» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • A. Ç. ISCANOGLU, H. GÜLTEKIN, Are cross-correlations between Turkish Stock Exchange and three major country indices multifractal or monofractal?, PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, vol. 525, pp. 978-990, 4, 2019

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • TASTAN BUKET, GÜLTEKIN HAVVA, KADINLARIN EGITIM SEVIYESININ BÖLGESEL KALKINMA ÜZERINDEKI ROLÜ, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Arastirmalari Dergisi (ASEAD), pp. 394-406, 2022
 • GÜLTEKIN HAVVA, TASTAN BUKET, Covid-19 ve Enflasyonun Sanayi Üretim Endeksi Üzerindeki Etkisi, Journal of Economics and Administrative Sciences, 2022
 • KÖSE ZEYNEP, GÜLTEKIN HAVVA, MERAL GÖZDE, G20 Ülkelerinde Saglik Harcamalari, Nüfus, Yasam Beklentisi ve Ekonomik Büyüme Iliski Üzerine Bir Inceleme, Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol. 20, no. 4, pp. 1600-1616, 2021
 • Z. KÖSE, H. GÜLTEKIN, Arge Yatirimlari Yüksek Teknolojili Ürün Ihracati Ekonomik Büyüme Iliskisi Üzerine Bir Inceleme: Seçilmis OECD Ülkeleri, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 93-115, 12, 2020
 • Z. KÖSE, H. GÜLTEKIN, Ekonomik Büyümenin Bir Belirleyicisi Olarak Dis Ticaret: NAFTA Ülkeleri Örnegi, Gazi Iktisat ve Isletme Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 139-151, 6, 2019

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • A. OGUZHAN, H. GÜLTEKIN, Sanayilesme ve Ekonomik Büyümenin Çevre KirliligineEtkisi: MINT Ülkeleri Örnegi, XII. InternaOonal Balkan and Near Eastern Congress Series onEconomics, Business and Management, Plovdiv,-BULGARISTAN
 • Türkiye Ekonomisinde Cari Açık ve Eneji İthalatı, IBANESS Conference Series – Prilep / Republic of Macedonia (Ekim 2018)
 • YALÇI E.B. ve GÜLTEKİN H., Türkiye’ nin Turizm Gelirlerinin Dönemsel Olarak Analizi, III. International Multidısciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE 2017), 27-30 Nisan 2017. (Nisan 2017)
 • H. GÜLTEKIN, A. Ç. ISCANOGLU, Analysis of the Cross Correlations Between Turkish Stock Market and Developed Market Indices, 10. Uluslararasi Istatistik Kongresi, pp. 147-147
 • H. GÜLTEKIN, B. E. YALÇi, MUTLULUK DÜZEYININ YAS, CINSIYET VE BÖLGESEL OLARAK KARSILASTIRILMASI, III. Uluslararasi Multidisipliner Avrasya Kongresi
 • H. GÜLTEKIN, A. OGUZHAN, Türkiye de Enerji Ithalati ile Ekonomik Büyüme Iliskisi Bir Model Denemesi, ibaness

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • GÜLTEKIN HAVVA, Krizlerin Sosyoekonomik Etkileri: Ülke Ve Sektör Çalismalari, EFE YAYINEVI
 • GÜLTEKİN,H. ve İŞCANOĞLU-ÇEKİÇ, A. (2020). Ekonometrik Modeller-I.(Edt. Yıldırım, Z.). Bölüm 8: Türkiye'de ÇKE Hipotezinin Sınanması: Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketiminin Rolü, Gazi Kitabevi, 143-161. (Ocak 2021)
 • H. GÜLTEKIN, MEKÂNSAL EKONOMETRIK MODELLERTeori ve Uygulama, Uluslararasi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN978-625-7315-09-8, Gazi Kitabevi, 20201. Basim
 • H. GÜLTEKIN, A. OGUZHAN, A. Ç. ISCANOGLU, Sosyal Bilimler Alaninda Akademik C¸alis¸malar - 3, Uluslararasi, Bölüm: PETROL FI?YAT S¸OKLARININ HI?SSE SENEDI? PI?YASALARINA ET- KI?SI?: TU¨RKI?YE O¨RNEG?I?, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 43-64, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-625-7938-91-4, Gece Kitapligi, 20201. Basim
 • A. Ç. ISCANOGLU, H. GÜLTEKIN, Applied Econometric Analysis: Emerging Research and Opportunities, Uluslararasi, Bölüm: Chapter 4. Macroeconomic Suprises and the Turkish Financial Market, Basim Türü: Elektronik , ISBN9781799810933, IGI Global, 20201. Basim
 • A. Ç. ISCANOGLU, B. TASTAN, H. GÜLTEKIN, PIYASALAR VE IKTISADI SORUNLARIN KESISIMI: AMPIRIK YAKLASIM ÖRNEKLERI, Uluslararasi, Bölüm: YATIRIMCI DAVRANISLARININ RISK PRIMLERINE ETKISI:SEÇILMIS BIST SEKTÖRLER ÖRNEGI, Basim Türü: Elektronik, pp. 131-167, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-625-7029-68-1, Iksad Publications, 20191. Basim
 • A. Ç. ISCANOGLU, H. GÜLTEKIN, R Uygulamali Panel Veri Analizi ve Ampirik Bir Uygulama, Uluslararasi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN978-605-327-983-9, Ekin Basim Yayin Dagitim, 20191. Basim
 • GÜLTEKİN, H.& İŞCANOĞLU ÇEKİÇ, A. BÖLGESEL GÖÇ VE KONUT PİYASALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, EKONOMETRİDE GÜNCEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALAR (PROF. DR. AHMET M. GÖKÇEN’E ARMAĞAN) içinde, Edt.(Nilgün ÇİL), KASIM 2021.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • GÜLTEKIN HAVVA, OGUZHAN ADIL, SOSYO-EKONOMIK FAKTÖRLERIN SUÇ ÜZERINE ETKISI: DÜZEY-2 BÖLGELERI MEKÂNSAL PANEL VERI ANALIZI , Uluslararasi Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi, no. 31, pp. 293-310, 2021
 • H. GÜLTEKIN, A. Ç. ISCANOGLU, Finansal Piyasalar Arasindaki Uzun Dönem Çapraz Korelasyon Iliskisi: Türkiye ile BRICS Ülkeleri Örnegi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 17, pp. 18-36, 12, 2019

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Gültekin H., Yalçı Elif B. ve Öztürk E., Doğrulayıcı Faktör Analizinin Sosyal Bilimlerde Uygulanması, Trakya Üniversiteler Birliği II. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, 15-16 Mayıs 2017. (Mayıs 2017)

» Verdiği Dersler

EKONOMETRİ I

EKONOMETRİK PAKET PROGRAMLAR

FİNANSAL EKONOMETRİ II

İKTİSADİ SAYISAL VERİ ANALİZİ

PANEL VERİ EKONOMETRİSİ

PANEL VERİ EKONOMETRİSİ

UYGULAMALI EKONOMETRİ I

UYGULAMALI EKONOMETRİ II

UYGULAMALI İSTATİSTİK I

UYGULAMALI ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİ II

ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİ II