» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Temettüat Defterlerinden Hareketle Ziştovi Şehrinin Gini Katsayisi Ve Lorenz Eğrisi İle Gelir Dağilimi Analizi (1844-45) (Kasım 2022)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • H. Ömer Akyıldız,”Umurfakı Kazası Örneğinden Hareketle Osmanlı Balkanlarında Zirai Sektörün Ticarileşebilme Olanakları Üzerine Bir İnceleme (1844-45), Balkan Tarihi I, s. 97-124, Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları (2021)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • H. Ömer Akyıldız, “Sezai Karakoç’ta İslam ve İktisat”, Sezai Karakoç Sempozyumu, s. 97-103, Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları (2014). (Haziran 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Darüşşafakalı Posta ve Telgraf Memurları (1881-1912) (Kasım 2022)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • H. Ömer Akyıldız, “Gâzali ve Adem Smith’in Paranın Gerekliliği Konusundaki Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Sabri Orman'ı Anlamak: Bir Mütefekkirin Düşünce Dünyasının İzinde, s.255-271, İTO Yayınları (2021).
  • H. Ömer Akyıldız, “Bir İktisat Tarihçisi: Mehmet GENÇ ”, Türkiye’nin Birikimleri ’TARIHÇİLER˙ s.184-194, İlke Yayınları (2015).˙

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (BAP)

YUNAN ALGISINDA TÜRK İMGESİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ