» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Aykutlu HC, Görker I. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan, ilaç kullanmayan çocuklarda bozulmuş yeme davranışları ve obezite. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2019;20(0):659-66. doi: 10.5455/apd.28613
  1
  ATIF
 • I. Gorker, H. Gurkan, S. Ulusal, E. Atli, G. Ayaz, C. Ceylan, H. Tozkir, M. Araz Altay, A. Erol, N. Yildiz, C. Direk, H. Akkopru, N. Kilit, H. Aykutlu, L. Bozatli, Z. Celik, K. Berberoglu, Investigation of Copy Number Variation by arrayCGH in Turkish Children and Adolescents Diagnosed with Autism Spectrum Disorders, 10.5152/npa.2017.21611, NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol. 55, no. 3, pp. 215-219, 2018
  3
  ATIF
 • I. Gorker, L. Bozatli, U. Korkmazlar, M. Karadag, C. Ceylan, C. Sogut, H. Aykutlu, B. Subay, N. Turan, The Probable Prevalence and Sociodemographic Characteristics of Specific Learning Disorder in Primary School Children in Edirne, 10.5152/npa.2016.18054, NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol. 54, no. 4, pp. 343-349, 2017.
  4
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Does estrogen replacement therapy have an effect on anorexia nervosa symptoms?
 • Sedentary behaviors and ADHD: do children with ADHD are more physically active than the others?
 • Had children with attention-deficit/ hyperactivity disorder got shorter duration of breastfeeding?
 • Side effect due to zuclopenthixol treatment: incontinence or enuresis?
 • Bruxism prevalence in non-medicated children with ADHD: preliminary results of 34 children in a clinical sample
 • Obesity frequency in children with ADHD; preliminary results of 56 children in a clinical sample.
 • Efficacy of lithium treatment in 11 year old bipolar disorder with exaggerated sexual activity ; a case report
 • Symptom cluster of chronic emotional abuse in 3 year old girl
 • H. Aykutlu, I. Gorker, Zuclopenthixol treatment of drug refractory severe behavioral disturbances in 10 year old boy with autism spectrum disorder comorbid with attention deficit hyperactivity disorder and intellectual disability, EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY, vol. 24, pp. S175-S176, 2015
 • Melatonin treatment of circadian rhythm sleep-wake disorders in a 3-year-old girl with neurodevelopmental delay and visual impairment
 • Zuclopenthixol treatment of drug refractory severe behavioral disturbances in 10 year old boy with autism spectrum disorder comorbid with attention deficit hyperactivity disorder and intellectual disability

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • The clinical characteristics and pharmacological treatment process of a 10-year-old boy with Autism Spectrum Disorder who had drug refractory self-injurious behaviour

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Aykutlu HC, Şipka Demirci B. Adli Psikiyatrik Değerlendirmede Biyopsikososyal Yaklaşımın Önemi: Cinsel İstismar Mağduru Bir Çocukta Süregelen Duygusal İhmal ve İstismarın Tespiti. Olgularla Adli Tıp & Adli Bilimler, Editör: Halis Dokgöz. Akademisyen Yayınevi, Ankara, 2021;261-268.
 • Çocuk Hakları. Adli Tıp ve Adli Bilimlerde Klinik Uygulamalara Bakış, Editör: Naile Esra Saka

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • How much time do children with ADHD spent on watching TV?; Preliminary results of 56 children in a clinical sample
 • Opiyat Kullanım Bozukluğu Olan Bir Hastada Komplike Olmuş Deliryum ve Nöroleptik Malign Sendrom: Bir Olgu Sunumu
 • Orta Düzey Mental Retardasyon ve DEHB Eştanılı Bir Kız Olguda Metilfenidat Tedavisi İle Ortaya Çıkan Olası Görsel ve Taktil Varsanılar
 • Edirne İl Merkezi İlköğretim Çağı Çocuklarında Olası Özel Öğrenme Bozukluğu Yaygınlığı.

Yapılan Hakemlikler

 • Namık Kemal Tıp Dergisi (Eylül 2020)

» Verdiği Dersler

Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları

Çocuklarda Dışa Atım Bozuklukları

» Duyurular

25 Aralık 2020 » Randevu Talebi Hakkında