» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Onurlubaş, E., Çakırlar, H. (2017) "Gazlı İçecek Tüketiminde Tüketicilerin Marka Algısının Belirlenmesi: İzmir İli Örneği, Journal of Life Economıcs, Sayı:13, s. 93-112. (Temmuz 2017)
  • Onurlubaş, E., Çakırlar, H.,2016. Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 217-242. (Nisan 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Çakırlar, H., Altuğ, N. ve Oğuzhan A. (2017) "İşletmelerin Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı: Trakya Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerinde Bir İnceleme" II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017, Alanya. (Mayıs 2017)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Dış Ticaret İşlemleri

» Verdiği Dersler

İş İletişimi ve Sunum Teknikleri

İthalat İhracat Yönetimi

Lojistiğin Temelleri

  • Lojistiğin tanımı, Tarihsel süreçte lojistiğin geçirdiği evreler, 3. Parti Lojistik.

Resmi Yazışmalar ve Rapor Yazma

Taşımacılık Yönetimi

Türk Dış Ticareti ve Uluslararası Pazarlama

Uluslararası Dğıtım Kanalları

Uluslararası Satış Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret Lojistiği ve Ulaşım