» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Bamya atıklarından elde edilen aktif karbon ile Rhomadin B nin adsorplanarak uzaklaştırılması (Nisan 2017)
 • Çam kozalağından hazırlanan aktif karbon tarafından Remozal Brilliant Blue R in adsorpsiyonu
 • Polianalin/Montmorillonit kullanılarak 7-Hidroksi-4-metilkumarin sentezi
 • Çam kozalağından elde edilen aktif karbon ile sulu çözeltiden iyonların uzaklaştırılması
 • Defne yağından defne yağ alkanolamidinin hazırlanması
 • Farklı kondensazyon reaktifleri ile 2,7-dihidroksinaftalin ve etil asetoasetat arasındaki pechmann reaksiyonunun araştırılması. Benzokrumarin ve benzokromon sistemleri ve onların bi- ve bis türevlerinin sentezi
 • Direkt ve konsantre ışık altında 5,6- ve 6,7-Benzokumarin ve 5,6-benzokromon ile floresans emisyonu ve fotooksidasyon çalışmaları

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Direkt ve konsantre güneş ışığı altında 5,6- ve 6,7-Benzokumarin ve 5,6-Benzokromon ile floresans emissiyon ve fotooksidasyon çalışmaları

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Hakan Kolancılar, Topraktan gelen katalizör:Montmorillonit, Trakya Univ J Nat Sci, 14(1):43-59, 2013.
 • Hakan Kolancılar, Klasik Çözücülere Bir Alternatif; İyonik Sıvılar, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi Cilt:11, No:2, 88-98, 2010.
 • Hakan Kolancılar, Erkan Mozioğlu: Antimicrobial activities of some benzocoumarines and benzochromone, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi Cilt:9, No:2, 59-62, 2008.
 • Hakan Kolancılar: Investigation of Pechmann condensation products of ethyl acetoacetate with 2,7-dihydroxynaphthalene, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi Cilt:3, No:1, 7-10, 2002.
 • Hakan Kolancılar: Alkanolamidlerin Sentezi ve Özellikleri, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi Cilt:2, No:1, 62-68, 2001.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Hakan Kolancılar, Ünal Geçgel, Çam Kozalağından Hazırlanan Aktif Karbon Üzerine Remazol Brilliant Blue R Boyasının Adsorpsiyonu, FP083, 24.Kimya Kongresi, Zonguldak, 2010.
 • Nazlı İdiz, Hakan Kolancılar, Hidroksi demir katyonu yüklü Montmorillonit kilinin Pechmann reaksiyonunun reaktifliğine etkisi, 23. Ulusal Kimya Kongresi FP-56, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2009.
 • Hakan Kolancılar: Pani/Montmorillonit Kompozitinin Pechmann Reaksiyonunda Katalizör olarak kullanılması, 21. Ulusal Kimya Kongresi, OKP-70, İnönü Üniversitesi, Malatya, 2007.
 • Hakan Kolancılar: BiBenzokumarin’in Yarılması, 20.Kimya Kongresi, OKP-10, Kayseri, 2006.
 • Hakan Kolancılar, Ülkü Oyman: Benzokumarinden Bibenzokumarin Sentezi, 18.Kimya Kongresi, O-874, Kars, 2004.
 • Hakan Kolancılar, Ülkü Oyman: Bisbenzokumarin Sentezi, 16.Kimya Kongresi OK-P2, 651, Konya, 2002.
 • Hakan Kolancılar, Ülkü Oyman: 2,7-Dihidroksinaftalin’in dioksan içinde FeCl3 ile oksidatif kenetlenmesi, 15.Kimya Kongresi, OK-P52, İstanbul, 2001.
 • Hakan Kolancılar, Ülkü Oyman: Pechmann reaksiyonunda benzokromon sentezi, 14.Kimya Kongresi, 250, Diyarbakır, 2000.
 • Hakan Kolancılar, Ülkü Oyman: Pechmann reaksiyonunda der.H2SO4 yerine der.HClO4 kullanılması, 13.Kimya Kongresi, 595, Samsun, 1999.
 • Hakan Kolancılar, Süheyla Özeriş: Defne Meyvasındaki tabii yağlardan Alkilolamid eldesi, 12.Ulusal Kimya Kongresi, 484, Edirne, 1998.
 • Hakan Kolancılar, Süheyla Özeriş: Defne Meyvasındaki tabii yağların gaz kromatografisiyle incelenmesi, 12.Ulusal Kimya Kongresi, 483, Edirne, 1998.

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Antranil tipi sülfonamid türevlerinin antimikrobiyal ve antikanser etkilerinin araştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : TÜBAP

Ulusal » Diğer » Diğer

Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Laboratuvarlarında Kullanılacak Cihazların Temini
Proje Türü : Altyapı     Görev : Yürütücü     Kurum : TÜBAP

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Kiral katalizör yardımı ile enantiyomerik Binol eldesi
Proje Türü : Diğer     Görev : Yürütücü     Kurum : TÜBAP

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Farklı Yağ asidlerinin Trietanolamin ile oluşturdukları ürünlerin incelenmesi
Proje Türü : Diğer     Görev : Yürütücü     Kurum : TÜBAP

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Montmorillonit Kilinin Değişik Metaller ile Desteklenmesi ve Oluşan Katalizörün Kullanım Alanlarının Araştırılması
Proje Türü : Diğer     Görev : Yürütücü     Kurum : TÜBAP

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Bibenzokumarin in Yarılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : TÜBAP

» Verdiği Dersler

Farmasötik Kimya I

Farmasötik Kimya II

Farmasötik Kimya III

Farmasötik Kimya IV

Moleküler Yapı Tayinleri

 • IR, UV, Kütle ve NMR spektrumlarının yorumuna dayanarak moleküllerin yapılarının anlatılması.

Organik Kimya I (Biyoloji Bölümü)

 • Rezonans, elektronegativite, hibridleşme, alkanların, alkenlerin ve alkinlerin adlandırılması ve verdiği reaksiyonların anlatılması.

Organik Kimya I (Eczacılık)

Organik Kimya II (Biyoloji Bölümü)

 • Alkollerin, eterlerin, aldehid ve ketonların, karboksilli asitlerin, karbohidratların ve amino asitlerin adlandırılması ve verdiği reaksiyonların anlatılması. 

Organik Kİmya II (Eczacılık)

» Duyurular

17 Kasım 2017 » organik