» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dilan, H.B., “Okuma Notları”, Türk-Ermeni İhtilafı/Makaleler, Editör: Hikmet Özdemir, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No:122, Ankara, 2007 (Temmuz 2007)
 • Dilan, H.B., “General G. Korganoff, La Participation Des Arméniens à La Guerre Mondiale Sur Le Front Du Caucasse (1914-1918)”, Ankara, TTK-Belleten, Cilt:LXVII, Sayı: 249, (2004) (Eylül 2004)
 • Dilan, H.B. “Birinci Dünya Savaşında Ermenilerin Kafkasya Cephesine Katılması”, Belleten-TTK, Ekim Sayısı (2002) (Ekim 2002)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Kavuncu, S., ve H. Dilan, “21. Yüzyıl Eşiğinde Yeni Çelişkiler/Yeni Krizler Ortamında Uluslararası Siyasal Sistemin Çok Kutupluluğa Doğru Evrilmesi”, Icanas 38 Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Eylül 2007
 • Dilan, H.B., S.Kavuncu, “Ermeni İddialarında Diplomatik Arşiv ve Uluslararası Hukuk Belgelerinin İnkarı”, Icanas 38 Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Eylül 2007
 • Dilan, H.B., “Science Person and Ethic in Context of Globalization”, 22 nd European Conference On Operational Research, Prag, 8–11 July, 2007.
 • Dilan, H.B.,” Ermeni Sorunu ve Fransa”, Türk-Ermeni İlişkilerinde Yeni Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyum, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2006.
 • Dilan, H.B., “Bir Siyaset adamı Olarak Mehmet Şeref Aykut”, XV.Uluslararası Türk Tarih Kongresi, TTK, Ankara, 11-15 Eylül 2006.
 • Dilan H.B., “Doctrine of war against terror and de jure belli ac pacis”, Bourgas Free University International Conference, Bourgas, Bulgaria, 2004.
 • Dilan H.B., “United Nations Position Towards USA Attack to Iraq”, Technical University of Gabrovo International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, 2003.
 • Dilan H.B., Balkanlar’daki Ayrılıkçı Hareketlere Karşı “Osmanlı” Gazetesi (1897-1902) , Uluslararası I.Balkan Sempozyumu, Edirne 2000. Dilan H.B. “Ahlak ve Politika”, Uluslar arası I. Türkiye İş ve Meslek ahlakı Kongresi Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2003. Dilan H.B., “United Nations Position Towards USA Attack to Iraq”, Technical University of Gabrovo International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, 2003. Dilan H.B., “Terror, War and the Unilateralism Of the Bush Policies”, Technical University of Gabrovo International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, 2003.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Dilan H.B. La Mission du Lycėe Saint-Benoit dans les Relations Turco-Françaises, L’Harmattan, Paris, 2004 (Ekim 2004)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dilan, H.B., “Role Militaire des Arméniens Sur Le Front Du Caucase Après La Défection De L’Armée Russe (Décembre 1917-Novembre 1918)”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı: 9, (2004)
 • Dilan, H.B., “Osmanlı”; Yayın Hayatı, Siyasi Fikirleri, Dış Politika Konuları ve Ayrılıkçı Hareketlere Karşı Mücadelesi”, İÜ İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Dergisi, Sayı 3, 1999, 29 s.
 • Dilan, H.B., “Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın Toplanmasında ve Misak-ı Milli’nin Hazırlanıp Okunmasında Heyet-i Temsiliye’nin Siyasi Rolü”, İÜ İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Dergisi, Sayı 2, 1999, 26 s.
 • Dilan, H.B., “Napoleon Bonaparte’ın Mısır Seferi Sırasında Kahire Ayaklanması ve “Courrier de l’Egypte” in Osmanlı İmparatorluğu Sınırları İçinde Yayınlanan İlk Gazete Olması”, İÜ İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Dergisi, Sayı 3, 1999, 18 s.
 • Dilan, H.B., “Bölgesel Bütünleşme Hareketi Olarak KEİB Gelişimi ve Siyasal Geleceği”, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cumhuriyet’in 75. Yılı Özel Sayısı, 1998, 23 s.
 • Dilan, H.B., Türk-Yunan İlişkilerinde İstikrar Döneminin Kurulması (1923-1930), TÜ Balkan Araştırmaları Referans Kitabı, Nisan 1998, 8 s.
 • Dilan, H.B., “Musul Sorununun Türk Siyasal Yaşamına Etkisi”, İÜ İktisat Fakültesi Mecmuası Prof.Dr. Esat Çam’a Armağan, Özel Sayı, 1998, 26 s.
 • Dilan, H.B., “Occidentalisation de l'Empire Ottoman et ses Effets”, İÜ Uluslararası İlişkiler Dergisi, Sayı 2, 1998, 9 s.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Dilan, H.B., “Balkan Savaşlarında Bir Müslüman Türkün Şeyhülislam Efendiye En Son Sözü”, Lüleburgaz Sempozyumu, Lüleburgaz, 2002
 • Dilan, H. “Trakya-Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Nasıl Kuruldu? Trakya Paşaeli Gazetesi”, XI. Milli Egemenlik Sempozyumu, Edirne, 2001
 • Dilan, H., “Vali Salim Paşa’nın Edirne’den Kaçması Olayı ve Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti”, 81.Yılında Lüleburgaz Kongresi, Lüleburgaz, 2001

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Dilan, "Saint Benoit Lisesinin Adresini Bana Toktamış Hoca Verdi", Suriçi'nde Bir Yaşam Toktamış Ateş'e Armağan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Temmuz 2014, ss. 131-137 (Temmuz 2014)
 • Dilan, "Diplomatik Belgelerle Fransa'nın Ermeni Siyasetine Bakışı", Tarihte Türkler ve Ermeniler, TTK, Ankara, Cilt:10, ss. 15-29, 2014 (Mayıs 2014)
 • Dilan, "Suriye İç Savaşının Türkiye ve Hatay'a Etkisi", TTB Füsun Sayek Raporları/Kitapları, Ankara, 2013, pp. 64-78 (Kasım 2013)
 • Dilan,H.B., Mehmet Şeref Aykut, Trakya Milli Mücadele Tarihi, Malta Hatıratı, Malta'da Türkler, Alfa Yayınları, İstanbul, 2010 (Aralık 2010)
 • Dilan, H. B., Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları 1914-1918 Cilt VI – Les Evenements Arméniens Dans Les Documents Diplomatiques Français 1914-1918, Volume VI, TTK, Ankara, 2005.
 • Dilan, H. B., Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları 1914-1918 Cilt V – Les Evenements Arméniens Dans Les Documents Diplomatiques Français 1914-1918, Volume V, TTK, Ankara, 2005.
 • Dilan, H. B., Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları 1914-1918 Cilt IV – Les Evenements Arméniens Dans Les Documents Diplomatiques Français 1914-1918, Volume IV, TTK, Ankara, 2005.
 • Dilan, H. B., Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları 1914-1918 Cilt III – Les Evenements Arméniens Dans Les Documents Diplomatiques Français 1914-1918, Volume III, TTK, Ankara, 2005.
 • Dilan, H. B., Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları 1914-1918 Cilt II – Les Evenements Arméniens Dans Les Documents Diplomatiques Français 1914-1918, Volume II, TTK, Ankara, 2005
 • Dilan, H. B., Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları 1914-1918 Cilt I – Les Evenements Arméniens Dans Les Documents Diplomatiques Français 1914-1918, Volume I, TTK, Ankara, 2005.
 • Dilan, H. B., Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1923-1939, Alfa Yayınları, İstanbul, 1999
 • Dilan, H. B., Siyasi Tarih 1914-1939, Alfa Yayınları, İstanbul, 1998
 • Dilan, H. B., Mehmet Şeref Aykut ve İzmir’de İlk Fikir Hareketleri, Milli Kütüphaneciler Derneği, Edirne, 1996

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Begüm Üğüttüren Güvenç, Kırklareli'nde Kadın Hareketi (Ocak 2018)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Nehir Ağırseven, Enver Hoca Dönemi ve Sonrası Arnavutluk (Şubat 2015)
 • Nurhayat Erdil, Global Terör Örneği: İspanya'da ETA, 2011
 • Emine Kılıçaslan, Siyasal İletişimde İdeolojik Dil: “AKP Örneği”, Mart 2008
 • Gülnaz Topgüloğlu, Fransa’nın “Küçük Ermenistan Politikası”nın Türk-Fransız İlişkilerine Etkisi, Şubat 2008
 • Kaan Gaytancıoğlu, Türkiye-Suriye İlişkileri, Ocak 2008
 • Mustafa Burma, Lozan’dan Günümüze Batı Trakya’da Azınlık Eğitimi, Ocak 2008
 • Ömer Faruk Görcün, 1979 İran İslam Devrimi Sonrası Türkiye-İran İlişkileri, Ekim 2007
 • Çetin Kartal, Gürcistan-Türkiye İlişkileri, Eylül 2007
 • Volkan Tatar, 11 Eylül 2001 Saldırısı ve Türkiye, Şubat 2005
 • Öznur Yücel, Tam Üyelik Sürecinde Türkiye-AB İlişkileri, Ekim 2003
 • Ceyhun Demirkolu, Ortadoğu Barış Sürecinde İsrail, Eylül 2001
 • Sibel Kavuncu, Türkiye-İngiltere İlişkileri 1939-1946, Şubat 2001
 • Mustafa Burma, Lozan’dan Günümüze Batı Trakya’da Azınlık Eğitimi, Ocak 2008

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Association de Sciences Politiques de France/FRANSA
 • Association des Anciens Eleves de Sciences Politiques de Grenoble/FRANSA

Projeler

 • Nehir Ağırseven, Enver Hoca Dönemi ve Sonrası Arnavutluk
 • Nurhayat Erdil, Global Terör Örgütü ETA
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü Teknolojik Altyapısı Projesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri-925, Ekim 2007 (Proje Yürütücülüğü)
 • Uluslararası İlişkiler Bölümünde Web Sayfa Tasarımı, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu-255, Ekim 2001 (Proje Yürütücülüğü)

Ödüller

 • Teşekkür Belgesi, Trakya Üniversitesi Senatosu (Certificate of Thanks), 9.01.2002 tarih ve 1/10 sayılı kararı, 2005

» Verdiği Dersler

1945 sonrası uluslararası ilişkiler

21. yüzyıl dünya olayları

Atatürk dönemi Türk dış politikası

Çağdaş siyasal ideolojiler

Osmanlı diplomasi tarihi

Osmanlı sosyo-ekonomik yapısı

Siyaset bilimine girişi

Türk siyasi hayatı

Türk siyasi hayatı ve demokrasi sorunu

Uygarlık Tarihi

XX. yüzyıl dünya tarihi