» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Aykutlu HC, Görker I. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan, ilaç kullanmayan çocuklarda bozulmuş yeme davranışları ve obezite. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2019;20(0):659-66. doi: 10.5455/apd.28613
  1
  ATIF
 • Investigation of Copy Number Variation by arrayCGH in Turkish Children and Adolescents Diagnosed with Autism Spectrum Disorders, 10.5152/npa.2017.21611, NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol. 55, no. 3, pp. 215-219, 2018
  5
  ATIF
 • The Probable Prevalence and Sociodemographic Characteristics of Specific Learning Disorder in Primary School Children in Edirne, 10.5152/npa.2016.18054, NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol. 54, no. 4, pp. 343-349, 2017.
  9
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • School and Special Education Status of Children with Autism Spectrum Disorder During the COVID-19 Pandemic (Kasım 2021)
 • Does estrogen replacement therapy have an effect on anorexia nervosa symptoms?
 • Sedentary behaviors and ADHD: do children with ADHD are more physically active than the others?
 • Had children with attention-deficit/ hyperactivity disorder got shorter duration of breastfeeding?
 • Side effect due to zuclopenthixol treatment: incontinence or enuresis?
 • Bruxism prevalence in non-medicated children with ADHD: preliminary results of 34 children in a clinical sample
 • Obesity frequency in children with ADHD; preliminary results of 56 children in a clinical sample.
 • Efficacy of lithium treatment in 11 year old bipolar disorder with exaggerated sexual activity ; a case report
 • Symptom cluster of chronic emotional abuse in 3 year old girl
 • H. Aykutlu, I. Gorker, Zuclopenthixol treatment of drug refractory severe behavioral disturbances in 10 year old boy with autism spectrum disorder comorbid with attention deficit hyperactivity disorder and intellectual disability, EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY, vol. 24, pp. S175-S176, 2015
 • Melatonin treatment of circadian rhythm sleep-wake disorders in a 3-year-old girl with neurodevelopmental delay and visual impairment
 • Zuclopenthixol treatment of drug refractory severe behavioral disturbances in 10 year old boy with autism spectrum disorder comorbid with attention deficit hyperactivity disorder and intellectual disability

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Covid 19 Pandemi Döneminde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı (Kasım 2021)
 • The clinical characteristics and pharmacological treatment process of a 10-year-old boy with Autism Spectrum Disorder who had drug refractory self-injurious behaviour

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Aykutlu HC, Şipka Demirci B. Adli Psikiyatrik Değerlendirmede Biyopsikososyal Yaklaşımın Önemi: Cinsel İstismar Mağduru Bir Çocukta Süregelen Duygusal İhmal ve İstismarın Tespiti. Olgularla Adli Tıp & Adli Bilimler, Editör: Halis Dokgöz. Akademisyen Yayınevi, Ankara, 2021;261-268.
 • Çocuk Hakları. Adli Tıp ve Adli Bilimlerde Klinik Uygulamalara Bakış, Editör: Naile Esra Saka

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Investigation the etiology of syndromic autism with targeted gene analysis (Aralık 2021)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • OSB Tanılı Çocuklarda Ağır Klinik Prezentasyonların Psikofarmakolojik Yönetimi (Mayıs 2021)
 • How much time do children with ADHD spent on watching TV?; Preliminary results of 56 children in a clinical sample
 • Opiyat Kullanım Bozukluğu Olan Bir Hastada Komplike Olmuş Deliryum ve Nöroleptik Malign Sendrom: Bir Olgu Sunumu
 • Orta Düzey Mental Retardasyon ve DEHB Eştanılı Bir Kız Olguda Metilfenidat Tedavisi İle Ortaya Çıkan Olası Görsel ve Taktil Varsanılar
 • Edirne İl Merkezi İlköğretim Çağı Çocuklarında Olası Özel Öğrenme Bozukluğu Yaygınlığı.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Özgül Öğrenme Bozukluğunda Etiyolojik Değerlendirme ve Risk Faktörleri (Nisan 2021)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Kanserli Çocuk ve Ergenlerde Uyku Paterninin Aktigrafik Uyku Analizi ile Değerlendirilmesi ve Psikiyatrik Hastalıklar ile İlişkisinin İncelenmesi

Yapılan Hakemlikler

 • Namık Kemal Tıp Dergisi (Eylül 2020)

Projeler

 • Otizm Spektrum Bozukluğu etiyolojisinde mitokondriyal DNA varyasyonlarını rolü

» Verdiği Dersler

Çocuk ve Ergenlerde Beslenme ve Yeme Bozuklukları

Çocuklarda Dışa Atım Bozuklukları (Enürezis ve Enkoprezis)

Özgül Öğrenme Bozukluğu

» Duyurular

25 Aralık 2020 » Randevu Talebi Hakkında