» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • PALÜZAR HATICE,ÖZCAN HAKKI MEVLÜT (2016). Katalaz Temelli PANI Biyosensörü ile Deltametrinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Doi: 10.19113/sdufbed.40447 (Yayın No: 3499949)
 • PALÜZAR HATICE,Sagıroglu Ayten (2016). In Vitro effects of pesticide exposure on Bovine liver catalase activity. Bulgarian Chemical Communications, 48(4), 720-720. (Yayın No: 3127895)
 • Ayten Sagiroglu, Hakki Mevlut Ozcan*, Sebnem Selen Isbilir, Hatice Paluzar, Neslihan M. Toprakkiran, Alkali Catalysis of Different Vegetable Oils for Comparisons of Their Biodiesel Productivity, Journal of Sustainable Bioenergy Systems, 3, 79-85, 2013
 • Sagiroglu,, A., Isbilir S. S., Ozcan, H. M., Paluzar, H., Toprakkıran N.M.Comparisons of biodiesel productivity of different vegetable oils by acidic catalysis, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly 17 (1) 53−58, 2011
 • Sagiroglu, A., Paluzar, H., Özcan M. H., A Novel Biosensor Based on Lactobacillus acidophilus for Determination of Phenolic Compounds in Milk Products and Wastewater , Preparative Biochemistry & Biotechnology, 41:321-326, 2011
 • HATICE PALUZAR, AYTEN SAGIROGLU, In vitro effects of pesticides on the activity of antioxidant defence system enzymes and the regeneration of these effects by 2-PAM, JOURNAL OF CHEMISTRY, (ACCEPTED)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Hatice Paluzar, Ayten sagiroglu, 5th EuCheMS Chemistry Congress, The Effect of Organophosphate And Synthetic Pyrethroid Pesticides On Antioxidant Defence System Enzymes (In Vitro) And The Reactivation of These Enzymes By 2-PAM, 2014, Istanbul (Eylül 2014)
 • Paluzar H., Sagıroglu A., Effects of Some Pesticides on Catalase Enzyme and its Regeneration, 44th World Chemistry Congress, IUPAC 2013, ISTANBUL (Ağustos 2013)
 • Sağıroğlu, A., İşbilir, Ş. S., Ozcan H, M., Paluzar, H., Toprakkiran, N. M., Comparisons of Biodiesel Productivity of Different Vegetable oils By Acidic Catalysis, 2nd International Congress on Biodiesel: The Science and The Technologies, AOCS and Euro FED Lipid Organizations, 15-17 November 2009, The Westin Grand Hotel, Munich, Germany, C. book p:31-3 (Kasım 2009)
 • Sağıroğlu, A., Ozcan H, M., İşbilir, Ş. S., Paluzar, H., Toprakkiran, N. M., Comparisons of Biodiesel Productivity of Different Vegetable oils By Alkali Catalysis, 2nd International Congress on Biodiesel: The Science and The Technologies, AOCS and Euro FED Lipid Organizations, 15-17 November 2009, The Westin Grand Hotel, Munich, Germany, C. book p:31-2 (Kasım 2009)
 • Sağıroğlu, A., Paluzar, H., Özcan M., BD Oxygen Biosensor Based Dry Probiotic Bacterium for Determination of Phenolic Compounds, IEES-08, International Enzyme Engineering Symposium, 01-02 October, 2008, Kuşadası- Aydın, BMB17 (Ekim 2008)
 • Sagıroglu ,A., Paluzar, H., Sarıtas, B., Effects of Probiotic Bacteria (Lactobacıllus Acıdophılus L.) on Content of Pasteurized Milk under Different Conditions, Jubilee National Scientific Conference with International Participation Twenty Years Union of Scientists of Bulgaria-Branch Smolyan, No: 11, 18-20 October, 2006, Bulgaristan (Ekim 2006)
 • PALÜZAR HATICE,ÖZCAN GÜLCE (2016). COMPARISON OF ENZYMATIC PROCESS FOR BIODIESEL PRODUCTION FROM SUNFLOWER OIL. 19th International Sunflower Conference (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3133710)
 • ÖZCAN GÜLCE,PALÜZAR HATICE (2016). COMPARISON OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SUNFLOWER AND DIFFERENT VEGETABLE OILS BIODIESEL. 19th International Sunflower Conference (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3133746)
 • PALÜZAR HATICE,ÖZCAN HAKKI MEVLÜT (2016). DEVELOPMENT A PANI BIOSENSOR BASED ON CATALASE FOR DETERMINATION OF DELTAMETHRIN. 10-th Chemistry Conference (10CC) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3133572)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Hatice PALÜZAR, Ayten SAĞIROĞLU, Süperoksit Dismutaz Enzim Aktivitesine Bazı Pestisitlerin Etkisi Ve Bu Etkinin 2-PAM İle Rejenerasyonunun İncelenmesi, (Sözlü Sunum), 2015, Çanakkale (Ağustos 2015)
 • Hatice PALÜZAR, Sevilay İNAL, Gülçin AKAGÜN, Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Katalaz Enzimi Aktivitesi Üzerine Bazı Moleküllerin İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi, 2015, Çanakkale (Ağustos 2015)
 • Paluzar H., Sağıroğlu A., Petisit Tayininde Katalaz Temelli Biyosensörün Performansı, I. Ulusal Biyosensör Kongresi, 2014, Tekirdağ (Haziran 2014)
 • Sagıroglu A., Paluzar H., Glutation Peroksidaz Enzim Aktivitesine Bazı Pestisitlerin Etkisi Ve Rejenerasyonunun İncelenmesi, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 2013, BURDUR (Mayıs 2013)
 • Hatice PALÜZAR, Ayten SAĞIROĞLU, Trakya Bölgesinde Yaygın Kullanılan Pestisitlerin Kan Katalazı Aktivitesine Etkisinin in vtro İncelenmesi, XXVI. Ulusal Kimya Kongresi, Uluslararası Katılımlı, 1-6 Ekim 2012, Lykia World, Ölüdeniz- Fethiye- Muğla (Ekim 2012)
 • Ayten Sağıroğlu, Hatice Palüzar, Bazı Organofosfat sınıfı pestisitlerin lipaz enzim aktivitesine etkisinin incelenmesi, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 27.06-02.07.2011 (Haziran 2011)
 • Sağıroğlu, A., Paluzar, H., Metinoğlu, S., Yer Minesi Tohum (Lantana camara L.) Flavonoidlerinin Tayini, 24.Ulusal Kimya Kongresi, 2010, Zonguldak, Kongre CD'si: PB084 (Temmuz 2010)
 • Sağıroğlu, A, Paluzar, H., Özcan M. H., Süt ürünlerindeki fenoliklerin bileşiklerin tayini için kuru probiyotik bakteri esaslı biyosensör hazırlanması, 22. Ulusal Kimya Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazimagosa, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 05-10 Ekim 2008, BKP-007 (Ekim 2008)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

TRAKYA'DA YAYGIN KULLANILAN BAZI PESTİSİTLERİN CANLI SAVUNMA SİSTEMİ ENZİMLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Analitik Kimya

Besin analizleri

Biyokimya

Biyokimyasal Teknikler

Biyomalzemeler

Çevre Kimyası

Genel Kimya

Genel Kimya Laboratuarı

Gıda Kimyası

Kimya Sanayiinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Kozmetik Kimyası

Sanayi Kimyası

Yağ Kimyası