» Biyografi

     İstanbul'da doğdum, İlköğretim ve lise öğrenimimi burada tamamladım. 1992'de Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldum. 1992-1993 yılları arasında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesin'de Pedodonti Anabilim Dalı'nda gönüllü diş hekimi olarak çalıştım. Bu süreç içinde, toplum Ağız ve diş sağlığı ile ilgili  kreş, anaokulu, orta öğretim  ve bakım evlerindeki çocukların ağız sağlığı ile ilgili taramalarda görev yaptım. 1993'de Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladım. 1993-1995 yılları arasında Marmara  Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalın'da doktora öğrencisi olarak doktora dersleri aldım. Çeşitli projelerde ve çalışmalar da görev aldım.’’ Salivary sialic acid, protein, salivary flow rate, PH  and caries indices in subject with Down’s sydrome. Journal of Dentistry. 27: 115-118, 1999" künyeli yayın ile TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK ödülü aldım. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı'nda ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalın'da Araştırma Görevlisi olarak, öğrenci laboratuvar çalışmaların da görev aldım. Diş Hekimliği ile ilgili 10 Ulusal, 3 uluslararası  yayınım bulunmaktadır. Diş hekimliği ile ilgili 4'ü bildirili, birçok kongre  ve seminerlere katıldım. Edirne Diş Hekimleri Odası Denetım Kurulunda görev aldım. Diş Hekimliği  ve toplum ağız -diş sağlığı  ile ilgili  televizyon konuşmalarına katıldım. Mart 1997-Mart 2012 arası Trakya Üniversitesi Mediko Sosyal Sağlık Biriminde diş hekimi olarak çalıştım. Mart 2012'den beri Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakultesi'nde görev yapıyorum. Dilim İngilizce'dir. Evliyim, 1 kızım var.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Asan H. Investigation of Mouth-dental and Physical Health of Some University Students. International Dental Journa.l Special Issue: Abstracts of the 101st FDI Annual World Dental Congress. Istanbul. Volume 63, Supplement pages 297–378, September 2013 (Poster sunum) (Eylül 2013)
 • Yarat A, Akyüz S, Koç L, Erdem H, Emekli N, Salivary sialic acid, protein, salivery flow rate, pH, buffering capacity and caries indices in subjects with down syndrome. Journal of Dentistry. 27 (2): 115- 118, 1999. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10071468 (Şubat 1999)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Asan H, Onur N. Bir gingival hiperplazi olgusunun Er.Cr:YSGG lazer ile tedavisi: Olgu sunumu. Digital Transformation In Dentistry. International Congress Let's go digital. Dişhekimliğinde Dijital Dönüşüm. Uluslararası Bilimsel Kongre. 7-8 Nisan 2017, Istanbul. Kongre Kitabi. Sayfa: 60-61. (Nisan 2017)
 • Asan H, Asan A. SCI-Expanded Veritabanı kapsamında olan üç endodonti dergisinde Türkiye adresli yayınların analizi, 1.1.1900–17.4.2016. Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 26-29 Mayıs 2016. Ürgüp-Nevşehir (Poster bildiri). Kongre Elektronik Kitabı. Sayfa 241-243, 2016. (Mayıs 2016) (Mayıs 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Asan H. Oral Fungal Patojenler. Poster Bildiri. 19. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. Ankara. 31 Mayıs – 2 Haziran 2012. Bildiri Kitabı. Sayfa 381-382. (Poster) (Mayıs 2012)
 • Asan H. SCI-expanded kapsamın da, Dişhekimliği – Ağız Cerrahisi Ve Tedavisi alanındaki 62 dergi hakkında kısa bilgi. Yüzyıl Kongresi Contennial Congress-TDB 15.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Kongre Kitabı. S.216-218,.2008. 30 Haziran-5 Temmuz, 2008, İstanbul. (Haziran 2008)
 • Genç A, Kadir T, Erçalık S, Erdem H, Demirbaş B. Aeratörlerin hava / su yollarında mikrobiyal kontaminasyon olasılığı. 4.Uluslararası Dişhekimliğ Kongresi. Kongre Kitabı. Sayfa 131. 24- 28 Haziran, İstanbul. The probability of microbial contamination by the internal water/air lines of turbines,Paper presented at Turkish dental Association 4 th International Dental Congress, 1997. İstanbul. (Haziran 1997)
 • Akyüz S, Yarat A,Erdem H, İpbüker A, Emekli N. An electrophoretic investigation of saliva proteins in diabetic children and their comparison eigth dental parameters. First İstanbul ınternatiol Symposium on Oral Biology. P. 197, Akyüz S, Yarat A,Erdem H, İpbüker A, Emekli N. An electrophoretic investigation of saliva proteins in diabetic children and their comparison eigth dental parameters. First Istanbul Internatiol Symposium on Oral Biology. P. 197, 1995. Istanbul, Poster. (Eylül 1995)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akyüz S, Kadir T, Erdem H. Dental caries and caries and cariostat test in preschool children. Journal of Marmara University Dental Faculty. 4: 616-620, 1997 (Nisan 1997)
 • Akyüz S, Erdem Asan H, Atasu M. Down sendromlu 77 çocuğun dental deneyimleri, beslenmeleri ve koruyucu ağız-diş sağlığı hizmetlerinden yaralanmaları.Trakya Universitesi Tıp Fakültesi Dergisi.14 (3): 161- 165, 1997. (Mart 1997)
 • Akyüz S, Erdem Asan H, Atasu M. Down sendromlu çocuklar ile sağlıklı kontrollerde diş sağlığı, çürük sıklılğı ve periodontal durum. Trakya üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 14 (3): 157-160, 1997. (Mart 1997)
 • Akyüz S, Yarat A, Erdem H, İpbüker A, Emekli N. Diyabetik çocuklarda tükürük proteinlerinin elektroforez yöntemi ile incelenmesi ve dental bulgular ile karşılaştırılması. Türk Diyabet Yıllığı. 11: 178-184,1995-1996. (Kasım 1996)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Asan HE. Candida türlerinin ağız sağlığı bakımından önemi. I. Ulusal Mikoloji Günleri. 1-4 Eylül 2014, Erzurum. Sempozyum kitabı. P-47, Sayfa 112-113. Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, 2014. (Eylül 2014)
 • Asan A, Asan H. 2011 Yılı Etki Faktörü (Impact Factor) Değeri 1’in Üstünde ve SCI-Expanded Kapsamında Olan Türkiye Kaynaklı Dört Dergideki yayınların Analizi (Analysis of articles placed in four Turkish Journals covered by Web of Science and over 1 impact factor value for the year of 2011). TÜBİTAK-ULAKBİM sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, 10. Ulusal Sempozyum. 15 Aralık 2012, Ankara. Sempozyum Kitapçığı, Sayfa 66-78. Editör: Orhan YILMAZ. Link: http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/sempozyum10/a_h_asan.pdf (Aralık 2012)
 • Asan H, Asan A. Dişhekimliği disiplini örneğinde makale tasarımı ve yayın. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 8. Ulusal Sempozyum Kitabı. Editör: Orhan Yılmaz. Sayfa 100-110, 2010. TÜBİTAK ULAKBİM – 26 Kasım 2010, Ankara. Link: http://uvt.ulakbim.gov.tr/toplanti/uay10/hulya_ahmet.pdf (Kasım 2010)
 • Asan A, Asan H. SCI-Expanded kapsamında, Dishekimliği-Ağız Cerrahisi ve Tedavisi alanındaki 56 dergide, Türkiye adresli yayınların analizi (1.1.1970-23.9.2007). TÜBİTAK-ULAKBİM - Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2007. Sempozyum Kitabı. Editör: Orhan YILMAZ. S. 181-187, 2007. 19 Ekim 2007, Ankara. Link: http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/sempozyum5/page181-187.pdf (Kasım 2007)