» Biyografi

Hüsnüye DURMAZ lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği bölümünde bitirmiş olup, yüksek lisans ve doktorasını da Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kimya Anabilim Dalında tamamlamıştır. Halen Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Fen eğitimi, kimya eğitimi, öğretmen eğitimi, sosyobilimsel konulara dayalı fen öğrenme ve STEM (FeTeMM) eğitimi gibi çeşitli konularda akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Durmaz, H. & Mutlu, S. (2017). The effect of an instructional intervention on elementary students' science process skills, The Journal of Educational Research, 110(4), 433-445 DOI:10.1080/00220671.2015.1118003 http://dx.doi.org/10.1080/00220671.2015.1118003
 • H. Durmaz, S. Mutlu, The Effects of an Instructional Intervention on 7th Grade Students' Science Process Skills and Science Achievement, 10.14812/cufej.2014.018, CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol. 43, no. 2, pp. 155-168, 2014

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Durmaz, H. & Mutlu, M. (2023). An Investigation of the Effectiveness of 5th Grade Guided Inquiry-Based Activities in Terms of Skills and Perception. Alberta Journal of Educational Research, 69(3), 406-429 (Eylül 2023)
 • Durmaz, H., İşcan, M. (2019). Influence of hexylamine and alcohols as cosurfactants on microemulsion phase behavior and solubilization. Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 10(2), 176-183., Doi: 10.17586/2220-8054-2019-10-2-176-183 (Nisan 2019)
 • Durmaz, H., Oğuzhan Dinçer, E., & Osmanoğlu, A. (2017). Conducting science fair activities: Reflections of the prospective science teachers on their expectations, opinions, and suggestions regarding science fairs, Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 18(1). (Haziran 2017)
 • DURMAZ, H. & MUTLU, S. (2017). The effect of an instructional intervention on elementary students' science process skills, The Journal of Educational Research, 110(4), 433-445. (Ocak 2017)
 • Durmaz, H. (2016). The effect of an instructional intervention on enhancement pre-service science teachers’ science processes skills, Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Volume 17, Issue 2, Article 6 (Dec., 2016). https://www.ied.edu.hk/apfslt/ (Aralık 2016)
 • Özyıldırım, H. & Durmaz, H. (2013). Using Extraction Experiment as a Tool for Teaching Scientific Process Skills. US-China Education Review, 3(10), 754-762.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Durmaz, H. (2017). Examining of 7th Grade Students Scientific Reasoning Skills. 12th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS - 2017. Bulgaria. (Aralık 2017)
 • Durmaz, H. (2016). Fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi, ERPA International Congresses on Education 2016, Bosna-Hersek. (Haziran 2016)
 • Özyıldırım, H. & Durmaz, H. (2016). Fen bilimleri öğretmen adaylarının kimya okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi, ERPA International Congresses on Education 2016, Bosna-Hersek. (Haziran 2016)
 • Durmaz, H. & Çolak, Ö. (2015). Effects of Inquiry-Based Science Teaching on Students’ Skills Of Science Processes and Critical Thinking, and Achievements, International Conference on Education and New Developments 2015 (END 2015), 27-29 June 2015, Porto/ Portugal. (Haziran 2015)
 • Durmaz, H. & Çolak, Ö. (2014). The effect of the inquiry-based science teaching method on scientific literacy (Ekim 2014)
 • Durmaz, H., Oğuzhan Dinçer, E., & Osmanoğlu, A. (2014). Bilim Şenliğinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ve Ortaokul Öğrencilerinin Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi (Ekim 2014)
 • Durmaz, H. & Mutlu, S. (2014). Köy Okullarındaki 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri, Bilimsel Tutum, Fen Öğrenmeye Karşı Motivasyon Ve Akademik Başarılarının incelenmesi (Ekim 2014)
 • Durmaz, H. & Mutlu, S. (2013). Examınıng Concept Learnıng of Mıxtures Subject And Basıc Scıence Process Skılls Through 5e Learnıng Model. Innovations, Challenges and Tendencies in Post Modern Education, Stara Zagora/ Bulgarian.
 • Durmaz, H. (2010). “Novıce Scıence Teachers’ Vıews About Effectıvenesss Of Theır Experıences Of Project-Based Scıence Learnıng And Scıence Faır On Professıonal Development: A Case Study”, The 4th International Conference on Advance and Systems Research (ECNSI-2010), 11/13 November 2010, Zagrep-Croatia. (Kasım 2010)
 • Takuchev, N., Petrova, V., Özyıldırım, H., Durmaz, H., (2009). “Comparative Analysis of the Opinion of Students from Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria and Trakya University, Edirne, Turkey on the Benefit and Risk of Activities with Application of Ionizing Radiation”, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 1-3 Ekim 2009, Edirne. (Ekim 2009)
 • Yagar, H., Durmaz, H., Selen Isbilir, Ş., (2008). “An Investigation on Students’ Understanding of Reducing Sugar Concept in Carbohydrate Chemistry”, IV. International Scientific Conference “Contemporary Intentions in Education, Republic of Macedonia University “Ss Cyril and Methodius”, Faculty of Pedagogy “Ss Clement Ohrid”, 13-15 June 2008, Ohrid-Macedonia. (Haziran 2008)
 • Özyıldırım, H., Durmaz, H., (2008). “The Usage of Scientific Progress Skills as Working Fractional Crystallization Experiment by Students”, IV. International Scientific Conference “Contemporary Intentions in Education, Republic of Macedonia University “Ss Cyril and Methodius”, Faculty of Pedagogy “Ss Clement Ohrid”, 13-15 June 2008, Ohrid-Macedonia. (Haziran 2008)
 • Ekici, N., Durmaz, H., (2008). “Learning How Scientists Work with Application of Project Sample”, IV. International Scientific Conference “Contemporary Intentions in Education, Republic of Macedonia University “Ss Cyril and Methodius”, Faculty of Pedagogy “Ss Clement Ohrid”, 13-15 June 2008, Ohrid-Macedonia. (Haziran 2008)
 • Durmaz, H., Ekici, N., (2008). “An Experience on Project-Based Learning in the Education Faculty”, IV. International Scientific Conference “Contemporary Intentions in Education, Republic of Macedonia University “Ss Cyril and Methodius”, Faculty of Pedagogy “Ss Clement Ohrid”, 13-15 June 2008, Ohrid-Macedonia. (Haziran 2008)
 • Durmaz, H., Özyıldırım, H., (2008). “Micro-Scaled Column-Chromatography for Separation of Colour Materials As Separation Technique”, 10th International Conference on Education, Athens Institute for Education and Research, 26-29 May 2008 Athens, Greece. (Mayıs 2008)
 • Durmaz H, Özyildirim H., (2007). “Comparing the Students’ Attitudes Toward the Experiment and Introducing the Lab Equipment of the Students Who Study Chemistry Laboratory”, Jubılee Scientific Conference with Internatıonal Participation, November 30th –December 1st , 2007, Smolyan-Bulgaria (Aralık 2007)
 • Takuchev N.,Petrova V.,Özyıldırım H.,Durmaz H., (2007). “Comperative Analysis of Student’s Knowledge on Ionizing Radiation-Nature and Applications between Students from Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria and Students from Trakya University, Edirne-Turkey”, Fourth Balkan Congress Education, The Balkans, Europa 22-24 June (Volume 1, pp 233-238) 2007 Stara Zagora- Bulgaria (Haziran 2007)
 • Özyildirim H., Durmaz H., (2007). “Group Behaviour in Open-Ended Experiment Related to Chemical Reaction Rate in Chemistry Laboratory”, Fourth Balkan Congress Education, The Balkans, Europa 22-24 June (Volume 2, pp 337-342) 2007 Stara Zagora- Bulgaria. (Haziran 2007)
 • Durmaz H, Özyildirim H., (2007). “Students’ Ideas about the Open-Ended Experiments as Learning Chemical Equilibrium”, Fourth Balkan Congress Education, The Balkans, Europa 22-24 June (Volume 2, pp 342-347) 2007 Stara Zagora- Bulgaria. (Haziran 2007)
 • Özyıldırım, H., Durmaz,H. (2006). “Trakya Universty Students’ Views On Radioactivity And Radiation”, Jubılee Natıonal Scientific Conference with Internatıonal Participation 20-21 October 2006, Smolyan-Bulgaria (Ekim 2006)
 • Durmaz, H., Oguzhan E. (2006). “Designing and Developing of a Rubric as an Assessing Tool for Project Based Science Teaching”, Jubılee Natıonal Scientific Conference with Internatıonal Participation 20-21 October 2006, Smolyan-Bulgaria (Ekim 2006)
 • Özyıldırım, H., Oğuzhan, E. ve Durmaz, H., “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kendilerini ve Üniversitede Aldıkları Eğitimi Yeterli Görmelerinin Değerlendirilmesi”, T. Ü. Eğitim Fakültesi (8-10)/Ekim/2004, II. Balkan Eğitim Bilimleri Kongresi, Edirne (Ekim 2004)
 • Durmaz, H., Dalgıç, Ö. ve Paksuz, S., “Edirne Merkezde Görev Yapan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin ve T.Ü. Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitim Sürecinin Bazı Öğelerine Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi”, T. Ü. Eğitim Fakültesi (8-10)/Ekim/2004, II. Balkan Eğitim Bilimleri Kongresi, Edirne (Ekim 2004)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Bayır, E., Arabacıoğlu, S., Oğuzhan Dinçer, E., Özyıldıırm, H., Durmaz, H., & Selen İşbilir, S. (2023). Unlocking The Potential of STEM Education in Türkiye: A State-Of-The-Art Analysis of Turkish Landscape. 10. Internatıonal Eurasian Educatıonal Research Congress, Ted University, Ankara. (June 8-11 2023) (Haziran 2023)
 • Durmaz. H. Mutlu, M. (2021). Rehberli Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Laboratuvar Etkinliklerinin 5. Sınıf Öğrencilerinin Araştırma ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. ERPA International Congresses on Education 2021, 03-05 June 2021, Sakarya. (Haziran 2021)
 • Özyıldırım, H. Durmaz, H. & Uludağ, M. (2018). Okul Dışı Öğrenme Ortamı Olarak Arazi Çalışmasına Katılan Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi. 6th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ITTES 2018, Edirne. (Eylül 2018)
 • Aslıhan OSMANOĞLU, Aysun YİĞİTSOY, Beyza ZULE, Emrah OĞUZHAN DİNÇER, Eylem BAYIR, Funda GÜNDOĞDU ALAYLI, Hasan ÖZYILDIRIM, Hüsnüye DURMAZ, Murat ÇELTEK, Musa ULUDAĞ, Nuran EKİCİ, Şefika TEKİN, Yılmaz ÇAKICI (2018). “Edirne Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor” Bilim Şenliğinin Ziyaretçiler Bağlamında Değerlendirilmesi, 13th International Balkan Education and Science Congress BES 2018, Edirne (Eylül 2018)
 • Eylem BAYIR, Yılmaz ÇAKICI, Murat ÇELTEK, Hüsnüye DURMAZ, Nuran EKİCİ, Funda GÜNDOĞDU ALAYLI, Emrah OĞUZHAN DİNÇER, Aslıhan OSMANOĞLU, Hasan ÖZYILDIRIM, Şefika TEKİN, Musa ULUDAĞ, Aysun YİĞİTSOY, Beyza ZULE (2018). “Edirne Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor” Bilim Şenliğinin Proje Ekibi Bağlamında Değerlendirilmesi. 13th International Balkan Education and Science Congress BES 2018, Edirne (Eylül 2018)
 • Alaylı, A. & Durmaz, H. (2018). Determination of Science High School Student’s Misconceptions of Uniform Circular Motion. 13th International Balkan Education and Science Congress BES 2018, Edirne. (Eylül 2018)
 • Durmaz, H., Bayır, E. & Çelik, H. (2018). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Farkındalıkları veGörüşlerinin İncelenmesi. 13th International Balkan Education and Science Congress, Edirne. (Eylül 2018)
 • Durmaz, H. & Yağar, H. (2018). Investigating of Socioscientific Reasoning Undergraduate Students’: Case of Protein Dust and Starch-based Sugar. 1. Uluslararası Balkan Kimya Kongresi, Edirne. (Eylül 2018)
 • Durmaz, H. & Seçkin Karaca, H. (2018). Sosyobilimsel Konulara Dayalı Fen Eğitiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel DüşünmeYetenekleri, Yansıtıcı Düşünmeleri ve Sosyobilimsel Konulara Bakışlarının İncelenmesi. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul (Nisan 2018)
 • Durmaz, H. Seçkin Karaca, H. (2017). INCORPORATING SOCIOSCIENTIFIC ISSUES IN 7TH GRADE SCIENCE COURSE: AN EXAMPLE OF THE CHEMISTRY INDUSTRY. 12th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS - 2017. Bulgaria (Aralık 2017)
 • Durmaz, H. & Mutlu, S. (2012). The Effect of the Science Course Emphasizing Scientific Process Skills on the Scientific Process Skills of 7th Grade Students. New Trends on Global Education Conference, Kyrenia/North Cyprus, 2012

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Bayır, E., Arabacıoğlu, S., Oğuzhan Dinçer, E., Özyıldıırm, H., Durmaz, H., & Selen İşbilir, S. (2023). Türkiye’de STEM Eğitiminin Güncel Durum Analizi. Aydoğan Yenmez, A. & Gökçe, S. (Ed.), Matematik Ve Fen Eğitiminde Yenilikçi Uygulamalar, Anı Yayıncılık, Ankara. ISBN : 978-605-170-739-6 (Eylül 2023)
 • Durmaz, H., Çolak, Ö. (2019). SORGULAYICI-ARAŞTIRMAYA DAYALI FEN ÖĞRETİMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSELOKURYAZARLIK, BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ, BİLİMSEL TUTUM VE AKADEMİKBAŞARILARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA SONUÇLARI. Eğitimde Yeni Yönelimler (Eds: Asutay, H., Sakarya Maden, S., Cosşgun Ögeyik, M.), Trakya Üniversitesi Yayın No: 217. ISBN:978-975-374-245-0 (Temmuz 2019)
 • Durmaz, H. & Çelik, H. (2018). FEN, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK, MATEMATİK (FeTeMM) VEHİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENEĞİTİMİNDE YANSIMALARI. Balkan Educational Studies 2018, 169-178. Trakya Üniversitesi Yayın No: 195. ISBN:978-975-374-201-6.
 • Durmaz, H. & Seçkin Karaca, H. (2017). SOSYOBİLİMSEL KONULARA DAYALI FEN EĞİTİMİ. Balkan Educational Studies 2017, 476-484. Trakya Üniversitesi Yayın No: 188 ISBN: 978-975-374-213-9
 • Durmaz, H. & Özyıldırım, H. (2010). Micro-Scaled Column-Chromatography for Separation of Colour Materials As Separation Technique. Problems and Prospects in Higher Education, Edited by Gregory T. Papanikos and Nicholas Pappas, First published in 2010 by ATINER, Greece, (p:45-52). ISBN: 978-960-6672-89-7

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Fen Bilimleri Öğretmen Adayları İçin Yenilikçi Öğretim Yöntem ve Ortamlarına Uygun Etkinlik Tasarlama Eğitiminin Değerlendirilmesi (Eylül 2023)
 • Özyıldırım, H. & Durmaz, H. (2022). Öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme etkinliklerine yönelik davranışlarına disiplinlerarası yaklaşımla desteklenmiş alan gezisinin etkisi. Trakya Eğitim Dergisi, 12(1), ss. 522-54. (Ocak 2022)
 • Durmaz, H. & Seçkin Karaca, H. (2020). Sosyobilimsel Konulara Dayalı Fen Eğitiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyobilimsel Konulara Bakış Açıları, Bilimsel ve Yansıtıcı Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 4(1), 21-49. (Ocak 2020)
 • Durmaz, H., Oğuzhan Dinçer, E. & Osmanoğlu, A. (2017). Bilim Şenliğinin Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine ve Öğrencilerin Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 364-378. doi: 10.24315/trkefd.296520 (Haziran 2017)
 • Durmaz, H. & Mutlu, S. (2015). Bilimsel Süreç Becerilerini Vurgulayan Öğretimsel Uygulamaların 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Tutum ve Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları Üzerine Etkisi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 143-162. (Haziran 2015)
 • Durmaz, H. & Mutlu, S. (2014). The Effects of an Instructional Intervention on 7th Grade Students’ Science Process Skills and Science Achievement. Cukurova University Faculty of Education Journal, 43(2), 155-168., Doi: 10.14812/cufej.2014.018 (Ekim 2014)
 • Durmaz, H. & Mutlu, S. (2012). 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Çalışma Örneği”, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED), 6(1), 125-151. (Ocak 2012)
 • Durmaz, H. & Özyıldırım, H. (2005). Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerine Kimya Dersine Karşı Tutumları ve Çoklu Zeka Alanları ile Kimya ve Türkçe Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:6 Sayı:1, (s. 67-76).
 • Durmaz, H. & Özyıldırım, H. (2005).“İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersi ve Fen Bilimlerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 323, (s.25-31).
 • Durmaz, H. (2005). Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Fen Bilgisi Öğretimi Uygulaması Hakkındaki Görüşleri, Türk Fen eğitimi Dergisi (TUFED) (www.tused.org), 2(2), 72-86

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Bayır, E., Oğuzhan Dinçer, E., Arabacıoğlu, S., Durmaz, H., Özyıldırım, H., Selen İşbilir, S., Sakallı, M. T., & Öztürk, E. (2023). Erasmus+ Yükseköğretimde İşbirliği Ortaklıkları Kapsamında Türkiye İçin Bir Yol Haritası: Öğretmen Eğitimi İçin Yeşil STEM Modeli Projesi. 15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-2023), Kars. (Eylül 2023)
 • Durmaz, H. & Çelik Keser, H. (2023). STEM Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılıklarına ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi. 15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-2023), Kars (Eylül 2023)
 • Durmaz, H. & Mutlu, M. (2021). 5. Sınıf Düzeyindeki Sorgulayıcı-araştırmaya Dayalı Laboratuvar Etkinliklerinin Fene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerilerine Etkisi. 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 19 - 21 Mayıs 2021, Burdur (Mayıs 2021)
 • Durmaz, H., Çelik Keser, H. & Bayır, E. (2020). STEM (FeTeMM) Yaklaşımı Uygulamasına İlişkin Bir Örnek: Su Arıtma Cihazı Tasarlayalım. I. Ulusal Çevrimiçi Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı 4‐5 Temmuz, 2020. (Temmuz 2020)
 • Durmaz, H. & Özyıldırım, H. (2006). “Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik-Kimya Bölümü Öğrencilerinin Radyoaktiflik ve Radyasyon Hakkındaki Görüşleri”, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 7-9 Eylül 2006 Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara. (Eylül 2006)
 • Durmaz, H. (2006). , “Atomun Yapısı” Konusuna İlişkin Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinlik Geliştirilmesi ve Uygulamaya Ait Öğrenci Görüşleri”, XX. Ulusal kimya kongresi-Uluslararası katılımlı- 4-8 Eylül 2006 Erciyes Üniversitesi, Kayseri. (Eylül 2006)
 • Durmaz, H. (2005). “Fen Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramının Kullanılması”, Fen/Fizik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Seminer ve Çalıştay , 20-22 Haziran 2005, Özel Tekirdağ Koleji, Tekirdağ. (Haziran 2005)
 • Durmaz, H. (2005). “Fen Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramının Kullanılması”, Fen/Fizik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Seminer ve Çalıştay, 23-24 Haziran 2005, Edirne Koleji, Edirne (Haziran 2005)
 • Durmaz, H., Dalgıç, Ö. & Paksuz, S. (2004). “Fen Bilgisi Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Üzerine Yürütülen Bir Çalışma”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 4-7/Eylül/2004, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul. (Eylül 2004)
 • Durmaz, H. & Özyıldırım, H. (2004). “Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları ile Kimya ve Türkçe Derslerinin Başarıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 5-9/Temmuz/2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars (Temmuz 2004)
 • Durmaz, H. ve Karadağ, B. (2004). “Anyonik-İyonik Olmayan Surfaktant Karışımlı Sistemlerde Mikroemülsiyonların Oluşumu”, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 5-9/Temmuz/2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars. (Temmuz 2004)
 • Durmaz, H. & İşcan, M. (2002). “Çözünürleştirme ve Mikroemülsiyon Faz Değişimi”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 10-13/Eylül/2002, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya. (Eylül 2002)
 • Durmaz, H. & İşcan, M. (2000). “Yağ/Su Mikroemülsiyonlarında Çözünürleştirme”, Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 10-15/Eylül/2000, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır. (Eylül 2000)
 • İşcan, M. & Durmaz, H. (1998). “Çözücü Karışımlarında Surfaktant Çözeltilerin Viskoziteleri”, Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 7-11/Eylül/1998, 12. Kimya Kongresi, Edirne. (Eylül 1998)
 • İşcan, M. & Durmaz, H. (1996). “Kimya Eğitiminde Kimyasal Terim ve Kavramların Önemi”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 18-20/Eylül/1996, II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, İstanbul. (Eylül 1996)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Durmaz, H. & Seçkin Karaca, H. (2018). 7. Sınıflar için Sosyobilimsel Konulara Dayalı Fen Eğitimi: Gala Gölü Milli Parkı (Biyoçeşitlilik). 13.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi (UFBMEK 2018), Denizli. (Ekim 2018)
 • Durmaz, H. (2016). FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SORGULAYICI ARAŞTIRMANIN INQUIRY DOĞASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ, 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi (UFBMEK 2016), Trabzon. (Eylül 2016)
 • Durmaz, H. (2015). SOSYO-BİLİMSEL KONULARIN ENTEGRE EDİLDİĞİ KİMYADA ÖZEL KONULAR DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (UKEK 2015), Balıkesir. (Eylül 2015)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Durmaz, H. (2018). Asit ve Bazlar Bölüm Yazarlığı, Kimya 1 (Ed. Bağ, H., Dolu, G.), 8. Baskı, Pegem Akademi, Ankara. (Eylül 2018)
 • Durmaz, H. (2016). Gazlar Bölüm yazarlığı, Genel Kimya 1, Editör Nakipoğlu, C. Anı Yayıncılık, Ankara. ISBN: 978-605-170-125-7.
 • Durmaz, H. & Özyıldırım, H., (2010). Fen/Fizik Öğretimi I: Açılımlar-Gelişmeler-Yeni Yaklaşımlar, Editörler: Ersoy, Y., Uzal, G., Erdem, A., Bölüm Yazarlığı “Fen Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramının Kullanılması”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ISBN: 978-605-395-355-5
 • Durmaz, H. (2007). Genel Kimya II Ders Kitabı (Editör) Hüseyin Bağ, "Asitler ve Bazlar" Bölüm Yazarlığı Pegem A Yayıncılık Ankara.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Irak Kürkan, E. (2019). Sosyobilimsel Konulara Dayalı Fen Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Ürünleri Üzerine Etkisi. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Seckin Karaca, H. (2018). Yapılandırmacı yaklaşım yoluyla sosyobilimsel konulara dayalı fen eğitiminin 7. sınıf öğrencileri üzerine etkileri. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Çolak, Ö. (2014). SORGULAYICI-ARAŞTIRMAYA DAYALI FEN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİNİN FEN OKURYAZARLIĞI VE BAZI ALT-BOYUTLARI ÜZERİNE ETKİSİ. T.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İÖ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI, 2014
 • Mutlu, S. (2012). BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ODAKLI FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ, MOTİVASYON, TUTUM VE BAŞARI ÜZERİNE ETKİLERİ. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Çelik, H. STEM Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Farkındalıklarına, Bilimsel Yaratıcılıklarına ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Mutlu, M. 5. Sınıf Düzeyinde Sorgulayıcı-araştırmaya Dayalı Laboratuvar Etkinliklerinin Beceri Temelli Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türkiye Kimya Derneği

Yapılan Hakemlikler

 • UNESAK2023 Kongresi hakemlik
 • UFBMEK 2023 Kongresi Oturum Başkanlığı

Projeler

 • TÜBİTAK 2237-A Fen Bilimleri Öğretmen Adayları İçin Yenilikçi Öğretim Yöntem ve Ortamlarına Uygun Etkinlik Tasarlama Eğitimi. 6-11 Eylül 2021 (Eylül 2021)
 • ECDADA İLİM KÖPRÜSÜ: “BİLİME AÇILAN PENCERE: STEM EĞİTİMİ”, MAKEDONYA (Eylül 2019)
 • ECDADA İLİM KÖPRÜSÜ: “BİLİME AÇILAN PENCERE: STEM EĞİTİMİ”, AFGANİSTAN (Mart 2019)
 • ECDADA İLİM KÖPRÜSÜ: “BİLİME AÇILAN PENCERE: STEM EĞİTİMİ”, ÖZBEKİSTAN, TÜKMENİSTAN, KIRGIZİSTAN (Aralık 2018)
 • Yapılandırmacı Yaklaşım Yoluyla Sosyobilimsel Konulara Dayalı Fen Eğitiminin 7. Sınıf Öğrencileri Üzerine Etkileri (Ekim 2018)
 • ECDADA İLİM KÖPRÜSÜ: “BİLİME AÇILAN PENCERE: STEM EĞİTİMİ”, BATI TRAKYA (Ağustos 2018)
 • TUBİTAK 4007 Edirne Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor (Nisan 2018)
 • Bilimsel Süreç Becerileri Odaklı Fen ve Teknoloji Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri, Motivasyon, Tutum ve Başarı Üzerine Etkileri. BAP projesi, 2010/100.

Sertifikalar

 • UFBMEK2023 Katılım Belgesi (Eylül 2023)
 • 10. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS Katılım Belgesi (Haziran 2023)
 • Katılım Belgesi: ERPA 2021 International Congresses on Education (Haziran 2021)
 • Çalıştay Katılım Belgesi: 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 19-21 Mayıs 2021 (Mayıs 2021)
 • Katılım Belgesi: 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 19 - 21 Mayıs 2021 (Mayıs 2021)
 • Katılım Belgesi: I. Ulusal Çevrimiçi Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı 4‐5 Temmuz, 2020 (Temmuz 2020)
 • Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Hedef 2023 (Nisan 2019)
 • 13.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi (UFBMEK 2018) Kongresi, Denizli. Katılım Belgesi (Ekim 2018)
 • 1. Uluslararası Balkan Kimya Kongresi, Edirne. Katılım Belgesi (Eylül 2018)
 • 13th International Balkan Education and Science Congress BES 2018, Edirne. Katılım Belgesi (Eylül 2018)
 • 12th International Balkan Education and Science Congress, Nessabar, Bulgaria. Katılım Belgesi (Eylül 2017)
 • 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon. Katılım Belgesi (Eylül 2016)
 • ERPA International Congresses on Education 2016, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina. Katılım Belgesi (Temmuz 2016)
 • IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (UKEK), Balıkesir. Katılım Belgesi (Eylül 2015)
 • International Conference on Education and New Developments 2015 (END 2015), Porto, Portugal. Katılım Belgesi (Haziran 2015)
 • TÜBİTAK Çağrıları İçin Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi, TÜBİTAK Çağrıları İçin Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi (Nisan 2015)
 • Nitel Araştırma Yöntemi Eğitimi (Şubat 2015)
 • 9th Internationally Balkan Education and Science Congress, Edirne. Katılım belgesi (Ekim 2014)
 • Açık-uçlu soru yazma, puanlam ve geri dönüt verme çalıştayı (Ekim 2014)
 • Etklili öğretim içim programı anlama ve kullanmaya ilişkin çalıştay (Ekim 2014)
 • V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, Rusia. Katılım belgesi (Eylül 2014)
 • SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Sertifika programı (Ekim 2013)
 • Innovations, Challenges and Tendencies in Post Modern Education, Stara Zagora, Bulgaria. Katılım Belgesi (Eylül 2013)
 • 4th International Conference on Advance and Systematic Research, (ECNSI-2010), Zagrep, Croatia. Katılım Belgesi (Kasım 2010)
 • IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir. Katılım Belgesi (Eylül 2010)
 • Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne. Katılım Belgesi (Ekim 2009)
 • IV. International Scientific Conference “Contemporary Intentions in Education, Ohrid, Macedonia. Katılım Belgesi (Haziran 2008)
 • Fourth Balkan Congress Education, The Balkans, Europa, Katılım Belgesi
 • VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Katılım Belgesi
 • XX. Ulusal kimya kongresi-Uluslararası katılımlı, Katılım Belgesi
 • VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Katılım Belgesi

Diğer

 • Bilim ve Teknolojiye Açılan Pencere: STEM Eğitimi (Seminer): Edirne Merkez (Şubat 2020)
 • Ulusal Öğretmenlerarası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Edirne Tasarım Yarışması, Ulusal Öğretmenlerarası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Edirne Tasarım Yarışması değerlendirme jüri üyeliği (Haziran 2019)
 • Hasköy Ortaokulu “Bilim Şenliği” Koordinatörü-Nisan 2015.
 • Fatih Sultan Mehmet “Bilim Şenliği” Koordinatörü-Nisan 2014.
 • Gazi İlkokulu “Bilim Şenliği” Koordinatörü-Mart 2013. (Mart 2013)
 • Kadripaşa İlkokul ve Ortaokulu “Bilim Şenliği” Koordinatörü-Mart 2013.
 • Takuchev, N., Petrova, V., Özyıldırım, H., & Durmaz, H. (2013). Comparatıve Analysis of The Opinion of Students from Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria and Trakya University, Edirne, Turkey on the Benefits and Risk of Tobaco Smoking as an Ecological Factor. годишно научно-методическо списание година Iv (p: 248-253) ISSN 1314–1791
 • “Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri-IV” kapsamında, “Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimdeki Sorunları” adlı panelde panelist Tekirdağ. (Haziran 2010)
 • Çağrılı Bildiri: “Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmek için Projeye Dayalı Öğrenme Yaklaşımı”.“Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri-IV”, Proje Tabanlı Matematik ve Fen Bilimleri Öğretimi (Seminer ve Çalıştay) 23-24 Haziran 2010, 30 Haziran 2010, Tekirdağ. (Haziran 2010)
 • “Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri-IV”, Proje Tabanlı Matematik ve Fen Bilimleri Öğretimi (Seminer ve Çalıştay) 23-24 Haziran 2010, 30 Haziran 2010, Tekirdağ. Düzenleme Kurulu Üyesi. (Haziran 2010)
 • Milli Eğitim Şurası Tekirdağ Bölge Komisyon Çalışması, 03-05/07/2006, Tekirdağ.
 • Milli Eğitim Şurası İl Komisyon Çalışması, 26-30/06/2006, Edirne
 • FEN/FİZİK Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Seminer ve Çalıştay 20-22 Haziran 2005 (Tekirdağ) Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi (Haziran 2005)
 • FEN/FİZİK Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Seminer ve Çalıştay 23-24 Haziran 2005 (Edirne) Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi (Haziran 2005)
 • Durmaz, H., “Nasıl Bir Fen Eğitimi İstiyoruz?”, Yaşadıkça Eğitim 83-84, 38-40, 2004.
 • İlköğretim I. Kademe Fen Bilgisi Dersinin İşlenişinde Yeni Yöntemler Semineri (Kasım 2002)
 • Fen Bilgisi Laboratuvarlarındaki Araç Gereçlerin Kullanımı ve Çağdaş Teknoloji Araçlarından Yararlanma Semineri (Ekim 2002)
 • Kadripaşa Ortaokulu “Bilim Şeniği” Koordinatörü-Mart 2013.
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi “Bilim Şenliği ve Fen Öğretim Materyalleri Sergisi” Koordinatörü-02.05.2013.

» Projeler

Uluslararası » Erasmus » Diğer (EU Avrupa )

Erasmus + KA2 cooperation partnership project: Green STEM model for teachers education
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOFIT RILSKI-Bulgaristan

» Verdiği Dersler

Disiplinlerarası Fen Öğretimi

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları

Fen Konularındaki Kavram Yanılgıları ve Çözüm Yöntemleri

Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I

Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları II

G. Kimya Lab I

G. Kimya Lab II

Kimya 1

Kimya 2

Kimyada Özel konular

Sosyobilimsel Konulara Dayalı Fen Eğitimi