» Biyografi

1986 yılında Bursa'da doğdu. Keman eğitimine Mehmet Taşpınar ile başladı. 2004 yılında Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Lisans öğrenimine Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda devam etti. Lisans öğrenimi süresince keman çalışmalarını Bayazit Akhundov, oda müziği çalışmalarını Hasan Adıgüzelzade ile sürdürdü. 2008 yılında lisans programından mezun oldu ve 2011 yılında Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans eğitimi süresince keman çalışmalarını Prof. Erol Tarkum ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile sürdürdü. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrasında keman icracısı olarak görev aldı. 2020 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği doktora programını Prof. Yılmaz Şendurur danışmanlığında tamamladı. Doktora sürecinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyolonsel sanatçısı Şinasi ÇİLDEN ile Oda Müziği Atölyesine aktif katılım sağladı.  Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Orkestrası şefliği görevini yürüterek birçok konser ve etkinlik gerçekleştirdi. Yurtiçi ve yurtdışında birçok konserde yer alan Gül Sakarya, halen Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda görev yapmaktadır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sakarya, G., Zahal, O., Şendurur, Y., (2022). Instrument practice habits and metacognitive strategies: an experimental study on violin students. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 10(1). 655-668. (Aralık 2022)
 • Sakarya, G. , Girgin. F., Zahal. O., Musaoğlu, O. (2022). A Phenomenological research on preparatory physical exercises in music education. The Turkish Online Journal of Educational Technology. (Aralık 2022)
 • Girgin. F., Sakarya, G., Zahal. O., Musaoğlu, O. (2022). The opınıons of the candıdate teachers of art educatıon about preparatory body exercıses. The Turkish Online Journal of Educational Technology. (Aralık 2022)
 • Sakarya G., İnal İ., Şendurur Y., Zahal O. (2022). Distant Violin Education in the First Outbreak of the Pandemic: Exploring Perceptions of the Instructors in Turkey. Pegem Journal of Education and Instruction, Vol. 13, No. 1, 2022, pp. 292-300. (Kasım 2022)
 • Ergin, D. Y., Gürbüz, A., & Sakarya, G. (2021). Students' evaluating art education through distance education during the pandemic period. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 20(4). (Kasım 2021)
 • Yılmaz, H., Sakarya, G., Gayretli, Ş., & Zahal, O. (2021). Covid-19 and online music education: A qualitative study on the views of pre-school teacher candidates. Journal of Qualitative Research in Education, 28, 283-299. doi: 10.14689/enad.28.12 (Ekim 2021)
  8
  ATIF
 • Ergin, D. Y., Gürbüz, A., & Sakarya, G. (2021). Fine Arts Education with Distance Education in Pandemic Period. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 20(3). (Ağustos 2021)
  1
  ATIF
 • İnal, İ , Zahal, O , Sakarya, G . (2021). Covid-19 pandemi döneminde EBA platformunda gerçekleştirilen müzik derslerine ilişkin öğretmen görüşleri. Eurasian Journal of Music and Dance, (18), 232-253. (Haziran 2021)
  2
  ATIF
 • Sakarya, G. & Zahal O. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan keman eğitimine ilişkin öğrenci görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 795-817. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44504 (Ekim 2020)
  35
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Girgin. F., Sakarya, G., Zahal. O., Musaoğlu, O. (2022). The opınıons of the candıdate teachers of art educatıon about preparatory body exercıses. (özet bildiri). İnternational Conference on New Horizons in Education. 28-29 July, Girne/Cyprus. (Temmuz 2022)
 • Sakarya, G. , Girgin. F., Zahal. O., Musaoğlu, O. (2022). A Phenomenological research on preparatory physical exercises in music education (özet bildiri). İnternational Conference on New Horizons in Education. 28-29 July, Girne/Cyprus. (Temmuz 2022)
 • Zahal, O., Sakarya, G. (2022). 1960’lı Yıllarda Popüler Müzik ve Sosyal Hareketler: İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri Örnekleri. 9. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi. 20-25 Nisan 2022, Bişkek/Kırgızistan. (Nisan 2022)
 • Sakarya, G. (2021). Müzik öğretmenliği lisans programındaki orkestra ve oda müziği ders içeriklerinin incelenmesi (özet bildiri). 3. Pearson Journal Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi. 26-27 Ekim, Kapadokya/Türkiye. (Ekim 2021)
 • Ergin, D. Y., Gürbüz, A., & Sakarya, G. (2021). Students' evaluating art education throught distance education during the pandemic period (özet bildiri). İnternational Conference on New Horizons in Education. 2-3 September, Lefkoşa/Cyprus. (Eylül 2021)
 • Sakarya, G. (2020). Uzaktan keman eğitimi platformlarının incelenmesi. 6. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi (özet bildiri). Alanya, Türkiye. (Ekim 2020)
 • Sakarya, G. (2020). Uluslararası öğrencilerin müzik eğitimine yönelik görüşleri (tam metin). Trakya Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Örneği. Balkan 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 10 Mayıs 2020, Edirne. (Mayıs 2020)
 • Sakarya, G. (2019). Müzik eğitiminde bilişötesi farkındalık stratejileri ve öğretimi (özet bildiri). Akdeniz Zirvesi 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antakya. (Ekim 2019)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Zafer, A. H. & Sakarya, G. (2021). "Trakya Yöresinde Keman Eğitiminin Gelişim Süreçleri", Gürbüz, A., Girgin, F., Sakarya, G. ve Aslan, L. (Eds.), Sanata ve Sanat Eğitimine Akademik Bakış, ss.7-23, Paradigma Yayınevi, Çanakkale-TÜRKIYE, ISBN: 978-625-8009-71-2 (Aralık 2021)
 • Sakarya, G. (2020). Eğitim Bilimlerinde Akademik Araştırmalar II, Cilt 2. "Keman eğitiminde bedensel farkındalık" (ss. 129-148). Ed: Zahal, O., Gece Kitaplığı, Ankara:Türkiye. ISBN 978-625-7858-09-0 (Haziran 2020)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Editörlük / Yayınlama

 • Gürbüz, A., Girgin, F., Sakarya, G. ve Aslan, L. (Eds.), Sanata ve Sanat Eğitimine Akademik Bakış, Paradigma Yayınevi, Çanakkale-TÜRKIYE, ISBN: 978-625-8009-71-2 (Aralık 2021)

Yapılan Hakemlikler

 • Journal of Turkish Studies (Eylül 2021)
 • International Online Journal of Educational Sciences (Mart 2021)
 • Turkish Studies-Educational Sciences (Mart 2021)

Diğer

 • 24 Kasım Öğretmenler Günü Konseri (Kasım 2022)
 • Eğitim Fakültesi "Mezuniyet Konseri" (Haziran 2022)
 • Müzik Eğitimi Anabilim Dalı "Yıl Sonu Konseri" (Mayıs 2022)
 • Müzik Eğitimi Anabilim Dalı "Keman Sınıfı Konseri" (Mayıs 2022)
 • 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Konseri (Mart 2022)
 • 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi 24 Kasım Öğretmenler Günü Çevrimiçi Kutlama Programı (Kasım 2021)
 • "İKİ ÜLKE İKİ ŞEHİR” Türkiye/ Mardin ve İtalya/ Venedik Aylin Gürbüz Çevrimiçi Fotoğraf Sergisi Müziği (Kasım 2021)
 • 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çevrimiçi Kutlama Programı (Ekim 2021)
 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çevrimiçi Sergi Müziği (Ekim 2021)
 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çevrim İçi Koro Orkestra Dinletisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Edirne. (Ekim 2021)
 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çevrim İçi Sergi Müziği, Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanları ve Sayred Üyeleri İşbirliği İle. www.sayred.org (Ekim 2021)
 • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı "Kurtuluş Yolunda" Çevrimiçi Sergi Müziği, Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanları ve Sayred Üyeleri İşbirliği İle. www.sayred.org. (Mayıs 2021)
 • World Art Day Exhibition Dünya Sanat Günü Sergisi Müziği, 54 Ülke 309 Sanatçı Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Ressam Dayanışması (URD) tarafından https://www.youtube.com/watch?v=U0DsmmuVS38 Açılış 15 Nisan 2021 (Nisan 2021)
 • “Hayatın Rengi Kadın” Jürili Uluslararası Online Karma Sergi Müziği (8 Mart 2021) (Mart 2021)
 • 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Kapsamında Sanal Ortamda Çanakkale Türküsü'nün Seslendirilmesi (Mart 2021)
 • 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoyu Anma Programı Kapsamında Sanal Ortamda İstiklal Marşı'nın Seslendirilmesi (Mart 2021)
 • "Atatürk and Edirne” Uluslararası Online Sergi Müziği (21 Aralık 2020) (Aralık 2020)
 • 24 Kasım Öğretmenler Günü Konseri (Kasım 2020)
 • "Let Art Be Infected", Uluslararası Sanal Karma Sergi Müziği (27 Temmuz- 16 Ağustos 2020). (Temmuz 2020)
 • “Sanat Eve Sığar” Uluslararası Davetli Dijital Karma Sergi Müziği (20-30 Mayıs 2020.) (Mayıs 2020)
 • Eğitim Fakültesi Mezuniyet Konseri (Mayıs 2018)
 • Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Yılsonu Konseri (Orkestra Şefliği) Balkan Kongre Merkezi (Nisan 2018)
 • 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri (Mart 2018)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenler Günü Konseri (Kasım 2017)
 • Eğitim Fakültesi Mezuniyet Konseri (Mayıs 2017)
 • Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Yarıyıl Konseri (Orkestra Şefliği) Balkan Kongre Merkezi (Mayıs 2017)
 • Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Yarıyıl Konseri (Orkestra Şefliği) Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu. (Mayıs 2017)
 • Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Tekirdağ Konseri (Orkestra Şefliği) (Nisan 2017)
 • Çanakkale Şehitleri'ni Anma Konseri (Orkestra Şefliği) (Mart 2017)
 • 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü Etkinlikleri Kapsamında Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Orkestrası Konseri (Orkestra Şefliği) (Mart 2017)
 • T.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2016-2017 Güz Yarıyılı Konseri (orkestra şefliği) (Aralık 2016)
 • Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Yılmaz ŞENDURUR ile "Keman Eğitiminde Temel Teknikler" konulu atölye çalışması koordinatörlüğü (Kasım 2016)
 • 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi kapanış konseri, Yıldırım Bayezid Külliyesi, Edirne. (Mayıs 2016)
 • 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi açılış konseri (Orkestra Şefliği) (Mayıs 2016)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Öğretim Elemanları Konserleri, Edirne (Aralık 2015)
 • "Mezun durumda olan öğrencilerimizin hasat çalışmalarını halkla buluşturmak" sergi açılışında müzik dinletisi (Mayıs 2015)
 • CSO viyolonsel sanatçısı Şinasi ÇİLDEN ile “Oda Müziği Workshop” aktif katılım, Gazi Üniversitesi, ANKARA (Nisan 2015)
 • “Oda Müziği Konseri” Gazi Üniversitesi, ANKARA (Nisan 2015)
 • "Зимен Фестивал На Изкуствата"- Читалище "Христо Ботев" - Пловдив "Kış Sanatları Festivali" Hristo Botev Toplum Merkezi - Plovdiv / BULGARİSTAN (Şubat 2015)
 • Концерт Класическата музика на Средна Азия - Културен център „ТракАрт” - Пловдив "Orta Asya'dan Klasik Müzik" temalı konser, Kültür Merkezi Müzesi Trakart -Plovdiv / BULGARİSTAN (Aralık 2014)
 • ‘’Ustalar Ve Çırakları ’’ Plovdiv Müzik Akademisi & Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Konseri solo performans (Mayıs 2014)
 • Edirne-Filibe Gençlik Orkestrası Konseri, Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı, EDİRNE (Mayıs 2014)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Öğretim Elemanları Konserleri, Edirne (Aralık 2013)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Öğretim Elemanları Konserleri, Edirne (Mayıs 2013)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Öğretim Elemanları Konserleri, Edirne (Aralık 2012)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Öğretim Elemanları Konserleri, Edirne (Mayıs 2012)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Öğretim Elemanları Konserleri, Edirne (Aralık 2011)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Keman Resitali (Ekim 2011)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Öğretim Elemanları Konserleri, Edirne (Mayıs 2011)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Öğretim Elemanları Konserleri, Edirne (Aralık 2010)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Öğretim Elemanları Konserleri, Edirne (Mayıs 2010)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Keman Resitali (Şubat 2010)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Konserleri, Edirne (Aralık 2009)
 • Trakya Üniversitesi Akademik Senfoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri, Edirne (Aralık 2009)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Öğretim Elemanları Konserleri, Edirne (Mayıs 2009)

» Verdiği Dersler

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bireysel Çalgı Eğitimi (Keman)

Bireysel Çalgı Eğitimi (Viyola)

Çalgı Bakım Onarım Bilgisi

Öğretmenlik Uygulaması

Orkestra-Oda Müziği

Topluma Hizmet Uygulamaları