» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Keklicek, H., Kırdı, E., Yalcin, A., Yuce, D., & Topuz, S. (2019). Learning effect of dynamic postural stability evaluation system. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation, 32(1), 7-14.
 • Keklicek, H., Kirdi, E., Yalcin, A., Topuz, S., Ulger, O., Erbahceci, F., & Sener, G. (2019). Comparison of gait variability and symmetry in trained individuals with transtibial and transfemoral limb loss. Journal of Orthopaedic Surgery, 27(1), 2309499019832665.
 • Topuz, S., Kirdi, E., Yalcin, A. I., Ulger, O., Keklicek, H., & Sener, G. (2019). Effects of arm swing on spatiotemporal characteristics of gait in unilateral transhumeral amputees. Gait & posture, 68, 95-100.
 • Fil Balkan, A., Salcı, Y., Keklicek, H., Çetin, B., Adın, R. M., & Armutlu, K. (2019). The trunk control: Which scale is the best in very acute stroke patients?. Topics in Stroke Rehabilitation, 1-7.
 • A. B. FIL, Y. SALCI, H. KEKLICEK, K. ARMUTLU, S. AKSOY, H. KAYIHAN, B. ELIBOL, Sensorimotor integration training in Parkinson’s disease, Neurosciences, pp. 208-215, 7, 2018
 • H. KEKLICEK, E. KIRDI, I. A. YALÇIN, S. TOPUZ, O 030 – Learning effect of dynamic postural stability evaluation system, GAIT POSTURE, 6, 2018
 • H. SELÇUK, N. A. SERMENLI, H. KEKLICEK, P 047—The interaction of foot biomechanics and body mass index with single leg stance dynamic balance in healthy young, Gait Posture, vol. 65, pp. 315-, 9, 2018
 • H. KEKLICEK, A. DEMIREL, E. KIRDI, I. A. YALÇIN, Ö. ÜLGER, P 139 – Investigating the effects of sacroiliac joint dysfunction on gait in individuals with lumbar herniation nucleus pulposus, Gait Posture, vol. 65, pp. 467-, 9, 2018
 • H. KEKLICEK, B. ÇETIN, Y. SALCI, A. B. FIL, U. ALTiNKAYNAK, K. ARMUTLU, Investigating the dynamic plantar pressure distribution and loading pattern in subjects with multiple sclerosis, Multiple Sclerosis and Related Disorders, vol. 20, pp. 186-191, 2, 2018
 • H. Selçuk, N. Sermenli Aydın, H. Keklicek. The interaction of foot biomechanics and body mass index with single leg stance dynamic balance in healthy young. Gait & Posture, Vol. 65, p315 (short article)
 • Selçuk H., Keklicek H. Investigating the gender-related response of muscle fatigue of the medial longitudinal arch height in healthy young. Gait & Posture, Vol. 65, p65 (short article)
 • H. Keklicek, A. Demirel, E. kirdi, A. Yalcin, O. Ulger Investigating the effects of sacroiliac joint dysfunction on gait in individuals with lumbar herniation nucleus pulposus. Gait & Posture, Vol. 65, p467 (short article)
 • H. Keklicek, A. Demirel, E. Kirdi, A. Yalcin, O. Ulger. Gait stability in the patient with lumbar herniation nucleus pulposus. Gait & Posture, Vol. 65, p258–259 (short article)
 • Keklicek, H., Cetin, B., Salci, Y., Balkan, A. F., Altinkaynak, U., & Armutlu, K. (2018). Investigating the dynamic plantar pressure distribution and loading pattern in subjects with multiple sclerosis. Multiple sclerosis and related disorders, 20, 186-191.
 • Salcı, Y., Fil, A., Keklicek, H., Çetin, B., Armutlu, K., Dolgun, A., ... & Karabudak, R. (2017). Validity and reliability of the International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS) and the Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA) in multiple sclerosis patients with ataxia. Multiple sclerosis and related disorders, 18, 135-140.
 • Keklicek, H., & Uygur, F. (2017). A randomized controlled study on the efficiency of soft tissue mobilization in babies with congenital muscular torticollis. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation, (Preprint), 1-7.
 • Keklicek, Hilal, Fatma Uygur, and Yavuz Yakut. "Effects of taping the hand in children with cerebral palsy." Journal of Hand Therapy 2015 Jan-Mar;28(1):27-33.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • SELÇUK, H., & KEKLİCEK, H. Farklı Vücut Kütle İndeksi Düzeyinde Olan Bireylerde Statik Yük Altındaki Ayağın Pronasyon Cevabının İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(4), 38-45.
 • Keklicek, H., & Uygur, F. (2017). AN INVESTIGATION OF THE RESPONSES OF CONGENITAL MUSCULAR TORTICOLLIS AND RELATED DEFORMATIONAL PLAGIOCEPHALY TO A HOME-BASED PHYSIOTHERAPY PROGRAM. TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, 28(3), 85-92.
 • Ercan, Şeyda , Kekli̇cek, Hilal . "COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerindeki Değişimin İncelenmesi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 5 / 2 (June 2020): 69-74 .
 • Ayla Fil Balkan, Hilal Keklicek, Yeliz Salci, Betul Akyol. Investigating the dynamic loading pattern of the foot in sedentary healthy adolescent.2020;27(2):551-6.
 • BALKAN, A. F., SALCI, Y., & KEKLİCEK, H. Ambulatuvar Multipl Skleroz Hastalarında Fonksiyonel Uzanma Testinin Güvenilirlik ve Geçerliliği. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 7(1), 56-63.
 • Balkan, A. F., Keklicek, H., Salci, Y., Altinkaynak, U., & Armutlu, K. (2020). Comparing the acute effect of myofascial release techniques and passive stretching on hind foot dynamic loading in patients with multiple sclerosis: A cohort-blinded study. Biomedical Human Kinetics, 12(1), 51-58.
 • Hilal KEKLİCEK, Konjenital Muskular Tortikolliste Fizyoterapi ve Rehabilitation, Journal of Exercise Therapy And Rehabilitation,2014

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • H. ATA, N. A. SERMENLI, B. H. CAN, H. SELÇUK, H. KEKLICEK, Saglikli Genç Bireylerde Kadans, Yürüme Hizi veDenge Arasindaki iliskinin Incelenmesi, Cinsiyete veVücut Kütle Indeksine Göre Karsilastirilmasi, 7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
 • C. H. BASAK, N. A. SERMENLI, H. KEKLICEK, Üniversite ögrencilerinde serbest zaman fizikselaktivite kisitlayicilarinin belirlenmesi, 7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
 • B. H. CAN, H. ATA, H. SELÇUK, N. A. SERMENLI, H. KEKLICEK, Medial longitudinal ark yüksekligi, fonksiyonelkapasite, algilanan yorgunluk düzeyi ve agri arasindakiiliski, 7. International Trakya Family Medicine Congress
 • E. ADIGÜZEL, H. KOCAMAN, H. KEKLICEK, ÜNIVERSITEDE ÇALISAN PERSONELIN BESLEME DURUMU VE FIZIKSEL PERFORMANSI ARASINDAKI ILISKI, II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS
 • S. DEMIRDEL, E. KIRDI, I. A. YALÇIN, H. KEKLICEK, Ö. ÜLGER, S. TOPUZ, Eriskin bireylerde alt ekstremite kas orani ile yürüyüs parametreleri arasindaki iliskinin incelenmesi, Uluslararasi Katilimli 1. Yürüyüs ve Denge Kongresi
 • S. DEMIRDEL, E. KIRDI, I. A. YALÇIN, H. KEKLICEK, Ö. ÜLGER, S. TOPUZ, Unilateral dirsek alti amputelerde yürüyüsün zaman mesafe karakteristiklerinin incelenmesi, Uluslararasi Katilimli 1. Yürüyüs ve Denge Kongresi
 • S. DEMIRDEL, E. KIRDI, I. A. YALÇIN, H. KEKLICEK, Ö. ÜLGER, S. TOPUZ, YETISKIN ERKEKLERDE FIZIKSEL AKTIVITE ILE VÜCUT KOMPOZISYONU ARASINDAKI ILISKININ INCELENMESI-PILOT ÇALISMA, ULUSLARARASI BALKAN SPOR BILIMLERI KONGRESI
 • H. KOCAMAN, E. ADIGÜZEL, H. KEKLICEK, Üniversitede Çalisan Personelin Ayak Postürü, Fiziksel Performansi ve Yasam Kalitesi Arasindaki Iliskinin Degerlendirilmesi, 2. INTERNATIOANAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, pp. 734-734, ANTALYA-TÜRKIYE
 • Gül Öznur Karabıçak, Hilal Keklicek . Investigating the relationship between musculoskeleteal system problems and pn adelescents, TODBİD 12-16 Kasım 2014 ANTALYA
 • Gül Öznur Karabıçak, Hilal Keklicek Effects of backcariage on neck and beck pain in adelescents,TODBİD 2014.
 • Nilgün Bek , Gürsoy Çoşkun, Gizem İrem Kınıklı, Sevilay Karahan, Hilal Keklicek Gözde Gür Çok boyutlu halluks valgus derecelendirme ölçeğinin geliştirilmesi: Nil halluks valgus derecelendirme ölçeği, TODBİD2014 (Oral)
 • Gül Öznur Karabıçak, Hilal Keklicek, Investigation the relationship between abdominal muscle and erector muscles endurans and physical activity in adolescents, TODBİD 12-16 Kasım 2014 ANTALYA (Oral)
 • Hilal Keklicek Gül Öznur Karabıçak Effects of Soft Tissue Mobilization in Babies with Congenital Muscular Torticollis, TODBİD, 2014 ANTALYA
 • Aynur Demirel, Hilal Keklicek, Elif Kırdı, Ali İmran Yalcın, Ozlem Ulger. Investigating The Effects Of Pain On Gait Variability In Patient With Lumbar Herniation Nucleus Pulposus. Abstract Book, ISPO 2017, Cape Town, 8-11 May 2017
 • Aynur Demirel, Hilal Keklicek, Elif Kırdı, Ali İmran Yalçın, Ozlem Ulger. Investigating The Effects Of Quadratus Lumborum And Priformis Muscle Pressure Pain Threshold On Functional Status And Ambulation In Individuals With Lumbar Herniation Nucleus Pulposus: A Pilot Study. Abstract Book, ISPO 2017, Cape Town, 8-11 May 2017
 • Melek Merve ERDEM, Semra Topuz, Elif KARAGÜL, Ali İmran YALÇIN, Hilal KEKLİCEK, Özlem ÜLGER, Gül ŞENER. The Effects Of Transhumeral Amputation And Prosthetic Usage On Gait Parameters: A Case Report, Abstract Book, ISPO 2017, Cape Town, 8-11 May 2017
 • Salci Y, Aydoğan S, Fil A, Keklicek H, Kurne A, Armutlu K, Karabudak R, Investigation Of Musculoskeletal Pain In Turkish Multiple Sclerosis Population, Neurorehabil Neural Repair, 2012 26: 695, Poster Abstracts, 7th World Congress for NeuroRehabilitation, 17-19 May 2012, Melbourne Convention Centre, Melbourne Australia
 • Fil A, Salci Y, Keklicek H, Kurne A, Armutlu K, Karabudak R, Concurrent Validity Of Berg Balance Scale In Multiple Sclerosis Patients, Neurorehabil Neural Repair, 2012 26: 695, Poster Abstracts, 7th World Congress for NeuroRehabilitation, 17-19 May 2012, Melbourne Convention Centre, Melbourne Australia
 • Ayvat E, Fil A, Salci Y, Keklicek H, Armutlu K, Elibol B, Validity Of Fullerton Advanced Balance Scale In Parkinson’s Disease: Preliminary Results, Neurorehabil Neural Repair, 2012 26: 695, Poster Abstracts, 7th World Congress for NeuroRehabilitation, 17-19 May 2012, Melbourne Convention Centre, Melbourne Australia
 • Yeliz Salcı, Hilal Keklicek, Ayla Fil1, Tuğçe Duman,Kadriye Armutlu, Aslı Tuncer MULTIPLE SCLEROSIS: CERVICAL MOBILIZATION, MUSCLE TONE AND BALANCE? 8th World Congress for NeuroRehabilitation, 8-12 April 2014, TURKEY
 • Hilal KEKLİCEK, Yeliz SALCI , Ayla FİL, Tuğçe DUMAN, Umut ALTINKAYNAK, Kadriye ARMUTLU, Aslı KURNE Investigate the Effect of Fascial Mobilization on Dynamic Walking Parameters in Patients with Multiple Sclerosis ACTRIMS-ECTRIMS MEETING 10-13 September 2014, USA
 • A Fil Balkan, H. Hotaman Keklicek, Y. Salci, K. Armutlu, A. Tuncer Multiple Sclerosis and Postural Control: May Cervical Mobilization Be an Option? , 9th World Congress for NeuroRehabilitation,2016 USA
 • E. Ayvat, A. Fil Balkan, Y. Salci, H. Hotaman Keklicek, K. Armutlu, A. Tuncer, S. Aksoy, The Kinesiotaping and Postural Control in Multiple Sclerosis Patients: A Pilot Study , 9th World Congress for NeuroRehabilitation,2016 USA
 • A Fil Balkan, Y. Salci, H. Hotaman Keklicek, B. Çetin, K. Armutlu, H. Kayıhan, B. Elibol The Effect Sensory Integration Training on The Objective and Subjective Functional Activities in Patients with Parkinson Disease, 9th World Congress for NeuroRehabilitation,2016 USA
 • A Fil Balkan, Y. Salci, H. Keklicek Hotaman, B. Çetin, K. Armutlu, H. Kayıhan, B. Elibol, The Effect of Physiotherapy on Quality of Life and Cognitive Levels in Parkinson Patients , 9th World Congress for NeuroRehabilitation,2016 USA
 • H. Keklicek, G. Gur, N. Bek, F. Uygur, Y. Yakut Investıgatıon Of Relatıonshıp Between Clınıcal Measurements Of Hınd Foot In Patıents Wıth Osteoarthrıtıs EULAR, Fransa, 2014.
 • Hilal KEKLİCEK ,Yeliz SALCI, Ayla FİL, Tuğçe DUMAN, Umut ALTINKAYNAK, Kadriye ARMUTLU, Aslı KURNE Effects of Static Strecthing and Fascial Mobilization Thecniques on Static Feet Loading Parameters: A Crossover Study. 8th World Congress for NeuroRehabilitation, 2014
 • Keklicek H, Uygur SF, Effects Of Hand Tapİng On Upper Extremİty Functİon In Children With Cerebral Palsy, Neurorehabil Neural Repair, 2012 26: NP1, Poster Abstracts, 7th World Congress for NeuroRehabilitation, 17-19 May 2012, Melbourne Convention Centre, Melbourne Australia
 • Keklicek H, Fil A, Salci Y, Ayvat E, Armutlu K, Investigation Of Acute Effects Of Foot Mobilization, Deep Foot Massage And Kinesiotaping On Gastrosoleus Spasticity And Balance: A Pilot Study, Neurorehabil Neural Repair, 2012 26: 695, Poster Abstracts, 7th World Congress for NeuroRehabilitation, 17-19 May 2012, Melbourne Convention Centre, Melbourne Australia
 • Keklicek H, Uygur SF, Effects of Thenar Pressure on Upper Extremity Function in Children with Cerebral Palsy, Abstract Book, 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability, 16-19 May 2012, Harbiye Cultural Center & Military Museum, İstanbul / Turkey
 • Salci Y, Aydoğan S, Fil A, Keklicek H, Kurne A, Armutlu K, Karabudak R, Pain In Turkish Patients With Multiple Sclerosis: Preliminary Results, Neurorehabil Neural Repair, 2012 26: 654, Oral Abstracts, 7th World Congress for NeuroRehabilitation, 17-19 May 2012, Melbourne Convention Centre, Melbourne Australia (Oral)
 • Hilal Keklicek, Baris Cetin, Yeliz Salci, Ayla Fil, Umut Altinkaynak, Kadriye Armutlu, Investigating the Dynamic Plantar Pressure Distribution in Individuals with Multiple Sclerosis, 19th International conferance on Biomechanics, Paris, Fransa, 2017 (Oral)
 • Hilal Keklicek, Fatih Erbahceci, Elif Kirdi, Ali Yalcin, Semra Topuz, Ozlem Ulger, Gul Sener. Comparison of Gait Variability in Individuals with Trans-Tibial and Trans-Femoral Lower Limb Loss: A Pilot Study, 19th International conferance on Biomechanics, Paris, Pransa, 2017 (Oral)
 • Hilal Keklicek, Ali Yalçın, Elif Karagül, Gül Şener. Investıgatıng The Norm Values of Gait Varıabılıty and Relationship Between Step Length in Healthy Youngs: A Pılot Study. 20th Esprm, Lisboa, Portugal,2016 (Oral)
 • Hilal Keklicek, Elif Karagül, Ali Yalçın, Semra Topuz, Özlem Ülger, Fatih Erbahçeci, Gül Şener. Investigating the Gait Variability and Relationship Between Related Factors in Individuas wıth Lower Limb Loss: A Pılot Study, 20th Esprm, Lisboa,Portugal, 2016 (Oral)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Keklicek H, Ulukaya S. Gait Analysis in Multiple Sclerosis; and Time Series. 2019; Neurological Disorders and Imaging Physics, Volume 2Engineering and clinical perspectives of multiple sclerosis. Institute of Physics Publishing. Louisville, USA. (Eylül 2019)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Keklicek, H. GENÇ ERİŞKİNLERDE AYAĞIN YÜKLENMEYE VERDİĞİ CEVABIN İNCELENMESİ ve CİNSİYETE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(4), 222-226.
 • Hilal Keklicek, Fatma UYGUR. Konjenital Muskular Tortikolliste Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Katkı Pediatri Dergisi, 2013; 35(6): 635-644

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yeliz Salcı, Saniye Aydoğan, Ayla Fil, Hilal Keklicek, Kadriye Armutlu, Multiple Sklerozlu Hastalarda Algılanan Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Gerçek Fiziksel Aktivite Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2011; 22(2), 173, III. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Poster Sunum, 14-16 Mayıs 2011, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Istanbul, Türkiye
 • Yeliz Salcı, Ayla Fil, Hilal Keklicek, Ender Ayvat, Kadriye Armutlu, Kronik İnflamatuar Demiyelizan Polinöropatisi Olan Multiple Skleroz Hastasında Rehabilitasyon Takip Sonuçları: vaka raporu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 23 (1) 2012, ,XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Poster Sunum, Perissia Otel Kongre Merkezi, 26-28 Nisan 2012 Nevşehir / Türkiye
 • Ayla Fil, Yeliz Salcı, Ender Ayvat, Hilal (Hotaman) Keklicek, Kadriye Armutlu, Yatarak Tedavi Gören Polimiyozit Hastalarında Fizyoterapi Uygulamaları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 23 (1) 2012, ,XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Poster Sunum, Perissia Otel Kongre Merkezi, 26-28 Nisan 2012 Nevşehir / Türkiye
 • Hilal Keklicek, Berrak Yiğit, Nilgün Bek, Özel Bir Tabanlık Uygulamasının Diyabetik Nöropatili Hastada Denge ve İlişkili Fonksiyonlar Üzerine Etkisi: Olgu Raporu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 23 (1) 2012, ,XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Poster Sunum, Perissia Otel Kongre Merkezi, 26-28 Nisan 2012 Nevşehir / Türkiye
 • Hilal Keklicek, Yasin Tunç, Nilgün Bek, Yavuz Yakut, Fatma Uygur Farklı ayak patolojilerinde tabanlık uygulamasının yürüme mesafesine etkisi . VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi Sözel Sunum Ve Poster Özetleri.2013. Ankara
 • Hilal Keklicek, Gözde Gür, Gürsoy Coşkun, Gizem İrem Kınıklı, Nilgün Bek Hallux Valguslu Bireylerde Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi,, XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi , 2014 ANKARA
 • Utku Berberoğlu, Gamze Arın, Gözde Gür, Hilal Kelicek, Nilgün Bek, Yavuz Yakut, Fatma Uygur. Alt Ekstremite Plantar Fleksiyon Kontraktürü, Deformite ve Ekstremite Kısalığında Ortez Rehabilitasyon Sonuçları: Olgu Sunumu XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 2014, ANKARA
 • Hilal Keklicek, Yasin Tunç, Gözde Gür, Utku Berberoğlu, Nilgün Bek, Yavuz Yakut, Fatma Uygur. Şiddetli el-el bileği deformitesi olan romatoid artritli bireyde seri splintlemenin etkisinin incelenmesi. XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 2014 ANKARA
 • Gizem İrem Kınıklı, Gürsoy Çoşkun, Gözde Gür, Hilal Keklicek, Nilgün Bek Hallux valgusu olan bireylerde ayakla ilişkili faktörlerin yaşam kalitesi üzerine etkisi. Protez-Ortez Kongresi, 2014 ANKARA
 • Utku Berberoğlu, Hilal Keklicek, Gamze Arın, Gözde Gür, Nilgün Bek, Yavuz Yakut, Fatma Uygur. Farklı Ayak Patolojilerinde Ayağın Biyomekanik Özellikleri ile Ayak Fonksiyon İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Protez-Ortez Kongresi 24-26 Nisan 2014 ANKARA
 • Semra TOPUZ, Elif KARAGÜL, Ali İmran YALÇIN, Hilal Hotaman KEKLİCEK, Özlem ÜLGER. Diz altı amputelerde güdük boyunun yürüyüş parametreleri ile ilişkisinin araştırılması. 5. Ulusal Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Kongresi. 2015, Bolu
 • Hilal KEKLİCEK, Ali YALÇIN, Elif KARAGÜL, Semra TOPUZ, Özlem ÜLGER, Fatih ERBAHÇECİ, Gül ŞENER, Yüksek Gerilime Bağlı Elektrik Yanığı ve Ev Tipi Yanık Kazaları Nedeniyle Uzuv Kaybı Olan Çocuklarda Ekstremite Etkilenme Seviyelerinin, Fantom Hissi ve Ağrısının Karşılaştırılması, Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 2015,Ankara
 • Elif KARAGÜL, Hilal KEKLİCEK Ali YALÇIN, Semra TOPUZ, Özlem ÜLGER, Fatih ERBAHÇECİ, Gül ŞENER, Atipik Nedenlerle Uzuv Kaybı Yaşamış Çocuklarda Fantom Hissi ve Ağrısının Sorgulanması , Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 2015,Ankara
 • Hilal KEKLİCEK, Elif KARAGÜL, Ali İmran YALÇIN, Semra TOPUZ, Özlem ÜLGER, Fatih ERBAHÇECİ, Gül ŞENER, Statik Ağırlık Aktarma ve Dinamik Yüklenme Süresi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, . Uluslararası katılımlı ulusal protez-ortez kongresi,2015
 • Safiye Gizem Saydam , Hilal Keklicek, Elif Karagül, Ali İmran Yalçın, Semra Topuz, Özlem Ülger, Fatih Erbahçeci, Gül Şener Amputelerde hiperhidrozisin günlük yaşama etkisi ve ağrıyla olan ilişkisinin değerlendirilmesi, 9. Uluslararası katılımlı ulusal protez-ortez kongresi,2015
 • Ali İmran YALÇIN, Elif KARAGÜL, Hilal KEKLİCEK, Semra TOPUZ, Özlem ÜLGER, Fatih ERBAHÇECİ, Gül ŞENER, Sağlıklı Gönüllülerde Farklı Hamstring Kısalıklarının Süreli Performans Testleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 9. Uluslararası katılımlı ulusal protez-ortez kongresi,2015
 • Hilal KEKLİCEK, Elif KARAGÜL, Ali YALÇIN, Semra TOPUZ, Özlem ÜLGER, Fatih ERBAHÇECİ, Gül ŞENER, İnmeye Bağlı Sağ Hemiparezi Öyküsü ve Diyabetes Mellitusa Bağlı Sağ Diz Altı Amputasyonu Olan Hastanın Rehabilitasyon Sonuçları, 9. Uluslararası katılımlı ulusal protez-ortez kongresi,2015
 • Ali İmran YALÇIN, Elif KARAGÜL, Hilal KEKLİCEK, SemraTOPUZ, Özlem ÜLGER, Fatih ERBAHÇECİ, Gül ŞENER, Bilateral Parsiyel Ayak Amputasyonu Olan Olguda Protez ve Rehabilitasyon Modifikasyonlarının Fonksiyonel Etkileri ŞENER 9. Uluslararası katılımlı ulusal protez-ortez kongresi,2015
 • Elif KARAGÜL, Hilal KEKLİCEK, Ali İmran YALÇIN, Semra TOPUZ, Özlem ÜLGER, Fatih ERBAHÇECİ, Gül ŞENER, MYELOMENİNGOSEL VE GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ OLAN BİR AMPUTENİN REHABİLİTASYONU, 9. Uluslararası katılımlı ulusal protez-ortez kongresi,2015
 • Elif KARAGÜL, Hilal KEKLİCEK, Ali İmran YALÇIN, Semra TOPUZ, Özlem ÜLGER, Fatih ERBAHÇECİ, Gül ŞENER, Diyabetik Nöropatisi ve Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Bir Amputenin Rehabilitasyonu, 9. Uluslararası katılımlı ulusal protez-ortez kongresi,2015
 • Hilal Keklicek, Elif Karagül, Ali İmran Yalçın, Fatih Erbahçeci, Semra Topuz, Özlem Ülger, Gül Şener, Yanığa Bağlı Uzuv Kayıplarının Sosyokültürel Özelliklerle İlişkisi , Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2016 , XVI. Fizyoterapide gelişmeler kongresi.
 • Hilal Keklicek, Gül Öznur Karabıçak, İnvestigating the relationship between congenital muscular torticollis and deformational plagiocephaly, TODBİD 2014.
 • Ali İmran YALÇIN, Özden ÖZKAL, Hilal KEKLİCEK, Elif KARAGÜL, Semra TOPUZ, Özlem ÜLGER, Fatih ERBAHÇECİ, Gül ŞENER Statik Ağırlık Aktarmanın Subtalar Valgus Açısı üzerine Etkisinin İncelenmesi, , 9. Uluslararası katılımlı ulusal protez-ortez kongresi,2015 (Oral)
 • Hilal KEKLİCEK, Ali İmran YALÇIN, Elif KARAGÜL, Semra TOPUZ, Özlem ÜLGER, Fatih ERBAHÇECİ, Gül ŞENER, Sağlıklı Kişilerdeki Adım Uzunluğu Ve Normal Adım Uzunluğu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 9. Uluslararası katılımlı ulusal protez-ortez kongresi,2015
 • Elif KARAGÜL, Hilal KEKLİCEK, Ali İmran YALÇIN, Semra TOPUZ, Özlem ÜLGER, Fatih ERBAHÇECİ, Gül ŞENER, Myelomeningosel Ve Gelişimsel Kalça Displazisi Olan Bir Amputenin Rehabilitasyonu, 9. Uluslararası katılımlı ulusal protez-ortez kongresi,2015
 • Keklicek H, Şiddetli El-El Bileği Spastisitesi Olan Çocuk Hastaya Tenar Palmar El Ortezi Uygulaması Ve Ortez Memnuniyet Değerlendirmesi, Sözel Sunum, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 21 (3) 2010, XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu " 07 - 09 Ekim 2010, Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya-Hatay

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Spastisite ve Güç Aktarımı, Her Yönüyle Fizyoterapi, Edirne
 • Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu, Samsun
 • Keklicek H, Öğrenilmiş Kullanmama Fenomeninde Fizyoterapi, 50. Yıl Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bilimsel Aktiviteler, 27 Mayıs 2011, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Yeşil Salon, Ankara, Türkiye
 • Her Yönüyle Çocuk Sempozyumu-Gelişimimi İzle, Ankara, Türkiye- Konuşmacı
 • Hilal KEKLİCEK, Çocuklarda Motor-Duyusal Gelişim, Mediclub Sağlık Zirvesi, Ankara, 2017- Konuşmacı
 • Hilal KEKLİCEK, Yürüyüşte Değişkenlik ve Normallik, Sibel ATAY Fizyoterapide Genç Araştırmacılar Ve Yeni Fikirler Sempozyumu, 2016, Ankara- Konuşmacı
 • Hilal KEKLİCEK, Ortopedik Protez-Ortez Merkezleri Sorumlu Müdür Eğitimi, Diyabette Protez ve Ortezler, Mayıs 2015, Antalya- Konuşmacı
 • Hilal KEKLİCEK, Konjenital Muskular Tortikollisli Bebeklerde Egzersiz, Çocuk Fizyoterapistleri Derneği Semineri, 2015, Ankara- Konuşmacı
 • Hilal KEKLİCEK, Spastik Kasın Fasyal Dinamiği, Fizyoterapide Genç Araştırmacılar ve Yeni Fikirler Sempozyumu, Dr. Fzt. Sibel ATAY YILMAZ Anısına 2015, Ankara, TURKEY- Konuşmacı
 • Hilal KEKLİCEK, Kranial Deformitelerde Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sibel ATAY Sempozyumu, 2014, Ankara, TURKEY- Konuşmacı
 • Hilal KEKLİCEK, Nörolojik Hastalıklarda Üst Ekstremite Ortezleri, Protez-Ortez Kongresi 2014, Ankara, TURKEY- Konuşmacı
 • Keklicek H, Ekstraselüler Matrix Ve Egzersiz, 1. Fizyoterapide Genç Araştırmacılar Ve Yeni Fikirler Sempozyumu, Dr. Fzt. Sibel ATAY YILMAZ Anısına, 6 Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara, Türkiye- Konuşmacı

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • YAZICIOĞLU GŞ, KEKLİCEK H. (2020). Fizyoterapi Mesleğinde Etik Prensipler. TEMEL FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON. Hipokrat Kitabevi
 • UYGUR F, KEKLİCEK H (2020). Pediatrik Patolojilerde ve Sık Görülen Konjenital Deformitelerde Ortezleme. ORTEZLER. Hipokrat Kitabevi
 • UYGUR F, KEKLİCEK H. (2020) Üst Ekstremite Ortezleri İçin Değerlendirme ve Tasarım İlkeleri, ORTEZLER. Hipokrat Kitabevi
 • Hilal Keklicek (2020). Elde Tendon Yaralanmaları Sonrasında Ortezler. ORTEZLER. Hipokrat Kitabevi
 • KEKLİCEK, H., & ŞENER, F. G. Y. (2019). Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klinik Problem Çözme Süreçleri ve Kanıtların Uygulanması. Turkiye Klinikleri Physiotherapy and Rehabilitation-Special Topics, 5(1), 1-5.
 • Yürüyüş; Yürüyüşte Stabilite Kavramı, Hipokrat Kitabevi, Ankara (Nisan 2018)
 • Nilgun BEK, Gozde GUR, Hilal KEKLİCEK, Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Fiziksel Eğitim ve Spor, Pegem Yayınları, Ankara, 2017
 • Hilal KEKLİCEK, Yürüyüşte Değişkenlik ve Normallik, Fizyoterapi Seminerleri 2016 H.Ü.S.B.F. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Pelikan Kitabevi ANKARA
 • Hilal KEKLİCEK, Öznur TUNCA YILMAZ, Ekstraselüler Matriks ve Egzersiz, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Cilt 1, Bölüm 51, Pelikan Kitabevi, ANKARA, 2016
 • Hilal KEKLİCEK. Spastik Kasın Fasyal Dinamiği, Fizyoterapi Seminerleri 2015 H.Ü.S.B.F. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Pelikan Kitabevi ANKARA
 • Hilal KEKLİCEK. Kraniyal Deformitelerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi Seminerleri 2014 H.Ü.S.B.F. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Pelikan Kitabevi ANKARA
 • Hilal KEKLİCEK. El Tendon Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu, Fizyoterapi Seminerleri. 2013 H.Ü.S.B.F. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Pelikan Kitabevi ANKARA
 • KEKLİCEK, H., & ŞENER, F. G. Y. (2019). Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klinik Problem Çözme Süreçleri ve Kanıtların Uygulanması. Turkiye Klinikleri Physiotherapy and Rehabilitation-Special Topics, 5(1), 1-5.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Plastic and Reconstructive Surgery Journal- Hakem Kurulu
 • Medicine Journal- Hakem Kurulu
 • Türkiye Protez-Ortez Bilim Derneği
 • International Society for Prtosthetics Orthotics

Yapılan Hakemlikler

 • UK Physiotherapy 2018
 • Manuscript Number MD-D-17-06946-Medicine Journal-Mapping the Human Brain during a Specific Vojta´s Tactile Input: the Ipsilateral Putamen´s Role
 • Manuscript Number AJPMR-D-15-00760R1 "Intractable Seizures and Rehabilitation in Ciguatera Poisoning: A Case Report",2016
 • Manuscript Number AJPMR-D-15-00306R1 “Factors Associated with Mobility Outcomes in a National Spina Bifida Patient Registry”, 2015
 • Uk Physiotherapy 2017
 • WCPT 2017

Projeler

 • SmartLeg- Uluslararası, Araştırmacı.
 • Nörolojik Rehabilitasyon Teorik ve Uygulamalı Ders İçeriğinin Teknoloji Temelli Rehabilitasyon Yöntemleri ile Desteklenmesi, TÜBAP, Yürütücü, 32226 TL-
 • Ayak Core Kasları Enduransının ve Bu Kasların Yorgunluk Cevaplarının Postural Stabilite ve Farklı Koşullarda Yürüyüş Stabilitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması- TÜBAP- Yürütücü, 59999 TL
 • TUBİTAK 1001-Üst Ekstremite Amputasyonu ve Protez Kullanımının Denge ve Yürüyüş Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Araştırmacı 2015- 2018. Bütçe: 242,500 TL
 • Bilimsel Araştırmalar Projesi,Alt Yapı, Aktif Hacettepe, Araştırmacı, 2015- 2017. Bütçe: 248,836 TL
 • Bilimsel Araştırmalar Projesi,Hızlı Destek, Unilateral alt ekstremite amputasyonu olan bireylerde Klasik eğitim ve Bertec ile eğitimin denge üzerine etkisinin karşılaştırılması Araştırmacı, 2015-2018. Bütçe: 24,661
 • Hacettepe Üniversitesi Sağ. Bil. Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün Bologna Uyum Süreci, 2013-2015 Araştırmacı
 • Bilimsel Araştırmalar Projesi,Hızlı Destek, Amputasyonu Olan Bireylerde Futbol Sporunun Denge Ağırlık Aktarımı Ve Stabilizasyon Limiti Üzerıne Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Yürütücü, 2015-2017. Bütçe: 24,650 TL

Ödüller

 • ERKEN DÖNEM MULTİPLE SKLEROZU OLAN EDSS SKORUNA GÖRE YÜRÜYÜŞ KARAKTERİSTİKLERİNİN VE DÜŞME RİSKİNİN İNCELENMESİ, Sözel Sunum Ödülü- 2. lik, 2019, International Prosthetics Orthotics Symposium, Edirne
 • Comparison of Gait Variability in Individuals with Trans-Tibial and Trans-Femoral Lower Limb Loss:A Pilot Study , Best Presentation Award, 19. International Conference on Biomechanics, 2017, Paris

Sertifikalar

 • Brakial Pleksus ve Özel Ortez Tasarımları, 2014,Ankara
 • Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası, Hacettepe Üniversitesi, 2015, Ankara
 • Multipl Sklerazda Deneyimli Fizyoterapist Yetiştirme Kursu, 6-7 Nisan, 13-14 Nisan, 20-21 Nisan 2013, Ankara, Türkiye
 • Tekerlekli Sandalye Basketbol Üst Düzey Sınıflandırma Kursu, 16-17 Nisan 2011, Ankara, Türkiye
 • Cyriax Servikal Bölge Mobilizasyon Kursu, 6-7 Mayıs 2006
 • Kinesiotaping Fundamentals (KT1) Course, 7-8.03.2009
 • IInstitut Für Angewandte Osteopathie, 2009-2010
 • Institut Für Angewandte Osteopathie, 2008-2009
 • Mechanotherapie
 • Elektrotherapie
 • Balneotherapie
 • Sport verletzungsbehandlungen
 • Ex-Prothesen rehabilitationen
 • Tilt table Anwendungen
 • Schlingentischanwendungen
 • Myopathische Erkrankungen
 • Behandlungsmethoden der Hemiplegien
 • Knie-und Hüftgelenkstotalendoprothesen- Rehabilitationsmaβnahmen

» Projeler

Ulusal » TUBİTAK » 1001

Tek Taraflı Diz Altı Amputasyonu Olan Bireylerde Fantom Hissinin Yürüyüşün Otokorelasyon Özelliğini Etkileyip Etkilemediğini Araştırmak
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

» Verdiği Dersler

Fiziksel Aktivite ve Sağlık

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

Nöroanatomi

Nörofizyolojik Yaklaşımlar

Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik Rehabilitasyon I

Protez

Tedavi Hareketleri