» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Devletbaşkanlığı,Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye de Cumhurbaşkanlarının Halk Tarafından Seçilmesinden Sonraki Dönemde Siyasal Sistemin İşleyişindeki Yerleri Konusunda Bazı Senaryolar (Nisan 2012)
 • Türk Cumhuriyetlerinde Uygulanan Hükümet Sistemlerinin Yeniden Adlandırılması Üzerine;Bu Sistemler Başkanlık Sistemi mi, Yoksa Yarıbaşkanlık Sistemi mi? (Mayıs 2008)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • The Role Of PressureAnd Interest Groups And NGO'sRegarding To Their Roles Within Political System And Realiization Of Democracy: A Research On The Comparison Between Pressure An Interest Groups Of NGO's (Ekim 2008)
 • Parlamenter Sistemlerde ve Yarıbaşkanlık Sistemlerinde Hükümetin Parlamento tarafından Denetimiyle İlgili Olarak Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Mayıs 2008)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yönetim Yurttaş İlişkileri ve Katılımlı Yönetim (Kasım 1995)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Günümüzde Baskı Grupları (Mayıs 1994)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Parti Sistemleri ve Üç Partili Sistem
 • Türkiye'de Parlamento Seçimleri, Yerel Seçimlerde Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Seçim Sistemleri ve Türkiye İçin Yeni Bir Seçim Sistemi Önerisi

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Türkiye de İlçe Yönetim Kademesinin Yapısal ve İşlevsel Durumu: Etkin ve Katılımcı Bir Model Denemesi (Haziran 2014)
 • Seçmen Tercihinin Belirlenmesinde Lider Faktörü: Doğu Karadeniz Örneği (Haziran 2014)
 • Türk Siyasal Yaşamında Yön Dergisi (1961-1967) (Şubat 2012)
 • İktidar Olmuş Siyasal Partilerde Yönetim, Liderlik ve Lider Değişimi (II. Dünya Savaşı Sonrası G8 Ülkeleri ve Türkiye) (Haziran 2011)
 • İktidar Senaryoculuğu (Aralık 1998)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • 1983-1993 Yıllarında Türk Siyasal Hayatında Anavatan Partisi ve Turgut ÖZAL ın Partideki Rolü (Mayıs 2011)
 • Sosyal Yardımlaşma Fonlarının Yönetimi (Haziran 2010)
 • Yargılamaya Toplumsal Katılım ve Sivil Toplum Kuruluşları (Mayıs 2010)
 • Vali Recep YAZICIOĞLU nun Yaşamı, Fikirleri ve Uygulamaları (Haziran 2009)
 • Türkiye de Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Sağlık Hizmeti (Haziran 2006)
 • Prof. Dr. A. Şükrü ESMER in Yaşamı, Yapıtları, Fikirleri, Uygulamaları ve Türk Toplumsal Yaşamına Katkıları (Haziran 2005)
 • Cumhuriyet Döneminde Yönetim Bilimi ve Siyaset Bilimi Terimlerinin Türkçeleştirilmesi (Şubat 2002)
 • TBMM de Komisyonlar (Haziran 1999)
 • Sosyal, Kültürel, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneklerinin Türkiye'nin Sosyal Kültürel ve Siyasal Yaşamına Etkileri ve Malatya Dernekleri Örneği (Mayıs 1998)
 • Van'ın Sosyal ve Siyasal Yapısı (Mayıs 1997)
 • Malatya'da Seçkinler (Mayıs 1996)

» Verdiği Dersler

Anayasa Hukuku (Lisans)

Anayasal Hareketler ve Anayasal Sorunlar (Doktora)

Baskı Grupları (Lisans)

Borçlar Hukuku (Lisans)

Hukuka Giriş (Ön Lisans-Lisans)

İş Hukuku (Lisans)

İşletme Hukuku Lisans

Karşılaştırmalı Siyasal Rejimler

Karşılaştırmalı Siyasal Rejimler (Y. Lİsans -seçmeli)

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (Doktora)

Kooperatifçilik (Lisans)

Siyasal Düşünce Tarihi (Lisans)

Siyasal Kültür (Y.Lisans)

Siyasal Tarih (Lisans)

Siyaset Bilimi (Y.Lisans)

Siyaset Bilimine Giriş I (Lisans)

Siyaset Bilimine Giriş II (Lisans)

Siyaset Felsefesi (Y.Lisans)

Siyaset Sosyolojisi (Lisans)

Sosyal Psikoloji (Lisans)

Temel Hukuk (Lisans)

Ticaret Hukuku (Lisans)

Türk Anayasa Düzeni (Lisans)

Türk Anayasa Hukuku (Lisans)

Türk Siyasal Düşüncesi (Y.Lisans)

Türk Siyasal Hayatı

Türk Siyasal Hayatı (Y. Lisans)

Yönetim Hukuku (Ön Lisans)

Yönetim ve Siyaset Psikolojisi (Lisans)