» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • “ Eski ve Yeni Ahid’de Para ve Faiz ”, Marife, yıl: 6, sayı: 1, Bahar 2006, 51–76.
  • “İncillere Göre Çarmıh”, Dinî Araştırmalar, cilt: 10, sayı: 29, Eylül-Aralık 2007, 41–77.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • “Gökçeada Tarihi ve Ada’da Ortodoksluk” (2 cilt) (ISBN: 978–605–63819–0–4)
  • “ Yahudi Kutsal Kitabında Tanrı İnancı ” (2013) (ISBN: 978–605–63819–1–1)
  • “ Günümüzde Papalık Teşkilâtı - İlk Papa Aziz Petrus’tan Son Papa Ratzinger’e Papalık Tarihi ”, Ozan Yayıncılık, İstanbul 2006.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Hakemli makale: “ Kutsal Kitap ve Geleneklerde Dağ Fenomeni ” (Yayıma Hazır)