» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Çakır, H.K., Ovalı, P.K., “Analysis of Sustainability of The Railway Transport in The Thrace Subregion Under The Extent of Ecological Tourism”, Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), Vol:9, No:3, p: 643-651, Greece, 2008
 • Sazak, Ş., Çakır, H.K.; “The Motives Underlying The Behaviour of The Agent in Determination of The City Form”, Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), Vol: 3, No 3, p: 556-562, Greece, 2002

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Comparasion of Hagia Sophia And Selimiye in Context of Space Hierarchy Related to Privacy (Şubat 2016)
 • Oymael, S., Çakır, H., K., Fidan, Y., Ekinci, C. E.; “Tarihi Kentsel ve Mimari Mekanların Gelişiminde Rol Alan Etkenlerin İrdelenmesi”, E-Jurnal of New World Sciences Academy, ISSN: 1308-7320, 4C0127,6, (4), p: 889-896, 2011 (Temmuz 2010)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Arabulan, S., Çakır, H.K., “Komşuluk Biriminden Kamusal Alana, Karaağaç Mahallesi", X. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Komşuluk, 27-28 Nisan 2017, Edirne, Türkiye (Nisan 2017)
 • Çakır, H. K., Arabulan S., Delibaş N., "Kamusal Yeşil Alanların Yapısal Olarak Sınırlandırılması", IX. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, 2015, s:181-188 (Nisan 2015)
 • Ovalı, P. K., Çakır, H. K., Dubova, A., “Sürdürülebilir Kent Planlamasında Tarihi Konut Alanlarının Ekolojik Yaklaşımlar Yönünden Değerlendirilmesi: Kosova-Gilan Kenti Örneği”, 1.Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, UPAD 2014, s: 229-243, Kocaeli, 2014 (Mayıs 2014)
 • Arabulan, S., Çakır, H. K., Atik, D.; “Sınır Kentlerde Dönüşüm’ün Tartışılması”, 1.Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, UPAD 2014, s: 229-243, Kocaeli, 2014 (Mayıs 2014)
 • Çakır, H. K.; Arabulan, S.; Atik, D., "Yaşanamayan Yaşam Alanları", Proceedings of the 8th International Symposium On Sinan (Farkındalık-Awareness), ISBN: 978-975-374-159-0, Trakya Üniversitesi Yayın No: 144, 25-26 April 2013, pp: 189-196, Edirne (Nisan 2013)
 • Cihantimur, A. I., Sezer, F. Ş., Çakır, H., K. Arabulan, S.; “Effects of Spatial Transformation to the Urban Life: Edirne/Turkey as a Case”, 24 th International Building & Life Congress, 05-07 April 2012, Bursa, 587-593 (Nisan 2012)
 • Oymael, S., Kıran Çakır, H., Sallı Bideci, Ö.; “Geleneksel Mimari Uygulamaların Yorumlanması”, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, 75-80 (Mayıs 2011)
 • Ovalı, K., P., Çakır, H., K.; “Aktif Sistemlerin Eğimli Çatı Bileşeni Olarak Kullanılma(-ma)sına İlişkin Yasal Düzenlemeler”, Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, 22-25 Ekim 2009, Antalya, s: 71-75 (Ekim 2009)
 • Atik, D., Çakır, H., K.; Benian, E.; “The Importance of City Image Elements Through Recognazing And Introducing of Cities: Edirne Example”, Trakia Journal of Sciences, Volume 7, Suppl. 2, International Scientific Conferance, Yambol, Bulgaria, 2009, pp: 246-251
 • Benian, E., Atik, D., Çakır, H., K.; “Interpratation of Culture Through Housing Formations”, Trakia Journal of Sciences, Volume 7, Suppl. 2, International Scientific Conferance, Yambol, Bulgaria, 2009, pp: 241-245
 • Özenç, A., Çakır, H., K.; “Enerji Tüketiminde Isı Yalıtımının Önemi: Edirne Örneği”, 3. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 12-13 Nisan 2007, Edirne, s: 173-178 (Nisan 2007)
 • Çakır, H., K., Atik, D., Oğuzhan, A.; “Edirne’de Konut Alanlarının Verimli Kullanıl(ama)masına İlişkin Bir İrdeleme”, 3. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 12-13 Nisan 2007, Edirne, s: 61-66 (Nisan 2007)
 • Sirel, Ü., Sirel, A., Çakır, H.K.; “Edirne Planlaması Bağlamında Yeni Saray ve Ermeydanı”, Uluslararası II. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, 02-04 Temmuz 2006, s: 9-10, Edirne (Temmuz 2006)
 • Akansel, S., Çakır, H.K.; “Edirne-Kaleiçi”, 1st International Symposium on Architect Sinan, 11th-12th April 2005, p: 1-15, Edirne (Nisan 2005)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Problems in the Protection of The Modern Architectural Heritage in Turkey a Case Study; Sisli Liquor Factory in İstanbul (Nisan 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Coşgun, N., Çakır, H.K., “Mimari Tasarım Ürününe Yapım Ve Kullanım Sürecindeki Uygulamaların Etkileri: Edirne Belediye İşhanı Örneği”, Güney Marmara Mimarlık, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yayını, sayı 24, s.34-39, Şubat, 2007 (Şubat 2007)
 • Zeybekoğlu, D., Çakır, H.K., Özenç, A.; “Edirne’deki Su Terazilerinin Analizi”, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2007, Edirne, s: 29-33
 • Bozdoğan, M., Çakır, H.K., Özkan, S.,; “Edirne Türbelerinin Mekansal Analizi”, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, s: 23-31, 2006, Edirne
 • Sirel, A., Çakır, H.K., “Edirne Tarihi Kent Merkezinde Tahtakale Caddesi ve Yakın Çevresi”, Mimarist Dergisi, Sayı: 17, Güz 2005, s: 79-84, İstanbul
 • Akansel, S., Çakır, H.K.; “Kültürel Mirasın Korunmasına Bir Örnek: Edirne Tarihi Gar Binası”, Yapı Dergisi, Nisan 269, s: 82-84, 2004, İstanbul

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Çakır, H.K., Özenç, A.; Kentsel Dış Mekanlarda Kullanılan Aydınlatma Elemanlarının İrdelenmesi: Edirne Örneği”, III. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve Sergisi, 23-25 Kasım 2005, s: 45-52, Ankara (Kasım 2005)
 • Ovalı, P.K., Çakır, H.K., Bozdoğan, M., Akansel, S.; “Turizm ve Çevre Etkileşiminde Ekolojik Tasarımın Yeri”, Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV, 14-15 Ekim 2005, s: 467-479, Edirne (Ekim 2005)
 • Akansel, S., Çakır, H.K., Ovalı, P.K.; “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Edirne Koruma İmar Planının İrdelenmesi”, Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV, 14-15 Ekim 2005, s: 323-330, Edirne (Ekim 2005)
 • Akansel, S., Çakır, H.K., Ovalı, P.K., Ataç, B.; “Kırkpınar’ın İmajında Kullanıcı Kimliğinin Belirlenmesi”, I. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2005, s:91-100, Edirne (Mayıs 2005)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Kentsel Dönüşüm Kapsamında Kimliğin Yeniden Kazanımı: Edirne - Karaağaç Örneği

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Acil Durum Barınakları ve Bir Barınak Olarak Acil Durum Konteynır Öneri Modeli”, T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Tez No: 269629
 • “Edirne’deki Tarihi Eğitim Yapılarının Pencere Sistemleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri”, T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Tez No: 269626
 • “Dün’den Dugün’e Değişen Konut Alanlarına Kültürel Çeşitliliğin Etkileri: Ortaköy Meydan ve Çevre Yerleşim Örneği”, 2009, Tez No: 256237
 • “Üç Boyutlu Animasyon Filmlerde Mimarlık”, 2008, Tez No: 177347

Yapılan Hakemlikler

 • 8. Uluslararası Sinan Sempozyumu (Nisan 2013)
 • NWSA, E-Journal of New World Sciences Academy, Series: 3C, ISSN: 1308-7264, 5, (3), 2010
 • NWSA, E-Journal of New World Sciences Academy, Series: 4C, ISSN: 1308-7320
 • 4th International Symposium on Architect Sinan, 12th-13th April 2008, Edirne (Nisan 2008)
 • 3th International Symposium on Architect Sinan, 12th-13th April 2007, Edirne (Nisan 2007)
 • 2007 Betonart Mimarlık Yaz Okulu” Yürütücülük, Trakya Üniversitesi, Edirne
 • 2th International Symposium on Architect Sinan, 11th-12th April 2006, Edirne (Nisan 2006)
 • 1st International Symposium on Architect Sinan, 11th-12th April 2005, Edirne (Nisan 2005)

Projeler

 • Dünya Mirası Kapsamında Selimiye ve Ayasofya Camilerinin Mekânsal ve Boyutsal Kademelenmesinin Karşılaştırılması (Haziran 2013)
 • Trakya Üniversitesi Tarafından Hazırlanan Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı’nda Görev Alma (2001-2002)
 • TÜBAB tarafından desteklenen, 08.12.2009 tarihinde tamamlanan TÜBAB 2008/41 numaralı Araştırma Projesi’nin yürütücülüğü (Aralık 2009)

Diğer

 • Engelsiz Edirne
 • Inonu University Journal of Art and Design, ISSN: 1309-9876 E-ISSN: 1309-9884, Cilt/Vol. 4 Sayı/No.9 (2014): 15-20, Tahsin YILMAZ, Faik ŞAVKLI, Rifat OLGUN, Elif ÖZDAMARLAR, “Aydınlatmanın Park Kullanım Tercihlerine Etkileri”
 • Asian Social Science; Vol. 10, No. 4; 2014, ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025, Ahmed Raad Al-Shams, Nurwati Badarulzaman, “Evaluating the City Image: A Focus on Landmarks of Kuala Lumpur Malaysia" (atıf)
 • MİLLÎ FOLKLOR, International and Quarterly Journal of Cultural Studies, V.: 13, N: 104, 2014, ISSN 1300-3984, p: 138-150, Ezgi METİN BASAT, Tuna YILDIZ, “Görsel Bir Metin Olarak Geleneksel Mimariye Bakmak"
 • Journal of Environmental Protection and Ecology 14, No 1, 303–313 (2013), C. Barbu, L. Stefanescu, L. Ungureanu, M. A. Consta ntinescu, M. Negulescu, I. V. Mate i, M. Ghita, “Natural and Anthropic Resources Used in Sustainable Tourism Development in Oltenia (Ocak 2013)
 • "IS, GUC" Industrial Relations And Human Resources Journal, October 2013, Vol: 15, Num: 4, Page: 59-71, Semra GÜNAY AKTAŞ, Gökçe OFLİ, Gürkan BALABAN, “Sosyo-Kültürel Yapının Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Seçimi Üzerindeki Etkisi, Anadolu Üniversitesi Örneği”
 • Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, 2012 Vol.1 No.1, 30-52, Serpil ÖNDER, Ahmet Tuğrul POLAT, Azize ÖZTÜRK, “The Evaluatıon of Ergonomıc Sıtuatıons of the Equıpment Elements in Selcuk Unıversıty Campus, Konya, Turkey”
 • Mediterranean Journal of Humanities, II/1, 2012, 37-59, Güven DİNÇ, Cemil ÇELİK, “Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)”
 • Inonu University Journal of Art and Design, ISSN: 1309-9876 E-ISSN: 1309-9884, Cilt/Vol. 2 Sayı/No. 6 (2012): 373-386, Özge Volkan AKSU, “Kent Mobilyaları Tasarımında Özgün Yaklaşımlar"
 • Web of Science Tarafından Taranan Dergide Yapılan Atıf, “Land Use Policy 21(1): 21-31 Jan 2004 (Ocak 2004)

» Verdiği Dersler

Diploma Projesi

Kentsel Dokular

Kentsel Donatılar

Kentsel Tasarım Projesi

Konut Alanları Yer Seçim Modelleri

Mekan Analizi ve Çevre Düzenleme

Mimari Proje 1

Mimari Proje 2

Mimari Proje 3

Mimari Proje 4

Mimari Proje 5

Mimari Proje 6

Mimari Projeye Giriş

Mimarlıkta İstatistiğin Kullanımı

Şehircilik Projesi

Şehircilik ve İmar Hukuku

Yeni Yerleşim Alanlarında Mekan Düzenleme İlkeleri