» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • A. Ç. ISCANOGLU, H. GÜLTEKIN, Are cross-correlations between Turkish Stock Exchange and three major country indices multifractal or monofractal?, PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, vol. 525, pp. 978-990, 4, 2019

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Z. KÖSE, H. GÜLTEKIN, Ekonomik Büyümenin Bir Belirleyicisi Olarak Dis Ticaret: NAFTA Ülkeleri Örnegi, Gazi Iktisat ve Isletme Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 139-151, 6, 2019

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • A. OGUZHAN, H. GÜLTEKIN, Sanayilesme ve Ekonomik Büyümenin Çevre KirliligineEtkisi: MINT Ülkeleri Örnegi, XII. InternaOonal Balkan and Near Eastern Congress Series onEconomics, Business and Management, Plovdiv,-BULGARISTAN
 • TÜRKİYE EKONOMİSİNDE CARİ AÇIK VE ENERJİ İTHALATI (Ekim 2018)
 • YALÇI E.B. ve GÜLTEKİN H., Türkiye’ nin Turizm Gelirlerinin Dönemsel Olarak Analizi, III. International Multidısciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE 2017), 27-30 Nisan 2017. (Nisan 2017)
 • H. GÜLTEKIN, A. Ç. ISCANOGLU, Analysis of the Cross Correlations Between Turkish Stock Market and Developed Market Indices, 10. Uluslararasi Istatistik Kongresi, pp. 147-147
 • H. GÜLTEKIN, B. E. YALÇi, MUTLULUK DÜZEYININ YAS, CINSIYET VE BÖLGESEL OLARAK KARSILASTIRILMASI, III. Uluslararasi Multidisipliner Avrasya Kongresi
 • H. GÜLTEKIN, A. OGUZHAN, Türkiye de Enerji Ithalati ile Ekonomik Büyüme Iliskisi Bir Model Denemesi, ibaness

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • A. Ç. ISCANOGLU, B. TASTAN, H. GÜLTEKIN, PIYASALAR VE IKTISADI SORUNLARIN KESISIMI: AMPIRIK YAKLASIM ÖRNEKLERI, Uluslararasi, Bölüm: YATIRIMCI DAVRANISLARININ RISK PRIMLERINE ETKISI:SEÇILMIS BIST SEKTÖRLER ÖRNEGI, Basim Türü: Elektronik, pp. 131-167, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-625-7029-68-1, Iksad Publications, 20191. Basim
 • A. Ç. ISCANOGLU, H. GÜLTEKIN, R Uygulamali Panel Veri Analizi ve Ampirik Bir Uygulama, Uluslararasi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN978-605-327-983-9, Ekin Basim Yayin Dagitim, 20191. Basim

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • H. GÜLTEKIN, A. Ç. ISCANOGLU, Finansal Piyasalar Arasindaki Uzun Dönem Çapraz Korelasyon Iliskisi: Türkiye ile BRICS Ülkeleri Örnegi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 17, pp. 18-36, 12, 2019

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Gültekin H., Yalçı Elif B. ve Öztürk E., Doğrulayıcı Faktör Analizinin Sosyal Bilimlerde Uygulanması, Trakya Üniversiteler Birliği II. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, 15-16 Mayıs 2017. (Mayıs 2017)

» Verdiği Dersler

Uygulamalı İstatistik