» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Verdiği Dersler

Hayvan Barınakları

Hayvan Davranışları ve Refahı

Hayvan Islahı

Hayvan Sağlığı ve Hijyen

Hayvancılık Bilgisi

Hayvansal Ürünler Teknolojisi

Kanatlı Hayvan Besleme

Klinik Uygulama I

Klinik Uygulama II

Koyun Yetiştiriciliği

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Pet Hayvancılığı

Sığır Besleme

Sığır Hastalıkları

Sığır Yetiştiriciliği

Üreme ve Doğum Bilgisi