» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Lösemili bir hastada Bacillus pantothenticus ile oluşan sepsis, Multipl karaciğer ve kas abseleri (Eylül 2014)
  • Pankreatik tutulumla prezante olan B hücreli lenfoblastik lösemi olgusu (Mayıs 2014)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

  • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu (Ocak 2014)
  • Edirne Klinik Araştırmalar Etik Kurulu (Ocak 2014)