» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Hasan BURAN-Mustafa KARAMAN 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Yürürlüğe Girmesinden Sonra TBMM’xxnin Yürütmeyi Denetleme Yetkisindeki Değişimler Üzerine'(05.03.2020 -07.03.2020 Kars ) , Yayın Yeri: Kafkas Üniversitesi 1. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi , 2020 (Mart 2020)
 • Belediye ve İl Genel Meclisi Seçimlerinde Karşılaşılan Bazı Sorunlar vre Seçimlerin Temsilde Adalet Yürütme İstikrarı Açısından Geliştirilmesi Üzerine Bazı Düşünceler HASAN BURAN,BERKAN DEMİRAL (12.10.2018 -13.10.2018 ) , Yayın Yeri:VII: Uluslararası İdeladen Gerçeğe Toplum, Siyaset ve Ekonomi , 2018 (Ekim 2018)
 • 'TÜRKİYE’DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN TEMSİLDE ADALET-YÖNETİM İSTİKRARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ve GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE' Demokrasi Üniversitesi (Ekim 2018)
 • Buran Hasan 'Devlet Başkanlığı ile Parti Başkanlığının Aynı Kişide Birleşmesinin veya Birleşmemesinin Siyasal Sistemin İşleyişine ve Yürütmeye Olan Muhtemel Etkileri Üzerine' 2. Uluslararası İnsan ve Toplum AraştırmalarıKongresi İBAD 20-23 Nisan İstanbul (Nisan 2017)
 • Üniter Devlet ve Başkanlık Sistemi: Üniter Devletlerde Başkanlık Sistemi Uygulamasının Muhtemel Sonuçları. assos kongres Frat Üniversitesi uluslararasu 1. Sosyal Bilimler Kongresş 13-15 Ekim 2016 15.15 Oturumum S (Ekim 2016)
 • Devletbaşkanlığı,Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye de Cumhurbaşkanlarının Halk Tarafından Seçilmesinden Sonraki Dönemde Siyasal Sistemin İşleyişindeki Yerleri Konusunda Bazı Senaryolar2inönü Üniversitesi Turgut Özal Ulslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II Küresel Değişim ve Demokratikleşme e-Bildiri Kitabı Ed. Selma Karatepe S Mustafa Önen ve Diğerleri (Nisan 2012)
 • Baskı ve Çıkar Grupları ile Sivil Toplum Kruluşlarının Siyasal Sistemin İşleyişindeki Rolleri açısından Karşılaştırılması (Ekim 2008)
 • Türk Cumhuriyetlerinde Uygulanan Hükümet Sistemlerinin Yeniden Adlandırılması Üzerine;Bu Sistemler Başkanlık Sistemi mi, Yoksa Yarıbaşkanlık Sistemi mi? s871-888,Türk Dünyasında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Mayıs 2008 Celalabad Kırgızistan (Mayıs 2008)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Buran, Hasan;'Darbe İklimi' Darbe İklimi,:Toplumsal Siyasal ve Ekonomik Yönleriyle Darbeler Sempozyumu , (13.09.2017 -15.09.2017 ) Malatya (Eylül 2020)
 • Buran Hasan-Demiral Berkan ';Belediye ve İl Genel Meclisi Seçimlerinde Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Seçimlerin Temsilde Adalet - Yönetim İstikrarı Açısından Geliştirilmesi Üzerine Bazı Düşünceler' VII. Uluslararası Sempozyum: İdealden Gerçeğe Toplum,Siyaset, Ekonomi (Ekim 2018)
 • The Role Of PressureAnd Interest Groups And NGO'sRegarding To Their Roles Within Political System And Realiization Of Democracy: A Research On The Comparison Between Pressure An Interest Groups Of NGO's (Ekim 2008)
 • Parlamenter Sistemlerde ve Yarıbaşkanlık Sistemlerinde Hükümetin Parlamento tarafından Denetimiyle İlgili Olarak Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Mayıs 2008)
 • Buran Hasan; Türkiye de Siyasal Katılım ve Kadın(13.10.2006 -15.10.2006 ) , Yayın TESEV:Türkiye de Siyaset ve Kültür Sempozyumu , Bolu,2006 (Ekim 2006)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çağdaş Siyasal Sistemler, Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları- Cilt2- Bölüm Adı:14.1.2. Peru, BURAN HASAN, Yayın Yeri:Nobel, Editör:Hasan Buran, Mustafa Karaman, Mehmet Durgut, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:589, ISBN:978-625-406-559-0, Bölüm Sayfaları:439 -465 (Kasım 2020)
 • Çağdaş Sİyasal Sistemler, Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları-Cilt2- Bölüm Adı:15.2 Geçmişten Günümüze Türkiye’xxde Sİyasal Sistem Uygulamaları, BURAN HASAN, Yayın Yeri:Nobel, Editör:Hasan Buran, Mustafa Karaman, Mehmet Durgut, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:589, ISBN:978-625-406-559-0, Bölüm Sayfaları:522 -534 2020 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü (Kasım 2020)
 • Çağdaş Siyasal Sistemler, Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları Bölüm Adı:15.3.Üniter Devletlerde Uygulanan Başkanlık Sİstemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, BURAN HASAN, Yayın Yeri:Nobel, Editör:Hasan Buran, Mustafa Karaman, Mehmet Durgut, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:589, ISBN:978-625-406-559-0, Bölüm Sayfaları:534 -571 (Kasım 2020)
 • Çağdaş Siyasal Sistemler, Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları Bölüm Adı:16.Birinci ve İkinci Cildin Genel Olarak Değerlendirilmesi ve Bazı Öneriler, BURAN HASAN, Yayın Yeri:Nobel, Editör:Hasan Buran, Mustafa Karaman, Mehmet Durgut, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:589, ISBN:978-625-406-559-0, Bölüm Sayfaları:572 -589 (Kasım 2020)
 • Çağdaş Sİyasal Sistemler, Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları-Cilt2- Bölüm Adı:14.2. Klasik Başkanlık Sistemi ve ABD Uygulaması, BURAN HASAN, Yayın Yeri:Nobel, Editör:Hasan Buran, Mustafa Karaman, Mehmet Durgut, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:589, ISBN:978-625-406-559-0, Bölüm Sayfaları:466 -492 (Kasım 2020)
 • Çağdaş Sİyasal Sistemler, Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları 2 Bölüm Adı:13.4. Cumhurbaşkanının Üstün Yetkilere Sahip Olduğu Yarıbaşkanlık Sistemleri, BURAN HASAN, Yayın Yeri:Nobel, Editör:Hasan Buran, Mustafa Karaman, Mehmet Durgut, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:589, ISBN:978-625-406-559-0, Bölüm Sayfaları:211 -213 (Kasım 2020)
 • Çağdaş Siyasal Sistemler, Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları-Cilt2- Bölüm Adı:13.1.3. Bulgaristan, BURAN HASAN, Yayın Yeri:Nobel, Editör:Hasan Buran, Mustafa Karaman, Mehmet Durgut, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:589, ISBN:978-625-406-559-0, Bölüm Sayfaları:60 -81 (Kasım 2020)
 • Buran, H. (2020). Kuramsal Açıdan Yarıbaşkanlık Sistemleri cilt 2. H. Buran, M. Karaman, & M. Durgut içinde, Çağdaş Siyasal Sistemler, Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları-Cilt 2- (s. 1-5). Ankara: Nobel. (Kasım 2020)
 • Çağdaş Siyasal Sistemler, Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları-Cilt1- Bölüm Adı:5.Bölüm: Demokrasi, Halkın Temsili ve Seçimler, BURAN HASAN, Yayın Yeri:Nobel, Editör:Hasan Buran, Mustafa Karaman, Mehmet Durgut, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:382, ISBN:978-625-402-452-8, Bölüm Sayfaları:72 -93 (Temmuz 2020)
 • Çağdaş Siyasal Sistemler, Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları-Cilt1- Bölüm Adı:7.Bölüm: Siyasal Sistemin İşleyişinde Etkili Olan Belli Başlı Kurum ve Kuruluşlar, BURAN HASAN, Yayın Yeri:Nobel, Editör:Hasan Buran, Mustafa Karaman, Mehmet Durgut, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:382, ISBN:978-625-402-452-8, Bölüm Sayfaları:101 -106 (Temmuz 2020)
 • Türkiye’de Siyasal Hayat ve Kurumlar Bağlamında Siyaset Bilimi Çalışmaları Bölüm Adı:Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Yürürlüğe Girmesinden Sonra TBMM’xxnin Yürütmeyi Denetleme Yetkisindeki Değişimler Üzerine, BURAN HASAN,KARAMAN MUSTAFA, Yayın Yeri:Efe Akademi Yayınevi, Editör:Atıl Cem Çiçek ve Adem Çelik, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:297, ISBN:978-625-44453-5-4, Bölüm Sayfaları:253 -272 (Temmuz 2020)
 • Çağdaş Siyasal Sistemler, Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları-Cilt1- Bölüm Adı:4.Bölüm: Devlet Türleri, BURAN HASAN, Yayın Yeri:Nobel, Editör:Hasan Buran, Mustafa Karaman, Mehmet Durgut, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:382, ISBN:978-625-402-452-8, Bölüm Sayfaları:59 -71 (Temmuz 2020)
 • Buran, H. (2020). 2.Bölüm içinde : Devlet ve Devlet Kuramları. H. Buran, M. Karaman, & M. Durgut içinde, Çağdaş Siyasal Sistemler, Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları-Cilt 1- (s. 9-19). Ankara: Nobel. (Temmuz 2020)
 • Seçim Sistemleri ve Türkiye İçin Yeni Bir Seçim Sistemi Önerisi (Ağustos 2005)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Türkiye’de Göçmenlerin Vatandaşlığa Kabulu ile İlgili Mevzuat ve Uygulamalar, Karşılaşılan Belli Başlı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye’de Göçmenlerin Vatandaşlığa Kabulu ile İlgili Mevzuat ve Uygulamalar, Karşılaşılan Belli Başlı Sorunlar ve Çözüm Önerileris 107-127 HASAN BURAN (26.10.2016 -27.10.2016 ) , Yayın Yeri:Tesam Sosyal Bilimler Sempozyumu , 2016 (Ekim 2016)
 • Yönetim Yurttaş İlişkileri ve Katılımlı Yönetim YönetimYurttaş İlişkileri ve Katılmılı Yönetim cilt 1, s211-224 HASAN BURAN , Yayın Yeri:TODAİE Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Kasım 1995 (Kasım 1995)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • BURAN Hasan; Günümüzde Baskı Grupları II Yönetim Sempozyumu (13.05.1994 - Yayın Yeri:İzmir 1994 (Mayıs 1994)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çağdaş Siyasal Sistemler, Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları-Cilt 1- Bölüm Adı:6.Bölüm: Siyasal Partiler ve Parti Sistemleri, BURAN HASAN, Yayın Yeri:Nobel, Editör:Hasan Buran, Mustafa Karaman, Mehmet Durgut, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:382, ISBN:978-625-402-452-8, Bölüm Sayfaları:94 -99 (Temmuz 2020)
 • Parti Sistemleri ve Üç Partili Sistem
 • Türkiye'de Parlamento Seçimleri, Yerel Seçimlerde Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Ağustos 2005)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Türkiye de İlçe Yönetim Kademesinin Yapısal ve İşlevsel Durumu: Etkin ve Katılımcı Bir Model Denemesi (Haziran 2014)
 • Seçmen Tercihinin Belirlenmesinde Lider Faktörü: Doğu Karadeniz Örneği (Haziran 2014)
 • Türk Siyasal Yaşamında Yön Dergisi (1961-1967) (Şubat 2012)
 • İktidar Olmuş Siyasal Partilerde Yönetim, Liderlik ve Lider Değişimi (II. Dünya Savaşı Sonrası G8 Ülkeleri ve Türkiye) (Haziran 2011)
 • İktidar Senaryoculuğu (Aralık 1998)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • 1983-1993 Yıllarında Türk Siyasal Hayatında Anavatan Partisi ve Turgut ÖZAL ın Partideki Rolü (Mayıs 2011)
 • Sosyal Yardımlaşma Fonlarının Yönetimi (Haziran 2010)
 • Yargılamaya Toplumsal Katılım ve Sivil Toplum Kuruluşları (Mayıs 2010)
 • Vali Recep YAZICIOĞLU nun Yaşamı, Fikirleri ve Uygulamaları (Haziran 2009)
 • Türkiye de Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Sağlık Hizmeti (Haziran 2006)
 • Prof. Dr. A. Şükrü ESMER in Yaşamı, Yapıtları, Fikirleri, Uygulamaları ve Türk Toplumsal Yaşamına Katkıları (Haziran 2005)
 • Cumhuriyet Döneminde Yönetim Bilimi ve Siyaset Bilimi Terimlerinin Türkçeleştirilmesi (Şubat 2002)
 • TBMM de Komisyonlar (Haziran 1999)
 • Sosyal, Kültürel, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneklerinin Türkiye'nin Sosyal Kültürel ve Siyasal Yaşamına Etkileri ve Malatya Dernekleri Örneği (Mayıs 1998)
 • Van'ın Sosyal ve Siyasal Yapısı (Mayıs 1997)
 • Malatya'da Seçkinler (Mayıs 1996)

Editörlük / Yayınlama

 • Çağdaş Siyasal Sistemler ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları cilt 2 (Kasım 2020)
 • Çağdaş Siysal Sistemler ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları cil 1 (Temmuz 2020)

» Verdiği Dersler

Anayasa Hukuku (Lisans)

Anayasal Hareketler ve Anayasal Sorunlar (Y/Lisans

Baskı Grupları (Lisans Seçmeli)

Baskı ve Çıkar Grupları Lisans /Seçmeli)

Borçlar Hukuku (Lisans)

Demokrasi Kuramları Teorileri (Seçmeli Lisans)

Devlet Ürgütlenmesi ve Siyasal Sistemler (Y/Lisans)

Hukuka Giriş (Ön Lisans-Lisans)

İş Hukuku (Lisans)

İşletme Hukuku Lisans

Karşılaştırmalı Siyasal Rejimler

Karşılaştırmalı Siyasal Rejimler (Y. Lİsans -seçmeli)

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (Doktora)

Kooperatifçilik (Lisans)

Medya-Sosyal Medya-Kamuoyu (Lisans Seçmeli(

Siyasal Düşünce Tarihi (Lisans)

Siyasal İktidar-Siyasal Muhalefet Doktora

Siyasal Kültür (Y.Lisans)

Siyasal Kültür Y/Lisans

Siyasal Tarih (Lisans)

Siyaset Bilimi (Y.Lisans)

Siyaset Bilimine Giriş I (Lisans)

Siyaset Bilimine Giriş II (Lisans)

Siyaset Felsefesi (Y.Lisans)

Siyaset Sosyolojisi (Lisans)

Sosyal Psikoloji (Lisans)

Temel Hukuk (Lisans)

Ticaret Hukuku (Lisans)

Türk Anayasa Düzeni (Lisans)

Türk Anayasa Hukuku (Lisans)

Türk Siyasal Düşüncesi (Y.Lisans)

Türk Siyasal Hayatı (Y. Lisans)

Türk Siyasal Hayatı Lisans

Uluslararası Hukuk Lisans Seçmeli

Yönetim Hukuku (Ön Lisans)

Yönetim ve Siyaset Psikolojisi (Lisans)