» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Durmaz, H. & Mutlu, S. (2017). The effect of an instructional intervention on elementary students' science process skills, The Journal of Educational Research, 110(4), 433-445 DOI:10.1080/00220671.2015.1118003 http://dx.doi.org/10.1080/00220671.2015.1118003

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Durmaz, H., Oğuzhan Dinçer, E., & Osmanoğlu, A. (2017). Conducting science fair activities: Reflections of the prospective science teachers on their expectations, opinions, and suggestions regarding science fairs, Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 18(1). (Haziran 2017)
 • Durmaz, H. (2016). The effect of an instructional intervention on enhancement pre-service science teachers’ science processes skills, Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Volume 17, Issue 2, Article 6 (Dec., 2016). https://www.ied.edu.hk/apfslt/ (Aralık 2016)
 • Durmaz, H. & Mutlu, S. (2013). The Effect of the Science Course Emphasizing Scientific Process Skills on the Scientific Process Skills of 7th Grade Students. Mediterranean Journal of Educational Research, 14a, 115-122.
 • Özyıldırım, H. & Durmaz, H. (2013). Bilimsel Süreç Becerilerini Öğretmek için Ekstraksiyon Deneyinin Bir Araç Olarak Kullanılması. US-China Education Review, 3(10), 754-762.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Examining of 7th Grade Students Scientific Reasoning Skills (Aralık 2017)
 • Durmaz, H. (2016). Fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi, ERPA International Congresses on Education 2016, Bosna-Hersek. (Haziran 2016)
 • Özyıldırım, H. & Durmaz, H. (2016). Fen bilimleri öğretmen adaylarının kimya okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi, ERPA International Congresses on Education 2016, Bosna-Hersek. (Haziran 2016)
 • Durmaz, H. & Çolak, Ö. (2015). Effects of Inquiry-Based Science Teaching on Students’ Skills Of Science Processes and Critical Thinking, and Achievements, International Conference on Education and New Developments 2015 (END 2015), 27-29 June 2015, Porto/ Portugal. (Haziran 2015)
 • Durmaz, H. & Çolak, Ö. (2014). The effect of the inquiry-based science teaching method on scientific literacy (Ekim 2014)
 • Durmaz, H., Oğuzhan Dinçer, E., & Osmanoğlu, A. (2014). Bilim Şenliğinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ve Ortaokul Öğrencilerinin Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi (Ekim 2014)
 • Durmaz, H. & Mutlu, S. (2014). Köy Okullarındaki 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri, Bilimsel Tutum, Fen Öğrenmeye Karşı Motivasyon Ve Akademik Başarılarının incelenmesi (Ekim 2014)
 • Durmaz, H. & Mutlu, S. (2013). Examınıng Concept Learnıng of Mıxtures Subject And Basıc Scıence Process Skılls Through 5e Learnıng Model. Innovations, Challenges and Tendencies in Post Modern Education, Stara Zagora/ Bulgarian.
 • Durmaz, H. (2010). “Novıce Scıence Teachers’ Vıews About Effectıvenesss Of Theır Experıences Of Project-Based Scıence Learnıng And Scıence Faır On Professıonal Development: A Case Study”, The 4th International Conference on Advance and Systems Research (ECNSI-2010), 11/13 November 2010, Zagrep-Croatia. (Kasım 2010)
 • Durmaz, H., Özyıldırım, H., (2010). Micro-Scaled Column-Chromatography for Separation of Colour Materials As Separation Technique. Problems and Prospects in Higher Education, Edited by Gregory T. Papanikos and Nicholas Pappas, First published in 2010 by ATINER, Greece, (p:45-52). ISBN: 978-960-6672-89-7
 • Özyıldırım, H., Durmaz, H., Mutlu, S., Çeliksöz, M., (2009). “Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Hazırlanan İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Kitaplarındaki Etkinliklerinin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından İncelenmesi, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 1-3 Ekim 2009, Edirne. (Ekim 2009)
 • Takuchev, N., Petrova, V., Özyıldırım, H., Durmaz, H., (2009). “Comparative Analysis of the Opinion of Students from Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria and Trakya University, Edirne, Turkey on the Benefit and Risk of Activities with Application of Ionizing Radiation”, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 1-3 Ekim 2009, Edirne. (Ekim 2009)
 • Yagar, H., Durmaz, H., Selen Isbilir, Ş., (2008). “An Investigation on Students’ Understanding of Reducing Sugar Concept in Carbohydrate Chemistry”, IV. International Scientific Conference “Contemporary Intentions in Education, Republic of Macedonia University “Ss Cyril and Methodius”, Faculty of Pedagogy “Ss Clement Ohrid”, 13-15 June 2008, Ohrid-Macedonia. (Haziran 2008)
 • Özyıldırım, H., Durmaz, H., (2008). “The Usage of Scientific Progress Skills as Working Fractional Crystallization Experiment by Students”, IV. International Scientific Conference “Contemporary Intentions in Education, Republic of Macedonia University “Ss Cyril and Methodius”, Faculty of Pedagogy “Ss Clement Ohrid”, 13-15 June 2008, Ohrid-Macedonia. (Haziran 2008)
 • Ekici, N., Durmaz, H., (2008). “Learning How Scientists Work with Application of Project Sample”, IV. International Scientific Conference “Contemporary Intentions in Education, Republic of Macedonia University “Ss Cyril and Methodius”, Faculty of Pedagogy “Ss Clement Ohrid”, 13-15 June 2008, Ohrid-Macedonia. (Haziran 2008)
 • Durmaz, H., Ekici, N., (2008). “An Experience on Project-Based Learning in the Education Faculty”, IV. International Scientific Conference “Contemporary Intentions in Education, Republic of Macedonia University “Ss Cyril and Methodius”, Faculty of Pedagogy “Ss Clement Ohrid”, 13-15 June 2008, Ohrid-Macedonia. (Haziran 2008)
 • Durmaz, H., Özyıldırım, H., (2008). “Micro-Scaled Column-Chromatography for Separation of Colour Materials As Separation Technique”, 10th International Conference on Education, Athens Institute for Education and Research, 26-29 May 2008 Athens, Greece. (Mayıs 2008)
 • Durmaz H, Özyildirim H., (2007). “Comparing the Students’ Attitudes Toward the Experiment and Introducing the Lab Equipment of the Students Who Study Chemistry Laboratory”, Jubılee Scientific Conference with Internatıonal Participation, November 30th –December 1st , 2007, Smolyan-Bulgaria (Aralık 2007)
 • Takuchev N.,Petrova V.,Özyıldırım H.,Durmaz H., (2007). “Comperative Analysis of Student’s Knowledge on Ionizing Radiation-Nature and Applications between Students from Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria and Students from Trakya University, Edirne-Turkey”, Fourth Balkan Congress Education, The Balkans, Europa 22-24 June (Volume 1, pp 233-238) 2007 Stara Zagora- Bulgaria (Haziran 2007)
 • Özyildirim H., Durmaz H., (2007). “Group Behaviour in Open-Ended Experiment Related to Chemical Reaction Rate in Chemistry Laboratory”, Fourth Balkan Congress Education, The Balkans, Europa 22-24 June (Volume 2, pp 337-342) 2007 Stara Zagora- Bulgaria. (Haziran 2007)
 • Durmaz H, Özyildirim H., (2007). “Students’ Ideas about the Open-Ended Experiments as Learning Chemical Equilibrium”, Fourth Balkan Congress Education, The Balkans, Europa 22-24 June (Volume 2, pp 342-347) 2007 Stara Zagora- Bulgaria. (Haziran 2007)
 • Özyıldırım, H., Durmaz,H. (2006). “Trakya Universty Students’ Views On Radioactivity And Radiation”, Jubılee Natıonal Scientific Conference with Internatıonal Participation 20-21 October 2006, Smolyan-Bulgaria (Ekim 2006)
 • Durmaz, H., Oguzhan E. (2006). “Designing and Developing of a Rubric as an Assessing Tool for Project Based Science Teaching”, Jubılee Natıonal Scientific Conference with Internatıonal Participation 20-21 October 2006, Smolyan-Bulgaria (Ekim 2006)
 • Özyıldırım, H., Oğuzhan, E. ve Durmaz, H., “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kendilerini ve Üniversitede Aldıkları Eğitimi Yeterli Görmelerinin Değerlendirilmesi”, T. Ü. Eğitim Fakültesi (8-10)/Ekim/2004, II. Balkan Eğitim Bilimleri Kongresi, Edirne (Ekim 2004)
 • Durmaz, H., Dalgıç, Ö. ve Paksuz, S., “Edirne Merkezde Görev Yapan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin ve T.Ü. Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitim Sürecinin Bazı Öğelerine Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi”, T. Ü. Eğitim Fakültesi (8-10)/Ekim/2004, II. Balkan Eğitim Bilimleri Kongresi, Edirne (Ekim 2004)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Durmaz, H. & Mutlu, S. (2012). The Effect of the Science Course Emphasizing Scientific Process Skills on the Scientific Process Skills of 7th Grade Students. New Trends on Global Education Conference, Kyrenia/North Cyprus, 2012

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • SOSYOBİLİMSEL KONULARA DAYALI FEN EĞİTİMİ

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Durmaz, H., Oğuzhan Dinçer, E. & Osmanoğlu, A. (2017). Bilim Şenliğinin Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine ve Öğrencilerin Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 364-378. doi: 10.24315/trkefd.296520 (Haziran 2017)
 • Durmaz, H. & Mutlu, S. (2015). Bilimsel Süreç Becerilerini Vurgulayan Öğretimsel Uygulamaların 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Tutum ve Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları Üzerine Etkisi (Haziran 2015)
 • Durmaz, H. & Mutlu, S. (2014). The Effects of an Instructional Intervention on 7th Grade Students’ Science Process Skills and Science Achievement (Ekim 2014)
 • Durmaz, H. ve S. Mutlu. (2012). 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Çalışma Örneği”, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED), 6(1), 125-151.
 • Durmaz, H. , Özyıldırım, H. (2005). Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerine Kimya Dersine Karşı Tutumları ve Çoklu Zeka Alanları ile Kimya ve Türkçe Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:6 Sayı:1, (s.67-76).
 • Durmaz, H. , Özyıldırım, H. (2005).“İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersi ve Fen Bilimlerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 323, (s.25-31).
 • Durmaz, H.(2005). Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Fen Bilgisi Öğretimi Uygulaması Hakkındaki Görüşleri, Türk Fen eğitimi Dergisi (TUFED) (www.tused.org), Cilt 2, Sayı 2.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Durmaz, H., Özyıldırım, H., (2006). “Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik-Kimya Bölümü Öğrencilerinin Radyoaktiflik ve Radyasyon Hakkındaki Görüşleri”, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 7-9 Eylül 2006 Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara. (Eylül 2006)
 • Durmaz, H., “Atomun Yapısı” Konusuna İlişkin Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinlik Geliştirilmesi ve Uygulamaya Ait Öğrenci Görüşleri”, XX. Ulusal kimya kongresi-Uluslararası katılımlı- 4-8 Eylül 2006 Erciyes Üniversitesi, Kayseri. (Eylül 2006)
 • Durmaz, H., (2005). “Fen Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramının Kullanılması”, Fen/Fizik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Seminer ve Çalıştay , 20-22 Haziran 2005, Özel Tekirdağ Koleji, Tekirdağ. (Haziran 2005)
 • Durmaz, H., (2005). “Fen Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramının Kullanılması”, Fen/Fizik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Seminer ve Çalıştay, 23-24 Haziran 2005, Edirne Koleji, Edirne (Haziran 2005)
 • Durmaz, H., Dalgıç, Ö. Ve Paksuz, S., (2004). “Fen Bilgisi Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Üzerine Yürütülen Bir Çalışma”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 4-7/Eylül/2004, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul. (Eylül 2004)
 • Durmaz, H. ve Özyıldırım, H.,(2004). “Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları ile Kimya ve Türkçe Derslerinin Başarıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 5-9/Temmuz/2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars (Temmuz 2004)
 • Durmaz, H. ve Karadağ, B., “Anyonik-İyonik Olmayan Surfaktant Karışımlı Sistemlerde Mikroemülsiyonların Oluşumu”, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 5-9/Temmuz/2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars. (Temmuz 2004)
 • Durmaz, H. ve İşcan, M., “Çözünürleştirme ve Mikroemülsiyon Faz Değişimi”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 10-13/Eylül/2002, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya. (Eylül 2002)
 • Durmaz, H. ve İşcan, M., “Yağ/Su Mikroemülsiyonlarında Çözünürleştirme”, Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 10-15/Eylül/2000, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır. (Eylül 2000)
 • İşcan, M. ve Durmaz, H., “Çözücü Karışımlarında Surfaktant Çözeltilerin Viskoziteleri”, Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 7-11/Eylül/1998, 12. Kimya Kongresi, Edirne. (Eylül 1998)
 • İşcan, M. ve Durmaz, H., “Kimya Eğitiminde Kimyasal Terim ve Kavramların Önemi”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 18-20/Eylül/1996, II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, İstanbul. (Eylül 1996)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Durmaz, H. (2016). Gazlar Bölüm yazarlığı, Genel Kimya 1, Editör Nakipoğlu, C. Anı Yayıncılık, Ankara. ISBN: 978-605-170-125-7.
 • Durmaz, H., Özyıldırım, H., (2010). Fen/Fizik Öğretimi I: Açılımlar-Gelişmeler-Yeni Yaklaşımlar, Editörler: Ersoy, Y., Uzal, G., Erdem, A., Bölüm Yazarlığı “Fen Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramının Kullanılması”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ISBN: 978-605-395-355-5
 • Durmaz, H. (2007). Genel Kimya II Ders Kitabı (Editör) Hüseyin Bağ, "Asitler ve Bazlar" Bölüm Yazarlığı Pegem A Yayıncılık Ankara.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Çolak, Ö. (2014). SORGULAYICI-ARAŞTIRMAYA DAYALI FEN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİNİN FEN OKURYAZARLIĞI VE BAZI ALT-BOYUTLARI ÜZERİNE ETKİSİ. T.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İÖ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI, 2014
 • Mutlu, S. (2012). BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ODAKLI FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ, MOTİVASYON, TUTUM VE BAŞARI ÜZERİNE ETKİLERİ. T.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Çolak, Ö. "Sorgulayıcı-araştırmaya dayalı Fen Eğitimi ile Fen-Okuryazarlığının Geliştirilmesi" (Devam ediyor).
 • Mutlu, S. "Bilimsel Süreç Becerileri Odaklı Fen ve Teknoloji Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri, Motivasyon, Tutum ve Başarı Üzerine Etkileri" Tezin Tamamlanma Tarihi: Şubat 2012.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türkiye Kimya Derneği

Projeler

 • Bilimsel Süreç Becerileri Odaklı Fen ve Teknoloji Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri, Motivasyon, Tutum ve Başarı Üzerine Etkileri. BAP projesi, 2010/100.

Diğer

 • Hasköy Ortaokulu “Bilim Şenliği” Koordinatörü-Nisan 2015.
 • Fatih Sultan Mehmet “Bilim Şenliği” Koordinatörü-Nisan 2014.
 • Gazi İlkokulu “Bilim Şenliği” Koordinatörü-Mart 2013. (Mart 2013)
 • Kadripaşa İlkokul ve Ortaokulu “Bilim Şenliği” Koordinatörü-Mart 2013.
 • Takuchev, N., Petrova, V., Özyıldırım, H., & Durmaz, H. (2013). Comparatıve Analysis of The Opinion of Students from Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria and Trakya University, Edirne, Turkey on the Benefits and Risk of Tobaco Smoking as an Ecological Factor. годишно научно-методическо списание година Iv (p: 248-253) ISSN 1314–1791
 • Milli Eğitim Şurası Tekirdağ Bölge Komisyon Çalışması, 03-05/07/2006, Tekirdağ.
 • Milli Eğitim Şurası İl Komisyon Çalışması, 26-30/06/2006, Edirne
 • FEN/FİZİK Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Seminer ve Çalıştay 20-22 Haziran 2005 (Tekirdağ) Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi (Haziran 2005)
 • FEN/FİZİK Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Seminer ve Çalıştay 23-24 Haziran 2005 (Edirne) Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi (Haziran 2005)
 • Kadripaşa Ortaokulu “Bilim Şeniği” Koordinatörü-Mart 2013.
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi “Bilim Şenliği ve Fen Öğretim Materyalleri Sergisi” Koordinatörü-02.05.2013.
 • “Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimdeki Sorunları” adlı panelde panelist. “Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri-IV”, Proje Tabanlı Matematik ve Fen Bilimleri Öğretimi (Seminer ve Çalıştay) 23-24 Haziran 2010, 30 Haziran 2010, Tekirdağ.
 • Çağrılı Bildiri: “Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmek için Projeye Dayalı Öğrenme Yaklaşımı”.“Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri-IV”, Proje Tabanlı Matematik ve Fen Bilimleri Öğretimi (Seminer ve Çalıştay) 23-24 Haziran 2010, 30 Haziran 2010, Tekirdağ.
 • “Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri-IV”, Proje Tabanlı Matematik ve Fen Bilimleri Öğretimi (Seminer ve Çalıştay) 23-24 Haziran 2010, 30 Haziran 2010, Tekirdağ. Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • Durmaz, H., “Nasıl Bir Fen Eğitimi İstiyoruz?”, Yaşadıkça Eğitim 83-84, 38-40, 2004.

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

Yapılandırmacı Yaklaşım Yoluyla Sosyobilimsel Konulara Dayalı Fen Eğitiminin 7. Sınıf Öğrencileri Üzerine Etkileri
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

» Verdiği Dersler

Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Fen ve Teknoloji Eğitimi

Fen Bilgisi Lab Uygulamaları II

Fen Bilisi Lab Uygulamaları I

Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri

G. Kimya 1

G. Kimya 2

G. Kimya Lab 1

G. Kimya Lab 2

Kimyada Özel konular

Özel Öğretim Yöntemleri