» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Küresel Krizin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri (Eylül 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • İmpact of The Global Crisis on Unemployment in Turkey (Haziran 2015)
  • The Fınancıal Polıcıes Applıed Applıcıes and The Fınancıal Crıses Experıenced In Turkey After 1980: The Transıtıon Of Fınancıal Structure (Eylül 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Crisis and Development of Financial Structure in Turkey 1980 (Haziran 2015)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • İnşaat Muhasebesi, Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlemleri (Şubat 2016)
  • Finansal Tablolar Analizi (Şubat 2016)
  • Banka Muhasebesi (Kasım 2015)
  • Maliyet Muhasebesi (Eylül 2015)
  • İnşaat Muhasebesi, Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlemleri (Mart 2015)
  • Mali Tablolar Analizi (Mart 2015)

» Verdiği Dersler

Banka Muhasebesi

Finansal Tablolar Analizi

Genel Muhasebe

Genel Muhasebe 1.

Genel Muhasebe 2.

İnşaat Muhasebesi

Mali Tablolar Analizi

Maliyet Muhasebesi

Şirketler Muhasebesi