tezi olarak hazirlanmistir , Baslangiç Tarihi: 27.01.2014, Bitis Tarihi : 13.12.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi

Diğer

 • I. KAMIL, SOGUK SAVAS SONRASINDA BALKANLAR (1990-2015), Ulusal, Bölüm: Soguk Savas Sirasinda Balkan Devletleri (1945-1990), Basim Türü: Basili, pp. 3-103, TÜRKIYE-ANKARA, ISBN978-605-320-750-4, Nobel Yayinlari, 20171. Basim
 • I. KAMIL, SOGUK SAVAS SONRASINDA BALKANLAR (1990-2015), Ulusal, Bölüm: Dayton Sonrasi Bosna Hersek: Idari-Siyasi Yapi, Ekonomik Durum ve Dis Politika (1995-2017), Basim Türü: Basili, pp. 163-216, TÜRKIYE-ANKARA, ISBN978-605-320-750-4, Nobel Yayinlari, 20171. Basim
 • I. KAMIL, Balkanlar El Kitabi, 2. Cilt: Çagdas Balkanlar, Ulusal, Bölüm: Krallik Döneminde Bulgaristan, Basim Türü: Basili, pp. 547-557, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-342-039-2 (Cilt: 2), Akçag Yayinlari, 20173. Basim
 • I. KAMIL, Balkanlar El Kitabi, 2. Cilt: Çagdas Balkanlar, Ulusal, Bölüm: Komünizm Döneminde Bulgaristan, Basim Türü: Basili, pp. 559-574, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-342-039-2 (Cilt: 2), Akçag Yayinlari, 20173. Basim
 • I. KAMIL, Balkanlar El Kitabi, Ulusal, Bölüm: Krallik Döneminde Bulgaristan, Basim Türü: Basili, pp. 547-557, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-342-039-2, Akçag yay., 20132. Basim
 • I. KAMIL, Balkanlar El Kitabi, Ulusal, Bölüm: Komünizm Döneminde Bulgaristan, Basim Türü: Basili, pp. 559-573, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-342-039-2, Akçag Yay., 20132. Basim