» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • H.NAZLI, B.MESUT, Y.ÖZSOY "Self Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) Formulation Design of Aprepitant" Oral Presentation No:OP-38 8th BBBB International Conference on Pharmaceutical Sciences 14-16 October İzmir / Türkiye (Ekim 2019)
 • H.NAZLI, B.MESUT, Ş.H.TEKARSLAN ŞAHİN, Y.ÖZSOY "Self Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) Formulation Design of Aprepitant" Poster No:12 19th International Pharmaceutical Technology Symposium 17-19 September Antalya / Türkiye (Eylül 2018)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 19th International Pharmaceutical Technology Symposium 17-19 September Antalya / Türkiye (Eylül 2018)
 • 4th Pulmonary Drug Delivery Workshop 2017 19-21 September Istanbul / Turkey (Eylül 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • F.C.KORUCU, H.NAZLI, G.GEDİK, İ.ÇİÇİN "Biyobenzer Ürünlerde Klinik Uygulamada Karşılaşılabilecek Sorunlar" Marmara Pharmaceutical Journal 20: 44-51, 2016 (Ocak 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • G.GEDİK, Ö.SARP, H.NAZLI, Ç.OLTULU, Ö.GÜNDÜZ "Farelerde okzaliplatin ile nöropatik ağrı modeli oluşturmada yeni yaklaşımlar" Poster No:31 1. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi 3-5 Kasım İstanbul / Türkiye (Kasım 2016)
 • G.GEDİK, H.NAZLI "Dendrimerik okzaliplatin" Poster No:26 1. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi 3-5 Kasım İstanbul / Türkiye (Kasım 2016)
 • F.C.KORUCU, H.NAZLI, Y.BAYEZIT, İ.ÇİÇİN "Kemoterapiye bağlı hataların önlenmesi için yapılan eczacılık uygulamaları" Poster No:108 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 19-23 Mart Antalya / Türkiye (Mart 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 1. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi 3-5 Kasım İstanbul / Türkiye (Kasım 2016)
 • İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Toplantısı (Eylül 2015)
 • İleri Teknoloji Ürünleri ve Geri Ödeme (TUFTAD) (Mayıs 2015)

Sertifikalar

 • Trakya Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (Aralık 2013)