» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Hatice Kahyaoğlu Süt. Jinekolojik Cerrahi Operasyon Öncesi Hastaların Hastalık Algıları Üzerine Etkili Faktörler. Bakırköy Tıp Dergisi 2017; 13(2): 83-90. DOI: 10.5350/BTDMJB201713205. (Ocak 2017)
 • Necdet Sut, Hatice Kahyaoglu Sut. Effect of aromatherapy massage on pain in primary dysmenorrhea: A meta-analysis. Complementary Therapies in Clinical Practice. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ctcp.2017.01.001. (Ocak 2017)
 • Sut HK, Asci O, Topac N. Sleep Quality and Health-Related Quality of Life in Pregnancy. The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing 2016; 34(4):302-309. (Ekim 2016)
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Petek Balkanli Kaplan. Effect of Pelvic Floor Muscle Exercise on Pelvic Floor Muscle Activity and Voiding Functions During Pregnancy and the Postpartum Period. Neurourology and Urodynamics 2016; 35(3): 417–422. (Mart 2016)
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Elcin Mestogullari. Effect of Premenstrual Syndrome on Work-Related Quality of Life in Turkish Nurses. Safety and Health at Work 2016; 7(1): 78–82. (Ocak 2016)
 • Sut HK, Kaplan PB. Quality of life in women with infertility via the FertiQoL and the Hospital Anxiety and Depression Scales. Nursing & Health Sciences 2015; 17(1): 84-89. (Mart 2015)
 • Kaplan PB, Sut N, Sut HK. Validation, cultural adaptation and responsiveness of two pelvic-floor-specific quality-of-life questionnaires, PFDI-20 and PFIQ-7, in a Turkish population. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2012; 162(2): 229-33. (Haziran 2012)
 • Kahyaoğlu-Süt H, Balkanlı-Kaplan P, Süt N, Tekbas S. The assessment of quality of life in Turkish women patients with overactive bladder. Int J Nurs Pract 2012; 18(1):20-7. (Şubat 2011)
 • Kahyaoğlu-Süt H, Ünsar S. Is EQ-5D a valid quality of life instrument in patients with acute coronary syndrome?. Anadolu Kardiyol Derg 2011; 11(2): 156-62. (Ocak 2011)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Hatice Kahyaoglu Sut, Burcu Kucukkaya. Views of nursing students about use of simulated pregnant in the practice of labor course. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences 2017; 4(2): 79-84. (Eylül 2017)
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Necdet Sut. Severity of Menopausal Symptoms in Climacteric Turkish Women. International Journal of Caring Sciences 2017; 10(1). (Nisan 2017)
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Pelin AKYÜZ. Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımaya İlişkin Bilgi Düzeyleri. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi 2016; 6: Doi: 10.17367/JACSD.2016619471. (Temmuz 2016)
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Seda Kurt, Ozge Uzal, Saadet Ozdilek. Effects of Smartphone Addiction Level on Social and Educational Life in Health Sciences Students. Euras J Fam Med 2016;5(1):13-9. (Nisan 2016)
 • Özlem Aşcı , Fulya Gökdemir , Hatice Kahyaoğlu Süt , Fatma Payam. The Relationship of Premenstrual Syndrome Symptoms with Menstrual Attitude and Sleep Quality in Turkish Nursing Student. Journal of Caring Sciences 2015; 4(3):179-187.
 • Kahyaoglu Sut H. Women’s Attitudes About Abortion And Contraceptive Methods: A Sample of Edirne. Euras J Fam Med 2014; 3(3):135-138.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Seda KURT, Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Burcu KÜÇÜKKAYA. Jinekolojik ve Meme Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri Kullanımı. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 05-06 Ekim 2017,Bildiri Özet Kitabı, s. 178. (Ekim 2017)
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Selda ÖZTÜRK. İnfertil Kadınlarda Maruz Kalınan Şiddetin Cinsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisi. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 05-06 Ekim 2017, Bildiri Özet Kitabı, s. 241. (Ekim 2017)
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Views of Nursing Students about Use of Simulated Pregnant in the Practice of Labor Course. I. Internatıional Congress Of Nursing. Antalya, Turkey, 16 – 18 March 2017, Abstract book p: 139.
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Pelin Akyuz. Detecting Knowledge Level Of Nurses And Midwives On Recognition Of Violence Against Women: A University Hospital Sample. 2nd International Clinical Nursing Research Congress, 24-27 June 2015, Istanbul, Turkey. OP 20.
 • Hatice Kahyaoglu Sut. Affecting factors on illness perception of female patients before gynecological surgery. 2nd International Clinical Nursing Research Congress, 24-27 June 2015, Istanbul, Turkey. PP 22.
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Elcin Mestogullari. The effect of premenstrual syndrome on work-related quality of life in Turkish nurses. 2nd International Clinical Nursing Research Congress, 24-27 June 2015, Istanbul, Turkey. PP 23.
 • M. Akgün Kostak, H. Sut Kahyaoglu, S. Unsar, E. Kocaaslan. Determınatıon Of Awareness About Cervıcal Cancer, Human Papılloma Vırus (Hpv) And Hpv Vaccıne In Female Students Of A Health Scıences Faculty. Inter MASCC/ISOO Symposium, 25-27 June 2015,Denmark. 26-094-p.
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Ozlem Asci, Nalan Topac. Sleep Quality And Health-related Quality Of Life In Pregnancy. 20th International Nursing Research Conference, SPAIN/A Coruña, November 15th to 18th, 2016, Tam Metin Bildiri Kitabı, p: 57-58.
 • Kahyaoglu Sut H, Balkanli Kaplan P. Pelvic Floor Symptoms and Quality of Life in Elderly Women who Applied to an Urogynecology Clinic with Prolapse Complaints. 1st International Balkan Congress on Health Sciences, Edirne, Turkey, (14-16 May 2014) (Oral Presentation).
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Serap Unsar, Seda Kurt. Sexual Quality of Life in Women with Gynecological Cancer. 19th International Conference on Medical and Health Sciences, ICMHS, Rome, Italy May 04-05, 2017. Excellence in Research and Innovation for Humanity 2017, 19 (5): 2. Bildiri Kitabı
 • Necdet Sut, Hatice Kahyaoglu Sut. Effect of Aromatherapy Massage on Pain in Primary Dysmenorrhea: A Meta-Analysis. 19th International Conference on Medical and Health Sciences, ICMHS, Rome, Italy May 04-05, 2017. OP
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Necdet Sut. Severity of Menopausal Symptoms in Climacteric Turkish Women. 20th International Nursing Research Conference, SPAIN/A Coruña, November 15th to 18th, 2016, Tam Metin Bildiri Kitabı, p: 51-52.
 • Seçil KIZILKAYA, Hatice KAHYAOĞLU SÜT. Üreme Çağındaki Kadınların Gebelik Ve Postpartum Dönemlerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, 7-8 Ekim 2016, Bildiri Kitabı, S(78).
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Burcu KÜÇÜKKAYA. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Lgbt Bireylere İlişkin Bakış Açıları. I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, 7-8 Ekim 2016, Bildiri Kitabı, S(99).
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Menopozal Dönemlerde Cinsel Yaşam Kalitesi. 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, 26-29 Mayıs 2016. Bildiri kitabı, OP002.
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Necdet Süt. Gebelik trimesterlerine göre anksiyete ve depresyon. 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, 26-29 Mayıs 2016. Bildiri kitabı, PP 059.
 • Özlem Aşcı, Hatice Kahyaoğlu Süt, Fulya Gökdemir. Üniversite öğrencilerinde premenstrüel sendrom prevalansı ve risk faktörleri. 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, 26-29 Mayıs 2016. Bildiri kitabı, PP 058.
 • Kahyaoğlu-Süt H. Üriner inkontinansın önlenmesi, korunma, sağlıklı yaşam biçimi davranışları. The First Balkan Pelvic Floor Dysfunction Symposium. 01-03 April, 2011 Edirne, Turkey, Symposium abstract book, p:76-77.
 • Balkanli Kaplan P, Kahyaoglu Sut H, Sut N. Is clinical diagnosis reliable in assessment of LUTS comparing to the urodynamic studies?. 41st Annual Meeting of the International Continence Society (ICS), 29 August – 02 September 2011, Glasgow, UK, p:449.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kahyaoglu Sut H, Balkanli Kaplan P. Pelvic Floor Symptoms and Quality of Life in Elderly Women who Applied to an Urogynecology Clinic with Prolapse Complaints. Kaptanoğlu A.Y (Ed.) A Current Perspective on Health Sciences. Romania: Rotipo 2014: 364-370. (ISBN: 978-606-8552-05-7)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT. Suriye'den Göç Eden Kadınlar ve Üreme Sağlığı Sorunları. Sağlık ve Toplum Dergisi 2017; 27(1): 3-7. (Nisan 2017)
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Hemsirelik Bölümü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2016;13(3): 235-243. doi:10.5222/HEAD.2016.235. (Aralık 2016)
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT , Nazlı Gül DEMİR. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri ve Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2016; 1(2): 58-76. (Aralık 2016)
 • Özlem Aşcı, Hatice Kahyaoğlu Süt, Fulya Gökdemir. Üniversite Öğrencilerinde Premenstrüel Sendrom Prevalansı ve Risk Faktörleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2016; 9(3). (Temmuz 2016)
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Himen Muayenesi ve Himenoplastiye Karşı Bakış Açılarının İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2016; 9(2): 52-60. (Nisan 2016)
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT. 18-49 Yaş Arası Kadınlarda Genital Hijyen Davranışları İle Genital Enfeksiyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2016; 6(1): 8-13. (Ocak 2016)
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Özlem Aşcı, Fulya Gökdemir. Hemşirelik bölümü yaz okulu öğrencilerinin cinsel tutumları ve etki eden faktörler. TAF Prev Med Bull 2015; 14(4): 315-323.
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Nazlı Gül DEMİR, Buse ÖZER. Klinik Uygulamaya Çıkan Öğrenci Hemşirelerin İletişim Becerileri ve Etkileyen Faktörler. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2015; 2(2): 167-177.
 • Hatice Kahyaoğlu Süt. Gebelik ve Doğumun Pelvik Taban Yetersizlikleri Üzerine Etkisi: Önlenmesi ve Korunmada Hemşirenin Rolü. Gümüşhane University Journal of Health Sciences 2015; 4(2): 292-304.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kahyaoğlu Süt H, Demir NG, Özer B. Klinik uygulama yapan öğrenci hemşirelerin bireysel iletişim becerilerinin değerlendirilmesi. 13.Ulusal Öğrenci Hemşire Kongresi (PS-232), 1-3 Mayıs 2014.
 • Burcu Küçükkaya, Hatice Kahyaoğlu Süt, Hasret Kaçmaz, Güler Emektar. Hemşirelik Bilişiminde Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Kullanımının Önemi. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Poster Bildiri Kitapçığı), PS-045, Eskişehir, 28-29 Nisan 2016.
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin hymen muayenesi ve hymenoplastiye karşı bilgi, tutum ve bakış açılarının incelenmesi. 7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi (Bildiri Kitabı PS-015), İstanbul, 14-17 Ekim 2015.
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hemşirelikte İnternet Üzerinden Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. 15.Ulusal Hemşirelik Kongresi (Bildiri Kitapçığı SS-012), Erzurum, 10-12 Eylül 2015.
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin İnfertilite ve İnfertilite Hemşireliği Hakkında Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. 15.Ulusal Hemşirelik Kongresi (Bildiri Kitapçığı PP-042), Erzurum, 10-12 Eylül 2015.
 • Kahyaoğlu HS, Demir NG. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri, Eleştirel Düşünme Dersinin ve Diğer Faktörlerin Etkisinin İncelenmesi. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Sözel Bildiri Kitapçığı), Kayseri, 22-26 Nisan 2015.
 • Kahyaoğlu HS, Kurt S, Uzal Ö, Özdilek S. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanma Sıklığı ve Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeyleri. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Poster Bildiri kitapçığı), Kayseri, 22-26 Nisan 2015.
 • Kahyaoğlu HS, Aşcı Ö. Türk Kız Öğrencilerde Premenstrual Sendrom Semptomlarının Menstrual Tutumlar Ve Uyku Kalitesi İle İlişkisi. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Poster Bildiri Kitapçığı), Kayseri, 22-26 Nisan 2015.
 • Kahyaoğlu Süt H. 18-49 Yaş Arası Kadınlarda Genital Hijyen Davranışları İle Genital Enfeksiyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi (PS-97), İzmir, 18-19 Aralık 2014.
 • Kahyaoğlu Süt H, Serin Aşcı Ö, Gökdemir F. Hemşirelik Bölümü Yaz Okulu Öğrencilerinin Cinsel Tutumları ve İlişkili Faktörler. 1.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi (PS-87), İzmir, 18-19 Aralık 2014.
 • Kahyaoğlu Süt H, Balkanlı Kaplan P. Üriner İnkontinansa Eşlik Eden Sistosel Varlığının Alt Üriner Sistem Semptomları Üzerine Etkisi. 1.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi (PS-21), İzmir, 18-19 Aralık 2014.
 • Kahyaoğlu Süt H, Balkanlı Kaplan P, Tekbaş S. Menopozun yönetiminde bilgi düzeyini arttırmak için verilen eğitimin etkisi. 4. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri Bildiri Özetleri Kitabı, s:20-21, İstanbul, 27 Şubat-1 Mart 2014
 • Kahyaoğlu Süt H, Balkanlı Kaplan P. Gebelik ve doğumun pelvik taban kas aktivitesi ve işeme fonksiyonları üzerine etkisi. 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, s:91-93, İstanbul, 23-26 Kasım 2013.
 • Balkanlı Kaplan P, Kahyaoğlu Süt H. Pelvik organ prolapsusunun konservatif tedavisinde EMG biyofeedback pelvik taban kas egzersizinin rolü. 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, s:81, İstanbul, 23-26 Kasım 2013.
 • Soysüren Sİ, Kahyaoğlu Süt H, Balkanlı Kaplan P. Jinekolojik pelvik cerrahi tiplerinin işeme fonksiyonları üzerine etkileri. 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, s:81-82, İstanbul, 23-26 Kasım 2013.
 • Kahyaoğlu Süt H. Kadınların Kürtaja Bakış Açıları ve Aile Planlaması ile İlgili Tutumları. 3. Trakya Aile Hekimliği Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı s:55, Edirne, 31 Ekim – 03 Kasım 2013.
 • Kahyaoğlu Süt H, Balkanlı Kaplan P. Menopozal Dönemlerde Görülen Semptomlar ve Hayat Kalitesi Üzerine Etkileri. 3. Trakya Aile Hekimliği Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı s:57, Edirne, 31 Ekim – 03 Kasım 2013.
 • Kahyaoğlu Süt H, Balkanlı Kaplan P. İnfertil Kadınlarda Hayat Kalitesi ve Fertiqol Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik Çalışması. Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Bildiri Özetleri CD, Trabzon, 19-21 Haziran 2013. (Sözlü Bildiri)
 • Kahyaoğlu Süt H, Balkanlı Kaplan P. Anterior Vaginal Duvar Prolapsusu İle Üriner Semptomların İlişkisi. 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı PB-31, İstanbul, 19-21 Ekim 2011.
 • Kahyaoğlu Süt H, Balkanlı Kaplan P. Anterior Vajinal Prolapsuslu Olgularda Üretral Basınç Profilometri. 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı PB-32, İstanbul, 19-21 Ekim 2011.
 • Balkanlı Kaplan P, Kahyaoğlu Süt H, Süt N. Stres Üriner İnkontinansı Olan Kadınlarda Üroflowmetrik Veriler İle Üretral Basınç Profilometri Değerlerinin Korelasyonu. 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı PB-15, İstanbul, 19-21 Ekim 2011.
 • Balkanlı Kaplan P, Kahyaoğlu Süt H, Süt N. Correlation Of Luts Severity Between Free-Flow And Cystometric Bladder Volumes. 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı PB-14, İstanbul, 19-21 Ekim 2011.
 • Süt H, Tekbaş S, Balkanlı-Kaplan P. Aşırı aktif mesane sıklığı ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs 2010.
 • Tekbaş S, Süt H, Balkanlı-Kaplan P. Jinekolojik Cerrahi Geçirmiş Hastaların Operasyon Sonrası Kan Tablosu Değişimleri. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs 2010.
 • Tekbaş S, Süt H, Balkanlı-Kaplan P. Jinekolojik Kanser Tanısı Almış ve tedavi sürecinde bulunan hastalarda yaşam kalitesi. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs 2010.
 • Unsar, S., N. Süt, H. Süt, S.G. Çapar. Quality of Life with MacNew Heart Disease Scale in Patients with Acute Coronary Syndrome. XXIV Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Istanbul, Türk Kardiyoloji Dern Arş, 2 (Supplement), p:222, 2008.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Onkoloji Hemşireliği Derneği
 • Hemşirelik Eğitimi Derneği
 • Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği
 • Türk Hemşireler Derneği

Projeler

 • Stres Üriner İnkontinansı Olan Üreme Çağı Kadınlarında Pelvik Taban Kas Egzersizleri ve Abdomen Egzersizlerinin Etkinliği (Hatice KAHYAOĞLU SÜT-Burcu KÜÇÜKKAYA) (TÜBAP 2016/159) (Eylül 2017)
 • Pelvik organ prolapsusu olan hastalarda EMG biyofeedback pelvik taban egzersizlerinin rolü (Balkanlı-Kaplan P, Kahyaoğlu-Süt H.) (TÜBAP 2011-103) (Temmuz 2017)
 • Gebelik ve doğumun pelvik taban kas aktivitesi ve işeme fonksiyonları üzerine etkisi (Balkanlı-Kaplan P, Kahyaoğlu-Süt H.) (TÜBAP 2011-58) (Ekim 2012)

Ödüller

 • Poster Birincilik Ödülü “5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, 19-21 Ekim 2011.” Kahyaoğlu Süt H, Balkanlı Kaplan P. “Anterior Vaginal Duvar Prolapsusu İle Üriner Semptomların İlişkisi”, 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı PB-31, İstanbul, 19-21 Ekim 2011.

» Verdiği Dersler

Aile Planlaması_Havuz

İnfertilite Hemşireliği-L

Jinekoloji-Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği-YL

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-L

Kadın Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi-YL

Perinatoloji Hemşireliği-YL

Temel İnfertilite Hemşireliği-YL

Temel Ürojinekoloji Hemşireliği-YL

Ürojinekoloji Hemşireliği-L