» Biyografi


Doğum Yeri, Tarihi  : Eldivan / Çankırı,     01-03-1967

Medeni Durumu        : Evli, 2 çocuk

Eğitim Durumu:

1985 yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Meslek Lisesi – Ankara

1995-1996 yılı İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü- İstanbul

       1999 yılı İstanbul Üniversitesi Adlı Tıp Enstitüsü,  Tutuklu Ve Hükümlülerde Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi Adlı Yüksek Lisans Tezi -İstanbul)

       2001 yılı Üniversite Akademik Personelinin Görev ve Ünvanları Açısından Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Adlı Yüksek Lisans Tezi Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, –Sivas

      

      2004 - Yılın Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE.) Tarafından Verilen “EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING” (EMDR) 1. Seviye Eğitimini -İstanbul

      2006 - Yılın Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE.) Tarafından Verilen “EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING” (EMDR) 2. Seviye Eğitimini-İstanbul

 

    2007 – Yılı Aile Terapisi Eğitimi- İstanbul

    2007 – Yılı EFT (Emotional Freedom Techniques)  1. Seviye Eğitimini –İstanbul

    2007 – Yılı EFT (Emotional Freedom Techniques)  2. Seviye Eğitimini –İstanbul

    2007 - Yılın Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi, tarafından Verilen “Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Alanlarında Ailesel Sorunlar ve Çözümleri ” Eğitimini-İstanbul

    2007- Yılı Dr Ahmet Kemal Köksal Sosyal Hizmet Vakfı Tarafından yürütülen ‘Yarınlar İçin Önce Çocuklar ‘ projesini    

    2000 –2007 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Hast.  Uz. Psikolog olarak görev                         

    2007 yılı Mart istifa  

     20007 yılı Gambro diyaliz merkezinde ve Öz Simge Özel Eğitim Merkezinde part-time olarak çalışma.

     2007 – 2009 Yılı Deniz Psikolojik Danışmanlık ve Terapi Merkezinde çalışma

     2009 –Yılı (25-29 Temmuz) ODTÜ-SEM Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi

      2009 – 2013 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde göreve başlama

      2007-Yılı Nisan Ericksonion Hipnoterapi Fundamental Eğitim Eğitim

     2009- Yılı Eylül Ericksonion Hipnoterapi Fundamental Eğitim Eğitim

      2009- Yılı  Eylül Ericksonian Hipnoterapi İntermediate Eğitimi

       2011-   Yılı Optimum Denge Modeli Eğitimi

    2013- Yılı İstanbul Arel Üniversitesinde klinik psikolojide doktora eğitimi devam etmektedir      2013 Yılı Cumhüriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

      2014- Cumhüriyet  Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD öğretim Görevlisi ( psikolog) olarak görev yapmıştır.

     2014- Cumhüriyet  Üniversitesi CÜSEM tarafından düzenlenen (18-19/3/2014) “Probleme Dayalı Öğrenim” kursunu tamamlamıştır.

     2014- Cumhüriyet  Üniversitesi CÜSEM tarafından düzenlenen (18-19/ 8 /2014) “Eğiticilerin Eğitimi” kursunu tamamlamıştır.

    2016-  Yılı Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi olarak göreve başlama.

» Eğitim Durumu

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • S.ÇETİNKAYA, N.NUR, A.AYVAZ, D.ÖZDEMİR, Ö.KAVAKCI. Sosyoekonomik Durumu Farklı Üç İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Akran Zorbalığının Depresyon ve Benlik Saygı Düzeyiyle İlişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009; 10: 151-158. (Ekim 2009)
 • ÖZDEMİR AK , ÖZDEMİR H.D, POLAT N.T, TURGUT M, SEZER H. The effect of personality type on denture satisfaction: INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS 19 (4): 364-370 JUL-AUG 2006 (Ağustos 2006)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Ö. ÖZDEMİR, A. KEMAL ÖZDEMİR, C.DORUK, E. GUL, S. YILMAZ, A. COSKUN, G. BOLAYIR, B.YILMAZ, H. DENİZ ÖZDEMİR, ; The SSCP profiles of mutated homeobox PAX9 gene in orofacial cleft in human: two case reports. 5th. European Cytogenetics Conference (5th. ECC) Madrid Spain, June 4-7, 2005, Chromosome Research Abstracts, Vol:13, Suppl:1 2005. (Poster sunumu) 9- ÇETİNKAYA,S., ARSLAN,S., ÖZDEMİR D., NUR;N., DEMİR,Ö.F., SÜMER,H.,Sivas İl Merkezimde Sosyo-Ekonomik Düzeyi Farklı Üç İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyi 7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 23-26 Mayıs, İzmir. (Poster sunumu) 10- ÖZDEMİR, H.D., KEŞKEK, B., SEZER,H., SEZER, E. Bir Grup Depresyon Hastasında Göz Hastasında Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme ( EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING; EMDR) Terapisi Uygulama Sonuçları,Ulusal Aile Hekimliği Kongresi Katlımı 23-26 Mayıs, izmir (Poster sunumu) 11- S.ÇETINKAYA, A.VURAL ÖZEÇ, H.SÜMER, D.ÖZDEMIR, Ö.KAVAKCI. Depresif Belirtiler Gösteren Glokom Hastalarının EMDR Aracılığıyla Terapisi. EMDR Sempozyumu 14-15 Mayıs 2011, İstanbul (Sözlü sunum). 12- D.ÖZDEMIR, S.ÇETINKAYA, Ö.KAVAKCI. Depresif Belirtiler Gösteren Hastaların EMDR Aracılığıyla Terapisi. EMDR Sempozyumu 14-15 Mayıs 2011, İstanbul (Sözlü sunum). 13. Ö.KAVAKCI, D.ÖZDEMIR, H.BALABAN, S.ÇETINKAYA. Migren Baş Ağrısında Standart EMDR Protokolünün Etkinliği. EMDR Sempozyumu 14-15 Mayıs 2011, İstanbul. (Sözlü sunum).
 • ÖZDEMİR A.K., ÖZTÜRK M., ÖZDEMİR, H.D., KILIÇ, E.; Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Akademik Personelinde Mesleki Tükenmişlik Ölçeğinin Üç Yıllık Arayla Değerlendirilmesi, TDB 9. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 18-22/Haziran/2002, Efes Kongre Merkezi-İzmir (sözlü sunum). 7- ÖZDEMİR A.K., ÖZTÜRK M., ÖZDEMİR, H.D., KILIÇ, E.; Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Ve Tıp Fakültesi Akademik Personelinde Tükenmişlik Ölçeğinin Değerlendirilmesi, TDB 9. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 18-22/Haziran/2002, Efes Kongre Merkezi-İzmir (sözlü sunum). 8- Ö. ÖZDEMİR, A. KEMAL ÖZDEMİR, C.DORUK, E. GUL, S. YILMAZ, A. COSKUN, G. BOLAYIR, B.YILMAZ, H. DENİZ ÖZDEMİR, ; The SSCP profiles of mutated homeobox PAX9 gene in orofacial cleft in human: two case reports. 5th. European Cytogenetics Conference (5th. ECC) Madrid Spain, June 4-7, 2005, Chromosome Research Abstracts, Vol:13, Suppl:1 2005. (Poster sunumu) 9- ÇETİNKAYA,S., ARSLAN,S., ÖZDEMİR D., NUR;N., DEMİR,Ö.F., SÜMER,H.,Sivas İl Merkezimde Sosyo-Ekonomik Düzeyi Farklı Üç İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyi 7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 23-26 Mayıs, İzmir. (Poster sunumu) 10- ÖZDEMİR, H.D., KEŞKEK, B., SEZER,H., SEZER, E. Bir Grup Depresyon Hastasında Göz Hastasında Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme ( EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING; EMDR) Terapisi Uygulama Sonuçları,Ulusal Aile Hekimliği Kongresi Katlımı 23-26 Mayıs, izmir (Poster sunumu) 11- S.ÇETINKAYA, A.VURAL ÖZEÇ, H.SÜMER, D.ÖZDEMIR, Ö.KAVAKCI. Depresif Belirtiler Gösteren Glokom Hastalarının EMDR Aracılığıyla Terapisi. EMDR Sempozyumu 14-15 Mayıs 2011, İstanbul (Sözlü sunum). 12- D.ÖZDEMIR, S.ÇETINKAYA, Ö.KAVAKCI. Depresif Belirtiler Gösteren Hastaların EMDR Aracılığıyla Terapisi. EMDR Sempozyumu 14-15 Mayıs 2011, İstanbul (Sözlü sunum). 13. Ö.KAVAKCI, D.ÖZDEMIR, H.BALABAN, S.ÇETINKAYA. Migren Baş Ağrısında Standart EMDR Protokolünün Etkinliği. EMDR Sempozyumu 14-15 Mayıs 2011, İstanbul. (Sözlü sunum). (Haziran 2002)
 • ÖZDEMİR, A.K., ÖZDEMİR, H.D., TAŞVEREN, S., COSKUN, A.: Protez kliniğinde hasta anksiyetesinin diğer kliniklerdeki hasta anksiyeteleri ile kıyaslanması, Prostodonti ve İmplantoloji 2000, 11. Bilimsel Kongre, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, 26-29 Ekim 2000 (sözlü sunum). (Ekim 2000)
 • ÖZDEMİR, H.D., Oral, G., İnvestigation of the Criminological and Socio- Demographical Properties of criminals at prisons and the people judgar for Crimes American Academy of Forensic Sciences announcement and call for Papers 51. Annual meeting 1999- Orlando , Fl(Poster sunumu).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Selma Çetinkaya*, Ayşe Vural Özeç, Deniz Özdemir, Önder Kavakcı, Haldun Sümer, Haydar ErdoğanCumhuriyet Tıp Dergisi Cumhuriyet Tıp Derg 2013; 35: 39-50. Glokom hastalarının depresyon ve anksiyete belirti düzeyleri ile başa çıkma tutumları Cumhuriyet Medical Journal Cumhuriyet Med J 2013; 35: 39-50 //dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1539
 • SELMA ÇETİNKAYA, NAİM NUR, ADNAN AYVAZ, DENİZ ÖZDEMİR. Sivas il merkezinde yaşayan hemodiyaliz hastalarının depresyon ve anksiyete düzeyleri. Türkiye Klinikleri Nefroloji Dergisi 2008; 3 (2): 56-63.
 • SELMA ÇETİNKAYA, NAİM NUR, ADNAN AYVAZ, DENİZ ÖZDEMİR. Bir üniversite hastanesinde hemodiyaliz ve sürekli ayaktan periton diyalizi hastalarında depresyon, anksiyete düzeyleri ve stresle başa çıkma tutumları. Nöropsikiyatri Arşivi 2008; 45 (3): 78-84.
 • SELMA ÇETİNKAYA, SEHER ARSLAN, NAİM NUR, DENİZ ÖZDEMİR, Ö.FARUK DEMİR, HALDUN SÜMER. Sivas İl Merkezinde Sosyoekonomik Düzeyi Farklı Üç İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Depresyon Düzeyi. New/Yeni Symposium Journal, 2008; 46 (3): 99-103.
 • S.ÇETİNKAYA, S.ARSLAN, N.NUR, H.DENİZ ÖZDEMİR, Ö.F.DEMİR, H.SÜMER. Sivas İl Merkezinde Sosyoekonomik Düzeyi Farklı Üç İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2006; 9 (3): 116-122.
 • A. KEMAL ÖZDEMİR, MUSTAFA ÖZTÜRK, DENİZ ÖZDEMİR, ERDEM KILIÇ Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ve Tıp Fakültesi akademik personelinde tükenmişlik ölçeğinin değerlendirilmesi. Türk Dişhekimliği Dergisi, C:11, S:56, 2004.
 • ALİ KEMAL ÖZDEMİR, H. DENİZ ÖZDEMİR, AKIN ÇOŞKUN, SEMİH TAŞVEREN. Dişhekimliği Fakültesi kliniklerinde hasta anksiyetesi; Dişhekimliği Dergisi, C:10, S:53, Eylül 2003. (Eylül 2003)
 • A. KEMAL ÖZDEMİR, ERDEM KILIÇ, DENİZ ÖZDEMİR, MUSTAFA ÖZTÜRK, HALDUN SÜMER. Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi akademik personelinde tükenmişlik ölçeğinin üç yıllık arayla değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Diş hek. Fak. Dergisi, C:6, S:1, 2003. (Ocak 2003)
 • İSMAİL MARAKOĞLU, SERHAT DEMİRER, DENİZ ÖZDEMİR, HAFİZE SEZER Periodontal tedavi öncesi durumluk ve süreklik kaygı düzeyi, , C.Ü. Dishekimligi fak. Dergisi / 2003 / Cilt 6 / sayi 2.
 • AY, SINAN, H. DENİZ ÖZDEMİR, MUSTAFA ÖZTÜRK, SERKAN POLAT; An assessment of dental anxlety ln oral sugery patıents Gülhane tıp Dergisi, 44(4):395-398 - 2002
 • ALI KEMAL ÖZDEMİR, H. DENIZ ÖZDEMİR, AKIN ÇOŞKUN, SEMIH TAŞVEREN. Dişhekimliği Fakültesinde protez kliniği ile diğer kliniklerde hasta anksiyetesinin araştirilmasi, Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, C:4, S:2, 71-74, 2001. (Şubat 2001)
 • A. KEMAL ÖZDEMİR, H. DENIZ ÖZDEMİR, AKIN COSKUN, ZIYNET ÇINAR, Dişhekimliği Fakültesi öğretim elemanlarında mesleki tükenmişlik ölçeğinin değerlendirilmesi, C. Ü. Dişhek fak. Dergisi, C:2, S:2, 1999. (Şubat 1999)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • S.ÇETINKAYA, A.VURAL ÖZEÇ, H.SÜMER, D.ÖZDEMIR, Ö.KAVAKCI. Depresif Belirtiler Gösteren Glokom Hastalarının EMDR Aracılığıyla Terapisi. EMDR Sempozyumu 14-15 Mayıs 2011, İstanbul (Sözlü sunum). (Mayıs 2011)
 • D.ÖZDEMIR, S.ÇETINKAYA, Ö.KAVAKCI. Depresif Belirtiler Gösteren Hastaların EMDR Aracılığıyla Terapisi. EMDR Sempozyumu 14-15 Mayıs 2011, İstanbul (Sözlü sunum).
 • Ö.KAVAKCI, D.ÖZDEMIR, H.BALABAN, S.ÇETINKAYA. Migren Baş Ağrısında Standart EMDR Protokolünün Etkinliği. EMDR Sempozyumu 14-15 Mayıs 2011, İstanbul. (Sözlü sunum).
 • AY, S., ÖZDEMİR H.D., ÖZTÜRK, M., POLAT, S.; An Assessment Of Dental Anxiety in Oral Sugery Patients, Third- National on Oral and Maxillofacial Surgery, 9-13 Mayıs 2001- Antalya (Poster sunumu)
 • ÖZDEMİR, H.D., ÖZDEMİR, A.K., TAŞVEREN, S., COSKUN, A.: Dişhekimliği fakültesi öğretim elemanlarında mesleki tükenmişlik, Prostodonti ve İmplantoloji 2000, 11. Bilimsel Kongre, Hacettepe Üniversitesi kültür Merkezi, 26-29 Ekim 2000, (Poster sunumu). (Ekim 2000)
 • ÖZDEMİR, H.D., KEŞKEK, B., SEZER,H., SEZER, E. Bir Grup Depresyon Hastasında Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme ( EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING; EMDR) Terapisi Uygulama Sonuçları,Ulusal Aile Hekimliği Kongresi Katlımı 23-26 Mayıs, izmir (Poster sunumu)
 • ÇETİNKAYA,S., ARSLAN,S., ÖZDEMİR D., NUR;N., DEMİR,Ö.F., SÜMER,H.,Sivas İl Merkezimde Sosyo-Ekonomik Düzeyi Farklı Üç İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyi 7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 23-26 Mayıs, İzmir. (Poster sunumu)