» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • KARACA, P. , ÇELİKER, H.,KARACA, K., “Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Staj Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma”. Electronic Journal of Vocational Colleges- Kasım 2015 XIV. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi BÜROKON Özel Sayısı, s. 94-112, (Kasım 2015) (Kasım 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • ATA, M., ÇELİKER H., AYBAZ, G., “Günümüzde Sosyal Aktivitelerin Önemi ve Bu Anlamda Meslek Yüksekokullarında Yaşanan Yetersizlikler” 2015 IV. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015, Yalova, (Mayıs 2015) (Mayıs 2015)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • KARACA, P. , ÇELİKER, H.,KARACA, K., “Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Staj Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma”. 08-10 Ekim 2015, Bülent Ecevit Üniversitesi XIV. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Bildiri Kitabı, s. 17 (Ekim 2015) (Ekim 2015)

» Verdiği Dersler

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

 • Dış ticaret işlemlerinde muhasebe

  Dış ticarette hesap planı

  Kambiyo, döviz, efektif ve kur kavramları,Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

  Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

  Leasing

  Factoring

  Forfaiting,Eximbank Kredisi

  İhracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları

  İhracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları,Dış ticaret işlemlerinde KDV

  Dış ticaret işlemlerinde KDV

  Dış ticarette devlet yardımları ve teşvikler

  İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

  İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi,İthalat işlemlerinde KDV

Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

 • Belge, Belge Türleri ve Belge Yönetimi

  Belge ve dosya hizmetlerinin örgütlenmesi

  Belgenin işlem süreci

  Dosyalama Kavramı

  Dosyalama süreci

  Form yazılar

  Dosyalama sistemleri

  Dosyalama Araçları

  Arşivleme Kavramı

  Arşivleme süreci

  Ayıklama ve imha işlemleri

  Dosyalama ve arşivlemede kullanılan donanım ve yardımcı araçlar. 

  Elektronik belge yönetim sistemleri

Genel Muhasebe

Klavye Teknikleri

 • Oturuş ve duruşu ayarlama

  Klavye tuşlarının fonksiyonları

  Temel sıra tuşlarını kullanma

  Üst sıra tuşlarını kullanma

  Alt sıra tuşlarını kullanma

  Noktalama işaretleri kullanma

  Metin yazma

  Sayı tuşları kullanma

  Metin yazma

  Hız uygulamaları

  El yazısı ve düzeltilmiş yazılar

  Yabancı dilde yazı yazmak

  Kelime işlemci belgede metni biçimlendirmek

Kooperatifler Muhasebesi

Mesleki Yazışmalar

 • Yazışmalarda dil bilgisi ve imla kuralları

  Yazı yazma süreci

  Resmi Yazıların 1. Derece Bölümleri

  Resmi Yazıların 2. Derece Bölümleri

  Resmi Yazı örnek uygulama

  Resmi Yazı Türleri

  İş Yazılarının Bölümleri, 

  İş Yazısının Türleri

  İş Yazısı örnek uygulama

  Özel yazı türleri

  Gelen evrak işlemleri

  Giden evrak işlemleri

Paket Programlar I

 • Program Kurmak

  Program Kurmak

  Muhasebe İşlemleri

  Muhasebe İşlemleri

  Muhasebe İşlemleri

  Muhasebe İşlemleri

  Muhasebe İşlemleri

  İşletme Defteri

  İşletme Defteri

  İşletme Defteri

  Personel Takibi

  Personel Takibi

  Yedekleme

Paket Programlar II

 • Stok Takibi

  Stok Takibi

  Stok Takibi

  Cari Takibi

  Cari Takibi

  Çek Senet Takibi

  Çek Senet Takibi

  Çek Senet Takibi

  Banka Takibi

  Banka Takibi

  Kasa Takibi

  Kasa Takibi

  Kasa Takibi

Şirketler Muhasebesi

 • Kolektif şirket işlemleri yapmak

  Komandit şirket işlemleri yapmak

  Şahıs şirketi kapanış işlemleri yapmak 

  Sermaye şirketi kurmak

  Açılış işlemlerini kaydetmek

  Sermaye değişikliklerini kaydetmek

  Kâr zarar dağıtımını kaydetmek

  Kâr zarar dağıtımını kaydetmek

  Sermaye şirketi kapanış işlemleri yapmak

  Kooperatif kurmak

  Ortakların hak ve sorumluluklarını belirlemek

  Kooperatif organlarını belirlemek

  Kooperatif kayıtları yapmak

Toplantı Yönetimi

 • Verimli toplantıların ilkeleri 
  Toplantı katılımcıları ve katılımcıların görevleri

  Toplantı öncesi yönetici asistanın görevleri

  Toplantı sırası ve sonrası yönetici asistanın görevleri

  Toplantıda kullanılan belgeler

  Toplantıda kullanılan belgeler ve örnek belgeler oluşturma

  Toplantılarda kayıt tutma yöntemleri

  Toplantı planlama 

  Toplantı türleri 

  Toplantı türleri 

  Toplantı mekanları ve özellikleri

  Toplantı salonlarında oturma düzenleri

  Kriz değerlendirme toplantısı

Yönetici Asistanlığı

 • Dünyada ve Türkiye’de sekreterlik mesleği 

  Sekreterlik türleri, Sekreterin kişilik özellikleri

  Sekreterin kişilik özellikleri

  Sekreterin mesleki özellikleri

  Sekreterin mesleki özellikleri, Sekreterin mesleki uygulamaları

  Sekreterin mesleki uygulamaları

  Yönetici asistanlığının tarihsel gelişimi, Yönetici asistanının yeri ve önemi

  Yönetici asistanının özellikleri

  Yönetici asistanının diğer çalışanlardan farkı

  Yönetici asistanının diğer çalışanlardan farkı, İletişimde yönetici asistanının farkı

  Yönetici asistanının organizasyon yapma konusunda sorumluluğu

  Yönetici asistanının organizasyon yapma konusunda sorumluluğu, Yönetsel faaliyetlere yardımcı olmak

  Yönetsel faaliyetlere yardımcı olmak