» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • Ormeci L, Gursoy A, Tunca G, Erman B. "Computational Basis of Knowledge- Based Local and Long Range Conformational probabilities in Proteins"; Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, Volume 66, Issue 1, Pages 29– 40 (2006)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Modeling of HIV-1 Reverse Transcriptase Mutants: Effects of Mutation on Structure and Possible Relation to Function, Güzin Tunca, Xavier Daura, International Symposium on Health informatics and Bioinformatics (HIBIT), 18-20 Mayıs 2008, İstanbul, Türkiye (Poster)
  • Molecular Docking for Designing Pharmacological Chaperones for Acid beta-Glucosidase, Güzin Tunca, Xavier Daura, ProtIst’10: Novel Approaches in Protein Engineering, 23-25 Nisan 2010, İstanbul, Türkiye (Poster)

Ödüller

  • Sabancı Üniversitesi Başarı Bursu
  • Koç Üniversitesi Yüksek Lisans Bursu
  • İspanya Dışişleri Bakanlığı Doktora Araştırma Bursu

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (KOSGEB)

Türkiye’ye Özgü Alel Frekansı Veritabanının Oluşturulması ve Belli Hastalıklar için Polimorfizm Haritası Çıkartılması
Proje Türü : Diğer     Görev : Araştırmacı     Kurum : Genomize Bilişim ve Biyoteknoloji A.Ş.

Ulusal » TUBİTAK » Diğer

Türkiye’ye Özgü Alel Frekansı Veritabanının Oluşturulması ve Belli Hastalıklar için Polimorfizm Haritası Çıkartılması
Proje Türü : Diğer     Görev : Araştırmacı     Kurum : Genomize Bilişim ve Biyoteknoloji A.Ş.

Uluslararası » Diğer » Diğer (İspanya Eğitim ve Bilim Bakanlığı)

Biyolojik yolakların yapısal ve fonksiyonel analizi yoluyla yaşlanma ile ilgili hastalıklarda ikincil hedeflerin belirlenmesi ve ilaçların tasarımı - DrugsForAging
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Autonomous University of Barcelona

» Verdiği Dersler

GBM307 Biyomühendislikte Programlama

  • Bu ders giriş seviyesinde Python dilini ve çeşitli modüllerini etkin olarak kullanabilme yetisini geliştirme ve bu dili kullanarak biyolojik problemleri çözme üzerine yoğunlaşmıştır.

GBM325 Biyomühendislikte Bilgisayar Uygulamaları

  • Bu ders biyolojik sistemlerin bilgisayar yardımıyla incelenmesi ve biyolojik sistemler ve biyomühendislikte modelleme konularına yoğunlaşmıştır. Yeni nesil dizileme teknolojileri ve bilgisayarlı analizi konusunda bilgilendirmek, protein ve molekül görselleme ve modelleme araçlarının kullanımını öğretmek, Biyolojik veritabanlarının etkin kullanımını öğretmeyi amaçlamaktadır.

GBM412 Biyoenformatik

  • Bu dersin amacı moleküler biyoloji ve bilgisayar bilimlerinin buluştuğu disiplinlerarası bir bilim dalı olan biyoenformatik hakkında genel bir bakış sunmak, milyonlarca nükleotid ya da amino asitlerden oluşan dizileri sıradan bir kişisel bilgisayarda analiz edebilme ve sonrasında uygulanan analizler sayesinde biyolojik sistemlere ait yapı ve mekanizmanın açığa çıkartılması ile hastalıklara sebep olan mekanizmanın belirlenmesi ve tedavisinin mümkün kılınmasına giden yol haritasını göstermektir.

GBM440 Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı

  • Bu ders ilaç tasarımında docking uygulamaları, skorlama fonksiyonları, ensemble docking teknikleri, sanal tarama, QSAR (Yapı-Aktivite Sayısal İlişkisi) ve farmakofor modelleme konularında bilgilendirmek; docking programı ve farmakofor modelleme araçları ile uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmek üzerine yoğunlaşmıştır.