» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • M. Kacan,, G. Cicek, H.R.F. Karabulut and H. Ozyildirim" A Mild, Aromatization of Cyclic Compounds and Oxidation of Amino Groups to Carbonyls using o-Iodoxybenzoic acid" Asian J. Chem., 2013, 25(13), pp 7649-7650 (Ekim 2013)
 • Karabulut H.R.F, Kaçan M., Özyıldırım H. “ Aplication of IBX Method for the synthesis of ketones from Carboxylic Acids”. Turk.J:Chem. 27-2003 ( 713-716) http://journals.tubitak.gov.tr/chem/issues/kim-03-27-6/kim-27-6-6-0209-17.pdf

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bayır, E. Özyıldırım, H. & Çeliksöz, M. (2014). Structured Inquiry Versus Coupled Inquiry For Teaching The Topic of “Mixtures”. Journal of Science Education, 15, 1, 41-44. (Ocak 2014)
 • H. Özyildirim, H. Durmaz" Using Extraction Experiment as a Tool for Teaching Scientific Process Skills " US-China Education Review A, October 2013, Vol. 3, No. 10, 754-762 (Ekim 2013)
 • Takuchev, N., Petrova, V., Özyıldırım, H., & Durmaz, H. (2013). Comparatıve Analysis of The Opinion of Students from Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria and Trakya University, Edirne, Turkey on the Benefits and Risk of Tobaco Smoking as an Ecological Factor. годишно научно-методическо списание година Iv (p: 248-253) ISSN 1314–1791

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • SYNTHESIS OF DIIMINES FROM CHOLESTANONE, H.R.FERHAT KARABULUT, HASAN OZYILDIRIM, KORAY OZARAZ, MESUT KACAN (Kasım 2016) (Kasım 2016)
 • Özyıldırım, H. & Durmaz , E. (2016). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kimya Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi, İnternational Congresses on Education (ERPA), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, June-2016. (Haziran 2016)
 • Özyıldırım, H. & Bayır, E. (2016). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitimleri Boyunca Bilimin Doğasına İlişkin Anlayış Durumları, İnternational Congresses on Education (ERPA), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, June-2016. (Haziran 2016)
 • Hasan ÖZYILDIRIM, Hüsnüye DURMAZ, Seçkin MUTLU "SCIENTIFIC ATTITUDES AND MOTIVATION TOWARD LEARNING SCIENCE of 7th GRADE STUDENTS" END 2015 International Conference on Education and New developments,27/29-june-2015 ,Porto-portekiz (Haziran 2015)
 • Özyıldırım, H., Bayır, E., Çeliksöz, M. (2014). How Do Structured and Coupled Inquiries Effect Students’ Achievement and Retention of Knowledge?, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Baltic Institute of Humanities, September 11-14, St Petersburg, Russia. (Eylül 2014)
 • E. Bayir, H. Ozyildirim, M. Çeliksöz, “A Comparison Of The Effectiveness Of Different Types Of Inquiry: Structured Versus Coupled In Mixtures” International Conference of Education, Resource and Innovation 14th -16 th November, Madrid ,Spain 2011
 • H.R. Ferhat Karabulut, Murat Donmez, and Hasan Ozyildirim,”Esterification of Lithocholic acid with Some Analgesics”, 64th Northwest Regional Meeting of the American Chemical Society, June 28, July 01, 2009, Tacoma, Washington, Amerika (poster)
 • Takuchev,N.,Petrove,V.,Özyıldırım H., Durmaz H., Hadjiilev,V., “ Comparative Analysis Of The Opinion Of Students From Trakia University, Stara Zagora ,Bulgaria And Trakya University ,Edirne , Turkey On The Benefit And Risk Of Activities With Application Of Ionizing Radiation.” The 5th International Balkan Education And Science Congress, October 01-03,2009 Edirne,Turkey
 • Özyıldırım H, Durmaz H.; Mutlu S., Çeliksöz M. “Milli Eğitim Bakanliği Tarafindan Hazirlanan Ilköğretim 6. ve 7. Sinif Fen ve Teknoloji Kitaplarindaki Etkinliklerinin Bilimsel Süreç Becerileri Açisindan Incelenmesi” Uluslararası 5.Balkan Eğitim ve Bilim kongresi, 1-3 EKİM 2009, Edirne, Türkiye
 • Özyıldırım, H., Durmaz, H., “The Usage of Scientific Progress Skills as Working Fractional Crystallization Experiment by Students”, IV. International Scientific Conference “Contemporary Intentions in Education, Republic of Macedonia University “Ss Cyril and Methodius”, Faculty of Pedagogy “Ss Clement Ohrid”, 13-15 June 2008, Ohrid-Macedonia.
 • ) Durmaz, H. Özyıldırım, H., “Micro-Scaled Column-Chromatography for Separation of Colour Materials As Separation Technique”, 10th International Conference on Education, Athens Institute for Education and Research, 26-29 May 2008 Athens, Greece
 • Oxidation of Sterols with IBX and Their Iminization Products, H.R. Ferhat Karabulut, Hasan Ozyildirim, and Mesut Kacan, The Midwest Regional Meeting of the American Chemical Society, p.117, November 7 – 10, 2007, Kansas City, MO
 • Durmaz H, Özyıldırım H., “Comparing the Students’ Attitudes Toward the Experiment and Introducing the Lab Equipment of the Students Who Study Chemistry Laboratory”, Jubılee Scientific Conference with Internatıonal Participation, November 30th –December 1st , 2007, Smolyan-Bulgaria
 • Takuchev N.,Petrova V.,Özyıldırım H.,Durmaz H. “ Comperative Analysis of Student’s knowledge on ionizing radiation-Nature and Applications,between Students from Trakia university,Stara Zagora,Bulgaria and Students from Trakya University,Edirne-Turkey” Fourth Balkan Congress Education, The Balkans, Europa 22-24 June (Volume 1, pp 233-23) 2007 Stara Zagora- BULGARIA
 • Durmaz H, Özyildirim H.,”Students’ Ideas about the Open-Ended Experiments as Learning Chemical Equilibrium” Fourth Balkan Congress Education, The Balkans, Europa 22-24 June (Volume 2, pp 342-347) 2007 Stara Zagora- BULGARIA
 • Özyildirim H., Durmaz H.,” Group Behaviour in Open-Ended Experiment Related to Chemical Reaction Rate in Chemistry Laboratory” Fourth Balkan Congress Education, The Balkans, Europa 22-24 June (Volume 2, pp 337-342) 2007 Stara Zagora- BULGARIA
 • Karabulut, H.R.F., Kacan, M.,Yandı.F., Özyıldırım H., “Time-Depended Reactions of Lewis acid with Some Cyclic Alcohols” jubılee Natıonal Scientific Conference with Internatıonal Participation 20-21 October 2006, Smolyan-Bulgaria .(poster)
 • Özyıldırım, H., Durmaz, H., “Trakya Universty Students’ Views On Radioactivity And Radiation”, Jubılee Natıonal Scientific Conference with Internatıonal Participation 20-21 October 2006, Smolyan-Bulgaria.
 • Özyıldırım H., Oğuzhan E., Durmaz H. “Evaluaton of scıence student teachers’ perspectıves on self Effıcıency and theır unıversıty educatıon” 2nd International balkan education congress Edirne -2004
 • Özyıldırım H., Kaçan M., The synthesis of imine compounds via alcohol oxidation by ibx. International Organic Chemistry Meeting (Mustafa Kemal University- Antakya-2002
 • Özyıldırım H., Zaim Ö. “Synthesis of polymer supported organotin Hydrides and their utilization in cyclization reactions”. International Organic Chemistry Meeting (Mustafa Kemal University- Antakya-2002)
 • Zaim Ömer, Karabulut H.R. Ferhat, Özyıldırım Hasan, Bitkisel yağ üretiminde ele geçen atık vakum yağından E vitamini üretimi, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 329, 1999, Samsun
 • Özyıldırım H. Zaim. Ö. “Karben katılma reaksiyonları aracılığıyla halka genişlemesi” 11. Ulusal Kimya kongresi (Yüzüncü yıl Üniversitesi ,Van,1997)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Durmaz,H. , Özyıldırım, H. : “Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerine Kimya Dersine Karşı Tutumları ve Çoklu Zeka Alanları ile Kimya ve Türkçe Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:6 Sayı:1, (s.67-76), Haziran 2005 http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt6Sayi1/JKEF_6_1_2005_67_76.pdf
 • Durmaz,H. , Özyıldırım, H.: “İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersi ve Fen Bilimlerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 323, (s.25-31), Eylül 2005
 • Özyıldırım H., Zaim Ö., Polimer destekli organokalayhidrür bileşiklerinin yapımı ve halka kapanma reaksiyonlarında kullanımı, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi Cilt 2, sayı 1, 13-23, 2001 http://www.trakya.edu.tr/Enstituler/FenBilimleri/Dergi/arsiv/2001-1/hasoz.pdf

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Durmaz, H. , Özyıldırım, H., “Fen Bilgisi Ve Sınıf Öğretmenliği, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik-Kimya Bölümü Öğrencilerinin Radyoaktiflik Ve Radyasyon Hakkındaki Görüşleri” VII.. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 7-9 Eylül 2006 Gazi Eğitim Fakültesi. Ankara
 • Kaçan, M., Yılmaz G., Karabulut H.R. F., Özyıldırım H.., “Hypervalent İyot Bileşiği (IBX) İle Amin Bileşiklerinin Oksidasyonu” OKP95 , XX. Ulusal kimya kongresi-Uluslar arası katılımlı- 4-8 eylül 2006 Erciyes Üniversitesi, Kayseri (poster)
 • Kaçan, M., Karabulut H.R. F., Özyıldırım H.. Hidroksifenil Ketoksimlerin Halka Kapanma Reaksiyonlarının İncelenmesi. OKP94, XX. Ulusal kimya kongresi-Uluslar arası katılımlı- 4-8 eylül 2006 Erciyes Üniversitesi, KAYSERİ (poster)
 • Durmaz H..Özyıldırım H. “Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği anabilim dalındaki öğrencilerin çoklu zeka alanları ile kimya ve türkçe derslerinin başarıları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi” XVIII. Ulusal kimya kongresi Kafkas Üniversitesi Kars 2004
 • Kaçan M,Yandı F,Özyıldırım H., Karabulut H.R.F. ) Sikloalkollerin lewis asitleri ile reaksiyonlarında zamanın ürünlerin verimine etkisi XVIII. Ulusal kimya kongresi Kafkas Üniversitesi Kars 2004
 • Kaçan M.,Yılmaz G.,Özyıldırım, H. H.R.F.Karabulut IBX ile imin bileşiklerinin sentez çalışmaları. XVIII. Ulusal kimya kongresi Kafkas Üniversitesi Kars 2004
 • Özyıldırım H. Zaim. Ö ,Durgut M. “1-Alkil siklohekzen bileşiklerinden sentezlenen geminal dibromo siklohekzan halkasının açılması “ 11. Ulusal Kimya kongresi -Yüzüncü yıl Üniversitesi ,Van,1997 (özeti yayınlanan bildiri)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • GENEL KİMYA 4 (ORGANİK KİMYA) POLİMER KİMYASI BÖLÜMÜ ANI YAYINCILIK-2017 EDİTÖR: CANAN NAKİPOĞLU (Kasım 2017)
 • H.Durmaz, H.Özyıldırım Fen/Fizik Öğretimi I-II (Açılımlar,Gelişmeler,Yeni Yaklaşımlar-) ders kitabı (Editör Prof.Dr. Yaşar Ersoy) Bölüm adı Fen Öğrettiminde çoklu zeka kuramının kullanılması. Nobel Yayınları. Temmuz 2010. İstanbul

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Farklı Düzeylerdeki Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Öğretim yöntemlerinin İlköğretim Öğrencilerinin Başarı, Tutum, Bilimsel Süreç Becerisi ve Bilgi Kalıcılıklarına Etkileri (Şubat 2012)

Projeler

 • Okul Dışı Fen Etkinliklerinin Fen Bilimleri Öğretmen ve Öğretmen Adayları ile Öğrenciler Üzerine Etkileri, proje NO:2017/58 (Mart 2017)
 • Farklı Düzeylerdeki Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Öğretim Metodolojilerinin İlköğretim Öğrencilerinin Başarı, Tutum, Bilimsel Süreç Becerisi ve Bilgi Kalıcılıklarına Etkileri Proje No:2010//75 Proje Yürütücüsü :Yrd. Doç.Dr. Hasan Özyıldırım Proje Yardımcısı :Yrd. Doç.Dr. Eylem Budak Y Lisans Öğrencisi: Murat Çeliksöz (Şubat 2012)
 • Sterollerin oksidasyonu ve dimerizasyon reaksiyonlarının incelenmesi TUBAP-837 Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç.Dr. H.R. Ferhat Karabulut Proje Yardımcısı : Yrd. Doç.Dr. Hasan Özyıldırım
 • Polimer destekli organokalay hidrür bileşiklerinin yapımı ve halka kapanma reaksiyonlarında kullanımı, Trakya Üniv. Araş. Fonu Projesi, TÜAF-59. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ömer Zaim Proje yardımcısı: Hasan Özyıldırım

» Verdiği Dersler

Bilgisayar destekli fen eğitimi

 • Arkadaşlar Final sınavında aşağıdaki notların tamamından sorumlusunuz
  Başarılar


Bilim tarihi

 • Arkadaşlar,
  Ekte verilen ders notları ve ders kitabından sorumlu olacaksınız Ayrıca Endüstrileşme sürecinde bilgi birikiminin öyküsü kitabı ek  sınav olarak değerlendirilecektir.
  Okuduğunuz kitapların özetlerini sunum halinde size derste göstereceğim formata göre hazırlayıp göndermeniz gerekmektedir.

  Başarılar
  ÖNEMLİ NOT: ÖDEVLER VE SUNUMLAR kimyaegitim@gmail.com adresine gönderilecek diğer mail adresime gönderilen ödevler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Diğer mail adresime ödev sunum gönderenler yukarıdaki adrese tekrar göndersin.

Fen bilgisi laboratuvar uygulamaları

Fen Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme

 • Fen Bilgisi eğitiminde ileri düzeyde deney tasarlamak ve laboratuvar yönetimi

Formasyon seçmeli I (Yaşam boyu öğrenme)

FORMASYON(ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ)

Genel kimya

Genel kimya Laboratuvarı

Organik kimya

Polimerlerin özellikleri ve polimerik malzemelerin kullanımı

 • Polimerlerin elde ediliş yöntemleri ve fiziksel kimyasal özelliklerine göre malzeme olarak kullanımlarını tanıtmak örneklerini vermek