» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan, ilaç kullanmayan çocuklarda bozulmuş yeme davranışları ve obezite
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Alan Türk Çocuk ve Ergenlerde Mikrodizin Karşılaştırılmalı Genomik Hibridizasyon Yöntemi İle Kopya Sayısı Değişikliklerinin Araştırılması
 • Edirne İl Merkezi ilkokul Çocuklarında Özgül Öğrenme Bozukluğu Olası Yaygınlığı ve Sosyodemografik Özellikler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Does estrogen replacement therapy have an effect on anorexia nervosa symptoms?
 • Sedentary behaviors and ADHD: do children with ADHD are more physically active than the others?
 • Had children with attention-deficit/ hyperactivity disorder got shorter duration of breastfeeding?
 • Side effect due to zuclopenthixol treatment: incontinence or enuresis?
 • Bruxism prevalence in non-medicated children with ADHD: preliminary results of 34 children in a clinical sample
 • Obesity frequency in children with ADHD; preliminary results of 56 children in a clinical sample.
 • Efficacy of lithium treatment in 11 year old bipolar disorder with exaggerated sexual activity ; a case report
 • Symptom cluster of chronic emotional abuse in 3 year old girl
 • Melatonin treatment of circadian rhythm sleep-wake disorders in a 3-year-old girl with neurodevelopmental delay and visual impairment
 • Zuclopenthixol treatment of drug refractory severe behavioral disturbances in 10 year old boy with autism spectrum disorder comorbid with attention deficit hyperactivity disorder and intellectual disability

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • The clinical characteristics and pharmacological treatment process of a 10-year-old boy with Autism Spectrum Disorder who had drug refractory self-injurious behaviour

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çocuk Hakları. Adli Tıp ve Adli Bilimlerde Klinik Uygulamalara Bakış, Editör: Naile Esra Saka

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • How much time do children with ADHD spent on watching TV?; Preliminary results of 56 children in a clinical sample
 • Opiyat Kullanım Bozukluğu Olan Bir Hastada Komplike Olmuş Deliryum ve Nöroleptik Malign Sendrom: Bir Olgu Sunumu
 • Orta Düzey Mental Retardasyon ve DEHB Eştanılı Bir Kız Olguda Metilfenidat Tedavisi İle Ortaya Çıkan Olası Görsel ve Taktil Varsanılar
 • Edirne İl Merkezi İlköğretim Çağı Çocuklarında Olası Özel Öğrenme Bozukluğu Yaygınlığı.