» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • The mitral valve prolapse frequency in healthy females with generalized joint hypermobility: A case-control study (Eylül 2021)
 • Pulmonary rehabilitation principles in SARS-COV-2 infection (COVID-19): The revised guideline for the acute, subacute, and post-COVID-19 rehabilitation (Haziran 2021)
 • Ehlers Danlos syndrome-related genes and serum strontium, zinc, and lithium levels in generalized joint hypermobility: a case-control study
  4
  ATIF
 • Risk factors, fractures, and management of pregnancy-associated osteoporosis: a retrospective study of 14 Turkish patients (Mart 2020)
  5
  ATIF
 • Reducing the Risk of Venous Thrombosis During Self-Isolation and COVID-19 Pandemic for Patients With Cancer: Focus on Home Exercises Prescription
  3
  ATIF
 • The effects of COVID-19 on Physical Medicine and Rehabilitation in Turkey in the first month of pandemic
  6
  ATIF
 • Pulmonary rehabilitation principles in SARS-COV-2 infection (COVID-19): A guideline for the acute and subacute rehabilitation
  25
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Comparison of Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graftingwith Healthy Controls During Phase 3 Rehabilitation Period
 • Eklem Hipermobilitesinin Fiziksel Fitness Üzerine Etkileri

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Hodgkin Lenfomalı Hastada Kemoterapi ve kemik İliği Naklini Takiben Gelişen Multifokal Osteonekroz (Ekim 2021)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Jeneralize Eklem Hipermobilitesi Olan Kadınlarda Ehlers-Danlos Sendromları ile İlişkili Genler ve Serum Stronsiyum, Çinko ve Lityum Düzeyleri

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Hangisi daha etkili? Parkinson Hastalarında Vücut Ağırlığı Destekli Treadmill ile Bisiklet Ergometrisi Programının Fonksiyonel Kapasiteye Etkisini Değerlendiren Prospektif, Tek Kör, Randomize Kontrollü Bir Egzersiz Çalışması 3. FTR Kurs Günleri Kongresi (Aralık 2021)
 • Erişkinlerde“Engellilik,Engelli Sürücü ve Askeri Sağlık Kurulu” Raporlama Kursu 3. FTR Kurs Günleri Kongresi (Aralık 2021)
 • Romatolojide Santral Desensitizasyonun Tedavisi Kuzey-Güney Marmara Romatoloji Buluşmaları (Ekim 2021)
 • Olgular Eşliğinde Omurga ve Üst Ekstremite Sorunlarında Engellilik Oranlarının Tartışılması 28. Uluslararası Katılımlı Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (Nisan 2021)
 • Herkese egzersiz verelim mi? Kime hangi egzersiz? 28. Uluslararası Katılımlı Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (Nisan 2021)
 • Dolaşım Sorunları, DVT/PE (Şubat 2020)
 • Vakalarla Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon
 • Alt ekstremite ve gövdede engellilik oranlarının değerlendirilmesi

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Güncel Pediatri Bölüm Adı:Polio ve Postpolio Sendromu
 • Güncel Pediatri Bölüm Adı:Guillain Barre Sendrom
 • COVID-19 Sonrası Kardiyak Rehabilitasyon
 • Eklem Hareket Açıklığı Egzersizleri, Germe Egzersizleri, Periferik Eklem Mobilizasyon ve Manuplasyonları

Yapılan Hakemlikler

 • Assessment of exercise capacity, strength, physical activity level and quality of life in adult patients with familial Mediterranean fever.

Diğer

 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Önerilerinde Bulunma Becerisi Uygulama ve Değerlendirme Rehberi