» Biyografi

İlk ve Orta Öğretimi Edirnede  tamamladım
1986-1992 Trakya Üniversitesi Tıp Fak
1994-1998 Trakya Üniversitesi Tıp Fak. Anatomi Phd.
1998-2003 Trakya Üniversitesi Tıp Fak Üroloji A.D Asistanlığı
2003-2005 Düsseldorf Paracelsus Üroloji Hastanesinde Laparoskopi Eğitimi
2005-2012 Özel Çerkezköy Hastanesi Üroloji Uzmanı
2012 Ocak- T.Ü Tıp Fak Öğretim Üyesi

2017 Aralık Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksek Okulu Müdür  

» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Ender üreter boyunca uzanan fibroepitelial polip : Vaka Sunumu (Aralık 2017)
 • Orta dereceli hidronefrozlu alt kaliks taşlarında mesane akımının arttırlıması ESWL başarısını etkilermi? Randomize prospektif bir çalışma. (Aralık 2017)
 • Renal Cell Karsinomlu hastalarda hayatta kalış ve prognostik markerların analizi (Mayıs 2017)
  1
  ATIF
 • Üreter taşlarına acil yaklaşım (Eylül 2016)
 • Klear Cell Renal hücreli kanserdeki markırların ve yaşam üzerine etkilerinin analizi (Nisan 2016)
 • Kronik nonprostatik prostatitte oligonal ,akapunktur ve quantum ışığının analjezik etkilerinin karşılaştırılması (Nisan 2015)
 • Gingo Bilobanın ratlarda böbrek iskemik-reperfizyon üzerine koruyucu etkisinin araştırılması (Mayıs 2014)
 • Non bakteriyal prostatitte oligonal,akapuntur ve kuantum ışık terapisinin tedavi etkinliklerinin karşılaştırılması (Şubat 2014)
 • Aptaminel radyoterapi yapılan ratların testis dokusundaki histopatolojik değişiklikler (Ocak 2014)
 • Prostat biyopsisinde anatomik lokalizasyonun önemi (Kasım 2013)
 • Alt kaliks taşlarında anatomik faktörler (Mayıs 2006)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 0–5 Yaş Arası 250 Çocukta Penis Uzunluğu ile Pelvik Antropometrik Ölçümler Arasındaki Korelasyonun Araştırılması (Ağustos 2016)
 • Radyasyon enterit yapılan ratlarda ethinolun intestinal anastomoza etkisi (Mayıs 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Üroloji kitabı çeviri prostat hiperplazisi bölüm 91 (Mayıs 2014)