» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • H. Aykutlu, I. Gorker, Disturbed eating behavior and obesity in drug naive children diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder, 10.5455/apd.28613, ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol. 20, no. 6, pp. 659-666, 2019
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan, ilaç kullanmayan çocuklarda bozulmuş yeme davranışları ve obezite
 • I. Gorker, H. Gurkan, S. Ulusal, E. Atli, G. Ayaz, C. Ceylan, H. Tozkir, M. Araz Altay, A. Erol, N. Yildiz, C. Direk, H. Akkopru, N. Kilit, H. Aykutlu, L. Bozatli, Z. Celik, K. Berberoglu, Investigation of Copy Number Variation by arrayCGH in Turkish Children and Adolescents Diagnosed with Autism Spectrum Disorders, 10.5152/npa.2017.21611, NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol. 55, no. 3, pp. 215-219, 2018
 • I. Gorker, L. Bozatli, U. Korkmazlar, M. Karadag, C. Ceylan, C. Sogut, H. Aykutlu, B. Subay, N. Turan, The Probable Prevalence and Sociodemographic Characteristics of Specific Learning Disorder in Primary School Children in Edirne, 10.5152/npa.2016.18054, NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol. 54, no. 4, pp. 343-349, 2017
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Alan Türk Çocuk ve Ergenlerde Mikrodizin Karşılaştırılmalı Genomik Hibridizasyon Yöntemi İle Kopya Sayısı Değişikliklerinin Araştırılması
 • Edirne İl Merkezi ilkokul Çocuklarında Özgül Öğrenme Bozukluğu Olası Yaygınlığı ve Sosyodemografik Özellikler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Does estrogen replacement therapy have an effect on anorexia nervosa symptoms?
 • Sedentary behaviors and ADHD: do children with ADHD are more physically active than the others?
 • Had children with attention-deficit/ hyperactivity disorder got shorter duration of breastfeeding?
 • Side effect due to zuclopenthixol treatment: incontinence or enuresis?
 • Bruxism prevalence in non-medicated children with ADHD: preliminary results of 34 children in a clinical sample
 • Obesity frequency in children with ADHD; preliminary results of 56 children in a clinical sample.
 • Efficacy of lithium treatment in 11 year old bipolar disorder with exaggerated sexual activity ; a case report
 • Symptom cluster of chronic emotional abuse in 3 year old girl
 • Melatonin treatment of circadian rhythm sleep-wake disorders in a 3-year-old girl with neurodevelopmental delay and visual impairment
 • Zuclopenthixol treatment of drug refractory severe behavioral disturbances in 10 year old boy with autism spectrum disorder comorbid with attention deficit hyperactivity disorder and intellectual disability

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • The clinical characteristics and pharmacological treatment process of a 10-year-old boy with Autism Spectrum Disorder who had drug refractory self-injurious behaviour

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çocuk Hakları. Adli Tıp ve Adli Bilimlerde Klinik Uygulamalara Bakış, Editör: Naile Esra Saka

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • How much time do children with ADHD spent on watching TV?; Preliminary results of 56 children in a clinical sample
 • Opiyat Kullanım Bozukluğu Olan Bir Hastada Komplike Olmuş Deliryum ve Nöroleptik Malign Sendrom: Bir Olgu Sunumu
 • Orta Düzey Mental Retardasyon ve DEHB Eştanılı Bir Kız Olguda Metilfenidat Tedavisi İle Ortaya Çıkan Olası Görsel ve Taktil Varsanılar
 • Edirne İl Merkezi İlköğretim Çağı Çocuklarında Olası Özel Öğrenme Bozukluğu Yaygınlığı.

Diğer

 • H. Aykutlu, I. Gorker, Zuclopenthixol treatment of drug refractory severe behavioral disturbances in 10 year old boy with autism spectrum disorder comorbid with attention deficit hyperactivity disorder and intellectual disability, EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY, vol. 24, pp. S175-S176, 2015

» Verdiği Dersler

Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları

Çocuklarda Dışa Atım Bozuklukları

» Duyurular

25 Aralık 2020 » Randevu Talebi Hakkında