» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Burcu Kucukkaya & Hatice Kahyaoglu Sut (2020). Effectiveness of pelvic floor muscle and abdominal training in women with stress urinary incontinence, Psychology, Health & Medicine, DOI: 10.1080/13548506.2020.1842470 (Ekim 2020)
 • Kahyaoglu Sut H, Kucukkaya B. Anxiety, depression, and related factors in pregnant women during the COVID‐19 pandemic in Turkey: A web‐based cross‐sectional study. Perspect Psychiatr Care. 2020;1‐9. https://doi.org/10.1111/ppc.12627 (Ekim 2020)
 • Ozturk S, Sut HK, Kucuk L. Examination of sexual functions and depressive symptoms among infertile and fertile women. Pak J Med Sci. 2019;35(5). doi: https://doi.org/10.12669/pjms.35.5.615 (Eylül 2019)
 • Necdet Sut, Hatice Kahyaoglu Sut. Effect of aromatherapy massage on pain in primary dysmenorrhea: A meta-analysis. Complementary Therapies in Clinical Practice. 27, 5-10. (Mayıs 2017)
 • Sut HK, Asci O, Topac N. Sleep Quality and Health-Related Quality of Life in Pregnancy. The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing 2016; 34(4):302-309. (Ekim 2016)
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Elcin Mestogullari. Effect of Premenstrual Syndrome on Work-Related Quality of Life in Turkish Nurses. Safety and Health at Work 2016; 7(1): 78–82. (Mart 2016)
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Petek Balkanli Kaplan. Effect of Pelvic Floor Muscle Exercise on Pelvic Floor Muscle Activity and Voiding Functions During Pregnancy and the Postpartum Period. Neurourology and Urodynamics 2016; 35(3): 417–422. (Mart 2016)
 • Sut HK, Kaplan PB. Quality of life in women with infertility via the FertiQoL and the Hospital Anxiety and Depression Scales. Nursing & Health Sciences 2015; 17(1): 84-89. (Mart 2015)
 • Kaplan PB, Sut N, Sut HK. Validation, cultural adaptation and responsiveness of two pelvic-floor-specific quality-of-life questionnaires, PFDI-20 and PFIQ-7, in a Turkish population. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2012; 162(2): 229-33. (Haziran 2012)
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Petek Balkanli Kaplan, Necdet Sut, Serap Tekbas. The assessment of quality of life in Turkish women patients with overactive bladder. Int J Nurs Pract 2012; 18(1):20-27. (Şubat 2012)
 • Kahyaoğlu-Süt H, Ünsar S. Is EQ-5D a valid quality of life instrument in patients with acute coronary syndrome?. Anadolu Kardiyol Derg 2011; 11(2): 156-162. (Mart 2011)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Küçükkaya B, Altan Sarıkaya N, Kahyaoglu Süt H, Öz S. Gebelikte alınan kiloya bağlı beden algısı ile gebeliğin kabulü arasındaki ilişki. Jaren. 2020;6(3):426-32. (Aralık 2020)
 • Küçükkaya B, Süt HK. Hemşirelik öğrencilerinin adli hemşirelik hakkındaki bilgi ve düşünceleri. Adli Tıp Dergisi 2020; 32(3): 106-114. doi: 10.5505/adlitip.2018.70973 (Ekim 2020)
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Burcu KÜÇÜKKAYA. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulaması Öncesi Laboratuvarda Verilen Mesleki Beceri Uygulamaları Eğitiminin Öğrencilerin Kaygı Düzeyi Üzerine Etkisi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 2020; 6(2): 166-173. DOI: 10.38089/ekuad.2020.11 (Ağustos 2020)
 • Süt HK, Hür S. Üreme Çağında, Gebe ve Postpartum Dönemde Olan Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2020;5(2):243-56. (Mayıs 2020)
 • Özge Erçel, Hatice Kahyaoğlu Süt. Sleep Quality and Quality of Life in Postpartum Woman. Journal of Turkish Sleep Medicine 2020;1:23-30. ESCI (Mart 2020)
 • Seda Kurt, Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Jinekolojik ve Meme Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımları Kullanımı. Lokman Hekim Dergisi 2019; 9 (3): 326-336. DOI: 10.31020/mutftd.589250. (Eylül 2019)
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Burcu KÜÇÜKKAYA, Esra CUMUR, Ecem ÖZDEMİR. Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal ve Entelektüel Aktiviteleri ile Akademik Başarı Durumları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science 2019; 9(2): 326-334. DOI: 10.5961/jhes.2019.334. (Ağustos 2019)
 • Küçükkaya B, Süt HK, Aslan F. Hemşirelik Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve Mağduriyet ile Sosyal Ağ Kullanım Amaçları Arasındaki İlişki. Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying 2019;6(1):31-53. (Haziran 2019)
 • Cangöl E, Sögüt S, Kahyaoğlu Süt H, Küçükkaya B. Knowledge and attitudes of nursing students concerning HPV vaccination. Journal of Human Sciences 2019; 16(1): 1-12. doi:10.14687/jhs.v16i1.5511. (Ocak 2019)
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Burcu Kuçukkaya. Views of nursing students about use of simulated pregnant in the practice of labor course. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences 2017; 4(2): 62-68. ISSN: 2421-8030 (Eylül 2017)
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Necdet Sut. Severity of Menopausal Symptoms in Climacteric Turkish Women. International Journal of Caring Sciences 2017; 10(1). (Nisan 2017)
 • Hatice Kahyaoğlu Süt. Affecting factors on illness perception of patients before gynecological surgery. Medical Journal of Bakirkoy 2017; 13(2): 83-90. DOI: 10.5350/BTDMJB201713205. - ESCI (Ocak 2017)
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Pelin AKYÜZ. NURSES AND MIDWIVES KNOWLEDGE LEVELS ABOUT RECOGNITION SIGNS OF VIOLENCE AGAINST WOMEN. International Refereed Journal of Gynaecological Diseases and Maternal Child Health 2016; 6: Doi: 10.17367/JACSD.2016619471. (Temmuz 2016)
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Seda Kurt, Ozge Uzal, Saadet Ozdilek. Effects of Smartphone Addiction Level on Social and Educational Life in Health Sciences Students. Euras J Fam Med 2016;5(1):13-9. (Nisan 2016)
 • Özlem Aşcı , Fulya Gökdemir , Hatice Kahyaoğlu Süt , Fatma Payam. The Relationship of Premenstrual Syndrome Symptoms with Menstrual Attitude and Sleep Quality in Turkish Nursing Student. Journal of Caring Sciences 2015; 4(3):179-187.
 • Kahyaoglu Sut H. Women’s Attitudes About Abortion And Contraceptive Methods: A Sample of Edirne. Euras J Fam Med 2014; 3(3):135-138.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Gebe kadınların pelvik taban kas egzersizleri hakkında bilgi ve inançları: Kesitsel bir çalışma. 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 8-10 Ekim 2020, İstanbul. (Ekim 2020)
 • Küçükkaya B, Kahyaoğlu Süt H. Bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü eğitimci olan üniversite öğrencilerine verilen cinsel yolla bulaşan hastalıklar eğitiminin etkinliği. 3. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. 18-19 Nisan 2019, Trabzon. (Nisan 2019)
 • Küçükkaya B, Kahyaoğlu Süt H. Ev kadınlarında ve manyezit madeninin yıkama bandında çalışan kadınlarda stres ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki. 3. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. 18-19 Nisan 2019, Trabzon. (Nisan 2019)
 • Hatice Kahyaoğlu Süt. Bebek Masajının Anne ve Bebek Uyku Düzeni Üzerine Etkisi: Sistematik Derleme. 8. International Trakya Family Medicine Congress, 06-10 Mart 2019, Edirne, Tam Metin Bildiri, Proceedings Book, p. 213-214. (Mart 2019)
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya, Ebru Arslan. 18-49 Yaş Arası Kadınların Menstruasyon Semptomlarını Azaltmaya Yönelik Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri. 8. International Trakya Family Medicine Congress, 06-10 Mart 2019, Edirne, Tam Metin Bildiri, Proceedings Book, p. 208-209. (Mart 2019)
 • Küçükkaya B, Süt HK. Hemşirelerde Kuşaklar Arası E-Ticaret Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi 06-09 Aralık 2018, Ankara. Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar İnsan Çalışmaları 1-Sözel Bildiri; S. 161-165. (Aralık 2018)
 • Altan Sarıkaya N, Küçükkaya B, Öz S, Kahyaoğlu Süt H. Kadın Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi ile Yaşam Memnuniyeti Arasındaki İlişki. 8. Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Uluslararası Kongresi. 28-30 Eylül 2018. İstanbul. Sözel Bildiri ss.114. (Eylül 2018)
 • Hatice Kahyaoglu-Sut, Burcu Kucukkaya. Is urinary incontinence correlated with anthropometric measurements? June 21-22, 2018 in Paris, France. “6th International Conference on Advance Nursing Practice”. PP. J Nurs Health Stud 2018, Voluma: 3, DOI: 10 21767/2574-2825-C3-009. (Haziran 2018)
 • Necdet Sut, Hatice Kahyaoglu-Sut, Burcu Kucukkaya. A Novel Statistical Tool for Predicting Urinary Incontinence in Clinical Practice. June 21-22, 2018 in Paris, France. “6th International Conference on Advance Nursing Practice”. PP. J Nurs Health Stud 2018, Voluma: 3, DOI: 10 21767/2574-2825-C3-009. (Haziran 2018)
 • Burcu Kucukkaya, Hatice Kahyaoglu-Sut, Sevcan Oz, Nihan Altan-Sarıkaya. The Relationship Between Dyadic Adjustment and Prenatal Attachment in Pregnancy. June 21-22, 2018 in Paris, France. “6th International Conference on Advance Nursing Practice”. OP. J Nurs Health Stud 2018, Voluma: 3, DOI: 10 21767/2574-2825-C3-008. (Haziran 2018)
 • Sevcan Oz, Nihan Altan-Sarıkaya, Burcu Kucukkaya, Hatice Kahyaoglu-Sut. The Relationship Between Weight-Related Body Perception in Pregnancy and Acceptance of Pregnancy”. June 21-22, 2018 in Paris, France. “6th International Conference on Advance Nursing Practice”. OP. J Nurs Health Stud 2018, Voluma: 3, DOI: 10 21767/2574-2825-C3-008 (Haziran 2018)
 • Gülcan Demirci, Ayça Şolt Kırca, Hatice Kahyaoğlu Süt, Seçil Hür. Çalışan ve Öğrenci Ebelerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. 26-28 Nisan 2018, 1. Uluslararası Ebelik Günleri, SS 062. (Nisan 2018)
 • Eda Cangöl, Seda Söğüt, Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. İki Üniversitesinin Hemşirelik Öğrencilerinin HPV Aşısına Yönelik Bilgi ve Tutumları. 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23-26 Nisan 2018, S-180, Bildiri Özet Kitabı, s: 256. (Nisan 2018)
 • Seda KURT, Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Burcu KÜÇÜKKAYA. Jinekolojik ve Meme Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri Kullanımı. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 05-06 Ekim 2017,Bildiri Özet Kitabı, s. 178. (Ekim 2017)
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Selda ÖZTÜRK. İnfertil Kadınlarda Maruz Kalınan Şiddetin Cinsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisi. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 05-06 Ekim 2017, Bildiri Özet Kitabı, s. 241. (Ekim 2017)
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Views of Nursing Students about Use of Simulated Pregnant in the Practice of Labor Course. I. Internatıional Congress Of Nursing. Antalya, Turkey, 16 – 18 March 2017, Abstract book p: 139.
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Pelin Akyuz. Detecting Knowledge Level Of Nurses And Midwives On Recognition Of Violence Against Women: A University Hospital Sample. 2nd International Clinical Nursing Research Congress, 24-27 June 2015, Istanbul, Turkey. OP 20.
 • Hatice Kahyaoglu Sut. Affecting factors on illness perception of female patients before gynecological surgery. 2nd International Clinical Nursing Research Congress, 24-27 June 2015, Istanbul, Turkey. PP 22.
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Elcin Mestogullari. The effect of premenstrual syndrome on work-related quality of life in Turkish nurses. 2nd International Clinical Nursing Research Congress, 24-27 June 2015, Istanbul, Turkey. PP 23.
 • M. Akgün Kostak, H. Sut Kahyaoglu, S. Unsar, E. Kocaaslan. Determınatıon Of Awareness About Cervıcal Cancer, Human Papılloma Vırus (Hpv) And Hpv Vaccıne In Female Students Of A Health Scıences Faculty. Inter MASCC/ISOO Symposium, 25-27 June 2015,Denmark. 26-094-p.
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Ozlem Asci, Nalan Topac. Sleep Quality And Health-related Quality Of Life In Pregnancy. 20th International Nursing Research Conference, SPAIN/A Coruña, November 15th to 18th, 2016, Tam Metin Bildiri Kitabı, p: 57-58.
 • Kahyaoglu Sut H, Balkanli Kaplan P. Pelvic Floor Symptoms and Quality of Life in Elderly Women who Applied to an Urogynecology Clinic with Prolapse Complaints. 1st International Balkan Congress on Health Sciences, Edirne, Turkey, (14-16 May 2014) (Oral Presentation).
 • Nalan Topaç Tunçel, Hatice Kahyaoğlu Süt. The effect of anxiety, depression and prenatal distress levels in pregnancy on prenatal attachment. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23-24 Mart 2018, Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi Özel Sayı, OP-032, S: 70
 • Burcu Küçükkaya, Hatice Kahyaoğlu Süt. The affecting factors and prevalence of stress urinary incontinence in nursing students. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23-24 Mart 2018, Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi Özel Sayı, OP-037, S: 80
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Petek Balkanlı. Assessment of urinary incontince in elderly women: Retrospective study. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23-24 Mart 2018, Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi Özel Sayı, PP-099, S: 466
 • Elçin Zobar, Hatice Kahyaoğlu Süt. The Sexual Dysfunction and Sexual Quality of Life of Married Women in Reproductive Aged Between 18-49. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi. 23-25 Kasım 2017, Abstract Book OP.18. p: 249
 • Burcu Küçükkaya, Hatice Kahyaoğlu Süt. The effectiveness of pelvic floor muscle exercise and abdomen exercise in reproductive age women with stress urinary incontinence a randomized controlled trial. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi. 23-25 Kasım 2017, Abstract Book. OP. 101, p: 332
 • SELDA OZTURK, HATICE KAHYAOGLU SUT. An Examination of Sexual Functions and Depressive Symptoms among Infertile and Fertile Women. 21st International Nursing Research Conference. Abstract Book. P. 214
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Serap Unsar, Seda Kurt. Sexual Quality of Life in Women with Gynecological Cancer. 19th International Conference on Medical and Health Sciences, ICMHS, Rome, Italy May 04-05, 2017. Excellence in Research and Innovation for Humanity 2017, 19 (5): 2. Bildiri Kitabı
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Necdet Sut. Severity of Menopausal Symptoms in Climacteric Turkish Women. 20th International Nursing Research Conference, SPAIN/A Coruña, November 15th to 18th, 2016, Tam Metin Bildiri Kitabı, p: 51-52.
 • Seçil KIZILKAYA, Hatice KAHYAOĞLU SÜT. Üreme Çağındaki Kadınların Gebelik Ve Postpartum Dönemlerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, 7-8 Ekim 2016, Bildiri Kitabı, S(78).
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Necdet Süt. Gebelik trimesterlerine göre anksiyete ve depresyon. 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, 26-29 Mayıs 2016. Bildiri kitabı, PP 059.
 • Özlem Aşcı, Hatice Kahyaoğlu Süt, Fulya Gökdemir. Üniversite öğrencilerinde premenstrüel sendrom prevalansı ve risk faktörleri. 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, 26-29 Mayıs 2016. Bildiri kitabı, PP 058.
 • Kahyaoğlu-Süt H. Üriner inkontinansın önlenmesi, korunma, sağlıklı yaşam biçimi davranışları. The First Balkan Pelvic Floor Dysfunction Symposium. 01-03 April, 2011 Edirne, Turkey, Symposium abstract book, p:76-77.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Küçükkaya B, Kahyaoğlu Süt H. Pelvik taban bozukluklarında kullanılan geleneksel ve tamamlayıcı tedaviler. Ordu University Journal of Nursing Studies, 2020; 3(1): 43-51. DOI:10.38108/ouhcd.709586 (Nisan 2020)
 • Burcu Küçükkaya , Hatice Kahyaoğlu Süt , Sevcan Öz , Nihan Altan Sarıkaya. Gebelik Döneminde Çiftler Arası Uyum ve Prenatal Bağlanma Arasındaki İlişki. ACU Sağlık Bil Derg 2020; 11(1):102-110. (Ocak 2020)
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya, Ebru Arslan. Primer Dismenore ağrısında tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri kullanımı. CBU-SBED, 2019, 6 (4):322-327. (Aralık 2019)
 • Burcu KÜÇÜKKAYA, Hatice KAHYAOĞLU SÜT. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Stres Üriner İnkontinans Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. Sağlık ve Toplum 2019; 29(3): 52-59. (Ekim 2019)
 • Seda SUNAR, Hatice KAHYAOĞLU SÜT. Karolina HPV Aşılama Tutumları ve İnançları Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2019; 16(2): 82-88. (Haziran 2019)
 • Nalan TOPAÇ TUNÇEL, Hatice KAHYAOĞLU SÜT. Gebelikte Yaşanan Anksiyete, Depresyon ve Prenatal Distres Düzeyinin Doğum Öncesi Bebeğe Bağlanmaya Etkisi. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2019; 16(1): 9-17. (Mart 2019)
 • Burcu KÜÇÜKKAYA, Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Yasemin KOYUNOĞLU, Meral KAYA, Cansu YONĞAÇ. Hemşirelik Öğrencilerinin Fertiliteyi Etkileyen Faktörlere İlişkin Bilgi ve Tutumları. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi 2018;1(1):52-64. (Aralık 2018)
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Kadınların Pelvik Taban Kas Egzersizleri Bilgi ve Uygulama Durumları. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2018; 9(3): 15-20. DOI: 10.22312/sdusbed.411894. (Aralık 2018)
 • KÜÇÜKKAYA BURCU, KAHYAOGLU SÜT HATICE. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transgender ve Interseks (LGBTİ) Bireylere İliskin Tutumları. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2018; 27(6): 373-383. (Ekim 2018)
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Burcu KÜÇÜKKAYA. Premenopoz, Perimenopoz ve Postmenopoz Dönem Kadınlarında Cinsel Yaşam Kalitesi. KASHED 2018 4 (1):51-68 (Temmuz 2018)
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT. Suriye'den Göç Eden Kadınlar ve Üreme Sağlığı Sorunları. Sağlık ve Toplum Dergisi 2017; 27(1): 3-7. (Nisan 2017)
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Hemsirelik Bölümü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2016;13(3): 235-243. doi:10.5222/HEAD.2016.235. (Aralık 2016)
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT , Nazlı Gül DEMİR. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri ve Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2016; 1(2): 58-76. (Aralık 2016)
 • Özlem Aşcı, Hatice Kahyaoğlu Süt, Fulya Gökdemir. Üniversite Öğrencilerinde Premenstrüel Sendrom Prevalansı ve Risk Faktörleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2016; 9(3). (Temmuz 2016)
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Himen Muayenesi ve Himenoplastiye Karşı Bakış Açılarının İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2016; 9(2): 52-60. (Nisan 2016)
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT. 18-49 Yaş Arası Kadınlarda Genital Hijyen Davranışları İle Genital Enfeksiyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2016; 6(1): 8-13. (Ocak 2016)
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Özlem Aşcı, Fulya Gökdemir. Hemşirelik bölümü yaz okulu öğrencilerinin cinsel tutumları ve etki eden faktörler. TAF Prev Med Bull 2015; 14(4): 315-323.
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Nazlı Gül DEMİR, Buse ÖZER. Klinik Uygulamaya Çıkan Öğrenci Hemşirelerin İletişim Becerileri ve Etkileyen Faktörler. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2015; 2(2): 167-177.
 • Hatice Kahyaoğlu Süt. Gebelik ve Doğumun Pelvik Taban Yetersizlikleri Üzerine Etkisi: Önlenmesi ve Korunmada Hemşirenin Rolü. Gümüşhane University Journal of Health Sciences 2015; 4(2): 292-304.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kahyaoğlu Süt H, Demir NG, Özer B. Klinik uygulama yapan öğrenci hemşirelerin bireysel iletişim becerilerinin değerlendirilmesi. 13.Ulusal Öğrenci Hemşire Kongresi (PS-232), 1-3 Mayıs 2014.
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya, Esra Cumur, Ecem Özdemir. Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal ve Entelektüel Aktiviteleri ile Akademik Başarı Durumları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki. 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, 04-06 Nisan 2018, S-085, Bildiri Kitabı, s:118
 • Burcu Küçükkaya, Hatice Kahyaoğlu Süt, Yasemin Koyunoğlu, Meral Kaya, Cansu Yonğaç. Hemşirelik Öğrencilerinin Fertiliteyi Etkileyen Faktörlere İlişkin Bilgi Ve Tutumları. 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, 04-06 Nisan 2018, P-017, Bildiri Kitabı, s:159
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Burcu KÜÇÜKKAYA. Kadınların Pelvik Taban Kas Egzersizleri Hakkında Bilgi Ve Uygulama Durumlarınıın Araştırılması. 8. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2017, P. 10
 • Burcu Küçükkaya, Hatice Kahyaoğlu Süt, Hasret Kaçmaz, Güler Emektar. Hemşirelik Bilişiminde Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Kullanımının Önemi. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Poster Bildiri Kitapçığı), PS-045, Eskişehir, 28-29 Nisan 2016.
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin hymen muayenesi ve hymenoplastiye karşı bilgi, tutum ve bakış açılarının incelenmesi. 7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi (Bildiri Kitabı PS-015), İstanbul, 14-17 Ekim 2015.
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hemşirelikte İnternet Üzerinden Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. 15.Ulusal Hemşirelik Kongresi (Bildiri Kitapçığı SS-012), Erzurum, 10-12 Eylül 2015.
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin İnfertilite ve İnfertilite Hemşireliği Hakkında Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. 15.Ulusal Hemşirelik Kongresi (Bildiri Kitapçığı PP-042), Erzurum, 10-12 Eylül 2015.
 • Kahyaoğlu Süt H. 18-49 Yaş Arası Kadınlarda Genital Hijyen Davranışları İle Genital Enfeksiyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi (PS-97), İzmir, 18-19 Aralık 2014.
 • Kahyaoğlu Süt H, Serin Aşcı Ö, Gökdemir F. Hemşirelik Bölümü Yaz Okulu Öğrencilerinin Cinsel Tutumları ve İlişkili Faktörler. 1.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi (PS-87), İzmir, 18-19 Aralık 2014.
 • Kahyaoğlu Süt H, Balkanlı Kaplan P. Üriner İnkontinansa Eşlik Eden Sistosel Varlığının Alt Üriner Sistem Semptomları Üzerine Etkisi. 1.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi (PS-21), İzmir, 18-19 Aralık 2014.
 • Kahyaoğlu Süt H, Balkanlı Kaplan P, Tekbaş S. Menopozun yönetiminde bilgi düzeyini arttırmak için verilen eğitimin etkisi. 4. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri Bildiri Özetleri Kitabı, s:20-21, İstanbul, 27 Şubat-1 Mart 2014
 • Kahyaoğlu Süt H, Balkanlı Kaplan P. Gebelik ve doğumun pelvik taban kas aktivitesi ve işeme fonksiyonları üzerine etkisi. 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, s:91-93, İstanbul, 23-26 Kasım 2013.
 • Balkanlı Kaplan P, Kahyaoğlu Süt H. Pelvik organ prolapsusunun konservatif tedavisinde EMG biyofeedback pelvik taban kas egzersizinin rolü. 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, s:81, İstanbul, 23-26 Kasım 2013.
 • Soysüren Sİ, Kahyaoğlu Süt H, Balkanlı Kaplan P. Jinekolojik pelvik cerrahi tiplerinin işeme fonksiyonları üzerine etkileri. 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, s:81-82, İstanbul, 23-26 Kasım 2013.
 • Kahyaoğlu Süt H. Kadınların Kürtaja Bakış Açıları ve Aile Planlaması ile İlgili Tutumları. 3. Trakya Aile Hekimliği Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı s:55, Edirne, 31 Ekim – 03 Kasım 2013.
 • Kahyaoğlu Süt H, Balkanlı Kaplan P. Anterior Vaginal Duvar Prolapsusu İle Üriner Semptomların İlişkisi. 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı PB-31, İstanbul, 19-21 Ekim 2011.
 • Kahyaoğlu Süt H, Balkanlı Kaplan P. Anterior Vajinal Prolapsuslu Olgularda Üretral Basınç Profilometri. 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı PB-32, İstanbul, 19-21 Ekim 2011.
 • Balkanlı Kaplan P, Kahyaoğlu Süt H, Süt N. Stres Üriner İnkontinansı Olan Kadınlarda Üroflowmetrik Veriler İle Üretral Basınç Profilometri Değerlerinin Korelasyonu. 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı PB-15, İstanbul, 19-21 Ekim 2011.
 • Balkanlı Kaplan P, Kahyaoğlu Süt H, Süt N. Correlation Of Luts Severity Between Free-Flow And Cystometric Bladder Volumes. 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı PB-14, İstanbul, 19-21 Ekim 2011.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Ebru Arslan; "Genç Kadınlarda Primer Dismenore ve Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişki". (Temmuz 2020)
 • Büşra Ertaş; "18-49 yaş arası kadınlarda aşırı aktif mesane sendromu üzerine etkili faktörler ve yaşam kalitesi". (Ağustos 2019)
 • Esra Yılmaz; "Yardımcı Üreme Teknikleri Tedavi Sürecinde Olan Kadınların Fertilite Problemlerine İlişkin Psikolojik Reaksiyonları ve Uyumu ile Doğurganlık Hayat Kalitesi". (Ağustos 2019)
 • Özge Erçel; Yüksek Lisans Tezi "Postpartum dönem kadınlarında uyku ve yaşam kalitesi". Yayınlandı (Özge Erçel, Hatice Kahyaoğlu Süt. Sleep Quality and Quality of Life in Postpartum Woman. Journal of Turkish Sleep Medicine 2020;1:23-30.) (Mayıs 2019)
 • Gözde Bektaş; Yüksek Lisans Tezi "İnfertil kadınların yaşam tarzı faktörlerinin infertilite üzerine etkisi". Yayın kabul (Androloji Bülteni) (Mayıs 2019)
 • Seda Sunar; Yüksek Lisans Tezi "Karolina HPV Aşılama Tutumları ve İnançları Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması". Yayınlandı (Seda SUNAR, Hatice KAHYAOĞLU SÜT. Karolina HPV Aşılama Tutumları ve İnançları Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2019; 16(2): 82-88.) (Temmuz 2018)
 • Nalan Topaç; Yüksek Lisans Tezi "Gebelikte yaşanan anksiyete, depresyon ve prenatal distres düzeyinin, doğum öncesi bebeğe bağlanmaya etkisi". Yayınlandı (Nalan TOPAÇ TUNÇEL, Hatice KAHYAOĞLU SÜT. Gebelikte Yaşanan Anksiyete, Depresyon ve Prenatal Distres Düzeyinin Doğum Öncesi Bebeğe Bağlanmaya Etkisi. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2019; 16(1): 9-17.) (Şubat 2018)
 • Elçin Mestoğulları; Yüksek Lisans Tezi "18-49 Yaş Arası Üreme Çağındaki Evli Kadınların Cinsel Fonksiyonlarından Memnuniyet Durumu, Cinsel Semptomları ve Bu Semptomların Cinsel Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi". Yayın Kabul (Bezmialem Science) (Kasım 2017)
 • Burcu Küçükkaya; Yüksek Lisans Tezi "Stres Üriner İnkontinansı Olan Üreme Çağı Kadınlarında Pelvik Taban Kas Egzersizleri ve Abdomen Egzersizlerinin Etkinliği". Yayınlandı (Burcu Kucukkaya & Hatice Kahyaoglu Sut. Effectiveness of pelvic floor muscle and abdominal training in women with stress urinary incontinence, Psychology, Health & Medicine 2020. DOI: 10.1080/13548506.2020.1842470) (Ağustos 2017)
 • Selda Öztürk; Yüksek Lisans Tezi "İnfertil Olan ve Olmayan Kadınlarda Cinsel Fonksiyonlar ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişki". Yayınlandı (Ozturk S, Sut HK, Kucuk L. Examination of sexual functions and depressive symptoms among infertile and fertile women. Pak J Med Sci. 2019;35(5). https://doi.org/10.12669/pjms.35.5.615) (Ocak 2017)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Derneği
 • Hemşirelik Eğitimi Derneği
 • Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği

Yapılan Hakemlikler

 • Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi - 2021 - 1 Araştırma makalesi (Ocak 2021)
 • Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimi Dergisi - 2021 - 1 Araştırma makalesi (Ocak 2021)
 • Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)-2020-1 Araştırma makalesi (Aralık 2020)
 • TÜBİTAK-Dış Danışman/Uzman Değerlendirmesi (Eylül 2020)
 • Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimi Dergisi - 2020 - 2 Araştırma makalesi (Nisan 2020)
 • Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi - 2020 - 2 Araştırma makalesi (Mart 2020)
 • Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi - 2020 - 1 Araştırma makalesi (Ocak 2020)
 • Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)-2019-1 Araştırma makalesi (Aralık 2019)
 • Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi - 2019 - 1 Araştırma makalesi (Ekim 2019)
 • Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi - 2019 - 1 Derleme makalesi (Ağustos 2019)
 • Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi - 2019 - 1 Araştırma makalesi
 • Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi-2019-1 Araştırma makalesi
 • Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)-2019-1 Derleme makalesi
 • Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)-2018-1 Araştırma makalesi-2 Derleme makalesi
 • Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi-2017-1 Araştırma makalesi
 • Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi-2017-1 Derleme makalesi
 • Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology-2017-2 Araştırma makalesi
 • Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-2016-1 Derleme makalesi
 • Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi-2016-1 Araştırma makalesi
 • Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi-2015-1 Araştırma makalesi
 • Journal of Health, Population and Nutrition-2015-1 Araştırma makalesi
 • Health and Quality of Life Outcomes-2015-1 Araştırma makalesi
 • Computer Human Behavior-2015-2 Araştırma makalesi
 • International Journal of Nursing Practice-2012-1 Araştırma makalesi

Projeler

 • Preterm Bebeklerde Erken Dönemde Başlatılan Yarım Kundak ve Kanguru Bakımı Uygulamalarının Emzirme, Anne-Bebek Bağlanması, Anne Uyku Kalitesi ve Postpartum Depresyonu Üzerine Etkisi (Hatice KAHYAOĞLU SÜT-Burcu KÜÇÜKKAYA) (TÜBAP 2020/112) - Devam ediyor (Ekim 2020)
 • Doğum Sonu Annelere Verilen Taburculuk Eğitiminin, Taburculuğa Hazır Oluşluk Düzeyine Etkisi (TÜBAP 2020/25) - Devam ediyor (Şubat 2020)
 • Hemşirelik öğrencilerinde sosyal medya kullanımı ile akademik başarı ve akademik özyeterlik arasındaki ilişki (TÜBAP 2020/08) (Ocak 2020)
 • Hemşirelik öğrencilerinin sosyal ve entelektüel aktiviteleri ile akademik başarı durumları ve yaşam doyumları arasındaki (TÜBAP 2018/08) (Ekim 2018)
 • Stres Üriner İnkontinansı Olan Üreme Çağı Kadınlarında Pelvik Taban Kas Egzersizleri ve Abdomen Egzersizlerinin Etkinliği (Hatice KAHYAOĞLU SÜT-Burcu KÜÇÜKKAYA) (TÜBAP 2016/159) (Eylül 2017)
 • Pelvik organ prolapsusu olan hastalarda EMG biyofeedback pelvik taban egzersizlerinin rolü (Balkanlı-Kaplan P, Kahyaoğlu-Süt H.) (TÜBAP 2011-103) (Temmuz 2017)
 • Gebelik ve doğumun pelvik taban kas aktivitesi ve işeme fonksiyonları üzerine etkisi (Balkanlı-Kaplan P, Kahyaoğlu-Süt H.) (TÜBAP 2011-58) (Ekim 2012)

Ödüller

 • Akademik Teşvik Ödülü-2017
 • Poster Birincilik Ödülü “5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, 19-21 Ekim 2011.” Kahyaoğlu Süt H, Balkanlı Kaplan P. “Anterior Vaginal Duvar Prolapsusu İle Üriner Semptomların İlişkisi”, 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı PB-31, İstanbul, 19-21 Ekim 2011.

Sertifikalar

 • Gebeliğe ve Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Sertifikası (Mayıs 2019)
 • Uluslararası Bebek Masajı Eğitmen-IAIM Sertifikası; International Association of Infant Massage (IAIM-Uluslararası Bebek Masajı Derneği) tarafından düzenlenen Bebek Masajı Eğitici Eğitimi Sertifikasyon Programı sonrası almaya hak kazanılan IAIM onaylı sertifika, 10.02.2018-14.02.2018, İSTANBUL. (Eylül 2018)

» Verdiği Dersler

Adli Jinekoloji ve Hemşirelik-DR

Aile Planlaması_Havuz

İleri İnfertilite Hemşireliği-DR

İleri Jinekoloj Hemşireliği-DR

İleri Perinatoloji Hemşireliği I-DR

İleri Perinatoloji Hemşireliği II-DR

İleri Ürojinekoloji Hemşireliği-DR

İnfertilite Hemşireliği-L

Jinekoloji-Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği-YL

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-L

Kadın Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi-YL

Perinatoloji Hemşireliği-YL

Temel İnfertilite Hemşireliği-YL

Temel Ürojinekoloji Hemşireliği-YL

Ürojinekoloji Hemşireliği-L