» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • H.NAZLI, B.MESUT, Y.ÖZSOY "In Vitro Evaluation of a Solid Supersaturated Self Nanoemulsifying Drug Delivery System (Super-SNEDDS) of Aprepitant for Enhanced Solubility" Pharmaceuticals 14 (11): 1089, 2021 DOI:https://doi.org/10.3390/ph14111089 (Kasım 2021)
 • H.NAZLI, G.GEDİK "In-vitro Evaluation of Dendrimeric Formulation of Oxaliplatin" Pharmaceutical Development and Technology 26 (7): 750-764, 2021 DOI:https://doi.org/10.1080/10837450.2021.1944205 (Haziran 2021)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • G.GEDİK, H.ASAN, A.ÖZYURT, A.ASAN, H.ALLI, H.NAZLI, Ö.SARP, "Effect of gel formulation obtained from Fomes fomentarius on bleeding and clotting time: A pilot study" İstanbul Journal of Pharmacy 50 (3): 216-223, 2020 (Aralık 2020)
 • F.C.KORUCU, H.NAZLI, G.GEDİK, İ.ÇİÇİN "Biyobenzer Ürünlerde Klinik Uygulamada Karşılaşılabilecek Sorunlar" Marmara Pharmaceutical Journal (Journal of Research in Pharmacy) 20: 44-51, 2016 (Ocak 2016)
  2
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • H.NAZLI, B.MESUT, Y.ÖZSOY "Self Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) Formulation Design of Aprepitant" Oral Presentation No:OP-38 8th BBBB International Conference on Pharmaceutical Sciences 14-16 October İzmir / Türkiye (Ekim 2019)
 • H.NAZLI, B.MESUT, Ş.H.TEKARSLAN ŞAHİN, Y.ÖZSOY "Self Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) Formulation Design of Aprepitant" Poster No:12 19th International Pharmaceutical Technology Symposium 17-19 September Antalya / Türkiye (Eylül 2018)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 19th International Pharmaceutical Technology Symposium 17-19 September Antalya / Türkiye (Eylül 2018)
 • 4th Pulmonary Drug Delivery Workshop 2017 19-21 September Istanbul / Turkey (Eylül 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • G.GEDİK, Ö.SARP, H.NAZLI, Ç.OLTULU, Ö.GÜNDÜZ "Farelerde okzaliplatin ile nöropatik ağrı modeli oluşturmada yeni yaklaşımlar" Poster No:31 1. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi 3-5 Kasım İstanbul / Türkiye (Kasım 2016)
 • G.GEDİK, H.NAZLI "Dendrimerik okzaliplatin" Poster No:26 1. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi 3-5 Kasım İstanbul / Türkiye (Kasım 2016)
 • F.C.KORUCU, H.NAZLI, Y.BAYEZIT, İ.ÇİÇİN "Kemoterapiye bağlı hataların önlenmesi için yapılan eczacılık uygulamaları" Poster No:108 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 19-23 Mart Antalya / Türkiye (Mart 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • TÜBİTAK 1000 Projeleri AR-GE Strateji Çalıştayı (Aralık 2016)
 • 1. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi 3-5 Kasım İstanbul / Türkiye (Kasım 2016)
 • İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Toplantısı (Eylül 2015)
 • İleri Teknoloji Ürünleri ve Geri Ödeme (TUFTAD) (Mayıs 2015)

Projeler

 • Tedavi amaçlı, Oksaliplatin içeren Poliamidoamin (PAMAM) dendrimerler ve üretim yöntemi. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: 2020/26) Görev: Araştırmacı (Şubat 2020)
 • Çözünürlüğü düşük etkin maddenin kendiliğinden emülsifiye olan yeni formülasyonlarının geliştirilmesi, in vitro ve in vivo olarak değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: 2019-29467) Görev: Araştırmacı (Haziran 2019)
 • Okzaliplatinin dendrimerik formülasyonunun in-vitro olarak değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: 2016/165) Görev: Araştırmacı (Temmuz 2016)

Sertifikalar

 • Trakya Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu / Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (Aralık 2013)

Diğer

 • Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Kullanım Eğitimi (Eylül 2020)

» Verdiği Dersler

Farmasötik Teknoloji I Laboratuvarı

Farmasötik Teknoloji II Laboratuvarı

Farmasötik Teknoloji III Laboratuvarı

Farmasötik Teknoloji IV Laboratuvarı