» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Apti MD, Kasapçopur Ö, Mengi M, Öztürk G, Metin G. Regular aerobic training combined with range of motion exercises in juvenile idiopathic arthritis. BioMed Research International, vol. 2014, Article ID 748972, 6 pages, 2014. doi:10.1155/2014/748972. (Nisan 2014)
 • Gürel EE, Ural K, Öztürk G, Öztürk L. Flurbiprofen in rapid eye movement sleep deprivation induced hyperalgesia. Physiology & Behavior 2014;128:155-158

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dinçel M, Acarbay A, Kaya O, Öztürk G, Süt N, Öztürk L. Subjective sleep quality and game performance in tournament level chess players. J Sleep Med Disord 2015;2(1): 1015 (Ocak 2015)
 • Öztürk G, Yaprak M, Gürel EE, Ural K, Tunçer B, Öztürk L. Adipobiology of obstructive sleep apnea syndrome. Adipobiology 2014;6:23-29 (Aralık 2014)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Avcı B, Kaya O, Gündüz Ö, Öztürk G, Nakuş E, Öztürk L. Systemic irisin levels in healthy young adult subjects (Poster Presentation). XIth Congress of Bulgarian Society of Physiological Sciences, Plovdiv 9-11 October 2015. Folia Medica 2015;57(Suppl 3):36
 • Öztürk G, Ocak UM, Gurel EE, Avcı B, Yılmaz ME, Öztürk L. Antinociceptive effects of atorvastatin in experimental pain models (Oral Presentation). XIth Congress of Bulgarian Society of Physiological Sciences, Plovdiv 9-11 October 2015. Folia Medica 2015;57(Suppl 3):19-20
 • Öztürk G, Kaya O, Gurel EE, Palabıyık O, Kunduracılar H, Sut N, Öztürk L, Vardar SA. Acute supramaximal exercise-induced adiponectin increase in healthy volunteers: involvement of natriuretic peptides (Oral Presentation). XIth Congress of Bulgarian Society of Physiological Sciences, Plovdiv 9-11 October 2015. Folia Medica 2015;57(Suppl 3):11
 • Öztürk G, Bulut E, Kurtuldu A, Özdinç S. The Analysis Of Studies On Aging Physiology in Pubmed database Reported From Turkey (Poster). 1st International Balkan Conference On Health Sciences Abstract Book. P11. Edirne/Turkey 14-16 May 2014
 • Öztürk L, Öztürk G, Kaya O, Avcı B. Adipocyte physiology and adipokines in sleep apnea (Oral). Bulgarian Society of Obstructive Sleep Apnea and Snoring, First National Symposium on Obstructive Sleep Apnea and Snoring with International Participation (16-18 October 2014). Abstract Book. P.45, Varna/Bulgaristan 2014.
 • Öztürk L, Öztürk G, Kaya O, Gürel EE. Sleep/wake cycle and glucose homeostasis in humans (Oral). Bulgarian Society of Obstructive Sleep Apnea and Snoring, First National Symposium on Obstructive Sleep Apnea and Snoring with International Participation (16-18 October 2014). Abstract Book. P.36 Varna/Bulgaristan 2014.
 • Kurtuldu A, Açıkgöz İ, Öztürk G, Bulut E. Studies on cost-effectiveness of health services addressing elderly and tools to investigate aging people: A systematic review (Oral). 1st International Balkan Conference On Health Sciences. Abstract Book. P:26. Edirne/Turkey 14-16 May 2014
 • Bulut E, Öztürk G, Taş M, Duymaz J, Kurtuldu A. The analysis of studies in age-induced hearing loss (Presbyacusis) on PubMed database reported from Turkey (Oral). 1st International Balkan Conference On Health Sciences. Abstract Book. P:2. Edirne/Turkey 14-16 May 2014
 • Özdinç S, Öztürk G, Tuna F. Evaluation of physical therapy students’ attitudes towards disabled people (Oral). 1st International Balkan Conference On Health Sciences. Abstract Book. P:4. Edirne/Turkey 14-16 May 2014

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Öztürk GY, Öztürk G, Yıldız S. Paralitik poliomyelit sekelinde tedavi planına eklenen refleksoloji ile kombine tedavinin etkileri: Olgu sunumu. İntegratif Tıp Dergisi 2016;4(1):1-9.
 • Öztürk G. Sağlığın geliştirilmesi ve egzersiz eğitimi. Actual Medicine 2013;21(11):16-19
 • Taştekin N, Uzunca K, Birtane M, Demirbağ Kabayel D, G. Öztürk. Romatoid artritli hastalarda, el eklemlerindeki hareket açıklığı ve el kavrama kuvvetlerinin hastalık aktivasyonu, el fonksiyonları ve özürlülük ile ilişkisi. Romatizma 2006;21:13-7.
 • Aydın A, M. Topalan, T. Özkan, M. Erer, A. Mezdeği, G. Öztürk. Dorsal teknik ile el bilek artrodezi uygulamalarımız. Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg 2004;12(2):118-123.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Öztürk G, Unay-Demirel Ö, Tekataş A, Çelebi C, Avcı B, Gürel E, Yüksel M, Öztürk L. Circulating irisin levels in newly diagnosed obstructive sleep apnea patients (Poster Bildirisi). Turk J Biochem 2015;40(Suppl 1):302
 • Bulut E, Öztürk G, Taş M, Türkmen MT, Gülmez D, Öztürk L. Müzisyenlerde olivokoklear efferent supresyon ile işitsel frekans algısının değerlendirilmesi (Poster Bildirisi). 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi Özet Kitabı, s.222-223, Çanakkale, 9-13 Eylül 2015
 • Avcı B, Kaya O, Gündüz Ö, Öztürk G, Nakuş E, Öztürk L. Sağlıklı genç erişkin bireylerde sistemik irisin düzeyleri (Poster Bildirisi). 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi Özet Kitabı, s.127, Çanakkale, 9-13 Eylül 2015
 • Öztürk G, Ocak UM, Sivri N, Gürel EE, Avcı B, Yılmaz ME, Öztürk L. Deneysel ağrı modellerinde atorvastatinin antinosiseptif etkisi (Poster Bildirisi). 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi Özet Kitabı, s.177, Kayseri, 2-6 Eylül 2014
 • Dinçel M, Acarbay A, Kaya O, Öztürk G, Süt N, Öztürk L. Turnuva düzeyi satranç oyuncularında sübjektif uyku kalitesi ve oyun başarısı (Poster Bildirisi). Uyku Derneği 4. Uyku Bozuklukları Kongresi Özet Kitabı, s.22, Mardin, 30 Nisan – 3 Mayıs 2014
 • Gürel EE, Ural K, Öztürk G, Öztürk L. REM yoksunluğuna bağlı hiperaljezi modelinde flurbiprofenin nöroprotektif etkisi (Sözlü Bildiri). Uyku Derneği 4. Uyku Bozuklukları Kongresi Özet Kitabı, s.6, Mardin, 30 Nisan – 3 Mayıs 2014
 • Güvenç ST, Kaya Y, Kaya O, Öztürk H, Özen K, Öztürk G, Güler A, Gönüllü E, Balcı B. Amatör vücut geliştirme sporcuları ve sağlıklı gönüllülerde akut yoğun direnç egzersizinin kalbin morfolojik ve fonksiyonel durumuna etkisi. 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Trabzon 2012
 • Öztürk G, Vardar SA, Öztürk L, Kunduracılar H, Kutlubay İ. Egzersizin natriüretik peptit yanıtı ve adiponektin üzerine etkileri (Sözlü bildiri). Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi Özet Kitabı, s.66, Edirne 2010
 • Aydın A, Özkan T, Erer M, Özkan S, Hoşbay Z, Öztürk G. Obstetrik paralizide sekonder palyatif cerrahi (Sözlü bildiri). IX. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu Özet Kitabı, s.148, Nevşehir 2002
 • Aydın A, Özkan T, Erer M, Özkan S, Hoşbay Z, Öztürk G. Obstetrik brakiyal pleksus yaralanmalarında sinir cerrahisi onarımı (Sözlü bildiri). IX. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu Özet Kitabı, s.147, Nevşehir 2002

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Öztürk G (Panel Oturum Başkanlığı). 14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi – 3. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi. Bursa 15-18 Mayıs 2014
 • Öztürk G (Davetli Konuşmacı). Dirsek ve el operasyonları sonrası fizyoterapi. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği ve El Terapistleri Derneği, Doğumsal Brakiyal Pleksus Paralizisinde Güncel Tedavi Yaklaşımları Toplantısı. İstanbul 23 Mart 2014
 • Öztürk G (Davetli Konuşmacı). Sağlığın Geliştirilmesinde Fizyoterapinin Rolü: Sağlığın Geliştirilmesi ve Egzersiz Eğitimi. IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 9-11 Mayıs 2013 Ankara
 • Öztürk G (Davetli Konuşmacı). Replantasyonda fizyolojik değişim ve plastisite. 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi – 2. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi. Gaziantep 23-26 Mayıs 2012
 • Öztürk G (Sözlü Bildiriler Oturum Başkanlığı). Hasan Turan Salonu 3A. 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Trabzon 27 Eylül 2012

Projeler

 • Deneysel Ağrı Modellerinde Atorvastatinin Antinosiseptif Etkisi (Trakya Üniversitesi veya başka bir üniversitenin Araştırma Fonu tarafından desteklenen tamamlanmış proje yürütücülüğü)

Ödüller

 • Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi (14-17 Eylül 2010, Edirne) kapsamında düzenlenen sözel bildiri yarışmasında “Öztürk G, Vardar SA, Öztürk L, Kunduracılar H, Kutlubay İ. Egzersizin natriüretik peptit yanıtı ve adiponektin üzerine etkileri” başlıklı çalışma ile “En İyi 2. Sözel Bildiri Ödülü” (2010)

Diğer

 • Özdinç S., Öztürk G., Tuna F.: Evaluation Of Physical Therapy Students’ Attitues Towards Disabled People. A Current Perspective on Health Sciences. Editorial: Ayşegül Kaptanoğlu. Rotipo. 2014. P:349-355.