» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • YALÇI E.B. ve GÜLTEKİN H., Türkiye’ nin Turizm Gelirlerinin Dönemsel Olarak Analizi, III. International Multidısciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE 2017), 27-30 Nisan 2017. (Nisan 2017)
  • H. GÜLTEKIN, A. Ç. ISCANOGLU, Analysis of the Cross Correlations Between Turkish Stock Market and Developed Market Indices, 10. Uluslararasi Istatistik Kongresi, pp. 147-147
  • H. GÜLTEKIN, B. E. YALÇi, MUTLULUK DÜZEYININ YAS, CINSIYET VE BÖLGESEL OLARAK KARSILASTIRILMASI, III. Uluslararasi Multidisipliner Avrasya Kongresi
  • H. GÜLTEKIN, A. OGUZHAN, Türkiye de Enerji Ithalati ile Ekonomik Büyüme Iliskisi Bir Model Denemesi, ibaness

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Gültekin H., Yalçı Elif B. ve Öztürk E., Doğrulayıcı Faktör Analizinin Sosyal Bilimlerde Uygulanması, Trakya Üniversiteler Birliği II. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, 15-16 Mayıs 2017. (Mayıs 2017)