» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Yavuz Y, Kumral ZN, Memi G, Çevik ÖD, Yeğen C, Yeğen BÇ. Serum Leptin, Obestatin, and Ghrelin Levels and Gastric Emptying Rates of Liquid and Solid Meals in Non-obese Rats with Roux-en-Y Bypass Surgery or Prosthesis Placement: Implications for the Role of Vagal Afferents.Obes Surg. 2016 Nov 29 (Kasım 2016)
 • Koç M, Kumral ZN, Ozkan N, Memi G, Kaçar O, Bilsel S, Cetinel S, Yeğen BC., Obestatin improves ischemia/reperfusion-induced renal injury in rats via its antioxidant and anti-apoptotic effects: Role of the nitric oxide, Peptides. 2014.
 • Cosar M , Kaner T , Sahin O, Topaloglu N, Guven M, Aras AB, Akman T, Ozkan A, Sen HM, Memi G, Deniz M. The neuroprotective effect of Sulindac after ischemia-reperfusion injury in rats. Acta Cir. Bras. 2014; 29(4).
 • Kumral ZN, Memi G, Ercan F, Yeğen BC. Estrogen Alleviates Acetic Acid-Induced Gastric or Colonic Damage via Both ERα- and ERβ-Mediated and Direct Antioxidant Mechanisms in Rats, Inflammation, 2013.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Memi G, Nogay N.H., Effect of examınatıon stress on energy and nutrıent ıntake ın unıversıty students, RMJ. 2017; 42(3): 312-315. (Temmuz 2017)
 • Topaloğlu N, Memi G, kaner T, Deniz M, Şahin Ö, Güven M, Coşar M. Does Glp-2 have a protective effect on cerebral ischemia-reperfusion model. Turkish Journal of Medical Sciences, DOI: 10.3906/sag-1402-64

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Memi G, Ozturk L, Palabiyik O, Karaca A. The effects of obestatin on heart dynamics and peripheral lipid profile in high-fat fed rats, XI. Congress of the Bulgarian Physiological Sciences With International Participation, 9-11 October 2015, Plovdiv, Bulgaria. Folia Medica, Vol.57;3/2015: 5-6
 • Memi G, Kumral ZN, Nogay NH. Academic stress effects food choice in health school students. FEPS 2014 meeting, 27-30 August, Budapest, Hungary (2014).
 • Memi G, Deniz M, Uludağ A, Deniz D, İmeryüz N. Acute and chronic effects of S. Cereviae and S. boulardii on gastrointestinal organs for inflammatory parameters. FEPS Physiology Congress, 8-11 september, Santiago de Compostela, Spain (2012).
 • Memi G, Yegen BÇ. Chronic exercise in the absence of ovarian hormones enhances stress-induced gastric and colonic injury by a glucocorticoid-receptor dependent mechanism. Physiology 2011 Main Meeting, Oxford, United Kingdom (2011).
 • Memi G, Yegen BÇ. In the absence of ovarian hormones moderate swimming exercise inhibits oxidative injury of the colon and brain by an oxytocin-receptor dependent mechanism. BSN 2011 Annual Meeting, Cambridge, United Kingdom (2011).
 • Memi G, Dağdeviren Ö, Özdemir ZN, Yeğen C, Yeğen B, Yavuz Y., The Effects of Intragastric Prothesis Placement and Roux-En-Y Gastric Bypass Surgery on Postprandial Plasma Levels of Ghrelin, Leptin and Obestatin. Turkish-FEPS Physiology Congress, 3-7 September, İstanbul, Turkey (2011).
 • Memi G, Şen LS, Özdemir ZN, Kıran D, Ercan F, Yeğen BÇ, Yeğen C. Obestatin alleviates indomethacin-induced gastric mucosal injury via the inhibition of neutrophil recruitment.Turkish-FEPS Physiology Congress, 3-7 September, Istanbul, Turkey (2011).
 • Koç M, özdemir Z, Memi G, Özkan N, Çetinel Ş, Yeğen B. Obestatin improves renal fuction and ameliorates renal ischemia/reperfusion injury in rats via a neutrophil-dependent mechanism, Renal Week 2010, 16-21 November, Colarado Convention center, Colarado, USA. (Kasım 2010)
 • Memi G, Özgür S, Yarat A, Yeğen BÇ. The effect of chronic swimming exercise on several target tissues of the stressed female rats with or without functioning ovarian hormones; the role of HPA axis. 3rd International congress on the cell membranes and oxidative stress, Isparta, Turkey ( 2010).
 • Yavuz Y, Memi G, Özdemir Z N, Yeğen C, Yeğen BY. Effect of intragastric prostheses on gastric empyting and motility. Surgery for obesity and releated disease congress, Lasvegas, USA ( 2010).
 • Özdemir ZN, Memi G, Çetinel Ş, Yeğen B. Estrogens possess anti-inflammatory effect in ulcer and colitis via both estrogen receptor (ER)-alpha and ER-bet. IUPS. Kyoto, Japan (2009).
 • Kocakaya O, Memi G, Özdemir ZN, İmeryüz N. Glucagon like peptide-2 do not alter severity of carrageenan induced knee arthritis but hastens accompanying intestinal inflammation in rats. IUPS, Kyoto, Japan (2009).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Memi G,Yeğen BÇ, Sıçanlarda Psikolojik Strese Bağlı Oksidan Doku Hasarında Over Hormonlarının Rolü, Clinical and Experimental Health Sciences, 2016;6:2(72-79) (Haziran 2016)
 • Memi G, Özdemir Z, Azizoğlu İ, Darıcı F, Kaya T, Özdil T, Ercan F, Yeğen B. The effect of centrally and peripherally administered oxytocin on increased anxiety and pain perception in rats with burn injury. Marmara Pharmaceutical Journal. 2011;15(2): 84-88. (Şubat 2011)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Deniz M, Memi G, Uludağ A, deniz D, İmeryüz N, S. Cervisiae ve S. Boulardii probiyotiklerinin gastrointestinal sistem üzerine akut ve kronik anti-inflamatuvar etkileri, TFBD 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 25-29 Eylül, Trabzon (2014). (Eylül 2014)
 • Memi G, Palabıyık O, Karaca A, Öztürk L. Effects of exercise and obestatin on cardiac hemodynamic parameters. National Congress of Physiology, 2-6 September, Kayseri, Turkey (2014). (Eylül 2014)
 • Deniz M, Memi G, Uludağ A, deniz D, Yılmaz Y, Akın H, İmeryüz N., S. Cervisiae ve S. Boulardii probiyotiklerinin sağlıklı sıçanda tubuler gastrointestinal etkileri, 29. Ulusal Gastroenteroloji haftası, 20-25 Kasım, Antalya (2012) (Kasım 2012)
 • Deniz M, Memi G, Uludağ A, deniz D, Yılmaz Y, Akın H, İmeryüz N, S. Cervisiae ve S. Boulardii probiyotiklerinin intestinal peptidler üzerine akut ve kronik etkileri, 29. Ulusal Gastroenteroloji haftası, 20-25 Kasım, Antalya (2012) (Kasım 2012)
 • Memi G, Kumral ZN, Şen L, Kıran, Ercan F, Yeğen B, Yeğen C. Indomethacin increased gastric mucosal blood flow and oxidant injury due to the effect of obestatinin: The role of the vagus. 25-29 September, National Congress of Physiology, Trabzon, Turkey (2014). (Eylül 2012)
 • Memi G, Dağdeviren Ö, Özdemir ZN, Yeğen C, Yeğen B, Yavuz Y, İntragastrik protez ve Roux-en-y gastrik bypass uygulamalarının postprandiyal plazma ghrelin, leptin ve obestatin düzeyleri üzerine etkisi, 6. Cerrahi Araştırma Kongresi, 8-10 Aralık, Ankara (2011). (Aralık 2011)
 • Memi G, Kumral ZNÖ, Şen LS, Kıran D, Ercan F, Yeğen BÇ, Yeğen C. Protective effects of obestatin in indomethacin- induced gastric injury by reducing increased blood flow with inhibiting neutrophil recruitment. 6th Congress of Surgical Research, 8-10 December, Ankara, Turkey (2011). (Aralık 2011)
 • Memi G, Yeğen BÇ, Orta deresede yüzme egzersizinin oksidan stress yanıtına etkisi: over hormonları, glukokortikoid reseptörleri ve oksitosin reseptörlerinin rolü, TFBD 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 14-17 Eylül, Edirne (2010). (Eylül 2010)
 • Kocakaya O, Deniz M, Özdemir ZN, Memi G, Baş E, Eren F, Koç M, Yeğen B, Contürk G, Ercan F, İmeryüz N, Glukagon benzeri peptid-2 nin (GLP-2) deneysel artrit modelinde intestinal permeabilite ve gastrointestinal inflamasyon üzerindeki etkileri, 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 14-18 Ekim, Ankara (2009). (Ekim 2009)
 • Memi G, Özdemir ZN, Yeğen C, Yeğen BÇ, Yavuz Y. The Effect of intragastric balloon application on the rate of gastric emptying and gastric motility regulating mechanisms. National Congress of Physiology, Ankara, Turkey (2009). (Eylül 2009)
 • Memi G, Pınar E, Yurul G, Taban H, Özdemir M, Çetinel Ş, Yarat A, Şener G, Yeğen BY. Indomethacin-induced gastric ulcer healing effect of exercise and the protective role of oxytocin receptors. National Congress of Physiology, Ankara, Turkey ( 2009). (Eylül 2009)
 • Aydın M.Ş., Şahin E., Taban H., Pınar E., Özdemir M., Memi G. Şener G., Yeğen B.Y., Çetinel Ş.”Egzersizin indometazin ile oluşturulan mesane inflamasyonuna etkisi ve oksitosin reseptörünün olası rolü.”19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kogresi, Trabzon, TÜRKİYE,(2009).
 • Özdemir ZN, Memi G, Darıcı F, Azizoğlu İ, Kaya T, özdil T, Ercan F, Yeğen BÇ, Yanığa bağlı gelişen hiperaljezide santral ve periferik oksitosin tedavisinin etkisi, TFBD 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi 6-10 Ekim, Erzurum (2008). (Ekim 2008)
 • Özdemir ZN, Memi G, Ercan F, Yeğen BÇ. Research of anti-inflammatory effects of estrogen at the gastric ulcer; the role of estrogen receptor beta. National Physiology Congress, Erzurum, Turkey (2008). (Ekim 2008)
 • Memi G, Özdemir ZN, Ercan F, Yeğen BÇ. The role of ER-Beta receptors on anti-inflammatory effect of estrogen in the experimental colitis. National Physiology Congress, Erzurum, Turkey (2008). (Ekim 2008)

Ödüller

 • Marmara Tıbbi Hizmetleri Geliştirme ve Yardım Derneği Bilimsel Araştırma Ödülü, Kumral ZN, Memi G, Ercan F, Yeğen BC. Estrogen Alleviates Acetic Acid-Induced Gastric or Colonic Damage via Both ERα- and ERβ-Mediated and Direct Antioxidant Mechanisms in Rats, Inflammation, 2013.

» Verdiği Dersler

Araştırma Yöntemleri

Fizyoloji

Sindirim sistemi fizyopatolojisi ve deneysel modeller