» Biyografi


18 Mart 1974 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğretim ve liseyi Eskişehir'de okudu.Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi' ni bitirdi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji AD doktorasını tamamladı. Marmara Üniversitesi Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma Merkezi'nde doktora sonrası çalışmalarını yaptı. Evli ve bir çocuk annesidir.

 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Development of Anti-VEGF Prolonged Release Drug Delivery System Containing PLL Dendrimer and Hyaluronic Acid, Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 6 (1) 22 (Eylül 2022)
 • A Preliminary Screening Study with Dermal Tea Formulations Against 311 nm Ultraviolet B Radiation, Journal of Cosmetic Science, Volume 73 No. 2 | March/April 2022 (Haziran 2022)
 • In-vitro evaluation of dendrimeric formulation of oxaliplatin, Pharmaceutical Development and Technology, 26 (7): 750-764, 2021, DOI:https://doi.org/10.1080/10837450.2021.1944205 (Haziran 2021)
 • Anti-inflammatory effect of D-pinitol isolated from the leaves of Colutea cilicica boiss et Bal. on K562 cells , Turkish Journal of Biochemistry, DOI: 10.1515/tjb-2016-0120 (Mart 2017)
  8
  ATIF
 • Effect of different culture media on isolation and differentiation of dendritic cells, Turkish Journal Of Biochemistry, 40(6): 440-447 (Kasım 2015)
  1
  ATIF
 • Determınatıon of antıoxıdant propertıes of black and Green tea gels,Turk J Biochem 36 / supp. 2 Sayfa: 306 2011 (Aralık 2011)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Formulation and evaluation of intimate wash containing manuka oil and salix bark extract, J Res Pharm. 2022; 26(5)DOI : 10.29228/jrp.217 (Eylül 2022)
 • Development of bergamot flavors according to their enantiomeric state.J Res Pharm. 2022; 26(4): 842-848 (Temmuz 2022)
 • Effect of gel formulation obtained from Fomes fomentarius on bleeding and clotting time: A pilot study Istanbul J Pharm DOI: 10.26650/IstanbulJPharm.2020.0001 (Aralık 2020)
 • Evaluation of the effect of anti-pollution & anti-aging eye cream on the collagen contraction, JOURNAL OF PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY | VOL 1 | APR 2020 | 13-17 (Nisan 2020)
  2
  ATIF
 • The antimicrobial effect of various formulations obtained from Fomes fomentarius against hospital isolates /The Journal of Fungus (2019)10(2)103-109 (Ekim 2019)
  3
  ATIF
 • Potential problems of biosimilars in clinical practice, Marmara Pharmaceutical Journal (Ocak 2016)
  2
  ATIF
 • In Vıvo Evaluatıon of Black and Green Tea Dermal Products Ability to protect Against UV Radiation, Drug Discoveries & Therapeutics ; Vol 4, 5 , 362 – 367. (Kasım 2010)
  20
  ATIF
 • Measurement and monitoring solar ultraviolet radiation in istanbul, Acta Pharmaceutica Scienca, vol.49, Suppl. 2007,34 (Eylül 2007)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Development Of Bergamot Flavors According To The Enantiomeric Status, 5. Uluslararası Kozmetik Kongresi, 25-27 Kasım 2021 (Kasım 2021)
 • Covid-19 Pandemisinde Aşı ve İlaç Geliştirme Çalışmaları, 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Eczacılık Oturumu, Davetli Konuşmacı, 11-12 Kasım 2021 (Kasım 2021)
 • Investigation of The Irritation Potential of Intimate Wash Formulation Containing Manuka Oil and Salix Bark Extract, 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 11-12 Kasım 2021 (Kasım 2021)
 • Edirne Kırmızısı ve Üretim Yöntemi,1. Uluslararası Edirne Kırmızısı e- Sempozyumu, 20.10.2020 (Ekim 2020)
 • "Parfüm Esansları Toksik Özelliklerinin In-Vitro Değerlendirilmesi" 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Çanakkale, 24-26/10/2019 (Ekim 2019)
 • "Çörek Otu Kaynaklı Göz Formülasyonları" 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Çanakkale 24-26/10/2019 (Ekim 2019)
 • Desingning formulations for keratoconjunctivitis sicca by natural products ,2. Uluslararsı Farmasötik Bilim ve Farmakognozi Kongresi, Frankfurt , Almanya (Kasım 2018)
 • In vitro antiproliferative activity of Centaurea iberica Trev. Ex Sprengel ( Astereceae) on MCF-7 breast cancer cell line, International Conference on Traditional Medicine, Phytochemistry and Medicinal Plants,15-17.10.2018, Japan (Ekim 2018)
 • Antiproliferative activity of Centaurea diffusa Lam ( Asteraceae) on MCF-7 breast cancer cell line, International Conference on Traditional Medicine, Phytochemistry and Medicinal Plants, 15-17.10.2018, Japan (Ekim 2018)
 • Aloe Vera içeren Farklı Formülasyolarda Aloesin Miktar Tayini için LC-MS/MS Metot Validasyonunun Geliştirilmesi, 2. Uluslararası Kozmetik Kongresi , Antalya (Ekim 2018)
 • New Strategies for Oral Treatment of Dry Eye Diseases, 5th Pharmacutical Conference, Tiran, Albenia (Mart 2018)
 • Güncel Yaklaşımlarla Nutrikozmetikler, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Edirne (Kasım 2017)
 • Antimicrobial activity of various formulations from Fomes fomentarius (L.) Gillet,Gülşah GEDİK,Görkem DÜLGER, Hülya ASAN, Anıl ÖZYURT, Hakan ALLI, Ahmet ASAN, 1ST INTERNATIONAL EURASIA MYCOLOGY CONGRESS 3-5 JULY 2017, Manisa / TURKEY (Temmuz 2017)
 • Tirozinaz inhibitörü betalain içeren kırmızı pancar ekstresinden anti-hiperpigmentasyon amaçlı kullanılabilecek formülasyonların geliştirilmesi, İVEK 2017 (Nisan 2017)
 • Chia tohumlarından kozmetik amaçla kullanılacak formülasyonların geliştirilmesi, İVEK 2017 (Nisan 2017)
 • Eczane Stajı Verimliliğinin Araştırılması, İVEK 2017 (Nisan 2017)
 • Edirne İli Serbest Eczanelerinde Majistral İlaç Araştırması, İVEK 2017 (Nisan 2017)
 • Antiproliferative Effect of Theaflavine Carbohydrate Nanoparticles on Human Thyroid Carcinoma Cell Line , IPTS 2016 (Eylül 2016)
 • Re-formulating Edirne’s fruit soap for the purpose of being healthier and more natural , ISIF Uluslarası Patent Fuarı (Mart 2016)
 • ’’Evaluatıon of theaflavın cytotoxıc propertıes loaded ın carbohydrate nanopartıcles’’ DRD, Antalya (Kasım 2013)
 • ‘’Determination of Combination Index Value and Cytotoxic Effects of MTX and SAHA on K562 Chronic Myeloid Leukemia Cell Line’’1. Uluslararası Katılımlı Hücre Ölümü Araştırma Kongresi, İzmir (Ekim 2013)
 • Cytotoxıc Effect Of Saha On Mature Dentrıtıc Cell Derıved From Human Monocytes’’ 1. Uluslararası Katılımlı Hücre Ölümü Araştırma Kongresi, İzmir (Ekim 2013)
 • Determınatıon Of Cytotoxıc Propertıes Of Black And Green Tea Gels And Theır Stabılıty Studıes For Desıgned UV Protectıon’’, ISOPS 2012, Ankara (Ağustos 2012)
 • Determination Of Antioxidant Capacity Of Different World Teas” SFRR- Europe 2011 Meeting “Redox Biology and Micronutrients: from signaling to translation and back“ , SFRR 2011, İstanbul (Ekim 2011)
 • In-Vıvo, In-Vıtro Evaluatıon of Black and Green Tea Dermal Products Agaınst UV Radıatıon ’’ 15. International Pharmaceutical Technology Symposium, IPTS 2010, Antalya (Kasım 2010)
 • Analysıs of Color Dıfference of Tea Infusıons’’ Third International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, IMPPS 2010, İstanbul (Eylül 2010)
 • In Vıvo Evaluatıon of Black and Green Tea Dermal Products Agaınst UV Radıatıon’’ Third International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, IMPPS 2010, İstanbul (Eylül 2010)
 • Evaluatıon of Antıoxıdant Actıvıty and Chemıcal Composıtıon of Black and Green Teas ’’ Third International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, IMPPS 2010, İstanbul (Eylül 2010)
 • Evaluatıon of Dıfferent World Teas for Oral and Dermal Products’’ Third International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, IMPPS 2010, İstanbul (Eylül 2010)
 • Preparation and Evaluation of Freeze-Dried Black Tea’’, 14. International Pharmaceutical Technology Symposium,IPTS 2008, Antalya (Eylül 2008)
 • Monıtorıng Comparıng and Artıfıcıal Neural Network Modelıng of Dıfferent Skın Areas’’ 14. International Pharmaceutical Technology Symposium, IPTS 2008, Antalya (Mayıs 2008)
 • Monitoring of solar ultraviolet radiation in Istanbul", The ATMOS 2008, ,Istanbul (Mayıs 2008)
 • Artificial neural network modeling and optimization of shampoo formulations", 7th ICOS 2007, Istanbul (Mart 2007)
 • "Measurement and monitoring of solar ultraviolet radiation in Istanbul", The 5th IPORSIP 2007, İstanbul (Şubat 2007)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Human Autoimmunity and Associated Diseases,Volume I, Editor: Kenan Demir,"Chapter 15 -Drug Development for Autoimmune Diseases", Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 1-5275-6910-1, ISBN13:978-1-5275-6910-2 (Nisan 2021)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Evaluation of the Relationship between the Gel Eyeliner and Ocular Comfort, Value in Health Sciences ,2022; 12(1): 108-114, doi: https://dx.doi.org/10.33631/sabd.1000566 (Ocak 2022)
 • Çay Ekstreleri İçeren Farklı Formülasyonların Geliştirilmesi ve İn Vitro, İn Vivo Değerlendirilmesi, MUSBED 2013,3(Suppl. 2):S47 (Ocak 2014)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yaşlanma Karşıtı Olarak Geliştirilen ve Laminaria digitata Ekstresi İçeren Formülasyonların Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, 9. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya (Şubat 2019)
 • Makyaj Astarları Üzerine Bir Araştırma, 8. Kozmetik Kongresi, Antalya (Şubat 2018)
 • Suya Dayanıklı Göz Kalemleri Etkinlik Testlerinin, Kuru Göz Testi (OSDI) ne Göre Düzenlenmesi ve Uyunca Olan Etkisi', 8. Kozmetik Kongresi, Antalya (Şubat 2018)
 • Nutrikozmetikler,Güncel Yaklaşımlarla Beslenme Sempozyumu, Edirne , 27-28 (Nisan 2017)
 • Farelerde Okzaliplatin ile Nöropatik Ağrı Modeli Oluşturmada Yeni Yaklaşımlar, 1. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, UMEK 2016 (Kasım 2016)
 • Dendrimerik Okzaliplatin, 1. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, UMEK 2016 (Kasım 2016)
 • Edirne Mis Meyve Sabunu Formülasyonları ve Bunların Üretim Yöntemi', 1. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, UMEK 2016 (Kasım 2016)
 • Edirne Meyve Sabunlarının daha sağlıklı ve doğal olması amacıyla yeniden üretilmesi, USIMP 2015 (Kasım 2015)
 • G. Gedik, Çayın Kozmetik ve Dermokozmetik Alanda Kullanımı; 2.Kozmetik Kongresi; 17-19 Şubat 2012, Antalya (Şubat 2012)
 • G. Gedik, A. M. Yılmaz, G. Biçim, A. S. Yalçın ‘’ Siyah ve Yeşil Çaylardan Hazırlanan Jellerin Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi’’ 23. Ulusal Biyokimya Kongresi, 29 Kasım-2 Aralık 2011, Adana (Aralık 2011)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • DORTUNÇ, B., TÜRKOĞLU, M., SİPAHİGİL, O., UĞURLU, T., ÖZAYDIN, F., ŞAHBAZ, S., ALARÇİN, E., GEDİK, G. & YAŞAYAN, G. (2009). Farmasötik Teknoloji Laboratuvar Kitabı, İstanbul (Ocak 2009)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Görkem Tranbeşli, Çörek otu yağı kaynaklı antiinflamatuar etkili mikroemülsiyon göz formülasyonlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Mayıs 2019)
 • Hakan Gedik, BCS Class II grubu ilaç etkin madde içeren nanopartikül formülasyonunun geliştirilmesi ve in-vitro değerlendirilmesi, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Mart 2019)
 • Önder Sarp, Kuru Göz Hastalığı Tedavisine Yönelik Epigallokateşin Gallat (EGCG) Yüklü Nanopartikül İçeren Tablet Formülasyonunun Geliştirilmesi, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Mayıs 2018)
 • Evrim Sevim Cebbar, Enkapsüle Edilmiş Parfüm Esansları Toksik Özelliklerinin in-vitro Değerlendirilmesi, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Nisan 2015)
 • Nihan Kıymet, Uzun Süreli Salım Gösteren Parfüm Yapımı ve Performans Kıyaslaması, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Nisan 2015)
 • Hakan Nazlı, Okzaliplatinin dendrimerik formülasyonunun in-vitro olarak değerlendirilmesi, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Nisan 2015)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Hücre Ölümü Araştırma Derneği (Mart 2012)
 • Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Derneği (Şubat 2012)
 • Kontrollü Salım Sistemleri Derneği (Ocak 2007)

Editörlük / Yayınlama

 • Journal of Research in Pharmacy, Department Editor: Pharmaceutics (Ocak 2022)
 • Acta Medica Balkanica - International Journal of Medical Sciences (Temmuz 2020)
 • Journal of Allied Pharmaceutical Sciences (JAPS) (Kasım 2018)

Yapılan Hakemlikler

 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Journal of Research in Pharmacy (Eylül 2022)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Sağlık Bilimlerinde Değer (Ağustos 2022)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Acta Medica Balkanica / No. 13-14 (Haziran 2022)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Journal of Research in Pharmacy (Haziran 2022)
 • Bilimsel dergi hakemliği: Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi (Nisan 2022)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Acta Medica Balkanica / No. 13-14 (Nisan 2022)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Journal of Natural Sciences and Mathematics / No. 13-14 (Nisan 2022)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy (Mart 2022)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Russian Journal of Bioorganic Chemistry (Mart 2022)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Sağlık Bilimlerinde Değer (Şubat 2022)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Ağustos 2021)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Journal of Research in Pharmacy (Temmuz 2021)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Journal of Research in Pharmacy (Haziran 2021)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Acta Medica Balkanica International Journal of Medical Sciences (Mayıs 2021)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Journal of Research in Pharmacy (Nisan 2021)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Journal of Research in Pharmacy (Şubat 2021)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Şubat 2021)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Journal of Research in Pharmacy (Aralık 2020)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi (Aralık 2020)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Journal of Research in Pharmacy (Kasım 2020)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Journal of Pharmaceutical Technology (Ağustos 2020)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Acta Medica Balkanica International Journal of Medical Sciences (Temmuz 2020)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Istanbul Journal of Pharmacy (Mayıs 2020)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Düzce Tıp Fakültesi Dergisi (Kasım 2018)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (Aralık 2017)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Marmara Pharmaceutical Journal (Mayıs 2016)
 • Bilimsel Dergi Hakemliği: Marmara Pharmaceutical Journal (Nisan 2014)

Projeler

 • Bazı Yenilebilir Mantarlardan Yeşil Sentez Yöntemiyle Elde Edilen Selenyum Nanopartiküllerinin Antimikrobiyal ve Hepatosellüler Karsinoma Hücreleri Üzerindeki Antitümoral Etkilerinin Araştırılması, Katılımlı Araştırma Projesi, TUBAP 2022/128, Yürütücü (Temmuz 2022)
 • TUBİTAK 1501-"0-4 Yaş Grubu ve Hassas Ciltler için Çamaşır Yumuşatıcı Son Ürününde Kullanılmak Üzere Hipoalerjenik Naturel Esanslar Geliştirilmesi" Danışman, Elso Kimya San. ve Tic. A.Ş. Proje No: 3210908 (Nisan 2022)
 • Tedavi amaçlı, Oksaliplatin içeren Poliamidoamin (PAMAM) dendrimerler ve üretim yöntemi, Avrupa patent başvurusu, Patent Destek Projesi TUBAP 2021/162, Yürütücü (Aralık 2021)
 • Çörek Otu Yağı Kaynaklı Antiinflamatuar Etkili Mikroemülsiyon Göz Formülasyonlarının Geliştirilmesi, Patent Destek Projesi ,TUBAP 2021/53, Yürütücü (Mayıs 2021)
 • The European Scientific Colloboration Project, Researcher,202011 -00227, Autoimmune Pathogenesis, Related Diseases and Laboratories, 22/09,2020-17.06.2021 (Eylül 2020)
 • Kuru Göz Hastalığı Tedavisine Yönelik Epigallokateşin Gallat (EGCG) Yüklü Nanopartikül İçeren Tablet Formülasyonunun Geliştirilmesi ve Üretim Yöntemi, Patent Destek Projesi ,TUBAP 2020/107, Yürütücü (Eylül 2020)
 • Edirne Kırmızısı Renginin Doğal Maddelerle Üretimi, Kritik çalışma desteği, TUBAP 2020/84, Yürütücü (Temmuz 2020)
 • Enantiomer Durumlarına Göre Kuru Çay Ürünlerinde Kullanılmak Üzere Bergamot Aroma Vericilerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1501Proje No: 7190928, Danışman (Mayıs 2020)
 • Edirne Kırmızısı Renginin Doğal Maddelerle Üretimi ve Yöntem Validasyonunun Geliştirilmesi, Yüksek Meblağlı Altyapı Projesi, TUBAP 2020/56, Yürütücü (Mayıs 2020)
 • Tedavi amaçlı, Oksaliplatin içeren Poliamidoamin (PAMAM) dendrimerler ve üretim yöntemi, Patent Destek Projesi TUBAP 2020/26, Yürütücü (Şubat 2020)
 • Biyofarmasötik Sınıflandırma Sistemi (BCS) Sınıf II Etkin Madde ile Kendinden Emülsifiye Olabilen Sistemlerin Geliştirilmesi ve In-Vitro Değerlendirilmesi TUBAP 2019/285, Yüksek Lisans Tez Projesi,Yürütücü (Aralık 2019)
 • Çörek otu yağı kaynaklı antiinflamatuar etkili mikroemülsiyon göz formülasyonlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi TUBAP 2019/264 , Yüksek Lisans Tez Projesi,Yürütücü (Aralık 2019)
 • Kanama durdurucu etkili jel formülasyonu üretimi, Patent Destek Projesi TUBAP 2019/226, Yürütücü (Ekim 2019)
 • '' Wilson hastalığının Tedavisinde Kullanılan Kapsül Formunda Kullanılan Stabil Jenerik Ürün Geliştirilmesi'' Farmatek İlaç A.Ş. TÜBİTAK 1501, Danışman (Ağustos 2018)
 • Uzun Süreli Salım Gösteren Anti-VEGF İlaç Taşıyıcı Sisteminin Geliştirilmesi: Ön Çalışma TUBAP 2018/196, Katılımlı Araştırma Projesi, Yürütücü (Temmuz 2018)
 • Kuru Göz Hastalığı Tedavisine Yönelik Epigallokateşin Gallat (EGCG) Yüklü Nanopartikül İçeren Tablet Formülasyonunun Geliştirilmesi, TUBAP 2018/161, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü (Temmuz 2018)
 • Edirne İli Serbest Eczanelerinde Majistral İlaç Araştırması, Öğrenci projesi ,TUBAP 2016/269, Yürütücü (Kasım 2016)
 • Okzaliplatinin dendrimerik formülasyonunun in-vitro olarak değerlendirilmesi, TUBAP 2016/165, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü (Temmuz 2016)
 • Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğrenim gören lisans öğrencilerinin katı ilaç şekilleri ile ilgili bilimsel gereksinimlerini karşılayacak alt yapının kazandırılması, TUBAP 2016/20, Alt Yapı Projesi, Araştırmacı (Şubat 2016)
 • Katı İlaç Dozaj Formlarının Araştırmalarına Olanak Sağlayacak Altyapının Kazandırılması, TUBAP 2016/21, Alt Yapı Projesi, Yürütücü (Şubat 2016)
 • TÜBİTAK 1501 Ölmez çiçek Mantuvar (Helichrysum plicatum subsp. plicatum) ile anti – age cilt ürünlerinin geliştirilmesi’ Hunca Kozmetik PROJE DANIŞMANLIĞI (Şubat 2015)
 • Edirne’ de Bulunan Bazı Centaurea ( Asteraceae) Türlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması, (Trakya Üniversitesi TUBAP-2014-127, Araştırma Projesi 24-12-2014 23-12-2015) (Tamamlandı) Araştırmacı (Aralık 2014)
 • Edirne’ de Bulunan Bazı Centaurea Türlerinin Antiproliferatif ve Sitotoksik Aktivitelerinin Araştırılması, Araştırmacı (Aralık 2014)
 • Eczacılık fakültesi’nde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğ-rencilerinin bilimsel gereksinimlerini karşılayacak ve disiplinler arası ilaç araştırmalarına olanak sağlayacak alt yapının kazandırılması, TUBAP 2014/85, Yürütücü (Temmuz 2014)
 • Marmara Üniversitesi BAPKO, Histon Modifikasyonlarının Dendritik Hücrelerdeki İmmünmodülatör Etkilerinin Belirlenmesi, Yürütücü (Nisan 2013)
 • Marmara Üniversitesi BAPKO,Siyah ve yeşil çay ekstraktının UV radyasyonu ile indüklenmiş primer keratinosit hücre kültüründe, HaCaT, bazal hücre karsinoma ve squamoz hücreli karsinoma hücre hatlarında etkisinin incelenmesi, Araştırmacı (Nisan 2013)
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TGSG Proje Danışmanlığı ''Yeşil ve siyah çaydan siğil tedavisine yönelik preparat ve kuru ekstre imalatı''2012 (Mayıs 2012)
 • Marmara Üniversitesi BAPKO, Çay Ekstresinden Deride UV Hasarını Önleyici, Antioksidan Formüllerin Geliştirilmesi ve İn-vivo, İn- vitro Testleri, Araştırmacı (Temmuz 2010)

Ödüller

 • Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Pharmaist 2022 Fuarına Seçilen Buluş Sahibi (Mayıs 2022)
 • 3. Trakya Proje Pazarı Finalistliği ( İlk 10 Proje) (Kasım 2019)
 • Marmara Üniversitesi Bilimsel Yayın Ödülü (Kasım 2013)
 • İstanbul Ecza Kooperatifi Ulusal Şiir Yarışması Üçüncülüğü (Ocak 1999)

Sertifikalar

 • Uygulamalı Bilimler (Mühendislik, Fen, Ziraat, Tıp, Eczacılık, vd.) alanında Uluslararası İkili İşbirliği proje hazırlama eğitimi, 6-8 Nisan 2022, Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi (Nisan 2022)
 • Kozmetik Araştırmacıları ve Üreticileri Derneği “Yeni Kozmetik Yönetmeliği Neleri Değiştiriyor?" Eğitimi, 21/05/2021 (Mayıs 2021)
 • İÜGEN 18. Uluslararası Katılımlı Moleküler Biyoloji ve Genetik Kış Okulu (Mart 2021)
 • Koçluk Birim Sertifikası (Şubat 2018)
 • İletişim Gönüllüsü (Ekim 2017)
 • Koçluk Eğitimi (Nisan 2017)
 • Icellligence eğitim Programı (Kasım 2016)
 • İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi, 1-2 Eylül (Eylül 2015)
 • Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı-Proje Yazma Eğitimi, 15-16 Eylül (Eylül 2015)
 • TÜFTAD İleri Teknoloji Ürünleri ve Geri Ödemeleri eğitimi toplantısı,29-31 Mayıs 2015 ,Edirne (Mayıs 2015)
 • FSMH Yönetimi ve Patent Tescil Süreçleri Eğitimi (Mayıs 2015)
 • Tübitak Proje Yazma Eğitimi (Ocak 2014)
 • Klinik Araştırma Metotları Kursu, M.Ü, İstanbul, (Eylül 2012)
 • 1.Hücre Ölümü Araştırma Teknikleri, Teorik Kursu, İzmir, (Kasım 2011)
 • Laboratuarlarda kullanılan hava temizleyiciler ve cihazlar temel eğitimi, GEMHAM; İstanbul, (Ekim 2011)
 • 1. Hücre Kültürü ve Temel Moleküler Teknikler Kursu,GEMHAM, İstanbul (Temmuz 2011)
 • Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı, (Temmuz 2010)
 • USP Advanced Dissolution Eğitimi, İstanbul, (Mayıs 2009)
 • DNA Hasarı, Onarımı ve Hastalıklarla İlişkisi Kursu, DEÜ, İzmir, (Mayıs 2007)

Diğer

 • Patent Cooperation Treaty PCT/TR2022/050988, Anti-Inflammatory microemulsion eye formulations derived from Nigella sativa oil, (application stage) (Eylül 2022)
 • European Patent Cooperation Treaty EP21827812.5 Polyamidoamine (PAMAM) dendrimers containing Oxaliplatin for therapeutic purposes and their production method (application phase) (Aralık 2021)
 • Patent Cooperation Treaty PCT/TR2021/05 052363, Development and manufacturing method of tablet formulations containing epigallocatechin gallat (EGCG) loaded nanoparticle for the treatment of dry eye disease, (application stage) (Aralık 2021)
 • Scientific Committee Member,9th World Conference on Pharmaceutical Science and Drug Manufacturing (Aralık 2021)
 • Patent "Çörek otu yağı kaynaklı antiinflamatuar etkili mikroemülsiyon göz formülasyonları'' ( başvuru aşaması) TR2021/015389 (Ekim 2021)
 • Patent Cooperation Treaty PCT/TR2021/050633Polyamidoamine (PAMAM) dendrimers containing Oxaliplatin for therapeutic purposes and their production method,(application phase) (Ekim 2021)
 • Patent "Tedavi amaçlı, Oksaliplatin içeren Poliamidoamin (PAMAM) dendrimerler ve üretim yöntemi"( Patent belge kararı) TR 2020/10694 B (Ekim 2021)
 • Patent Cooperation Treaty PCT/TR2020/051246 Haemostatic gel formulation production from fomes fomentarius extract(application phase) (Aralık 2020)
 • Patent "Kuru göz hastalığı tedavisine yönelik epigallokateşin gallat (EGCG) yüklü nanopartikül içeren tablet formülasyonunun geliştirilmesi ve üretim yöntemi " ( başvuru aşaması)TR2021/051363 (Aralık 2020)
 • Üniversite Sanayi işbirliği: Tan-Alize Kozmetik ve Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. firmasına, işletme bünyesinde yürütülmekte olan eğitim projesi kapsamında "Eğitici İçerik Hazırlama ve Anlatma" konularında eğitim verilmesi (Eylül 2020)
 • Patent ''Mis meyve sabunu formülasyonları ve bunların üretim yöntemi'' ( Patent belge kararı) TR 2015/13464 B (Ocak 2020)
 • Patent 'Kanama durdurucu etkili jel formülasyonu üretimi '' ( başvuru aşaması) 2019/2020 (Aralık 2019)
 • Tezgah-üstü Satılan Ürünlerde ve Formülasyonlarında Teknoloji Yönetimi, Farmasi Eğitim Paneli, 02/10/2018, İstanbul (Ekim 2018)
 • Düzenleme Kurulu Üyeliği: 1. Uluslararsı Sağlık Bilimleri Kongresi (23-25 Kasım 2017, EDİRNE.) (Kasım 2017)
 • Yaşlanma Karşıtı Ürünlerin Teknoloji Yönetimi, Farmasi 67. Yıl Eğitim Paneli, 13 Ekim 2017 Antalya (Ekim 2017)
 • Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu Akademik Danışmanlığı 2015-2016 (Ocak 2016)
 • Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi arasında 10 Nisan 2015 tarihinde imzalanan ’Akılcı İlaç Kullanımı ve Hijyen’ protokolleri kapsamında 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında eğitim çalışmaları (Nisan 2015)

» Verdiği Dersler

Bitirme projesi 1-2

Eczacılık Terminolojisi

Farmasötik Nanoteknoloji

Farmasötik Teknoloji Laboratuvarı 2

Farmasötik Teknoloji 1

Farmasötik Teknoloji 2

Farmasötik Teknoloji 3

Farmasötik Teknoloji 4

Farmasötik Teknoloji Laboratuvarı 1

Farmasötik Teknoloji Laboratuvarı 3

Farmasötik Teknoloji Laboratuvarı 4

Fikri Mülki Haklar

ilaç Hedeflendirmede Nanoteknolojik Yaklaşımlar

Kozmetoloji

Mikro ve Nanopartikül Sentez ve Karekterizasyonu

Nanobilim ve Teknoloji

Nanopartiküler İlaç Taşıyıcı Sistemler

Nanoteknolojide Yasal Düzenlemeler ve Etik Yaklaşımlar

Yeşil Nanoteknoloji