» Biyografi

1972 Köln doğumlu Prof. Dr. Handan Köksal Bahçelievler Anadolu Lisesi (İstanbul) bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur. 1996 yılında Prof.Dr. Nilüfer Tapan (İstanbul Üniversitesi) danışmanlığında yüksek lisans tezini, 2000 yılında ise doktora tezini yine Prof.Dr. Nilüfer Tapan danışmanlığında yazmıştır. Okutman olarak 1994'te başladığı Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında 2002 yılında Yardımcı Doçent olarak çalışmış, 2015 yılında Doçent ünvanını, 2020 yılında ise Profesör ünvanını almıştır. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. 19.11.2018 tarihinden itibaren Yabancı Diller Yüksekokuluna Müdür ve 13.092021 tarihinden itibaren Rektörlük Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına atanan KÖKSAL evli ve iki çocuk annesidir. 
ORCİD: 0000-0002-6083-4723

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Köksal, H. (2019). Magisterarbeitbetreuung im Umfeld der Sprachlernberatung. Retrospektive Ergebnisse aus der Universität Trakya, Muttersprache, (129)1, 75-91. (Mayıs 2019)
 • Köksal, H. (2013). Lerntypbestimmung im DaF-Unterricht: Tendenzen und Evaluationen in der Vorbereitungsklasse der Universität Trakya, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Hacettepe University Journal of Education), 28 (3), 304-318.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Hatipoğlu, S. & Köksal, H. (2023). Nachhaltige Bildung im Deutschunterricht der Vorbereitungs-klassen der Abteilungen für Deutschlehrerausbildung, Diyalog Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, Sonderausgabe: Germanistik im Wandel der Zeit, 574-589. (Aralık 2023)
 • Çelik, J. A. & Köksal, H. (2023). Sprachsensibler Fachunterricht im Fach Linguistik I: Einzelfalldarstellung am Beispiel des DaF-Lehramtsstudiengangs der Trakya Universität, Diyalog Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 2, 360-378. (Aralık 2023)
 • Karaoğlu Bircan, Ç. ve Köksal, H.(2021). Individuelle Schreiblernberatung am Beispiel der Abteilung für Deutschlehrerausbildung der Universität Trakya, Diyalog Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 2, 611-632. (Aralık 2021)
 • Köksal, H. ve Akın, E.-B. (2021). İletişimsel Edinç ve Alıştırma Türleri: Almanca Dersine Yönelik Bir Durum Çalışması, Diyalog 9(1), 204-229. (Haziran 2021)
 • Köksal, H , Arabacı, B , Koca, F , Ural, N . (2021). Lernstrategien von Lernenden der Generation Z im Fremdsprachlichen Fernunterricht: Eine Fallstudie. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23 (1) , 229-252 . DOI: 10.26468/trakyasobed.749500 (Haziran 2021)
 • Köksal, H. und Çınar, S. (2020). Die Beziehung von Buchstaben und Lauten im Deutschen. Eine Fehleranalyse zur Aussprache der mehrsprachigen türkischen StudentInnen, Studien zur deutschen Sprachen und Literatur, 43, 101-127 (Haziran 2020)
 • Köksal, H. (2018). Action Research Regarding Lexicology Application Fields in the German Language Education, Dažādu kultūru kontekstā XXVIII Zinātnisko rakstu krājums, Daugavpils Universitātes Humarnıtārā Fakultāte, 277-296. (Aralık 2018)
 • Akol Göktaş, S. ve Köksal, H. (2018). Wiederaufnahmen in deutschen Nachrichtentexten und zu ihrer Funktion im DaF-Unterricht, DİYALOG Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, (2), 149-168. [Online] http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2018_2/14_Nachrichtentexten_Goktas-Koksal.pdf (Aralık 2018)
 • Köksal, H. (2018). Qualitative Evaluation for the Reasons of Foreign Language Learning, Educational Journal Pedagogy, Number 6, 794-804. (Eylül 2018)
 • Çelik, A.-J. ve Köksal, H. (2017). Kognitive Lernstrategienkompetenz der Lehramtsstudenten für Deutsch, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2), 47-69. (Aralık 2017)
 • Köksal, Handan (2017). Trakya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yabancı Dil Kullanım Amaçlarının Betimlenmesi, DİYALOG Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 1, 187-201, [Online] http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2017_1/13_Handan_Koksal.pdf. (Haziran 2017)
 • Köksal, H. & Alibegoviç, E. (2016). Kontrastiver Vergleich zwischen einem DaF-Unterrichtsverlauf in der Türkei und in Slowenien, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks (Online), 8 (2), 105-122. (Ağustos 2016)
 • Köksal, H. (2016). Trakya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yabancı dil seviyeleri ile yabancı dil kullanım amaçları arasındaki ilişki, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1), 101-115. (Haziran 2016)
 • Köksal, H. & Maden, S. (2016). Der Faktor 'Sommerferien' beim Übergang von der Vorbereitungsklasse in die Deutschlehrerausbildung, DIYALOG Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik (Online), 1, 73-87. (Haziran 2016)
 • Coşkun, İ., Köksal, H. & Tuğlu, Y. (2014). Türkçe, İngilizce ve Almanca Öğretmen Adaylarının Bilgilendirici Metinleri Anlama Becerilerinin İncelenmesi, Turkish Studies (Online), 9 (3), 375-396.
 • Köksal, H. (2013). Einstellungen der Lernenden der Deutschlehrerausbildung zu Deutsch als Unterrichtssprache, DIYALOG Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik (Online), 2, 87-94.
 • Köksal, H. (2004). Deutsch als Sprachsensibilisierung in einer privaten Vorschule. Ein Erfahrungsbericht aus Edirne, Frühes Deutsch, Heft 3, München, Goethe Institut, 53-57.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Şentürk, R. ve Köksal, H. (2022). Standart Almanca Sınavlarının Temel İlkeleri Bağlamında Almanca Konuşma Becerisinin Ölçme ve Değerlendirmesinin Betimlenmesi. XVII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management, Plovdiv-Bulgaria, March 12-13, 2022, 553-562. (Mart 2022)
 • Köksal, H. ve Göker, N. (2018). Türkçe, İngilizce ve Almanca Diller Arası Geçişlerin ‘Sözlük’ Metaforu Aracılığıyla Betimlenmesi, 13.th International Balkan Education & Science Congress, 6.-8. September 2018, Trakya University, Edirne, 238-251. (Aralık 2018)
 • Köksal, H. ve Tok, E. (2017). Der L1-Lesekontext als Brückenfunktion im L-3 Leseprozess. Eine Qualitative Untersuchung an der Deutschlehrerausbildung, 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi - Demokratik Değerler Eğitimi ve Bilimde Etik: Değerler ve İlkeler, 28.09.-01.10.2017, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 361-370. (Aralık 2017)
 • Çelik, J.-A. ve Köksal, H. (2017). A Metacognitive View to the Cognitive Foreign Language Learning Strategies Competence of German Pre-Service Teachers, 12.th International Balkan Education and Science Congress - Education for Life, Work and Well-Being”, 28.-29. September, Trakia University, Nessebar, Bulgaria, 380-394. (Eylül 2017)
 • Köksal, H. (2015). Yabancı Dil olarak Almanca Eğitiminde Bilişsel Öğrenme Stratejilerine yönelik bir proje uygulaması, VII. International Congress Of Educational Research, Educational Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Innovation and Values, 28.-31. 05. 2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, EAB, 983-998. [online: http://congress.eab.org.tr] (Mayıs 2015)
 • Köksal, H. (2015). Berufsorientierung der Absolventen der Deutschlehrerausbildung der Universität Trakya, in: Toprak, M. & Karabağ, İ. (Hrsg.). Migration und kulturelle Diversität, Tagungsbeiträge des XII. Internationalen Türkischen Germanistik Kongresses, Bd.II: Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik, Perter Lang, Frankfurt, 225-236.
 • Köksal, H. (2014). Almanca Yapı Bilgisine Yönelik Karşılaştırmalı bir Uygulama, Bülbül, T. & Çakıcı, Y. (Ed.): 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Edirne, 1027-1032.
 • Sakarya Maden, S. & Köksal, H. (2012). Sprachstandanalyse bezüglich des Tertiärsprachenlernens, in: Cengizhan, L. (Ed.): 12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi, Cilt II, Edirne, 510-515.
 • Köksal, H. & Çınar, S. (2012). Fehleranalyse zur Großschreibung beim L3-Lernen,in: Cengizhan, L. (Ed.): The 12th International Language, Literature and Stylistics Symposium, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi, Cilt II, Edirne, 516-523.
 • Köksal, H. (2009). Yabancı Dil olarak Almanca Öğretiminde Sınav Değerlendirilmesi. Bağdaşık Yapıya İlişkin Yanlış Çözümlemesi. Uluslararası 5.Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Günümüzde Balkanlarda Eğitim, Cilt 2, Trakya Üniversitesi, Edirne, 75-78.
 • Köksal, H. (2007). Zum Leseverstehen deutschsprachiger Texte. Strategien für Lerner der Deutschlehrerausbildung, X. Türkischer Internationaler Germanistikkongress, Toleranz und Begegnungen, Selçuk Üniversitesi, Konya, 381-400.
 • Köksal, H. (2005). Textlinguistik und Fehlerkorrektur in der Deutschlehrerausbildung. Eine praxisorientierte Aussicht, in: Kocadoru, Yüksel, Kadriye Öztürk u.a. (Hrsg.): IX.Internationales Germanistensymposium, Wissen-Sprache-Europa-Kultur, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi, Eskişehir, 308-320.
 • Köksal, H. (2003). Das europäische Sprachenportfolio und die berufsbezogene Deutschlehrerausbildung: Schnittstellen für die Fertigkeit Lesen, 1. Interantionale Symposium Common European Framework and Foreign Language Education in Turkey, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Bursa, 1-7. (CD baskılı), ISBN: 6149-08-6.
 • Köksal, H. (2002). Wortschatzarbeit als Lerninhalt in der berufsbezogenen Deutschlehrerausbildung, in: Çakır, M., Öztürk, İ. & Yıldız, C. (Hgg.) Neue Tendenzen und Zukunftsperspektiven der deutschen Sprache und der Germanistik in der Türkei: Tagungsbeiträge des VIII. Türkischen Germanistenkongresses, Band II, Aachen: Shaker, 39-52.
 • Köksal, H. (2001). Regionalisierung von DaF-Lehrwerken. Ein innovativer Ansatz für die Deutschlehrerausbildung in der Türkei?, Moderne Errungenschaften der philologischen Wissenschaften und der Fremdsprachenunterricht an der Universität, Universität Hll. Kyrill und Method, Veliko Tarnovo, Bulgarien, 486-499.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Köksal, H., Hatipoğlu, S. ve Göçerler, H. (2023). Türkiye’deki Yabancı Diller Yüksekokulu Profili: Yönetim, Eğitim, Öğretim Elemanı, Kalite ve Akreditasyon, Trakya Üniversitesi Yayınları 302, Edirne. (Aralık 2023)
 • Şentürk, R. ve Köksal, H. (2023). Eine Bewertung der Themenbereiche in DaF-Lehrwerken neuerer Generation und deren Bezug zu universellen Daseinserfahrungen, in: Asutay, H., Akol Göktaş, S., Şentürk, R. & Arabacı Candan B. (Eds.), Trakya Germanistik Araştırmaları, Cilt 2, Katastrophe in der Sprache und Literatur / Dil ve Edebiyatta Afet, 140-161, Trakya Üniversitesi Yayınları 307. (Kasım 2023)
 • Köksal, H., Arabacı, B., Ural, N. Ve Koca, F. (2023). Abstracts als Textsorte im interdisziplinären Kontext: Ein textlinguistischer Ausblick, in: Balcı, T., Öztürk, A. O. & Aksöz, M. (Eds.). Schriften zur Sprache und Literatur VII / Dil ve Edebiyat Yazıları VII, 56-78, Çizgi, Konya/İstanbul. (Temmuz 2023)
 • Köksal, H., Ural, N., Arabacı, B. & Koca, F. (2022). Die Makrostrukturen von Linguistik-Abstracts am Beispiel von zwei indexierten Zeitschriften im Vergleich, in: Sakarya Maden, S., Dündar, Ş., Vural, L. Uyanık, S. & Çevik, N. (Eds.). Üniversitemizin 40. Fakültemizin 30. Yılında Eğitim Çalışmaları, (ss. 64-74), Edirne: Trakya Üniversitesi. (Aralık 2022)
 • Arabacı, B. & Köksal, H. (2022). Eine Betrachtung zum Stichwort Digitalisierung im Kontext von DaF in der Türkei, in: Asutay, H., Akol Göktaş, S., Arabacı, B. & Şentürk, R. (Hrsg.). Digitalisierung in der Sprache und Literatur, Trakya Germanistik Studien BD I, (pp. 172-193), Edirne: Trakya Üniversitesi. (Aralık 2022)
 • Çelik, J.-A. & Köksal, H. (2022). Semantik im DaF-Lehramtstudiengang. Ein Ausblick zum sprachsensiblen Fachunterricht, in: Sakarya Maden, S., Asutay, H., Akol Göktaş, S. Şentürk, R. & Arabacı, B. (Eds.). Pandemi ve sonrası Germanistik, (ss. 36-45), Edirne: Trakya Üniversitesi. (Kasım 2022)
 • Akol Göktaş, S. & Köksal, H. (2022). Eine Beobachtung zur Förderung der Lesekompetenz türkischer DaF-Studierenden durch ‘Lautes Denken’, in: Köksal, H.; Seyhan Yücel, M.; Coşan L.; Asutay, H. & Öncü, M. T. (Hrsg.) (2022). Digitalisierung im Kontext von Sprache und Literatur in der Türkei, Potentiale, Herausforderungen und Prognosen, Germanistik in der Türkei BD 18, (pp. 41-62), Berlin: Logos. (Kasım 2022)
 • Ural, N. ve Köksal, H. (2022). Mercedes-Benz Elektrikli Araba Reklamının Dagmar Modeliyle Analizi. In: Balcı, T., Öztürk, A. O. ve Aksöz, M. (Hrsg.). Schriften zur Sprache und Literatır VI, (pp. 43-49), Konya ve İstanbul: Çizgi. (Haziran 2022)
 • Köksal, H., Demirbaş, D. ve Alabayırlı, Ü. İ. (2022). Yabancı Dil Eğitiminde Teknolojik Araçların Kuşaklara göre Değerlendirilmesi, Seyhan-Yücel, M., Köksal, H., Öncü, M. T., Çoşan, L. ve Asutay, H. (Herg.). Germanistik im Digitalen Wandel, (ss.62-82), Trakya Üniversitesi Yayınları No: 276, ISNB: 978-975-374-320-4. (Nisan 2022)
 • Güzel, B. ve Köksal, H. (2021). ‘DW Deutschlernen’ Instagram sayfasının Almanca Dil Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi, içinde: Sakarya Maden, S., Asutay, H., Akol Göktaş, S. Ve Şentürk, R. (Ed.). Dillerin Ülkelerarası Yolculuğu, Dr. Pia Angela Göktürk Anı Kitabı (ss. 147-161), Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne. (Aralık 2021)
 • Tuna, S. ve Köksal, H. (2021). Die Wortbildung im Gemeinsamen Europäischen Referenzenrahmen für Sprachen. Eine Morphologische Analyse der Niveaustufe A2. Balcı, T., Öztürk, A. O. ve Aksöz, M. (Ed.), Schriften zur Sprache und Literatur V (pp. 15-26), Konya/İstanbul: Çizgi. (Mayıs 2021)
 • Koca, F. ve Köksal, H. (2021). Tez Yazım Kılavuzlarındaki Biçimsel Kurallara Karşılaştırmalı Bir Bakış. Balcı, T., Öztürk, A. O. ve Aksöz, M. (Ed.), Schriften zur Sprache und Literatur V (pp. 56-66), Konya/İstanbul: Çizgi. (Mayıs 2021)
 • Köksal, H. (2020). Yabancı Dil Eğitiminde Bilgi Ezberlemeye Yönelik Öğrenci Görüşleri. In: Balcı, T., Öztürk, A. O. und Aksöz, M. (Hrsg.). Schriften zur Sprache und Literatur IV, (pp.89-107), London und İstanbul: IJOPEC Publikation. (Mart 2020)
 • Köksal, H. (2019). Zur Erweiterung der Lernstrategien bei Deutschlehramtskandidaten durch Sprachbiografien. In: Öncü, M. T., Öztürk, K. & Nalcıoğlu, A. U. (Hrsg.). Germanistik in der Türkei, Ex Oriente Lux: Varianten der deutsch-türkischen Begegnungen Band 3 (pp.163-174). Berlin: Logos. (Mayıs 2019)
 • Köksal, H. und Göker, N. (2017). Wörterbucharbeit beim Tertiärsprachenlernen. In: Asutay, H. (Ed.), Balkan Eğitim Araştırmaları 2017 (pp. 252-263). Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınları. (Ekim 2017)
 • Köksal, H. (2015). Eine Quantitative und Qualitative Untersuchung zu Wörtern mit Ähnlichkeitsbeziehungen, in: Dimitrova, A., Boycheva, S. (Hg.): Philologische Rakurse, Band 1, ein Band mit internationaler Beteiligung, Teilbereich: Methodik & Didaktik, Universitätsverlag Schumen, 383-399. (Aralık 2015)
 • Köksal, H. (2011). Negerkussbrötchen, das grüne Portemonnaie… Die Erinnerungen berühren, in: Murat Ham, Angelika Kubanek (Hrsg.). Fremde Heimat Deutschland. Leben zwischen Ankommen und Abschied, Teil 4: Türkei-Deutschland und Zurück, Stuttgart: ıbidem, 149-155.
 • Köksal, H. (2008). Von Alltagstexten zu Fachtexten. Perspektiven zur Lesekompetenz in der Deutschlehrerausbildung an der Universität Trakya mit Ausblick auf den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen, in: Haataja, K. (Hg.), Curriculum Linguae 2007, Sprachenvielfalt durch Intergration, Innovation und Austausch, Juventus Print, Tampere, 193-205.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Eren, B , Köksal, H . (2020). İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Eğitiminde Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 10 (3), 632-646. (Eylül 2020)
 • Uzun, K. & Köksal, H. (2020). Direct vs indirect written corrective feedback: An action research, Trakya Eğitim Dergisi, 10 (1), 191-204 (Ocak 2020)
 • Köksal, H. (2010). Trakya Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Mezunlarının Mesleklerine ve İş Doyumuna İlişkin Görüşleri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1), 128-146.
 • Köksal, H. (2008). Deutsch als zweite Fremdsprache nach Englisch. Zum Einfluss der ersten Fremdsprache zur zweiten Fremdsprache, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), İstanbul Üniversitesi, 69-88.
 • Köksal, H. (2008). Almanca Yazınsal Kitap Okuma Etkinliklerine Yönelik Öğrenci Tutumları, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), İstanbul Üniversitesi, 59-77.
 • Köksal, H. (2002). Bedürfnisse für Adaptionsverfahren in Vorbereitungsklassen an den Abteilungen zur Deutschlehrerausbildung, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi C Serisi, 2 (1), 34-40.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yücel, M. & Köksal, H. (2000). Der Ist-Stand der fremdsprachlichen Deutschkenntnisse der Studienbewerber im Hinblick der revidierten Aufnahmeprüfung des Hochschulgremiums, VII. Türkischer Germanistikkongress, Germanistik für das Jahr 2000, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 503-513.
 • Asutay, H., Köksal, H. & Yücel, M. (1997). Türkiye’de Germanistik Bölümlerinin Yeniden Yapılanma Tartışmaları, 6. Germanistik Sempozyumu, Açılımlar, Olanaklar ve Erekler, Mersin Üniversitesi, 340-350.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Köksal, H. ve Tanyer, S. (2022). Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerine ilişkin Öğrenci Görüşleri: Trakya Üniversitesi UMYO & UUBYO Örneği, Uzunköprü Sempozyumu: Her Yönüyle Uzunköprü, 3-4-5 Kasım 2022. (Sözlü Bildiri Sunumu) (Kasım 2022)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Çelik, Jale Aylin (2022). Integriertes Sprach- und Fachlernen in der Deutschlehrerausbildung im Fach Linguistik. Eine Aktionsforschung zu einem textlinguistisch orientierten Didaktisierungsmodell, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış doktora tezi. (Kasım 2022)
 • Karaoğlu Bircan, Çağlayan (2020). Sprachlernberatung in der Deutschlehrerausbildung. Schreiben im Focus, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış doktora tezi. (Temmuz 2020)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Demirbaş, Dilek (2023). Almanca Eğitiminde Dijital Ortam Alıştırmalarının Öğretmen-Öğrenci-Materyal Etkileşim Alanları açısından değerlendirilmesi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Ekim 2023)
 • Şentürk, Rahim (2021). Grammatik in Texten am Beispiel von Tempus. Eine Aktionsforschung für Deutschlehreramtskandidaten in der Türkei (Zaman Örneğinde Bağlamsal Dilbilgisi. Türkiye’deki Almanca Öğretmenliği Adaylarına Yönelik Bir Eylem Araştırması), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Haziran 2021)
 • Şenpire, Birce Yağmur (2021): Attribute in Lehrbuchtexten und zu ihrer Funktion im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen. (Ders Kitabı Metinlerinde Niteleyiciler ve Diller için Avrupa Ortak Çerçevesinde İşlevleri) Trakya Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne. (Şubat 2021)
 • Tuna, Sibel (2020). Die Wortbildung im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Eine morphologische Analyse zu den Niveustufen. (Avrupa Ortak Çerçeve Programı bağlamında Sözcük Türetme ve Birleşik Sözcük bluşturma. Dil Seviyelerine yönelik morfolojik analizi), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. (Eylül 2020)
 • Ay, Gül (2020). Yabancı Dile Yönelik Bilişsel Öğrenme Stratejilerinin Güncel Örneklerle Somutlaştırılması, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. (Temmuz 2020)
 • Turgut, Nurdan (2018). Yabancı Dil olarak Almanca Öğretiminde Dil Biyografisi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. (Aralık 2018)
 • Eren, Bahar (2018) İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Eğitiminde Öğrenme Stillerin Belirlenmesi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. (Mayıs 2018)
 • Göker, Nurullah (2017). Wörterbucharbeit beim Tertiaersprachenlernen. (İkinci yabancı dil eğitiminde sözlük kullanımı), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. (Temmuz 2017)
 • Çelik, Jale Aylin (2017). Kognitive Lernstrategienkompetenz der Lehramtsstudenten für Deutsch (Almanca Öğretmen Adaylarının Bilişsel Öğrenme Stratejileri Edinci), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne (Mart 2017)
 • Çelikten, Sema (2014). Wörterbuchlesekompetenz im DaF-Unterricht (Almanca Öğretiminde Sözlük Okuma Edinci), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. (Nisan 2014)
 • Akol, Selma (2012). Wiederaufnahmen in deutschen Nachrichtentexten und zu ihrer Funktion im DaF-Unterricht (Almanca Haber Metinlerinde Yinelemeler ve Yabancı Dil olarak Almanca Öğretimindeki İşlevi), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. (Eylül 2012)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • GERDER

Editörlük / Yayınlama

 • Köksal, H., Seyhan Yücel, M., Coşan L., Asutay, H. & Öncü, M. T. (Hrsg.) (2022). Digitalisierung im Kontext von Sprache und Literatur in der Türkei, Potentiale, Herausforderungen und Prognosen, Germanistik in der Türkei Bd. 18, Berlin: Logos, 262 S., ISNB: 978-3-8325-5573-3. (Kasım 2022)
 • Seyhan-Yücel, M., Köksal, H., Öncü, M. T., Çoşan, L. & Asutay, H. (2022) (Hrsg.). Germanistik im Digitalen Wandel / Dijital Evriminde Germanistik, Trakya Üniversitesi Yayınları No: 276, ISNB: 978-975-374-320-4. (Nisan 2022)
 • Abstractheft. Asutay, H; Köksal, H., Seyhan Yücel, M., Öncü, M. T. & Coşan, L. (Editörler). XV. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress, “Sprache und Litartur im Wandel der Digitalisierung”, 30.09.2021- 02.10.2021, ISBN: 978-625-00-9767-0, E-ISBN: 978-625-00-0233-9. (Kasım 2021)

Projeler

 • Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Handan Köksal, Proje çalışanı: Araş. Gör. Selma Akol, Proje Konusu: Wiederaufnahmen in deutschen Nachrichtentexten und zu ihrer Funktion im DaF-Unterricht (Almanca Haber Metinlerinde Yinelemeler ve Yabancı Dil olarak Almanca Öğretimindeki İşlevi), Projeyi destekleyen Kurum: Trakya Üniversitesi, TÜBAP Projesi, Proje No ve tarihi: 2011-71, Projenin bitiş tarihi: 25 Mayıs 2012.

Diğer

 • Uluslararsı sempozyumda kitap bölümünde protokol yazarlığı Köksal, H. (2009). Arbeitsgruppenergebnis 3: Schlüsselqualifikationen, in: Çakır, M., Merten, C., Sayınsoy-Özünal, B., Polat, T. & Tapan, N. (Hrsg.). Tagungsdokumentation zum Symposium Perspektiven zur Neustrukturierung der Studiengänge Deutsch als Fremdsprache in Südosteuropa, Teil III Arbeitsgruppenergebnisse, İstanbul Üniversitesi-Goethe Institut, İstanbul, 153-155.
 • Uluslar arası Hakemli Kongre ve Sempozyumda Poster: Köksal, H. (2004). Course Book Evaluation, 3rd Joint International ELT Conference,Theory and Pratice of Tesol -European Language Portfolio- Englisch as an International Language, Trakya University Faculty of Education / INGED / IATEFL / TESOL / TÜBA, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, CD baskılı.
 • Ulusal dergide yayın: Köksal, H. (2003). Einige Anregungen für Korrekturübungen; Almanca Dil Dergisi, 2, İstanbul, TAÖD, 27-30.
 • Uluslar arası Hakemli Kongre ve Sempozyumda Poster: Köksal, H. (2003). Topic-Based Teaching; 2nd. International Balkan ELT Conference, Theory and Pratice of TESOL, Trakya University Faculty of Education, INGED.
 • Uluslar arası Hakemli Kongre ve Sempozyumda Poster: Köksal, H. (2003). The Impotance of Error Correction Exercises in German Education Department, 2nd. International Balkan ELT Conference, Theory and Pratice of Tesol, Trakya University Faculty of Education, INGED.
 • Uluslar arası Hakemli Kongre ve Sempozyumda Poster: Köksal, H. & Yüksel, G. (2002).Textlinguistiks in FLT: A new Perspective, International Balkan ELT Conference, Theory and Pratice of TESOL, Trakya University Faculty of Education, INGED.
 • Ulusal dergide yayın: Köksal, H. (2001). Eğitimde Mind-Mapping Yöntemi, Oluşum, Türk Kütüphanecileri Derneği, 9 (33), 34-37.
 • Workshop odaklı ulusal kitapta bölüm yazarlığı: Hatipoğlu, S., Çakır, G., Köksal, H. & Kürkçüoğlu, F.-Ş. (2000). Bericht der Arbeitsgruppe Sprachpraxis, in: Tapan, N., Polat, T. & Schmidt, H.-W. (Hg). Berufsbezogene Deutschlehrerausbildung, Teil I: Berichte, İstanbul, TAÖD, 25-28.
 • Workshop odaklı ulusal kitapta bölüm yazarlığı: Köksal, H. (2000). Einblick in die Vorbereitungsklassen des Bereichs Deutschlehrerausbildung in der Türkei, in: Tapan, N., Polat, T. & Schmidt, H.-W. (Hg). Berufsbezogene Deutschlehrerausbildung, Teil I: Berichte, İstanbul, TAÖD, 103-109.
 • Workshop odaklı ulusal kitapta bölüm yazarlığı: Köksal, H. & Schmidt, H.W. (2000). Bericht: Vorbereitungsklassen für die Deutschlehrerausbildung. Vorprogramm zum Workshop am 26.-27. Mai 2000, in: Tapan, N., Polat, T. & Schmidt, H.-W. (Hg). Berufsbezogene Deutschlehrerausbildung, Teil I: Berichte, İstanbul, TAÖD, 33-35.

» Verdiği Dersler

Almanca Ders Kitapları Uyarlaması, Yüksek Lisans

Almanca Öğretiminde Okuma ve Öğrenme Stratejileri, Yüksek Lisans

Almanca Öğretiminde Yanlış Çözümlemeleri, Doktora

Bilimsel Araştırmalar Yöntemleri, Yüksek Lisans

Dil Öğretiminde Uygulamalı Dilbilim I, Doktora

Dilbilim I, 2.sınıf, Lisans

Dilbilim II, 2.sınıf, Lisans

Okuma I, 1.sınıf, Lisans

Okuma II, 1.sınıf, lisans

Seçmeli I (Uzmanlık Metinleri Analizi), Lisans

Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları, Doktora

Yabancı Dil Öğretiminde Uygulamalı Dilbilim, Yüksek Lisans