» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Erdaş H, Serinikli N., Küreselleşme ve Kadın Yoksulluğu, V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series- Kırklareli -TÜRKİYE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Ekim 2017)
  • ERDAŞ HÜSEYİN,SERİNİKLİ NİLÜFER (2016). The Significance of Entrepreneurship in Women's Poverty As A Result of Globalization. 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Kasım 2016)
  • DURANLAR S.,ERDAŞ H.,GULER T.CEYLAN H.(2006)” Rize İlinin Tasarruf ve Mevduat Potansiyeli”1. Rize Sempozyumu, 16-18 Kasım 2006,s:575-580 (Kasım 2006)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • ERDOĞAN Arzu, ERDOĞAN Serdar ve ERDAŞ Hüseyin, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ocak 2018, 55.Sayı (Ocak 2018)
  • Erdaş H., Erdoğan S., Erdoğan A.,TÜRKİYE'DE HANE HALKI TÜKETİM HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ (Temmuz 2017)
  • Erdaş H.,Oraman Y.(2016). TARIMIN FİNANSMANINDA; TARIMSAL İŞLETMELERİN, ORGANİZE TARIM KREDİ KAYNAKLARINDAN KREDİ KULLANIMLARI İLE SOSYO- EKONOMİK YAPILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: EDİRNE BÖLGESİ ÖRNEĞİ , Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:19 Sayı:36- 1 Aralık 2016 (Aralık 2016)
  • DURANLAR S., ERDAŞ H.(2006) “Bankalarda Müşteri ilişkileri Yönetimi Etkisi” ”Pazarlama Dünyası Dergisi, Kasım –Aralık 2006 sayfa:34-36 32.
  • DURANLAR S,.ERDAŞ H.(2005) ,”Banka İşletmelerinin hizmet Çeşitlendirmesi ve Kredi Kartları” KAZANCI DERGİSİ, Mart Ayı, Sayı:7, sayfa: 98-104 11
  • DURANLAR S., ERDAŞ H.(2005) “Ülkemizde Tarımın Finansmanına İlişkin Analiz“ Mevzuat Dergisi, Yıl:8, Sayı:86, Şubat 2005

» Verdiği Dersler

Muhasebe I

Banka İşlemleri

Dünya Ekonomisi

Finansal Yönetim

Genel Muhasebe

İktisada Giriş

Makro Ekonomi

Mikro Ekonomi

Muhasebe II

Sigorta İşlemleri

Türkiye Ekonomisi

Uluslararası İktisat

Uygulamalı Girişimcilk

Yatrım ve Proje Analizi