» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Karabulut, H. F., Karatavuk, A. O., Ozyildirim, H., Doğanlar, O., & Doğanlar, Z. B. Synthesis of novel dimeric compounds containing triazole using click method and their selective antiproliferative and proapoptotic potential via mitochondrial apoptosis signaling. Medicinal Chemistry Research, 1-13. (Ocak 2020)
 • M. Kacan,, G. Cicek, H.R.F. Karabulut and H. Ozyildirim" A Mild, Aromatization of Cyclic Compounds and Oxidation of Amino Groups to Carbonyls using o-Iodoxybenzoic acid" Asian J. Chem., 2013, 25(13), pp 7649-7650 (Ekim 2013)
 • Karabulut H.R.F, Kaçan M., Özyıldırım H. “ Aplication of IBX Method for the synthesis of ketones from Carboxylic Acids”. Turk.J:Chem. 27-2003 ( 713-716) http://journals.tubitak.gov.tr/chem/issues/kim-03-27-6/kim-27-6-6-0209-17.pdf

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bayır, E. & Özyıldırım, H. (2017).Exploring The Challenges That Science Teachers Face In Project-Based Science Teaching, Yearbook of the Faculty of Education, 17, 46-52. (Aralık 2017) (Aralık 2017)
 • Bayır, E. Özyıldırım, H. & Çeliksöz, M. (2014). Structured Inquiry Versus Coupled Inquiry For Teaching The Topic of “Mixtures”. Journal of Science Education, 15, 1, 41-44. (Ocak 2014)
 • H. Özyildirim, H. Durmaz" Using Extraction Experiment as a Tool for Teaching Scientific Process Skills " US-China Education Review A, October 2013, Vol. 3, No. 10, 754-762 (Ekim 2013)
 • Takuchev, N., Petrova, V., Özyıldırım, H., & Durmaz, H. (2013). Comparatıve Analysis of The Opinion of Students from Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria and Trakya University, Edirne, Turkey on the Benefits and Risk of Tobaco Smoking as an Ecological Factor. годишно научно-методическо списание година Iv (p: 248-253) ISSN 1314–1791

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Özyıldırım, H., Durel, E. & Bayır, E. (2017). Investigation of Awareness and Understanding of Science Teacher Candidates About Teaching Science Through Out-Of_School Activities, 12th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS. (Ekim 2017)
 • SYNTHESIS OF DIIMINES FROM CHOLESTANONE, H.R.FERHAT KARABULUT, HASAN OZYILDIRIM, KORAY OZARAZ, MESUT KACAN (Kasım 2016) (Kasım 2016)
 • Özyıldırım, H. & Durmaz , E. (2016). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kimya Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi, İnternational Congresses on Education (ERPA), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, June-2016. (Haziran 2016)
 • Özyıldırım, H. & Bayır, E. (2016). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitimleri Boyunca Bilimin Doğasına İlişkin Anlayış Durumları, İnternational Congresses on Education (ERPA), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, June-2016. (Haziran 2016)
 • Hasan ÖZYILDIRIM, Hüsnüye DURMAZ, Seçkin MUTLU "SCIENTIFIC ATTITUDES AND MOTIVATION TOWARD LEARNING SCIENCE of 7th GRADE STUDENTS" END 2015 International Conference on Education and New developments,27/29-june-2015 ,Porto-portekiz (Haziran 2015)
 • Özyıldırım, H., Bayır, E., Çeliksöz, M. (2014). How Do Structured and Coupled Inquiries Effect Students’ Achievement and Retention of Knowledge?, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Baltic Institute of Humanities, September 11-14, St Petersburg, Russia. (Eylül 2014)
 • E. Bayir, H. Ozyildirim, M. Çeliksöz, “A Comparison Of The Effectiveness Of Different Types Of Inquiry: Structured Versus Coupled In Mixtures” International Conference of Education, Resource and Innovation 14th -16 th November, Madrid ,Spain 2011
 • H.R. Ferhat Karabulut, Murat Donmez, and Hasan Ozyildirim,”Esterification of Lithocholic acid with Some Analgesics”, 64th Northwest Regional Meeting of the American Chemical Society, June 28, July 01, 2009, Tacoma, Washington, Amerika (poster)
 • Takuchev,N.,Petrove,V.,Özyıldırım H., Durmaz H., Hadjiilev,V., “ Comparative Analysis Of The Opinion Of Students From Trakia University, Stara Zagora ,Bulgaria And Trakya University ,Edirne , Turkey On The Benefit And Risk Of Activities With Application Of Ionizing Radiation.” The 5th International Balkan Education And Science Congress, October 01-03,2009 Edirne,Turkey
 • Özyıldırım H, Durmaz H.; Mutlu S., Çeliksöz M. “Milli Eğitim Bakanliği Tarafindan Hazirlanan Ilköğretim 6. ve 7. Sinif Fen ve Teknoloji Kitaplarindaki Etkinliklerinin Bilimsel Süreç Becerileri Açisindan Incelenmesi” Uluslararası 5.Balkan Eğitim ve Bilim kongresi, 1-3 EKİM 2009, Edirne, Türkiye
 • Özyıldırım, H., Durmaz, H., “The Usage of Scientific Progress Skills as Working Fractional Crystallization Experiment by Students”, IV. International Scientific Conference “Contemporary Intentions in Education, Republic of Macedonia University “Ss Cyril and Methodius”, Faculty of Pedagogy “Ss Clement Ohrid”, 13-15 June 2008, Ohrid-Macedonia.
 • Durmaz, H. Özyıldırım, H., “Micro-Scaled Column-Chromatography for Separation of Colour Materials As Separation Technique”, 10th International Conference on Education, Athens Institute for Education and Research, 26-29 May 2008 Athens, Greece
 • Oxidation of Sterols with IBX and Their Iminization Products, H.R. Ferhat Karabulut, Hasan Ozyildirim, and Mesut Kacan, The Midwest Regional Meeting of the American Chemical Society, p.117, November 7 – 10, 2007, Kansas City, MO
 • Durmaz H, Özyıldırım H., “Comparing the Students’ Attitudes Toward the Experiment and Introducing the Lab Equipment of the Students Who Study Chemistry Laboratory”, Jubılee Scientific Conference with Internatıonal Participation, November 30th –December 1st , 2007, Smolyan-Bulgaria
 • Takuchev N.,Petrova V.,Özyıldırım H.,Durmaz H. “ Comperative Analysis of Student’s knowledge on ionizing radiation-Nature and Applications,between Students from Trakia university,Stara Zagora,Bulgaria and Students from Trakya University,Edirne-Turkey” Fourth Balkan Congress Education, The Balkans, Europa 22-24 June (Volume 1, pp 233-23) 2007 Stara Zagora- BULGARIA
 • Durmaz H, Özyildirim H.,”Students’ Ideas about the Open-Ended Experiments as Learning Chemical Equilibrium” Fourth Balkan Congress Education, The Balkans, Europa 22-24 June (Volume 2, pp 342-347) 2007 Stara Zagora- BULGARIA
 • Özyildirim H., Durmaz H.,” Group Behaviour in Open-Ended Experiment Related to Chemical Reaction Rate in Chemistry Laboratory” Fourth Balkan Congress Education, The Balkans, Europa 22-24 June (Volume 2, pp 337-342) 2007 Stara Zagora- BULGARIA
 • Karabulut, H.R.F., Kacan, M.,Yandı.F., Özyıldırım H., “Time-Depended Reactions of Lewis acid with Some Cyclic Alcohols” jubılee Natıonal Scientific Conference with Internatıonal Participation 20-21 October 2006, Smolyan-Bulgaria .(poster)
 • Özyıldırım, H., Durmaz, H., “Trakya Universty Students’ Views On Radioactivity And Radiation”, Jubılee Natıonal Scientific Conference with Internatıonal Participation 20-21 October 2006, Smolyan-Bulgaria.
 • Özyıldırım H., Oğuzhan E., Durmaz H. “Evaluaton of scıence student teachers’ perspectıves on self Effıcıency and theır unıversıty educatıon” 2nd International balkan education congress Edirne -2004
 • Özyıldırım H., Kaçan M., The synthesis of imine compounds via alcohol oxidation by ibx. International Organic Chemistry Meeting (Mustafa Kemal University- Antakya-2002
 • Özyıldırım H., Zaim Ö. “Synthesis of polymer supported organotin Hydrides and their utilization in cyclization reactions”. International Organic Chemistry Meeting (Mustafa Kemal University- Antakya-2002)
 • Zaim Ömer, Karabulut H.R. Ferhat, Özyıldırım Hasan, Bitkisel yağ üretiminde ele geçen atık vakum yağından E vitamini üretimi, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 329, 1999, Samsun
 • Özyıldırım H. Zaim. Ö. “Karben katılma reaksiyonları aracılığıyla halka genişlemesi” 11. Ulusal Kimya kongresi (Yüzüncü yıl Üniversitesi ,Van,1997)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 3 BOYUTLU YAZICILARDA KULLANILAN POLİ(LAKTİK ASİT) FİLAMENTLERİN FARKLI SÜRELERDE NEMLİ ORTAMLARDAKİ MEKANİK VE BASKI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (Aralık 2022)
 • Eylem BAYIR, Yılmaz ÇAKICI, Murat ÇELTEK, Hüsnüye DURMAZ, Nuran EKİCİ, Funda GÜNDOĞDU ALAYLI, Emrah OĞUZHAN DİNÇER, Aslıhan OSMANOĞLU, Hasan ÖZYILDIRIM, Şefika TEKİN, Musa ULUDAĞ, Aysun YİĞİTSOY, Beyza ZULE (2018). “Edirne Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor” Bilim Şenliğinin Proje Ekibi Bağlamında Değerlendirilmesi. 13th International Balkan Education and Science Congress BES 2018, (Eylül 2018)
 • Aslıhan OSMANOĞLU, Aysun YİĞİTSOY, Beyza ZULE, Emrah OĞUZHAN DİNÇER, Eylem BAYIR, Funda GÜNDOĞDU ALAYLI, Hasan ÖZYILDIRIM, Hüsnüye DURMAZ, Murat ÇELTEK, Musa ULUDAĞ, Nuran EKİCİ, Şefika TEKİN, Yılmaz ÇAKICI (2018). “Edirne Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor” Bilim Şenliğinin Ziyaretçiler Bağlamında Değerlendirilmesi, 13th International Balkan Education and Science Congress BES (Eylül 2018)
 • Özyıldırım, H. Durmaz, H. & Uludağ, M. (2018). Okul Dışı Öğrenme Ortamı Olarak Arazi Çalışmasına Katılan Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi. 6th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium ITTES 2018, Edirne. (Eylül 2018) (Eylül 2018)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Durmaz, H. & Özyıldırım, H. (2010). Micro-Scaled Column-Chromatography for Separation of Colour Materials As Separation Technique. Problems and Prospects in Higher Education, Edited by Gregory T. Papanikos and Nicholas Pappas, First published in 2010 by ATINER, Greece, (p:45-52). ISBN: 978-960-6672-89-7

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Özyıldırım, H. & Durmaz, H. (2022). Öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme etkinliklerine yönelik davranışlarına disiplinlerarası yaklaşımla desteklenmiş alan gezisinin etkisi. Trakya Eğitim Dergisi, 12(1), ss. 522-54. (Ocak 2022) (Ocak 2022)
 • Durmaz,H. , Özyıldırım, H. : “Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerine Kimya Dersine Karşı Tutumları ve Çoklu Zeka Alanları ile Kimya ve Türkçe Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:6 Sayı:1, (s.67-76), Haziran 2005 http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt6Sayi1/JKEF_6_1_2005_67_76.pdf
 • Durmaz,H. , Özyıldırım, H.: “İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersi ve Fen Bilimlerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 323, (s.25-31), Eylül 2005
 • Özyıldırım H., Zaim Ö., Polimer destekli organokalayhidrür bileşiklerinin yapımı ve halka kapanma reaksiyonlarında kullanımı, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi Cilt 2, sayı 1, 13-23, 2001 http://www.trakya.edu.tr/Enstituler/FenBilimleri/Dergi/arsiv/2001-1/hasoz.pdf

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Durmaz, H. , Özyıldırım, H., “Fen Bilgisi Ve Sınıf Öğretmenliği, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik-Kimya Bölümü Öğrencilerinin Radyoaktiflik Ve Radyasyon Hakkındaki Görüşleri” VII.. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 7-9 Eylül 2006 Gazi Eğitim Fakültesi. Ankara
 • Kaçan, M., Yılmaz G., Karabulut H.R. F., Özyıldırım H.., “Hypervalent İyot Bileşiği (IBX) İle Amin Bileşiklerinin Oksidasyonu” OKP95 , XX. Ulusal kimya kongresi-Uluslar arası katılımlı- 4-8 eylül 2006 Erciyes Üniversitesi, Kayseri (poster)
 • Kaçan, M., Karabulut H.R. F., Özyıldırım H.. Hidroksifenil Ketoksimlerin Halka Kapanma Reaksiyonlarının İncelenmesi. OKP94, XX. Ulusal kimya kongresi-Uluslar arası katılımlı- 4-8 eylül 2006 Erciyes Üniversitesi, KAYSERİ (poster)
 • Durmaz H..Özyıldırım H. “Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği anabilim dalındaki öğrencilerin çoklu zeka alanları ile kimya ve türkçe derslerinin başarıları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi” XVIII. Ulusal kimya kongresi Kafkas Üniversitesi Kars 2004
 • Kaçan M,Yandı F,Özyıldırım H., Karabulut H.R.F. ) Sikloalkollerin lewis asitleri ile reaksiyonlarında zamanın ürünlerin verimine etkisi XVIII. Ulusal kimya kongresi Kafkas Üniversitesi Kars 2004
 • Kaçan M.,Yılmaz G.,Özyıldırım, H. H.R.F.Karabulut IBX ile imin bileşiklerinin sentez çalışmaları. XVIII. Ulusal kimya kongresi Kafkas Üniversitesi Kars 2004
 • Özyıldırım H. Zaim. Ö ,Durgut M. “1-Alkil siklohekzen bileşiklerinden sentezlenen geminal dibromo siklohekzan halkasının açılması “ 11. Ulusal Kimya kongresi -Yüzüncü yıl Üniversitesi ,Van,1997 (özeti yayınlanan bildiri)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • İleri Organik Kimya Kitap A: Yapı ve Mekanizma 4. Baskıdan Çeviri (Mart 2019) (Mart 2019)
 • GENEL KİMYA 4 (ORGANİK KİMYA) POLİMER KİMYASI BÖLÜMÜ ANI YAYINCILIK-2017 EDİTÖR: CANAN NAKİPOĞLU (Kasım 2017)
 • H.Durmaz, H.Özyıldırım Fen/Fizik Öğretimi I-II (Açılımlar,Gelişmeler,Yeni Yaklaşımlar-) ders kitabı (Editör Prof.Dr. Yaşar Ersoy) Bölüm adı Fen Öğrettiminde çoklu zeka kuramının kullanılması. Nobel Yayınları. Temmuz 2010. İstanbul

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • 3 Boyutlu Yazıcılarda Kullanılan Poli(Laktik Asit) ve Kompozit Filamentlerinin Mekanik ve Baskı Özelliklerinin Araştırılması (Aralık 2021)
 • Farklı Düzeylerdeki Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Öğretim yöntemlerinin İlköğretim Öğrencilerinin Başarı, Tutum, Bilimsel Süreç Becerisi ve Bilgi Kalıcılıklarına Etkileri (Şubat 2012)

Projeler

 • ECDADA İLİM KÖPRÜSÜ: “BİLİME AÇILAN PENCERE: STEM EĞİTİMİ”, MAKEDONYA, (Eylül 2019)
 • ECDADA İLİM KÖPRÜSÜ: “BİLİME AÇILAN PENCERE: STEM EĞİTİMİ”, AFGANİSTAN, (Nisan 2019)
 • ECDADA İLİM KÖPRÜSÜ: “BİLİME AÇILAN PENCERE: STEM EĞİTİMİ”, ÖZBEKİSTAN, TÜKMENİSTAN, KIRGIZİSTAN, (Ekim 2018)
 • ECDADA İLİM KÖPRÜSÜ: “BİLİME AÇILAN PENCERE: STEM EĞİTİMİ”, BATI TRAKYA, (Temmuz 2018)
 • Edirne Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor-TUBİTAK Projesi (117B200). (Temmuz 2017)
 • Okul Dışı Fen Etkinliklerinin Fen Bilimleri Öğretmen ve Öğretmen Adayları ile Öğrenciler Üzerine Etkileri, proje NO:2017/58 (Mart 2017)
 • Farklı Düzeylerdeki Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Öğretim Metodolojilerinin İlköğretim Öğrencilerinin Başarı, Tutum, Bilimsel Süreç Becerisi ve Bilgi Kalıcılıklarına Etkileri Proje No:2010//75 Proje Yürütücüsü :Yrd. Doç.Dr. Hasan Özyıldırım Proje Yardımcısı :Yrd. Doç.Dr. Eylem Budak Y Lisans Öğrencisi: Murat Çeliksöz (Şubat 2012)
 • Sterollerin oksidasyonu ve dimerizasyon reaksiyonlarının incelenmesi TUBAP-837 Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç.Dr. H.R. Ferhat Karabulut Proje Yardımcısı : Yrd. Doç.Dr. Hasan Özyıldırım
 • Polimer destekli organokalay hidrür bileşiklerinin yapımı ve halka kapanma reaksiyonlarında kullanımı, Trakya Üniv. Araş. Fonu Projesi, TÜAF-59. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ömer Zaim Proje yardımcısı: Hasan Özyıldırım

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TUBAP)

3 Boyutlu Yazıcılarda Kullanılan Poli(Laktik Asit) ve Kompozit Filamentlerinin Mekanik ve Baskı Özelliklerinin Araştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : TUBAP

Ulusal » Diğer » Diğer

Poli(Laktik Asit)’in (PLA) Özelliklerinin İyileştirilerek 3 Boyutlu Yazıcılarda Filament Olarak Kullanımı ve Alternatif Uygulama Alanlarının İncelenmesi
Proje Türü : Mali Destek     Görev : Yürütücü     Kurum : TUBAP

» Verdiği Dersler

FEN ÖĞRETİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI

Bilgisayar destekli fen eğitimi

Bilim tarihi

 • Bilim tarihi dersi alanlar için   final notları ekte verilmiştir.

  Not: Finalde ekte verilen ders notlarının tamamından ve   derste  anlattıklarımdan sorumlusunuz.  Final sınavı % 30 oranında vize dönemi % 70 oranında vize sonrası konular ağırlıklı olacaktır.

  Ayrıca devam zorunluğu olanlar için  bilim tarihi ile ilgili bir kitap özeti ve bilim tarihi dönemlerinden birinin incelenerek sunum halinde hazırlayıp göndermeleri zorunludur. Tekrar alanlar bu ödevleri hazırladıkları takdirde ek puan olarak değerlendirilecektir.


  Başarılar


   

  Okuduğunuz kitapların özetlerini sunum halinde size derste gösterdiğim formata göre hazırlayıp vizeden en geç iki hafta sonra mail adresime  göndermeniz gerekmektedir.
  ------------------------------------------------------------
  Ayrıca aşağıdaki konuları  vizeden sonra ödev olarak alabilirsiniz..Hangi konu başlığında çalışmak isterseniz . Listeye kayıt olmanız gerekmektedir.
  Helenistik dönemde bilim
  Ortaçağda bilim
  İslam dünyasında bilim
  Rönesans döneminde bilim
  Osmanlılarda bilim
  Anadolu ve mezapotamyada ve eski mısırda bilim
  Yeni çağda bilim
  Yakınçağda bilim
  Cumhuriyet döneminde bilim
  Bilim ve Teknoloji ilişkisi
  Bilim ve Felsefe
  Bilim ve etik
  Bilim ve sanat
  Matematiğin bilimlerin gelişimine etkisi
  Bilimsel gelişime önemli katkı sağlayan bilim insanlarının biyografisi
  - Sizlerin öneriniz doğrultusunda bu ana başlıklara paralel başka konularda olabilir
  Not : 2-3 kişilik gruplar halinde de çalışabilirsiniz. Sunumlarınızı görsel olarak desteklemeniz gerekmektedir. Power point veya prezi kullanabilirsiniz. Aynı konuda yoğunlaşma olursa konuyu seçen gruplarda sınırlamaya gidilecektir
  Kısa süre içinde karar vermeniz ve bildirmeniz gerekmektedir.
  Başarılar

  ---

  Ders notu :

Fen Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme

 • Fen Bilgisi eğitiminde ileri düzeyde deney tasarlamak ve laboratuvar yönetimi

FEN EĞİTİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME

Genel kimya 4(Organik kimya)

 • Arkadaşlar
  Dönem içinde aşağıdaki konu ve deneyleri alabilirsiniz. Çalışmalarınızı 3-4 kişilik grup halinde yapabilirsiniz.  Çalışacağınız konuyu sınıf listesine yazmanız gerekmektedir. Aynı konuda çok istek olursa sınırlamaya gidilecektir
  Ödev çalışmalarınız kimyaegitim@ gmail.com adresine gönderilecektir

  KONU BAŞLIKLARI
   Kozmetik ürünlerinde kullanılan kimyasallar. basit bir kozmetik ürünü yapımı
  İlaçların yapısında kullanılan organik gruplar Sınıflandırılmalar. Aspirin eldesi
  Güncel yaşamımızda kullandığımız organik moleküller özellikleri
   Sabunlar deterjanlar üretimi  Deterjan üretimi
  Polimer maddeler özellikleri kullanımı Üretimi .  Bir polimer madde üretimi
  Karbonhidratler özellikleri yapıları
  İzomer moleküller ve  modellerinin yapılması (cis, trans -aoptikçe izomer, yapı izomeri VS)
  Grafit ve elmas moleküllerinin modelelrinin tasarımı ve kullanım alanları
  Amino asitler özellikleri önemleri Amino asit molekül model tasarımları
  Esterler özellikleri kullanım amaçları. Etil asetat esteri deneyi yapımı
  Fermantasyon özellikleri , Fermantasyon ile  etanol üretimi
  Karboksilli asitler özellikleri Fermantasyon ile asetik asit üretimi
  Meyve sebzelerde bulunan aromatik özelliklerdeki organik yapılar. Soxhlet yöntemi ile bazı aromatik  karışımların eldesi
  Zehirli kimyasallar sınıflandırılmaları kullanım alanları  molekül model tasarımı (tarım vs)
  Vitaminler özellikleri yapıları, vitamin molekül model tasarımı

  Not: Bu konuların haricinde ilginizi çeken konular önerebilirsiniz
Genel kimya I ve II

 • ARKADAŞLAR,  ÇALIŞMA SORULARINI TÜM SINIF YAPMAK ZORUNDA BİR ARAYA GELİP TARTIŞABİLİR VEYA KİTAPLARDAN ELEKTRONİK ORTAMDAN ARAŞTIRABİLİRSİNİZ EN GEÇ 12 -10-2018 GÜNÜNE KADAR BANA YAZILI OLARAK TESLİM ETMENİZ GEREKMEKTEDİR?

  ÖNEMLİ NOT: BU SORULARA SİZLERDE CEVABINI MERAK ETTİĞİNİZ SORULAR EKLEYEBİLİRSİNİZ.

Genel kimya Laboratuvarı I ve II

Özel öğretim

 • Arkadaşlar, ekteki ders notu ve derste anlattıklarımdan final sınavında sorumlusunuz .  Final değerlendirmesi bu ders notu ,derste anlattıklarım ve ders sunumlarınız  olacaktır.Başarılar.

Polimerlerin özellikleri ve polimerik malzemelerin kullanımı

 • Polimerlerin elde ediliş yöntemleri ve fiziksel kimyasal özelliklerine göre malzeme olarak kullanımlarını tanıtmak örneklerini vermek

Seçmeli II (Laboratuvar teknikleri)
 • ARKADAŞLAR dönem içinde  aşağıdaki veya sizin önerdiğiniz grup çalışmaları yapmanız gerekecektir. ( Bunların dışında fen programına yönelik konular önerebilirsiniz)
  Not: Konu seçiminde ve çalışırken bağımlı bağımsız değişkenler,  Bilimsel süreçlerin incelenmesi planlanacaktır)
  Portatif meteoroloji istasyonu kurulumu
  Herbaryum yapımı
  Mini sera oluşturma (Tohumdan bitkiye)
  Kuluçka makinası yapımı 
  Akvaryum içinde su bitkileri üretimi
  Yaprak izdüşümleri
  Güneş fırını 
  Basit araç gereçlerden fen eğitimi araçları üretimi

  -------------------------------------------------------------------------------


  Finalde sorumlu olduğunuz  bazı ders notları
   

yaşam boyu öğrenme