» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • "Hıristiyan Düalist-Gnostik Bir Tarikat Olarak Bogomilizm ve Avrupa Heretik Toplumlarına Etkileri". - Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi (Temmuz 2017)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • H. ISIK, KATHARLAR: BALKAN KÖKENLI, AVRUPA ORTAÇAGINDA KATOLIKLERCE YAKILARAK ÖLDÜRÜLEN HERETIK HIRISTIYAN DINÎ HAREKET ÜZERINE BIR INCELEME, Mevzu, 9, 2019
 • “ Eski ve Yeni Ahid’de Para ve Faiz ”, Marife, yıl: 6, sayı: 1, Bahar 2006, 51–76.
 • “İncillere Göre Çarmıh”, Dinî Araştırmalar, cilt: 10, sayı: 29, Eylül-Aralık 2007, 41–77.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • H. ISIK, Slav Uluslari ve Balkanlar’da HiristiyanlasmaTarihi Üzerine Bir Inceleme, Balkanlar ve Islam Uluslararasi Sempozyumu, Edirne-TÜRKIYE
 • H. ISIK, Antik Kent Ipsala Kasabasinin Dinler Tarihindeki Anlam Haritalari, Her Yönüyle Ipsala Sempozyumu, Edirne-TÜRKIYE
 • H. ISIK, Osmanli Edirnesinde Bir Yahudi Din Alimi: Rav Yosef Ben Efrayim Karo., ULUSLARARASI EDIRNE TARIHI ve KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, EDIRNE-TÜRKIYE
 • H. ISIK, IMROZ / GÖKÇEADA’DA HIRISTIYANLIK TARIHI, KILISE ve HALK MIMARISI, TROIA’DAN ÇANAKKALE’YE INSANIN, INANCIN ve MEKANIN INSASI: DEGERLER ve SEHIR ULUSLARARASI KONGRESI, ÇANAKKALE-TÜRKIYE

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • “Gökçeada Tarihi ve Ada’da Ortodoksluk” (2 cilt) (ISBN: 978–605–63819–0–4)
 • “ Yahudi Kutsal Kitabında Tanrı İnancı ” (2013) (ISBN: 978–605–63819–1–1)
 • “ Günümüzde Papalık Teşkilâtı - İlk Papa Aziz Petrus’tan Son Papa Ratzinger’e Papalık Tarihi ”, Ozan Yayıncılık, İstanbul 2006.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • H. ISIK, GÖÇ/HICRET KAVRAMININ BALKAN ÜZERINDEN BEDEN BULAN ANLAM ALANLARI, EVLAD-I FATIHAN, no. 4, pp. 49-54, 4, 2018
 • H. ISIK, ALTO HÜZÜNLÜ BIR SESTE BALKAN RUHUNU AGLAYAN ANNELERI, EVLAD-I FATIHAN, no. 3, pp. 49-54, 12, 2014
 • Hakemli makale: “ Kutsal Kitap ve Geleneklerde Dağ Fenomeni ” (Yayıma Hazır)

Diğer

 • H. ISIK, GÖKÇEADA TARIHI ve ADA’DA ORTODOKSLUK, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Edirne, ISBN978-605-9490-35-1, CEREN YAYINCILIK, 20191. Basim
 • H. ISIK, DINLER TARIHI I-II, Ulusal, Bölüm: TAOIZM, Basim Türü: Basili, pp. 131-148, TÜRKIYE-ISTANBUL, ISBN978-605-9498-25-8, LISANS YAYINCILIK, 20181. Basim