» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • Risk factors, fractures, and management of pregnancy-associated osteoporosis: a retrospective study of 14 Turkish patients
  • Ehlers–Danlos syndrome-related genes and serum strontium, zinc, and lithium levels in generalized joint hypermobility: a case-control study

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Comparison of Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graftingwith Healthy Controls During Phase 3 Rehabilitation Period
  • Eklem Hipermobilitesinin Fiziksel Fitness Üzerine Etkileri

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Jeneralize Eklem Hipermobilitesi Olan Kadınlarda Ehlers-Danlos Sendromları ile İlişkili Genler ve Serum Stronsiyum, Çinko ve Lityum Düzeyleri

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Alt ekstremite ve gövdede engellilik oranlarının değerlendirilmesi

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Eklem Hareket Açıklığı Egzersizleri, Germe Egzersizleri, Periferik Eklem Mobilizasyon ve Manuplasyonları