» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Yilmaz O, Asan A, Aydogdu H, Sen B., 2017. Airborne fungal diverdity inside a nursing home in Edirne, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin. 26(12): 7025-7033. (Aralık 2017)
 • Demirel R, Sen B, Kadaifciler D, Yoltas A, Okten S, Ozkale E, Berikten D, Samson RA, Uztan Haliki A, Yilmaz N, Abaci Gunyar O, Aydogdu H, Asan A, Kivanc M, Ozdil S, Sakartepe E. Indoor airborne fungal pollution in newborn units in Turkey. Environmental Monitoring and Assessment. 189: 362, 2017. DOI: 10.1007/s10661-017-6051-y. Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-017-6051-y. (Haziran 2017)
 • Balkan, B., Balkan, S., Aydogdu, H., Güler, N., Ersoy, H., Aşkın, B., 2017. Evaluation of Antioxidant Activities and Antifungal Activity of Different Plants Species Against Pink Mold Rot-Causing Trichothecium roseum. Arab J Sci Eng. 42:2279–2289. (Haziran 2017)
 • Aydogdu, H., Camur-Elipek, B., 2016. A Study on Airborne and Waterborne Microfungi of Meric-Ergene River Basin, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin. 25: 5896-5903. (Aralık 2016)
 • Celtik, C., Okten, S., Okutan, O., Aydogdu, H., Bostancioglu, M., Ekuklu, G., Asan, A., Yazicioglu, M. Investigation of indoor molds and allergic diseases in public primary schools in Edirne city of Turkey. Asian Pac J Allergy Immunol, 29:42-9 (2011).
 • Aydogdu, H., Asan, A., Tatman Oktun, M. Indoor and outdoor airborne bacteria in child day-care centers in Edirne City (Turkey), seasonal distribution and influence of meteorological factors. Environ Monit Assess 164:53–66 (2010).
 • Aydogdu, H., Asan, A. Airborne fungi in child day care centers in Edirne City, Turkey. Environ Monit Assess 147:423–444 (2008).
 • Aydogdu H, Asan A, Tatman-Otkun M, Ture M. Monitoring of Microorganisms in the Indoor Air of Primary Schools in Edirne City, Turkey. Indoor and Built Environment. 14 (5): 411-425 (2005).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Altinoluk, P., Camur-Elipek, B., Aydogdu, H. Vertical dynamics of some indicator microorganisms in Tunca river at Turkish Thrace. Macedonian Journal of Ecology and Environment 16:5-9 (2014).
 • Balkan, B., Balkan, S., Aydogdu, H., Ozcan, O. Antifungal Activities of Ailanthus altissima Swingle and Juglans regia L. Leaves Against Some Cereal Fungi. Journal of Applied Biological Sciences 8 (1): 76-79 (2014).
 • Gucer, Y., Aydogdu, H., Durgun, T. Traditional Thracian Beverage; "Hardaliye". Trakia Journal of Sciences (online) 7 (2): 208 - 210 (2009).
 • Aydogdu, H., Gucer, Y. Microfungi and Mycotoxins of Grapes and Grape Products. Trakia Journal of Sciences (online) 7 (2): 211 - 214 (2009).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Aydogdu, H., Cakmak, M. A Survey of the Mycobiota in Soils Grown of Different Plants in Thrace Region, Turkey. ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS. 4-7 October 2017, Çanakkale, Turkey. (poster bildiri) (Ekim 2017)
 • Aydogdu, H. Daily Airborne Bacteria Samplings in Two Different Localities in Edirne City; The Relationships with Meteorological Factors and Pollution Parameters. ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS. 4-7 October 2017, Çanakkale, Turkey. (poster bildiri) (Ekim 2017)
 • Cakmak, M., Aydogdu, H. Trakya Bölgesinde Çeşitli Tarlalarda Havayla Taşınan Mikrofunguslar ve Fungal Çeşitlilik Üzerine Bir Araştırma. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK, 12-15 Eylül 2017, Edirne, Türkiye, Abstract book pp. 550. (poster bildiri). (Eylül 2017)
 • Aydogdu, H. Topraktan İzole Edilen Trichoderma Türlerinin Çeşitli Fusarium Türlerine Karşı in vitro Antagonistik Etkileri. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK, 12-15 Eylül 2017, Edirne, Türkiye, Abstact book pp. 727. (sözlü bildiri). (Eylül 2017)
 • Aydogdu, H. Fungal Bitki Patojenlerine Karşı Biyokontrol Ajanı olarak Trichoderma spp.’nin Etkileri Üzerine Araştırma. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK, 12-15 Eylül 2017, Edirne, Türkiye, Abstract Book pp. 739. (poster bildiri). (Eylül 2017)
 • Aydogdu, H., Cakmak, M. Çeşitli Mikrofungus Türlerinin Tarama Besiyerlerindeki Proteolitik Aktiviteleri. 1st International Eurasia Mycology Congress. 03-05 July 2017, Manisa, Turkey. Book of Abstracts pp. 127. (Temmuz 2017)
 • Cakmak, M., Aydogdu, H. Çeşitli Mikrofungus Türlerinin Lipolitik Aktiviteleri Açısından Taranması. 1st International Eurasia Mycology Congress. 03-05 July 2017, Manisa, Turkey. Book of Abstracts pp. 126. (Temmuz 2017)
 • Yildirim, S., Aydogdu, H., Mutlu, S. Determination of microfungi and aflatoxin contents of almonds sold in Edirne. 2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 May 2017, Book of Abstracts pp. 599, Tekirdağ, Turkey. (Mayıs 2017)
 • Aydogdu, H. Traditional “Grape Pickled”; Amounts of Lactic Acid Bacteria during Fermentation. 2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 May 2017, Book of Abstracts pp. 594, Tekirdağ, Turkey. (Mayıs 2017)
 • Aydogdu, H. A Review on the Seed-Borne Microfungi of Sunflower (Helianthus annuus L.). 19. International Sunflower Conference, 29 Mayıs-03 Haziran 2016, Edirne, Türkiye. (Mayıs 2016)
 • Balkan, B., Balkan, S., Aydogdu, H., Ozcan, O. Antifungal Activities of Ailanthus altissima Swingle and Juglans regia L. Against Some Cereal Fungi. 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, June 02-06, 2014, International University of Sarajevo Bosnia and Herzegovina, Abstract Book, pp.168. (Haziran 2014)
 • Balkan, S., Balkan, B., Aydogdu, H., Ataozden, R.B. Determining of Gibberella fujikuroi as new L-glutaminase Producer by Solid State Fermentation. 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, June 02-06, 2014, International University of Sarajevo Bosnia and Herzegovina, Abstract Book, pp.186. (Haziran 2014)
 • Aydogdu, H. Study on Effect of Black Mustard Seed (Brassica nigra L.) Extracts on Spore Germination of Plant Pathogenic Fungi in vitro. 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, 14-17 May 2014, Antalya-Turkey. Abstract book pp. 421. (Mayıs 2014)
 • Demirel R., Kadaifciler D., Sen B., Yoltas A., Berikten D., Okten S., Aydogdu H., Abaci Gunyar O., Haliki Uztan A., Taskin E., Kivanc M., Asan A., Ozdil S., Sakartepe E., Samson R.A., Yılmaz N. Molecular identification and phylogenetıc analysis of Trichocomaceae family from indoor air of hospitals in five cities of Turkey. CBS Symposium Genera and Genomes, 24-25 April 2014, Amsterdam-The Netherlands, Abstracts. Page 2. (Nisan 2014)
 • Demirel R., Kadaifciler D., Sen B., Yoltas A., Berikten D., Taskin E., Okten S., Abaci Gunyar O., Aydogdu H., Haliki Uztan A., Kivanc M., Asan A., Ozdil S., Sakartepe, E., Samson R.A., Yilmaz N. Cultural and morphological identifications of Trichocomaceae members from indoor air of hospitals in five cities of Turkey. Page 2. CBS Symposium Genera and Genomes, 24-25 April 2014, Amsterdam-The Netherlands. (Nisan 2014)
 • Aydogdu, H., Yildirim, S., Halkman, K., Durgun, T. Investigation of the Production Technology and Quality Criteria of Traditional Drink, Hardaliye. The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" 24-26 October 2013, Struga (Ohrid Lake) / Macedonia.
 • Yoltas, A., Demirel, R., Sen, B., Kadaifciler, D., Abacı Gunyar, O., Ozdil, S., Berikten, D., Sakartepe, E., Okten, S., Aydogdu, H., Taskın, E., Haliki Uztan, A., Asan, A., Kıvanc, M., Yilmaz, N., Samson, R.A. Determination of Indoor Microfungal Biodiversity of Potential Infectious Risk in Hospital Newborn Units in Five Provinces of Turkey: Preliminary Results. CBS Spring Symposium, One Fungus : Which Gene(s) (1F = ?G) 2013. Bildiri Kitabi. Sayfa 53-54. Link: http://www.cbs.knaw.nl/News/NewsDetails.aspx?Rec=78
 • Aydoğdu, H., Güçer, Y., Çakmakçı, L., Durgun, T. Trakya’ya Özgü Geleneksel Bir Gıda: “Üzüm Turşusu” Proceedings of The 1st International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” 2010 April 15-17, Tekirdağ, sempozyum kitabı sayfa 963, (2010) (poster sunum, özet).
 • Aydoğdu, H., Altınoluk, P., Yılmaz, Ö. Edirne Piyasasında Satışa Sunulan Beyaz Peynirlerin Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Proceedings of The 1st International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” 2010 April 15-17, Tekirdağ, sempozyum kitabı sayfa 240-242, (2010) (poster sunum, tam metin).
 • Aydoğdu, H., Yılmaz, Ö., Altınoluk, P. Edirne İlinde Üretilen Badem Ezmelerinin Mikrobiyolojik Özellikleri İle Üretim Alanlarındaki Hava Hijyeni Üzerine Bir Araştırma. Proceedings of The 1st International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” 2010 April 15-17, Tekirdağ, sempozyum kitabı sayfa 795-797, (2010) (poster sunum, tam metin).
 • Gucer, Y., Aydogdu, H., Durgun, T. A Traditional Thracian Beverage; “Hardaliye”. European Dimensions of the Education and Science Congress, Technical College, 11 May 2009, Yambol, Bulgaria, (Sözlü Sunum).
 • Aydogdu, H., Gucer, Y. Microfungi And Mycotoxins of Grapes And Grape Products. European Dimensions of the Education and Science Congress, Technical College, 11 May 2009, Yambol, Bulgaria (Sözlü Sunum).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aydogdu, H., 2016. Edirne İlinde Hasat Sonrası Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Taşınan Mikrofungusların İzolasyon ve İdentifikasyonu. Akademik Gıda 14(4): 362-367. (Aralık 2016)
 • Aydoğdu, H., Yıldırım, Ş., Halkman, A.K., Durgun, T. A Study on Production and Quality Criteria of Hardaliye; A Traditional Drink from Thrace Region of Turkey. Gıda, 39 (3): 139-145 (2014).
 • Aydoğdu H., Balkan B., Ertan F. ve Balkan S. Amylolytic activities of different fungi species on the screening medium adjusted to different pH. EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1) :1-12 (2012).
 • Balkan B., Aydoğdu H., Balkan S. ve Ertan F.” Amylolitic activities of different fungi species in the screening medium containing different raw starch” Trakya University Journal of Science, 11(2): 56-61 (2010)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Aydoğdu, H., 2016. Edirne İli Şehir Havasından İki Farklı Lokalitede Günlük Mikrofungus Örneklemeleri; Meteorolojik Faktörler ve Kirlilik Parametreleri ile İlişkiler. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, 26-29 Aralık 2016, Konya, Türkiye (sözlü sunum, özeti basıldı). (Aralık 2016)
 • Aydoğdu, H., Balkan, B., Balkan, S. Patojenik Bakterilere Karşı Doğal ve Güvenli Bakterisitler Olarak Bazı Bitki Ekstraktlarının Etkinliği. Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, 9-13 Kasım 2015, Çeşme. Kongre Bildiri Kitabı, 205. (Kasım 2015)
 • Aydoğdu, H. “Carbendazim” Fungisitinin Yeşil Çürüklük Etkeni Penicillium digitatum’un Spor Çimlenmesi Üzerine Etkinliği. Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, 9 - 13 Kasım 2015, Çeşme. Kongre Bildiri Kitabı, 204. (Kasım 2015)
 • Demirel, R., Kadaifçiler, D., Şen, B., Yoltaş, A., Ökten, S., Özkale, E., Berikten, D., Asan, A., Samson, R.A., Haliki-Uztan, A., Yılmaz Visagie, N., Abacı Günyar, Ö., Aydoğdu, H., Kıvanç, M., Özdil, S., Sakartepe, E., Türkiye'nin Beş İlinde Hastane Yenidoğan Ünitelerinin İç Ortam Havasındaki Mikrofungal Biyoçeşitliliğin Belirlenmesi, II. Ulusal Mikoloji Günleri, II. Sempozyum, 9-11 Eylül 2015, İstanbul, kongre özet kitabı s 54. (Eylül 2015)
 • Aydoğdu, H. Edirne İlinde Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Taşınan Mikrofunguslar Üzerine Bir Çalışma. II. Ulusal Mikoloji Günleri II. Sempozyum, 9-11 Eylül 2015, İstanbul. kongre özet kitabı s 135. (Eylül 2015)
 • Aydoğdu, H. Meriç-Ergene Nehir Havzasında 2009 ve 2010 Yıllarına Ait Su ve Havayla Taşınan Mikrofunguslar, XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 14-17 Eylül 2015, Muğla, kongre özet kitabı s 218. (Eylül 2015)
 • Aydoğdu, H. Limonda Yeşil Çürüklük ve Ekşi Çürüklük Etkeni Funguslar Üzerine Çeşitli Baharatların Antifungal Etkileri, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale, kongre özet kitabı s 300. (Ağustos 2015)
 • Balkan B., Aydoğdu H. Çay İnfüzyon Besiyerinde Çeşitli Küflerin Misel Büyümelerinin Araştırılması. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 21-24 Ağustos 2015, Afyon, kongre özet kitabı s 79. (Ağustos 2015)
 • Aydoğdu, H. Edirne Piyasasında Satışa sunulan Kırmızı Pul Biberlerin Mikobiotası Üzerine Bir Araştırma. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. (Haziran 2014)
 • Aydoğdu, H., Durgun, T. Siyah Hardal Tohumu (Brassica nigra L.) Ekstraktlarının Bazı Bitki Patojeni Funguslara Karşı Antifungal Aktivitesi. V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya. (Şubat 2014)
 • Altınoluk, P., Aydoğdu, H., Çamur-Elipek, B. Bazı İndikatör Mikroorganizmaların Sudaki Vertikal Dağılımları Üzerine Bir Ön Çalışma. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, ISPARTA.
 • Aydoğdu, H., Çamur-Elipek, B., Kırgız, T. Meriç-Ergene Nehir Havzasının Su Ve Atmosfer Mikrobiyolojisi Üzerine Bir Ön Çalışma. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 4-6 Ağustos 2010, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, BOLU, Özet Kitabı, sayfa 27 (2010). (sözlü sunum, özeti basıldı)
 • Balkan B., Aydoğdu H., Balkan S. ve Ertan F. “Çeşitli küflerin ham nişastalı besiyerindeki amilolitik aktiviteleri” 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Denizli, Özetler Kitabı. Sayfa 539 (2010). (poster sunum, özeti basıldı)
 • Aydoğdu H., Balkan B., Ertan F. ve Balkan S. “Küflerin farklı pH lara sahip tarama besiyerlerindeki amilolitik aktiviteleri” 20. Ulusal Biyoloji Kongresi,21-25 Haziran 2010, Denizli, Özetler Kitabı. Sayfa 551 (2010). (poster sunum, özeti basıldı)

Projeler

 • Proje Konusu :TÜRKİYE’NİN BEŞ İLİNDE HASTANE YENİDOĞAN ÜNİTELERİNİN İÇ ORTAM HAVASINDA POTANSİYEL İNFEKSİYON RİSKİ OLUŞTURABİLEN MİKROFUNGAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİN BELİRLENMESİ (TÜBİTAK projesi - Proje Kodu: 111T925 / 2012 - 2015 ) Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Ahmet ASAN (Trakya Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji Bölümü) Proje Yardımcıları: Prof. Dr. Merih KIVANÇ (Anadolu Üniversitesi, Fen Fak, Biyoloji Bölümü) Doç. Dr. Alev UZTAN (Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü) Doç Dr. Evrim TAŞKIN (Celal Bayar Üniv., Fen-Ed. Fak., Biyoloji Bölümü) Yrd. Doç. Dr. Halide AYDOĞDU (Trakya Üniversitesi, Arda MYO) Yrd. Doç. Dr. Suzan ÖKTEN (Trakya Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi) Arş. Gör. Dr. Burhan ŞEN (Trakya Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji Bölümü) Arş. Gör. Dr. Duygu KADAİFÇİLER (İstanbul Üniv., Fen Fak., Biyoloji B.) Arş. Gör. Dr. Rasime ÖZİÇ (Anadolu Üniversitesi, Fen Fak, Biyoloji Bölümü) Arş. Gör. Dr. Özlem ABACI (Ege Üniversitesi, Fen Fak., Biyoloji Bölümü)
 • Proje Konusu: Pembe küf çürümesine neden olan Trichothecium roseum’a karşı Kırklareli bölgesindeki çeşitli bitkilerin in vitro ve in vivo antifunfal aktivitelerinin değerlendirilerek, antioksidan aktiviteleri ile fenolik bileşenlerinin araştırılması. TÜBİTAK-1002, Proje No: 114Z104. (2014 - 2015 ), (Araştırıcı).
 • Proje Konusu: Lamiaceae familyasına ait çeşitli bitki ekstraktlarının Penicillium italicum ve Penicillium digitatum’a karşı antifungal ve antioksidan aktivitelerinin değerlendirilmesi. Kırklareli Üni. Araştırma Fonu, Proje No: KLÜBAP/020. (2014 - 2015 ) (Araştırıcı).
 • Proje Konusu :GIDA TEKNOLOJİSİNİN UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM İLE GÜÇLENDİRİLMESİ (TÜBAP 2011-104 / 2011- 2012) Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Halide AYDOĞDU (Trakya Üniversitesi, Arda MYO) Proje Yardımcıları : Doç. Dr. Mesut KAÇAN (Trakya Üniversitesi, Arda MYO)
 • Proje Konusu :GIDA TEKNOLOJİSİNİN UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM İLE GÜÇLENDİRİLMESİ (TRAKYA KALKINMA AJANSI “REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK PROJELER” (proje kodu: TR21-10-RGA-002) (2011- 2012) Proje Yürütücüsü : Trakya Üniversitesi Arda MYO Proje Koordinatörü : Doç. Dr. Mesut KAÇAN (Arda MYO) Proje Koordinatör Yard : Yrd. Doç. Dr. Halide AYDOĞDU (Arda MYO)
 • Proje Konusu :TRAKYA ÜZÜMLERİ İLE GELENEKSEL BiR GIDA “HARDALİYE” ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ve KALİTE KRİTERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (TÜBAP 2009-153 / 2009-2012) Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Halide AYDOĞDU (Trakya Üniversitesi, Arda MYO) Proje Yardımcıları : Prof. Dr. Tunay DURGUN (Trakya Üniversitesi, Arda MYO) Prof. Dr. Kadir HALKMAN (Ankara Üniversitesi, Müh. Fakültesi) Öğr. Gör. Dr. Şafak YILDIRIM (Trakya Üniversitesi, Arda MYO)
 • Proje Konusu :TRAKYA BÖLGESİNDE ÜRETİLEN “ÜZÜM TURŞUSU” TEKNOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (TÜBAP 2009-131 / 2009-2012) Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Tunay DURGUN (Trakya Üniversitesi, Arda MYO) Proje Yardımcıları : Prof. Dr. Lütfü ÇAKMAKÇI (Ankara Üniversitesi, Müh. Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Halide AYDOĞDU (Trakya Üniversitesi, Arda MYO) Öğr. Gör. Dr. Şafak YILDIRIM (Trakya Üniversitesi, Arda MYO)

Ödüller

 • TÜBİTAK BAYG Yurtiçi Doktora Bursu
 • TÜBİTAK BAYG Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu

» Verdiği Dersler

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Besin Mikrobiyolojisi

Bitkisel Yağ Endüstrisi Atıklarının Değerlendirilmesi

Genel Mikrobiyolji

Gıda Biyoteknolojisi

Gıda Kimyası

Gıda Mikrobiyolojisi

Hijyen ve Sanitasyon