» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Kolaylı, G., F. Lorcu, "The Investigation of the Relationship Between Physicians’ Motivation Perception and the Performance-based Payment System", International Journal of Health Management and Strategies Research, Cilt: 3, Sayı: 3, Aralık 2017 (Aralık 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Kolaylı, G., "The Position of Turkey According to The Network Readiness Index", 5. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Kırklareli, 2017. (Eylül 2017)
  • Kolaylı, G., F. Lorcu, "The Investigation of the Relationship Between Physicians’ Motivation Perception and the Performance-based Payment System", International Social Sciences and Humanities Conference, Humboldt University, Berlin 2017 (Mayıs 2017)
  • Kolaylı, G., S. Karagöz Zeren, N. Djaadi, "Ethics and Corruption on the Healthcare Sector: Literature Review", 7th International Conference on Governance, Fraud Ethics and Social Responsibility (IConGFESR), Bahçeşehir University, Istanbul/Turkey. (Aralık 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • KOLAYLI G., YILDIZ ERDURAN G. ve LORCU F. (2020). Dijital Veri, Dijital(in) Ritmi (1. Baskı), Editörler: Selma Koç Akgül ve Betül Pazarbaşı. İstanbul: Hiperyayın. (Aralık 2020)
  • YILDIZ ERDURAN G. , KOLAYLI G. ve LORCU F. (2020). Dijital Platformlarda Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Dijital(in) Ritmi (1. Baskı), Editörler: Selma Koç Akgül ve Betül Pazarbaşı. İstanbul: Hiperyayın. (Aralık 2020)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Güdük, T., G. Kolaylı, "Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi Göstergelerinin Çok Boyutlu Ölçeklendirme Analizi ile Değerlendirilmesi", 2. Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenciler Kongresi, Trakya Üniversitesi, 2017 (Mayıs 2017)