» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • G. Kurum, S. Cinkir, The use of stakeholder voice through school self-evaluation in Turkish schools, 10.1007/s11092-022-09385-z, EDUCATIONAL ASSESSMENT EVALUATION AND ACCOUNTABILITY, vol. 34, no. 3, pp. 361-389, 2022
 • S. Cinkir, S. Yildiz, G. Kurum, The Effect of Undergraduate Students' Perceived Service Quality on Student Commitment, 10.1177/21582440221096134, SAGE OPEN, vol. 12, no. 2, pp. 15, 2022
 • O. Erdemli, G. Kurum, Ostracism at School from School Administrators' and Teachers' Point of View: Causes and Results, 10.16986/HUJE.2019051589, HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol. 36, no. 2, pp. 350-368, 2021
 • S. Cinkir, S. Yildiz, G. Kurum, Development of Service Quality Scale in Higher Education: A Validity and Reliability Study, 10.2399/yod.20.688862, YUKSEKOGRETIM DERGISI, vol. 11, no. 1, pp. 161-173, 2021
 • M. Brown, G. McNamara, S. Cinkir, J. Fadar, M. Figueiredo, J. Vanhoof, J. O'Hara, C. Skerritt, S. O'Brien, G. Kurum, H. Ramalho, J. Rocha, Exploring parent and student engagement in school self-evaluation in four European countries, 10.1177/1474904120961203, EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL, vol. 20, no. 2, pp. 159-175, 2021
 • M. Brown, G. McNamara, S. O'Brien, C. Skerritt, J. O'Hara, J. Faddar, S. Cinqir, J. Vanhoof, M. Figueiredo, G. Kurum, Parent and student voice in evaluation and planning in schools, 10.1177/1365480219895167, IMPROVING SCHOOLS, vol. 23, no. 1, pp. 85-102, 2020
 • M. Brown, G. McNamara, S. O'Brien, C. Skerritt, J. O'Hara, J. Faddar, S. Cinqir, J. Vanhoof, M. Figueiredo, G. Kurum, Parent and student voice in evaluation and planning in schools, 10.1177/1365480219895167, IMPROVING SCHOOLS, vol. 23, no. 1, pp. 85-102, 2020
 • G. Kurum, S. Cinkir, An Authentic Look at Evaluation in Education: A School Self-Evaluation(1) Model Supporting School Development, 10.14689/ejer.2019.83.12, EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no. 83, pp. 253-286, 2019
 • M. Brown, G. McNamara, J. O'Hara, S. Hood, D. Burns, G. Kurum, Evaluating the impact of distributed culturally responsive leadership in a disadvantaged rural primary school in Ireland, 10.1177/1741143217739360, EDUCATIONAL MANAGEMENT ADMINISTRATION & LEADERSHIP, vol. 47, no. 3, pp. 457-474, 2019
 • Dağıtımcı kültüre duyarlı liderliğin etkisini değerlendirmek: İrlanda Örneği (Kasım 2017)
 • Cehennemde evlilik: Türkiye’de eğitim denetiminin birleştirilmesi üzerine maarif müfettişlerinin görüşleri. (Kasım 2017)
 • G. Kurum, S. Cinkir, Marriage Made in Hell: Views of Education Supervisors on the Unification of Education Supervision in Turkey, 10.15390/EB.2017.7288, EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol. 42, no. 192, pp. 35-57, 2017
 • S. Cinkir, G. Kurum, To be Appointed or not to Be Appointed: The Problems of Paid-Teachers, 10.14689/issn.2148-2624.1.5c3s1m, JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol. 5, no. 3, pp. 9-35, 2017

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Okullarda değerlendirme ve planlamada veli ve öğrenci sesi (Ocak 2020)
 • Eğitimde Değerlendirmeye Özgün Bir Bakış: Okul Gelişimini Destekleyen Bir Okul Öz-Değerlendirme Modeli (Ekim 2019)
 • Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Gözünden Okulda Dışlanma: Nedenleri ve Sonuçları (Nisan 2019)
 • G. Kurum, S. Cinkir, An Authentic Look at Evaluation in Education: A School Self-Evaluation(1) Model Supporting School Development, 10.14689/ejer.2019.83.12, EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no. 83, pp. 253-286, 2019
 • Atanmak ya da Atanamamak: Ücretli Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunlar (Ekim 2017)
 • Öğretmen istihdamında yaşanan çelişki: Kaynak alan dışı öğretmen istihdamı (Nisan 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK BAĞLAMINDA ORTAOKULLARDAKİ VATANDAŞLIK EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ (Mart 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İŞ YERİNDE DIŞLANMA ÖLÇEĞİNİ ÖĞRETMENLER İÇİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI (Ocak 2022)
 • S. Cinkir, G. Kurum, To be Appointed or not to Be Appointed: The Problems of Paid-Teachers, 10.14689/issn.2148-2624.1.5c3s1m, JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol. 5, no. 3, pp. 9-35, 2017

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ETİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (Aralık 2018)
 • Akademisyenlerin Çalışma Ortamını Yeniden Değerlendirmek: Akademik İş Yaşamı Kalitesi (Haziran 2016)
 • Arastırma desenine genel bakıs. (Çev. G. Kurum). Gerçek dünya arastırması: Bilimsel arastırma yöntemleri
 • Testler ve ölçekler. (Çev. G. Kurum). Gerçek dünya arastırması: Bilimsel arastırma yöntemleri

Projeler

 • Dijital Vatandaslik Egitimine Yönelik Uzaktan Egitim Tabanli Ögretim Sürecinin Tasarimi ve Gelistirilmesi, 2021
 • Ankara Üniversitesi Öğrencileri Tarafından Algılanan Üniversite Hizmet Kalitesinin Öğrenci Bağlılığı Üzerine Etkisi (2016-2019) (Ağustos 2019)
 • Distributed Evaluation and Plannig at Schools, TRAKYA ÜNIVERSITESI, 2017-2017
 • Ankara Üniversitesi Ögrencileri Tarafindan Algilanan Üniversite Hizmet Kalitesinin Ögrenci Bagliligina Etkisi,, 2016-2016
 • İrlanda, Belçika, Portekiz ve Türkiye'de (Ankara Üniversitesi) Okullarda Dağıtımcı Değerlendirme ve Planlama(2017- devam ediyor)

» Verdiği Dersler

Eğitim Yönetimi

Eğitimde Ahlak ve Etik

Eğitimde Çağdaş Denetim

İnsan Kaynakları Yönetimi-YL

Karşılaştırmalı Eğitim

Sınıf Yönetimi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi