» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • H. ÖZGÜR, Exploring the Distance Education Students Cyberbullying Cybervictimization and Cyberbullying Sensibility Levels, The Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, vol. 16, no. 4, pp. 3-17, Eskisehir-TÜRKIYE, 10, 2015
 • H. ÖZGÜR, T. DEMIRALAY, I. DEMIRALAY, Exploration of problematic internet use and loneliness among distance education students, The Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, vol. 15, no. 2, pp. 75-90, Eskisehir-TÜRKIYE, 4, 2014
 • H. ÖZGÜR, Ögretmen adaylarinin sosyal ag bagimliligi etkilesim kaygisi ve yalnizlik düzeyi arasindaki iliskinin incelenmesi Analyzing the relationship between social networking addiction interaction anxiousness and levels of loneliness of pre service teachers, The International Journal of Human Sciences (JHS), vol. 10, no. 2, pp. 667-690, 8, 2013

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • H. ÖZGÜR, F. AKGÜN, Ergenlerin Medya ve Teknoloji Kullanimi ve Tutumlarinin Incelenmesi, 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium
 • F. AKGÜN, H. ÖZGÜR, C. ÇUHADAR, Böte Bölümü Ögrencilerinin Yaraticilik ve Özgüven Düzeylerinin Incelenmesi: Trakya Üniversitesi Örnegi, 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Izmir-TÜRKIYE
 • H. ÖZGÜR, C. ÇUHADAR, F. AKGÜN, Egitimde Oyunlastirma Arastirmalarinda Güncel Egilimler, 11. Uluslararasi Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Sempozyumu
 • F. AKGÜN, H. ÖZGÜR, C. ÇUHADAR, Egitim Fakültesi Ögrencilerinin E-Ögrenmeye Yönelik Genel Tutumlari ve E-ögrenme Ortamlarina Yönelik Sosyal Bulunusluk Algilari, 11. Uluslararasi Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Sempozyumu
 • H. ÖZGÜR, C. ÇUHADAR, F. AKGÜN, Okul öncesi ögretmenlerinin egitimde bilgi ve iletisim teknolojilerinin kullanimina iliskin görüslerinin incelenmesi, 1st International Balkan Child and Youth Literature Congress, Edirne-TÜRKIYE
 • F. AKGÜN, C. ÇUHADAR, H. ÖZGÜR, Ögretmen adaylarinin medya okuryazarlik düzeylerinin incelenmesi, 1st Balkan Child and Youth Literature Congress, Edirne-TÜRKIYE
 • H. ÖZGÜR, F. AKGÜN, C. ÇUHADAR, Akademisyenlerin yasam boyu ögrenme egilimleri, International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, pp. 936-943, Mugla-TÜRKIYE
 • G. ILGAZ, H. ÖZGÜR, C. ÇUHADAR, The adaptation of technostress scale into Turkish, 11th International Balkan Education and Science Congress, -HIRVATISTAN
 • F. AKGÜN, C. ÇUHADAR, H. ÖZGÜR, Ögretmen Adaylarinin Medya Okuryazarlik Düzeylerinin Incelenmesi, 1st International Balkan Child and Youth Literature Congress, vol. 1, no. 1, pp. 68-68, Edirne-TÜRKIYE
 • H. ÖZGÜR, C. ÇUHADAR, Bilisim teknolojileri ögretmen adaylarinin programlamaya iliskin öz yeterlik algilari ve bilissel esneklik düzeyleri arasindaki iliskinin incelenmesi, 9th International Computer Instructional Technologies Symposium, vol. 1, no. 1, pp. 70-77, Afyonkarahisar-TÜRKIYE
 • M. YAVUZ, H. ÖZGÜR, Otistik Spektrum Bozuklugu Olan Ögrencilerle Çalisan Ögretmenlerin Mesleki Tükenmislik Düzeylerinin Çesitli Degiskenler Açisindan Incelenmesi, 10th International Balkan Education and Science Congress, vol. 1, no. 1, pp. 195-195, Skopje-MAKEDONYA
 • M. YAVUZ, H. ÖZGÜR, Analyzing the professional bournout levels of teachers working with the students with autistic spectrum disorder in terms of various variables, 10th International Balkans Education and Science Conference, vol. 1, no. 1, pp. 1009-1014, SKOPJE-MAKEDONYA
 • H. ÖZGÜR, F. AKGÜN, Ögretmen adaylarinin egitsel internet kullaniminin çesitli degiskenler açisindan incelenmesi, 9th International Balkan Education and Science Congress, vol. 1, no. 1, pp. 1009-1014, Edirne-TÜRKIYE
 • F. AKGÜN, H. ÖZGÜR, BÖTE ve uzaktan egitim ögrencilerinin bilgisayar ve internet kullanimina iliskin etik disi davranislarda bulunma ve maruz kalma durumlari, 9th International Balkan Education and Science Congress, vol. 1, no. 1, pp. 1015-1022, EDIRNE-TÜRKIYE
 • H. ÖZGÜR, C. ÇUHADAR, F. AKGÜN, Ögretmen adaylarinin çevrimiçi ögrenmeye yönelik hazir bulunusluk düzeylerinin incelenmesi, 2nd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, vol. 1, no. 1, pp. 166-172, AFYON-TÜRKIYE
 • F. AKGÜN, H. ÖZGÜR, Bilisim teknolojileri ögretmen adaylarinin ögretmenlik meslegine iliskin tutumlari ile mesleki kaygilari arasindaki iliskinin incelenmesi, 2nd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, vol. 1, no. 1, pp. 120-128, AFYON-TÜRKIYE
 • H. ÖZGÜR, Bilisim teknolojileri ögretmen adaylarinin elestirel düsünme egilimleri ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasindaki iliskinin çesitli degiskenler açisindan incelenmesi, 7th International Computer Instructional Technologies Symposium, vol. 1, no. 1, pp. 90-91, Erzurum-TÜRKIYE
 • H. ÖZGÜR, N. TOSUN, Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Egitimi Bölümü ögretmen adaylarinin bilgisayar ögretmenligi öz yeterlik inançlarini etkileyen faktörler, 4th International Congress of Educational Research, vol. 1, no. 1, pp. 362-369, Istanbul-TÜRKIYE
 • H. ÖZGÜR, Uzaktan egitim ögrencilerinin ögrenme stilleri Trakya Üniversitesi örnegi, 6th International Computer Instructional Technologies Symposium, vol. 1, no. 1, pp. 11-11, Gaziantep-TÜRKIYE
 • H. ÖZGÜR, C. TEZCAN, I. DEMIRALAY, Meslek yüksekokulu ögrencilerinin web tabanli ögretim tutumlarini etkileyen faktörler, 11th International Educational Technology Conference, vol. 2, no. 1, pp. 1781-1787, Istanbul-TÜRKIYE
 • N. TOSUN, H. ÖZGÜR, Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Egitimi Bölümü ögretmen adaylarinin bilgisayar öz yeterlik algilari üzerine bir çalisma, 11th International Educational Technology Conference, vol. 2, no. 1, pp. 1385-1390, Istanbul-TÜRKIYE
 • H. ÖZGÜR, N. TOSUN, The evaluation of e learning material prepared for web based training by teacher candidates, IODL ICEM 2010 Joint Conference and Media Days, vol. 1, no. 1, pp. 717-737, Eskisehir-TÜRKIYE
 • N. TOSUN, H. ÖZGÜR, E Ögrenme ortamlarinda ögrenci içerik etkilesimi, 3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, vol. 1, no. 1, pp. 327-331, Trabzon-TÜRKIYE
 • A. ISMAN, N. TOSUN, H. ÖZGÜR, Egitimde zeki ögretim sistemleri, 5th International Balkans Education and Science Conference, vol. 2, no. 1, pp. 532-534, Edirne-TÜRKIYE

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • H. ÖZGÜR, Facebook Sosyal Agina Entegre E Portfolyo Yaziliminin Akademik Basari ve Ögretim Sürecinde Kullanimina Yönelik Tutuma Etkisi, Sakarya University Journal of Education, vol. 6, no. 1, pp. 38-56, Sakarya-TÜRKIYE, 4, 2016
 • M. YAVUZ, H. ÖZGÜR, Otistik Spektrum Bozuklugu Olan Ögrencilerle Çalisan Ögretmenlerin Mesleki Tükenmislik Düzeylerinin Incelenmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 18, no. 2, pp. 47-67, Edirne-TÜRKIYE, 12, 2016
 • H. ÖZGÜR, Syracuse modeli ile e ögrenme ortami için tasarlanmis bir dersin ögrencilerin basarisina etkisi Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi örnegi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 17, no. 1, pp. 271-290, Edirne-TÜRKIYE, 6, 2015
 • C. ÇUHADAR, H. ÖZGÜR, F. AKGÜN, S. GÜNDÜZ, Ögretmen adaylarinin iletisim becerileri ve iletisimci biçimleri, Ahi Evran Üniversitesi Kirsehir Egitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol. 15, no. 1, pp. 295-311, Kirsehir-TÜRKIYE, 4, 2014
 • F. AKGÜN, H. ÖZGÜR, Bilisim teknolojileri ögretmen adaylarinin ögretmenlik meslegine iliskin tutumlari ile mesleki kaygilarinin incelenmesi, Egitimde Kuram ve Uygulama, vol. 10, no. 5, pp. 1206-1223, Çanakkale-TÜRKIYE, 11, 2014
 • H. ÖZGÜR, Bilisim teknolojileri ögretmen adaylarinin elestirel düsünme egilimleri ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasindaki iliskinin çesitli degiskenler açisindan incelenmesi, Mersin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 409-420, Mersin-TÜRKIYE, 8, 2013
 • H. ÖZGÜR, BÖTE Bölümü ögretmen adaylarinin ögrenme stillerinin çesitli degiskenler açisindan incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 34, pp. 103-118, Denizli-TÜRKIYE, 7, 2013
 • H. ÖZGÜR, Egitim perspektifinden elektronik performans destek sistemleri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 15, no. 1, pp. 297-310, Edirne-TÜRKIYE, 7, 2013
 • H. ÖZGÜR, Sosyal aglarin benimsenmesi ve egitsel baglamda kullanimi arasindaki iliskinin çesitli degiskenler açisindan incelenmesi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 5, no. 10, pp. 169-182, Diyarbakir-TÜRKIYE, 11, 2013
 • H. ÖZGÜR, Uzaktan egitim ögrencilerinin ögrenme stilleri Trakya üniversitesi örnegi, Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 85-91, Edirne-TÜRKIYE, 7, 2013
 • H. ÖZGÜR, Bilgisayar destekli egitim yazilimlarinda kullanilan geri bildirim türlerinin akademik basariya etkisi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 13, no. 1, pp. 122-139, Edirne-TÜRKIYE, 7, 2011

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Y. ERCAN, H. ÖZGÜR, Mühendislige Yeni Bir Bakis Açisi: Artirilmis Gerçeklik, 2. Lisansüstü Ögrenci Kongresi, Edirne-TÜRKIYE
 • Ö. BASDEMIR, H. ÖZGÜR, Egitimde Yeni Bir Yaklasim: Oyunlastirma, 2. Lisansüstü Ögrenci Kongresi, Edirne-TÜRKIYE

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • H. ÖZGÜR, Bilgisayara giris ve MS Office 2007, Ulusal, Bölüm: Bilgisayara Giris, Basim Türü: Basili, pp. 1-33, TÜRKIYE-Edirne, ISBN978-605-5193-07-2, Paradigma Kitabevi.
 • H. ÖZGÜR, Bilgisayara giris ve MS Office 2007, Ulusal, Bölüm: Bilgisayara Destekli Ögretim ile Ilgili Temel Kavramlar, Ögeleri ve Uygulama Yöntemleri, Basim Türü: Basili, pp. 487-512, TÜRKIYE-Edirne, ISBN978-605-5193-07-2, Paradigma Kitabevi.

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi))

Facebook Sosyal Ağına Entegre Elektronik Portfolyo Yazılımının Kullanımı ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi))

Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Bilgisayar ve İnternet Kullanma Amaçları, Kullanma Düzeyleri, Özyeterlik Algıları ve Tutumları
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Bilgisayar I

Bilgisayar II

Çoklu Ortam Tabanlı Öğretim Tasarımı (YL)

Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi

Eğitim Amaçlı Web Tasarımı

Eğitimde Bilgi Teknolojileri I

Eğitimde Grafik ve Canlandırma

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ve Eğitsel Uygulamaları (YL)

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik (YL)