» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Beynek Nesrin, Tan Nurcihan, Beynek Hayrettin, Template synthesis, characterization, and antimicrobial activity of a new lead (II) Schiff base complex. Main Group Metal Chemistry, 38 (5-6), 145-150, 2015
 • Beynek Nesrin, Tan Nurcihan, Beynek Hayrettin, Template Synthesis and Spectral Characterization of New Lead(II)-Schiff Base Macrocyclic Complexes Incorporating Phenanthroline and/or Bipyridine Units. Asian Journal of Chemistry, 27(11), 4141-4144, 2015.
 • Demirkiran O., Mesaik M.A., Beynek H., Abbaskhan A., Choudhary M.I., “Immunosupressive Phenolic Constituents from Hypericum montbretii Spach.” Rec. Nat. Prod. 7, 3, 210-219, 2013
 • Demirkiran O., Mesaik M. A., Beynek H., Abbaskhan A., Choudhary M. I. “Cellular reactive oxygen species inhibitory constituents of Hypericum thasium Griseb” Phytochemistry, 70 (2) 244-249, 2009
 • Lawrence, N. J. and Beynek, H.: Trans-Stereoselectivity in the Reaction of Cyclic Phosphonium Salts with Aromatic Aldehydes, Synlett, 497, 1998.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Beynek Nesrin, Tan Nurcihan, Beynek Hayrettin, Synthesis and Characterization of 2,2’-Bipyridyl-Linked Diamino Ligand and Its Some Metal Complexes: Antimicrobial Activities of These Compounds, International Conference on Pure and Applied Chemistry 2016, P-23
 • Hoşgör Zuhal, Beynek Hayrettin, Investigation of Fluorine and Phosphine Oxide Group on Antifouling Properties of Epoxy Coatings, International Conference on Pure and Applied Chemistry 2016, P-61
 • Özcan Gülce, Beynek Hayrettin, Formation Of Phenanthrene And Dihydrophenanthrene Derivatives Via Metathesis Method, International Conference on Pure and Applied Chemistry 2016, P-19
 • Beynek Hayrettin Silica Supported Iron(III) Chloride Catalyzed Organic Reactions, International Conference on Pure and Applied Chemistry 2016 P-46
 • Beynek Nesrin, Tan Nurcihan, Beynek Hayrettin Synthesis and Characterization of Novel Salicylaldimine- or Napththaldimine-Derivative Schiff Base Ligands and Their Metal Complexe. The International Chemical Congress of Pacific Basin Societies(INORG), 2015, 589
 • Beynek Hayrettin. Novel fast and clean syntheses of cyclotriveratrylene (CTV). he International Chemical Congress of Pacific Basin Societies(ORG), 2015, 402
 • Beynek Hayrettin, Karatavuk Ali Osman Synthesis of calix[4]arene nanotube. 10. Encontro Nacional de Química Orgânica,, 2013, 289
 • Demirkıran Özlem, Beynek Hayrettin, Choudhary Iqbal M, Khan Ahmed A, Phenolics from Hypericum montbretti. AFASSA symposium on Natural Products and Regional Meeting, 2005, 6
 • Beynek Hayrettin, Lawrence Nicholas J Trans-Stereoselectivity in the Reaction of Cyclic Phosphonium Salts with Aromatic Aldehydes. 212th. American Chemical Society National Meeting, 2, 1996, 390
 • Beynek Hayrettin, Lawrence Nicholas J Model Studies of 9,10-Dihydrophenanthene Derivatives. Approaches Polysiphenol. SCI IInd. Annual Poster Competition, 1994, 4

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Özcan Gülce. ve Beynek Hayrettin., “Fenantren ve Dihidrofenantren Türevi Doğal Bileşiklerin Metatesis Yöntemi ile Oluşumlarının İncelenmesi” 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, 2015, A-SE126, 432,
 • Beynek Hayrettin., Ocak Gülce., “Silika Ve Alümina Destekli FeCl3 Katalizörünün Çeşitli Organik Reaksiyonlarda Kullanılabilirliğinin İncelenmesi” XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Magusa KKTC, 2008, OKP225
 • Beynek Hayrettin., Ocak Gülce., “Silil Eterlerden Alkol Eldesinde FeCl3/SiO2katalizörünün Kullanılabilirliğinin İncelenmesi” XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007, OKP74
 • Beynek Hayrettin., Çakıl Funda., “Halkalı Posfonyum Tuzlarının Aldehit Ve Ketonlarla Verdiği Reaksiyonların İncelenmesi” XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007, OKP25
 • Beynek Hayrettin., “Yeni Fosfonyum Ylidi İle E-Seçici Wittig Reaksiyonları” XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007, OKP17
 • Beynek Hayrettin., “Yeni ve Kullanışlı Bir Yöntemle Siklotriveratrilen Sentezi” XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, OKP94
 • Demirkıran Özlem., Beynek Hayrettin., Chaudhary M. I., Khan A. A., “Hypericum monbretti Bitkisinin Butanol Fazının Fitokimyasal İncelenmesi” XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, OKP54
 • Beynek H., ve Oyman Ü.: “Bazı Susuz Metal (II) Süfat Katalizörleri ile Alkollerin Dehidrasyon Reaksiyonlarının İncelenmesi”, VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Cilt II, s. 11-14, 1992, İstanbul

» Verdiği Dersler

Asimetrik Sentezler (YL)

Asimetrik Sentezlere Giriş (YL)

Bitki Kimyası

İşyeri Güvenliği ve Personel Sağlığı

Laboratuvar teknikleri

Modern Organik Kimyada Seçme Konular (DR)

Organik Kimya I

Organik Kimya Lab I

Sınai Kimya