» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Hana Ross, Celal Karlıkaya. Poster Presentation Session 25: Tobacco Economics. 6th European Conference on Tobacco or Health. March 26-29, 2014 İstanbul, Turkey (Mart 2014)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Ahmet Selvi, Ümmühan Bayram Selvi, Mustafa Teoman Yanmaz, Celal Karlıkaya. Soliter Endobronşiyal Squamöz Papilloma OlgusuSoliter Endobronşiyal Squamöz Papilloma Olgusu. VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 8-11 Mayıs 2014, ANTALYA (Mayıs 2014)
  • Celal KARLIKAYA, Suna KOÇ. Trakeal y-stentin fiberoptik bronkoskop ve endotrakeal tüp kullanılarak ile acil çıkarılması. VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 8-11 Mayıs 2014, ANTALYA (Mayıs 2014)
  • Celal KARLIKAYA, Ahmet SELVİ, Fatih AYDIN. Nadir Bir Terapötik Bronkoskopi Nedeni: Kıllı Trakea. VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 8-11 Mayıs 2014, ANTALYA (Mayıs 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Celal KARLIKAYA. Tütün Kontrolü. 1. Avrasya Solunum Zirvesi. 21-23 Kasım 2014, İstanbul (Kasım 2014)
  • Halk Sağlığı Uzmanlarına Yönelik Tütün Bağımlılığı ve Tedavisi Kurs Eğiticiliği. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 20-24 Ekim 2014, Edirne (Ekim 2014)
  • Celal KARLIKAYA. Tütün Kontrolü ve Hukuk. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 20-24 Ekim 2014, Balkan Kongre Merkezi, Edirne (Ekim 2014)
  • Celal Karlıkaya. Türk Akciğer Kanseri Derneği, Tütün Kontrolü Çalışmaları. Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Sempozyumu. 26 Mart 2014, İstanbul. (Mart 2014)

Yapılan Hakemlikler

  • Tüberküloz ve Toraks Dergisi (Mart 2014)

Diğer

  • Celal KARLIKAYA. Kitap Bölümü Çevirisi. Bölüm 34. J.G. Parambil, Atul C. Mehta. Akciğer Kanseri. In Clevaland Klinik İç Hastalıkları. Çeviri Editörü A. M. DEMİR. İstanbul Tıp Kitapevi. 2014, İstanbul (Temmuz 2014)

» Verdiği Dersler

AKCİĞER KANSERİ

ÇEVRESEL VE MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI

SİGARA BIRAKMA TEDAVİSİ

Tüberküloz

TÜTÜNE BAĞLI HASTALIKLAR VE KONTROLÜ

» Duyurular

08 Nisan 2015 » ENDOBRONŞİAL ULTRASONOGRAFİ