» Biyografi

1972 Köln doğumlu Doç. Dr. Handan Köksal Bahçelievler Anadolu Lisesi (İstanbul) bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur. 1996 yılında Prof.Dr. Nilüfer Tapan (İstanbul Üniversitesi) danışmanlığında yüksek lisans tezini, 2000 yılında ise doktora tezini yine Prof.Dr. Nilüfer Tapan danışmanlığında yazmıştır.
Okutman olarak 1994'te başladığı Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında 2002 yılında Yardımcı Doçent olarak çalışmış, 2015 yılında Doçent ünvanını almıştır. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.
Köksal idari görev olarak 2001-2004 ve 2012-2015 yılları arasında Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığı Yardımcılığı yapmıştır. Köksal ayrıca 15.4.2010 ile 21.4.2010 tarihleri arasında ERASMUS programı çerçevesinde "Fehler- und Fehlerkorrektur im DaF-Unterricht" konusunda Slovenya Maribor Üniversitesinde ders vermiştir. 15.7.2009 tarihinden itibaren Yabancı Diller Yüksekokulunda Yönetim Kurulu Üyesi olan Köksal evli ve iki çocuk annesidir. 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Köksal, H. (2013). Lerntypbestimmung im DaF-Unterricht: Tendenzen und Evaluationen in der Vorbereitungsklasse der Universität Trakya, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Hacettepe University Journal of Education), 28 (3), 304-318.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çelik, A.-J. ve Köksal, H. (2017). Kognitive Lernstrategienkompetenz der Lehramtsstudenten für Deutsch, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2), 47-69. (Aralık 2017)
 • Köksal, Handan (2017). Trakya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yabancı Dil Kullanım Amaçlarının Betimlenmesi, DİYALOG Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 1, 187-201, [Online] http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2017_1/13_Handan_Koksal.pdf. (Haziran 2017)
 • Köksal, H. & Alibegoviç, E. (2016). Kontrastiver Vergleich zwischen einem DaF-Unterrichtsverlauf in der Türkei und in Slowenien, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks (Online), 8 (2), 105-122. (Ağustos 2016)
 • Köksal, H. (2016). Trakya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yabancı dil seviyeleri ile yabancı dil kullanım amaçları arasındaki ilişki, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1), 101-115. (Haziran 2016)
 • Köksal, H. & Maden, S. (2016). Der Faktor 'Sommerferien' beim Übergang von der Vorbereitungsklasse in die Deutschlehrerausbildung, DIYALOG Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik (Online), 1, 73-87. (Haziran 2016)
 • Coşkun, İ., Köksal, H. & Tuğlu, Y. (2014). Türkçe, İngilizce ve Almanca Öğretmen Adaylarının Bilgilendirici Metinleri Anlama Becerilerinin İncelenmesi, Turkish Studies (Online), 9 (3), 375-396.
 • Köksal, H. (2013). Einstellungen der Lernenden der Deutschlehrerausbildung zu Deutsch als Unterrichtssprache, DIYALOG Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik (Online), 2, 87-94.
 • Köksal, H. (2004). Deutsch als Sprachsensibilisierung in einer privaten Vorschule. Ein Erfahrungsbericht aus Edirne, Frühes Deutsch, Heft 3, München, Goethe Institut, 53-57.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Köksal, H. ve Tok, E. (2017). Der L1-Lesekontext als Brückenfunktion im L-3 Leseprozess. Eine Qualitative Untersuchung an der Deutschlehrerausbildung, 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi - Demokratik Değerler Eğitimi ve Bilimde Etik: Değerler ve İlkeler, 28.09.-01.10.2017, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 361-370. (Aralık 2017)
 • Köksal, H. (2017). Qualitative Evaluation for the Reasons of Foreign Language Learning, 12.th International Balkan Education and Science Congress - Education for Life, Work and Well-Being, 28.-29. September, Trakia University, Nessebar, Bulgaria. (Eylül 2017)
 • Çelik, J.-A. ve Köksal, H. (2017). A Metacognitive View to the Cognitive Foreign Language Learning Strategies Competence of German Pre-Service Teachers, 12.th International Balkan Education and Science Congress - Education for Life, Work and Well-Being”, 28.-29. September, Trakia University, Nessebar, Bulgaria, 380-394. (Eylül 2017)
 • Köksal, H. (2015). Yabancı Dil olarak Almanca Eğitiminde Bilişsel Öğrenme Stratejilerine yönelik bir proje uygulaması, VII. International Congress Of Educational Research, Educational Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Innovation and Values, 28.-31. 05. 2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, EAB, 983-998. [online: http://congress.eab.org.tr] (Mayıs 2015)
 • Köksal, H. (2015). Berufsorientierung der Absolventen der Deutschlehrerausbildung der Universität Trakya, in: Toprak, M. & Karabağ, İ. (Hrsg.). Migration und kulturelle Diversität, Tagungsbeiträge des XII. Internationalen Türkischen Germanistik Kongresses, Bd.II: Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik, Perter Lang, Frankfurt, 225-236.
 • Köksal, H. (2014). Almanca Yapı Bilgisine Yönelik Karşılaştırmalı bir Uygulama, Bülbül, T. & Çakıcı, Y. (Ed.): 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Edirne, 1027-1032.
 • Sakarya Maden, S. & Köksal, H. (2012). Sprachstandanalyse bezüglich des Tertiärsprachenlernens, in: Cengizhan, L. (Ed.): 12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi, Cilt II, Edirne, 510-515.
 • Köksal, H. & Çınar, S. (2012). Fehleranalyse zur Großschreibung beim L3-Lernen,in: Cengizhan, L. (Ed.): The 12th International Language, Literature and Stylistics Symposium, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi, Cilt II, Edirne, 516-523.
 • Köksal, H. (2009). Yabancı Dil olarak Almanca Öğretiminde Sınav Değerlendirilmesi. Bağdaşık Yapıya İlişkin Yanlış Çözümlemesi. Uluslararası 5.Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Günümüzde Balkanlarda Eğitim, Cilt 2, Trakya Üniversitesi, Edirne, 75-78.
 • Köksal, H. (2007). Zum Leseverstehen deutschsprachiger Texte. Strategien für Lerner der Deutschlehrerausbildung, X. Türkischer Internationaler Germanistikkongress, Toleranz und Begegnungen, Selçuk Üniversitesi, Konya, 381-400.
 • Köksal, H. (2005). Textlinguistik und Fehlerkorrektur in der Deutschlehrerausbildung. Eine praxisorientierte Aussicht, in: Kocadoru, Yüksel, Kadriye Öztürk u.a. (Hrsg.): IX.Internationales Germanistensymposium, Wissen-Sprache-Europa-Kultur, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi, Eskişehir, 308-320.
 • Köksal, H. (2003). Das europäische Sprachenportfolio und die berufsbezogene Deutschlehrerausbildung: Schnittstellen für die Fertigkeit Lesen, 1. Interantionale Symposium Common European Framework and Foreign Language Education in Turkey, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Bursa, 1-7. (CD baskılı), ISBN: 6149-08-6.
 • Köksal, H. (2002). Wortschatzarbeit als Lerninhalt in der berufsbezogenen Deutschlehrerausbildung, in: Çakır, M., Öztürk, İ. & Yıldız, C. (Hgg.) Neue Tendenzen und Zukunftsperspektiven der deutschen Sprache und der Germanistik in der Türkei: Tagungsbeiträge des VIII. Türkischen Germanistenkongresses, Band II, Aachen: Shaker, 39-52.
 • Köksal, H. (2001). Regionalisierung von DaF-Lehrwerken. Ein innovativer Ansatz für die Deutschlehrerausbildung in der Türkei?, Moderne Errungenschaften der philologischen Wissenschaften und der Fremdsprachenunterricht an der Universität, Universität Hll. Kyrill und Method, Veliko Tarnovo, Bulgarien, 486-499.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Köksal, H. und Göker, N. (2017). Wörterbucharbeit beim Tertiärsprachenlernen. In: Asutay, H. (Ed.), Balkan Eğitim Araştırmaları 2017 (pp. 252-263). Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınları. (Ekim 2017)
 • Köksal, H. (2015). Eine Quantitative und Qualitative Untersuchung zu Wörtern mit Ähnlichkeitsbeziehungen, in: Dimitrova, A., Boycheva, S. (Hg.): Philologische Rakurse, Band 1, ein Band mit internationaler Beteiligung, Teilbereich: Methodik & Didaktik, Universitätsverlag Schumen, 383-399. (Aralık 2015)
 • Köksal, H. (2011). Negerkussbrötchen, das grüne Portemonnaie… Die Erinnerungen berühren, in: Murat Ham, Angelika Kubanek (Hrsg.). Fremde Heimat Deutschland. Leben zwischen Ankommen und Abschied, Teil 4: Türkei-Deutschland und Zurück, Stuttgart: ıbidem, 149-155.
 • Köksal, H. (2008). Von Alltagstexten zu Fachtexten. Perspektiven zur Lesekompetenz in der Deutschlehrerausbildung an der Universität Trakya mit Ausblick auf den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen, in: Haataja, K. (Hg.), Curriculum Linguae 2007, Sprachenvielfalt durch Intergration, Innovation und Austausch, Juventus Print, Tampere, 193-205.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Köksal, H. (2010). Trakya Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Mezunlarının Mesleklerine ve İş Doyumuna İlişkin Görüşleri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1), 128-146.
 • Köksal, H. (2008). Deutsch als zweite Fremdsprache nach Englisch. Zum Einfluss der ersten Fremdsprache zur zweiten Fremdsprache, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), İstanbul Üniversitesi, 69-88.
 • Köksal, H. (2008). Almanca Yazınsal Kitap Okuma Etkinliklerine Yönelik Öğrenci Tutumları, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), İstanbul Üniversitesi, 59-77.
 • Köksal, H. (2002). Bedürfnisse für Adaptionsverfahren in Vorbereitungsklassen an den Abteilungen zur Deutschlehrerausbildung, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi C Serisi, 2 (1), 34-40.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yücel, M. & Köksal, H. (2000). Der Ist-Stand der fremdsprachlichen Deutschkenntnisse der Studienbewerber im Hinblick der revidierten Aufnahmeprüfung des Hochschulgremiums, VII. Türkischer Germanistikkongress, Germanistik für das Jahr 2000, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 503-513.
 • Asutay, H., Köksal, H. & Yücel, M. (1997). Türkiye’de Germanistik Bölümlerinin Yeniden Yapılanma Tartışmaları, 6. Germanistik Sempozyumu, Açılımlar, Olanaklar ve Erekler, Mersin Üniversitesi, 340-350.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Göker, Nurullah (2017). Wörterbucharbeit beim Tertiaersprachenlernen. (İkinci yabancı dil eğitiminde sözlük kullanımı), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Temmuz 2017)
 • Çelik, Jale Aylin (2017). Kognitive Lernstrategienkompetenz der Lehramtsstudenten für Deutsch (Almanca Öğretmen Adaylarının Bilişsel Öğrenme Stratejileri Edinci), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Mart 2017)
 • Çelikten, Sema (2014). Wörterbuchlesekompetenz im DaF-Unterricht (Almanca Öğretiminde Sözlük Okuma Edinci), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akol, Selma (2012). Wiederaufnahmen in deutschen Nachrichtentexten und zu ihrer Funktion im DaF-Unterricht (Almanca Haber Metinlerinde Yinelemeler ve Yabancı Dil olarak Almanca Öğretimindeki İşlevi), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • GERDER

Projeler

 • Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Handan Köksal, Proje çalışanı: Araş. Gör. Selma Akol, Proje Konusu: Wiederaufnahmen in deutschen Nachrichtentexten und zu ihrer Funktion im DaF-Unterricht (Almanca Haber Metinlerinde Yinelemeler ve Yabancı Dil olarak Almanca Öğretimindeki İşlevi), Projeyi destekleyen Kurum: Trakya Üniversitesi, TÜBAP Projesi, Proje No ve tarihi: 2011-71, Projenin bitiş tarihi: 25 Mayıs 2012.

Diğer

 • Uluslararsı sempozyumda kitap bölümünde protokol yazarlığı Köksal, H. (2009). Arbeitsgruppenergebnis 3: Schlüsselqualifikationen, in: Çakır, M., Merten, C., Sayınsoy-Özünal, B., Polat, T. & Tapan, N. (Hrsg.). Tagungsdokumentation zum Symposium Perspektiven zur Neustrukturierung der Studiengänge Deutsch als Fremdsprache in Südosteuropa, Teil III Arbeitsgruppenergebnisse, İstanbul Üniversitesi-Goethe Institut, İstanbul, 153-155.
 • Uluslar arası Hakemli Kongre ve Sempozyumda Poster: Köksal, H. (2004). Course Book Evaluation, 3rd Joint International ELT Conference,Theory and Pratice of Tesol -European Language Portfolio- Englisch as an International Language, Trakya University Faculty of Education / INGED / IATEFL / TESOL / TÜBA, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, CD baskılı.
 • Ulusal dergide yayın: Köksal, H. (2003). Einige Anregungen für Korrekturübungen; Almanca Dil Dergisi, 2, İstanbul, TAÖD, 27-30.
 • Uluslar arası Hakemli Kongre ve Sempozyumda Poster: Köksal, H. (2003). Topic-Based Teaching; 2nd. International Balkan ELT Conference, Theory and Pratice of TESOL, Trakya University Faculty of Education, INGED.
 • Uluslar arası Hakemli Kongre ve Sempozyumda Poster: Köksal, H. (2003). The Impotance of Error Correction Exercises in German Education Department, 2nd. International Balkan ELT Conference, Theory and Pratice of Tesol, Trakya University Faculty of Education, INGED.
 • Uluslar arası Hakemli Kongre ve Sempozyumda Poster: Köksal, H. & Yüksel, G. (2002).Textlinguistiks in FLT: A new Perspective, International Balkan ELT Conference, Theory and Pratice of TESOL, Trakya University Faculty of Education, INGED.
 • Ulusal dergide yayın: Köksal, H. (2001). Eğitimde Mind-Mapping Yöntemi, Oluşum, Türk Kütüphanecileri Derneği, 9 (33), 34-37.
 • Workshop odaklı ulusal kitapta bölüm yazarlığı: Hatipoğlu, S., Çakır, G., Köksal, H. & Kürkçüoğlu, F.-Ş. (2000). Bericht der Arbeitsgruppe Sprachpraxis, in: Tapan, N., Polat, T. & Schmidt, H.-W. (Hg). Berufsbezogene Deutschlehrerausbildung, Teil I: Berichte, İstanbul, TAÖD, 25-28.
 • Workshop odaklı ulusal kitapta bölüm yazarlığı: Köksal, H. (2000). Einblick in die Vorbereitungsklassen des Bereichs Deutschlehrerausbildung in der Türkei, in: Tapan, N., Polat, T. & Schmidt, H.-W. (Hg). Berufsbezogene Deutschlehrerausbildung, Teil I: Berichte, İstanbul, TAÖD, 103-109.
 • Workshop odaklı ulusal kitapta bölüm yazarlığı: Köksal, H. & Schmidt, H.W. (2000). Bericht: Vorbereitungsklassen für die Deutschlehrerausbildung. Vorprogramm zum Workshop am 26.-27. Mai 2000, in: Tapan, N., Polat, T. & Schmidt, H.-W. (Hg). Berufsbezogene Deutschlehrerausbildung, Teil I: Berichte, İstanbul, TAÖD, 33-35.

» Verdiği Dersler

Almanca Ders Kitapları Uyarlaması, Yüksek Lisans

Almanca Öğretiminde Okuma ve Öğrenme Stratejileri, Yüksek Lisans

Almanca Öğretiminde Yanlış Çözümlemeleri, Doktora

Bilimsel Araştırmalar Yöntemleri, Yüksek Lisans

Dil Öğretiminde Uygulamalı Dilbilim I, Doktora

Dilbilim I, 2.sınıf, Lisans

Dilbilim II, 2.sınıf, Lisans

Seçmeli I (Uzmanlık Metinleri Analizi), Lisans

Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları, Doktora

Yabancı Dil Öğretiminde Uygulamalı Dilbilim, Yüksek Lisans