» Biyografi

İlk ve Orta Öğretimi Edirnede  tamamladım
1986-1992 Trakya Üniversitesi Tıp Fak
1994-1998 Trakya Üniversitesi Tıp Fak. Anatomi Phd.
1998-2003 Trakya Üniversitesi Tıp Fak Üroloji A.D Asistanlığı
2003-2005 Düsseldorf Paracelsus Üroloji Hastanesinde Laparoskopi Eğitimi
2005-2012 Özel Çerkezköy Hastanesi Üroloji Uzmanı
2012 Ocak- T.Ü Tıp Fak Öğretim Üyesi

2017 Aralık Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksek Okulu Müdür  

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Ender üreter boyunca uzanan fibroepitelial polip : Vaka Sunumu (Aralık 2017)
 • Orta dereceli hidronefrozlu alt kaliks taşlarında mesane akımının arttırlıması ESWL başarısını etkilermi? Randomize prospektif bir çalışma. (Aralık 2017)
 • Renal Cell Karsinomlu hastalarda hayatta kalış ve prognostik markerların analizi (Mayıs 2017)
  1
  ATIF
 • Üreter taşlarına acil yaklaşım (Eylül 2016)
  1
  ATIF
 • Klear Cell Renal hücreli kanserdeki markırların ve yaşam üzerine etkilerinin analizi (Nisan 2016)
 • Kronik nonprostatik prostatitte oligonal ,akapunktur ve quantum ışığının analjezik etkilerinin karşılaştırılması (Nisan 2015)
 • Gingo Bilobanın ratlarda böbrek iskemik-reperfizyon üzerine koruyucu etkisinin araştırılması (Mayıs 2014)
 • Non bakteriyal prostatitte oligonal,akapuntur ve kuantum ışık terapisinin tedavi etkinliklerinin karşılaştırılması (Şubat 2014)
 • Aptaminel radyoterapi yapılan ratların testis dokusundaki histopatolojik değişiklikler (Ocak 2014)
 • Prostat biyopsisinde anatomik lokalizasyonun önemi (Kasım 2013)
  1
  ATIF
 • Alt kaliks taşlarında anatomik faktörler (Mayıs 2006)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Predictive value of ureteral wall thickness (UWT) assessment on the success of internal ureteral stent insertion in cases with obstructing ureteral calculi (Ocak 2021)
 • Hypergonadotropic Hypogonadism: Management Of Infertility (Kasım 2020)
 • Penile curvature after Peyronie’xxs disease surgery: What are the risk factors? (Kasım 2020)
  1
  ATIF
 • Embarking with laparoscopic radical prostatectomy and dealing with the complications and collateral problems: A single-center experience (Ekim 2020)
 • A Population-Based Study of Peyronie’xxs Disease in Turkey: Prevalence and Related Comorbidities (Eylül 2020)
 • The relation between the storage symptoms before and after transurethral resection of the prostate, analysis of the risk factors and the prevention of the symptoms with solifenacin (Ağustos 2020)
  6
  ATIF
 • Predictive and prognostic impact of preoperative complete blood count based systemic inflammatory markers in testicular cancer (Mart 2020)
 • Contrary effects of coenzyme Q10 and vitamin E after testicular ischemia/reperfusion in a rat model validated with glucose metabolism imaging (Ekim 2019)
  1
  ATIF
 • The Effectiveness of 3-D Computed Tomography in the Evaluation of Penile Deformities in Patients With Peyronie’xxs Disease: A Pilot Study (Eylül 2019)
 • Anatomic and Functional Outcome Following Distal Shunt and Tunneling for Treatment İschemic Priapism: A Single-Center Experience (Ağustos 2019)
 • The association of Intron 4 VNTR and Glu298Asp polymorphisms of the nitric oxide synthetase 3 gene and vasculogenic erectile dysfunction in Turkish men (Mayıs 2019)
  2
  ATIF
 • The association of Intron 4 VNTR and Glu298Asp polymorphisms of the nitric oxide synthetase 3 gene and vasculogenic erectile dysfunction in Turkish men (Mayıs 2019)
 • Could ureteral wall thickness have an impact on the operative and post-operative parameters in ureteroscopic management of proximal ureteral stones? (Mayıs 2019)
 • Correlation of Ultrasonically Determined Bladder Wall Thickness and Prostatic Calcification With the Urinary, Psychosocial Dysfunction, Organ Specific, Infection and Neurological/Systemic Symptoms, and Tenderness Scoring System (Şubat 2019)
 • Ağırlık Kontrolü ve Beslenme Eğitiminin Erektil Disfonksiyon Tedavisindeki Yeri ve Öneminin Değerlendirilmesi (Şubat 2019)
 • Biochemical Recurrence of Prostate Cancer Presenting as Solitary Testicular Metastasis on 68Ga-Labeled Prostate-Specific Membrane Antigen Ligand Positron Emission Tomography/Computed Tomography. (Eylül 2018)
 • Does Mild Hydronephrosis Induced by Full-Bladder Improve Outcomes in Patients Undergoing ShockWave Lithotripsy for Lower Calyceal Stones?: A Prospective Randomized Study (Mayıs 2018)
 • 0–5 Yaş Arası 250 Çocukta Penis Uzunluğu ile Pelvik Antropometrik Ölçümler Arasındaki Korelasyonun Araştırılması (Ağustos 2016)
 • Radyasyon enterit yapılan ratlarda ethinolun intestinal anastomoza etkisi (Mayıs 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Üroloji kitabı çeviri prostat hiperplazisi bölüm 91 (Mayıs 2014)

Editörlük / Yayınlama

 • ÜROLOJİDE SIK KULLANILAN DENEY HAYVAN MODELLERİ (Temmuz 2020)