» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • ÇELİKER, H., “Hizmetiçi Eğitim Kavramı Üzerine Bir Analiz”. Journal of Technical and Social Studies(JTSS)- Aralık 2018, Cilt:1/ Sayı:1, s.48-70 (Aralık 2018)
  • KARACA, P. , ÇELİKER, H.,KARACA, K., “Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Staj Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma”. Electronic Journal of Vocational Colleges- Kasım 2015 XIV. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi BÜROKON Özel Sayısı, s. 94-112, (Kasım 2015) (Kasım 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • ATA, M., ÇELİKER H., AYBAZ, G., “Günümüzde Sosyal Aktivitelerin Önemi ve Bu Anlamda Meslek Yüksekokullarında Yaşanan Yetersizlikler” 2015 IV. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015, Yalova, (Mayıs 2015) (Mayıs 2015)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • KARACA, P. , ÇELİKER, H.,KARACA, K., “Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Staj Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma”. 08-10 Ekim 2015, Bülent Ecevit Üniversitesi XIV. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Bildiri Kitabı, s. 17 (Ekim 2015) (Ekim 2015)

» Verdiği Dersler

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

Genel Muhasebe

Klavye Teknikleri

Kooperatifler Muhasebesi

Mesleki Yazışmalar

OFİS PROGRAMLARI

Paket Programlar

Şirketler Muhasebesi

Toplantı Yönetimi

Yönetici Asistanlığı