» Biyografi

Doç. Dr. GÜLGÜN YILMAZ

e-posta: gulgunyilmaz@trakya.edu.tr

Doğum: İstanbul, 13 Mart 1971

Öğrenim:

1977-1982      Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu – İstanbul

1982-1988      Suadiye Lisesi – İstanbul

Kazı Çalışmaları :

1990-1993      Avusturya Arkeoloji Enstitüsü yönetiminde, Doç. Dr. Anton BAMMER başkanlığında Ephesos-Artemision kazıları

1993-1995      Avusturya Arkeoloji Enstitüsü yönetiminde, Doç. Dr. Stefan KARWIESE başkanlığında Ephesos-Stadion kazıları

1995                Bergama Müzesi Yortanlı Barajı Kurtarma Kazısı

2000-2001      Avusturya Arkeoloji Enstitüsü yönetiminde, Prof. Dr. Fritz KRINZINGER başkanlığında Ayasuluk Projesi Selçuk-İsabey Hamamı kazıları

2011-2013       Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazıları, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Büyükkolancı başkanlığında

Yurtiçi Müze, Sergi ve Katalog Çalışmaları :

1988-1991      İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeni teşhir çalışmaları

1991                Ayasofya Müzesi restorasyon ve temizlik çalışmaları

1996                Europalia’97 Türkiye Festivali Sergiler Direktörlüğü Sekreteryası

1996                           İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi (TİEM) “13.-18. yüzyıl Türk Halıları” sergisi organizasyonu

1997                           TİEM “Çağdaş İtalyan Gümüşleri” ve “17.-19. yüzyıl Konya-Kapadokya Halıları” sergileri organizasyonu

1998                           TİEM “Geleneksel İtalyan Dokumaları”, “Geleneksel Stilde Çağdaş Japon Seramikleri”, “Mediterranea – Gelenekten Geleceğe Seramik”, “Bir Günlüğün İzinde: Demirbaş Şarl” ve “Sandra Tenconi: Doğanın Çizgileri” sergileri organizasyonu

1999                           TİEM “Savaş ve Barış: 15.-19. yüzyıl Osmanlı-Polonya İlişkileri” sergisi organizasyonu ve katalog redaksiyonu

1999                           TİEM “Sınırları Aşan Sanat: Miklos Zsolnay Koleksiyonundan Türk Seramikleri ve Oryantalizm”, “Bir 20. yüzyıl dahisi Fausto Melotti”, “Geçmişten Günümüze Ulaşan Soluk: Sıtkı Usta ve Kütahya Seramikleri”, “600 Yıllık Ayasofya Görünümleri ve 1847-49 Fossati Restorasyonu”, “Bizans İmparatorlarının Büyük Sarayı: Bir Arkeolojik Park Tasarımı” sergileri organizasyonu ve katalog çalışmaları

Yurtdışı Sergi ve Katalog Çalışmaları

1997                           Yunanistan, Thessaloniki ’97 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Selanik Yeni Camii’de düzenlenen “Turkish Carpets” sergisi organizasyonu ve katalog çalışmaları

1998                           İsrail, Kudüs Israel Museum’da düzenlenen “Magical Looms: Turkish Carpets” sergisi organizasyonu ve katalog çalışmaları

1999-2000      ABD, Washington D.C. Corcoran Gallery of Art ve San Diego Museum of Art’da düzenlenen “Palace of Gold and Light: Ottoman Art” sergisi organizasyonu ve katalog çalışmaları

 Yabancı Dil: Almanca

 

 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Edirne’nin Erken Osmanlı Devri Yapılarında Çini Süsleme”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5/10 (Temmuz 2015), s. 59-80. (Temmuz 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Ayasuluk Seramiklerinden Örneklerde Orta Asya Türk Sanatından Etkiler", Uluslararası XX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (02-05 Kasım 2016), Sakarya Üniversitesi, Sakarya 2017, s. 358-368.
 • "Topkapı Sarayı III. Selim Hasodası ve Mihrişah Valide Sultan Dairesini Süsleyen Hollanda Çinileri", Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaşmalar ve Sanatsal Yansımaları: Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu Onuruna Uluslararası Katılımlı Sempozyum (14-16 Kasım 2012), Hacettepe Üniversitesi, Ankara 2017, s. 259-262.
 • "Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazılarında Bulunan Pişmiş Toprak Hayvan Heykelcikleri", Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (22-24 Ekim 2014), Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın 2017, s. 687-696.
 • “Üsküdar Ayazma ve Beylerbeyi Camilerinde Kullanılan Çin Çinileri”, Uluslararası VI. Üsküdar Sempozyumu (6-9 Kasım 2008), Üsküdar Belediyesi, İstanbul, 2009, s. 271-278. (Kasım 2008)
 • Hollanda Duvar Çinilerinin Topkapı Sarayındaki Kullanımı”, 13th International Congress of Turkish Art (3-8 Eylül 2007), Budapest, 2009, s. 729-746. (Eylül 2007)
 • “Osmanlı Sarayında Klasik Batı Müziği”, Sanat ve Klasik, Ed. Halit Özkan, Uluslararası Klasiği Yeniden Düşünmek Sempozyumu (8-10 Ekim 2004), İstanbul 2006, s. 119-128. (Ekim 2004)
 • “Tophane Seramikleri”, II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildirileri (17-30 Haziran 2002), Eskişehir 2002, s. 93-97. (Haziran 2002)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • “Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazılarında Bulunan Pişmiş Toprak Hayvan Heykelcikleri”, Uluslar arası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (22-24 Ekim 2014), Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • “Topkapı Sarayı III. Selim Hasodası ve Mihrişah Valide Sultan Dairesini Süsleyen Hollanda Çinileri”, Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaşmalar ve Sanatsal Yansımaları: Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu Onuruna Uluslarası Katılımlı Sempozyum (14-16 Kasım 2012), Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Kasım 2012)
 • “Ayasuluk Kalesi ve St. Jean Anıtı Kazılarında Bulunan Seramikler”, Uluslar arası Katılımlı XVI. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (18-20 Ekim 2012), Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. (Ekim 2012)
 • “Matrakci Nasuh: An Ottoman Miniature-painter and his Mediterranean Landscapes”, 14th Mediterranean Studies Association Congress (28-31 Mayıs 2011), Ionian University / Corfu-Yunanistan. (Mayıs 2011)
 • “18. Yüzyıl Duvar Çinilerinde Çin-Hollanda-Kütahya Etkileşimi”, Sanatta Kimlik ve Etkileşim Uluslar arası Sempozyumu (10-13 Mayıs 2010), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Sanatı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul. (Mayıs 2010)
 • “Role of Interactions to Aesthetical Changings: Westernization in the East, Orientalism in the West”, 12th Mediterranean Studies Association Congress (27-30 Mayıs 2009), Cagliari University / Sardinia-İtalya. (Mayıs 2009)
 • “Turkish Figures in the European Ceramics”, 11th Mediterranean Studies Association Congress (28-31 Mayıs 2008), Lüneburg University / Almanya. (Mayıs 2008)
 • “Ottoman Carpets in Holland: From Baroque Painting to the Industrial Revolution”, 10th Mediterranean Studies Association Congress (30 Mayıs – 2 Haziran 2007), Evora University / Portekiz. (Mayıs 2007)
 • “West Anatolian Carpets in Holland: From Baroque Painting to the Industrial Revolution”, poster sunum, 11th International Conference on Oriental Carpets- ICOC 2007 (19-22 Nisan 2007), İstanbul. (Nisan 2007)
 • “Sultan II. Abdülhamid’e Armağan Gönderilen Av Sandığı”, Türk Kültüründe Av Sempozyumu (15-16 Kasım 2006), Marmara Üniversitesi, İstanbul. (Kasım 2006)
 • “19-20. yüzyıl Hollanda Seramiklerindeki Figür ve Desenlerde Osmanlı Etkileri”, Prof. Dr. Günsel Renda Onuruna Gelenek, Kimlik, Bireşim: Kültürel Kesişmeler ve Sanat Sempozyumu (16-18 Kasım 2005), Ankara. (Kasım 2005)
 • “Batılılaşma Dönemi Osmanlı Yaşamında Hediye ve Çeyiz Olarak Avrupa Kökenli Eşyalar”, Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu (16-17 Kasım 2005), İstanbul. (Kasım 2005)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “19.-20. yüzyıl Hollanda Çini ve Seramiklerinde Osmanlı Etkileri”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 2 (Aralık 2010), s. 291-305.
 • “Edirne Zindanaltı Kurtarma Kazılarında Bulunan Erken Osmanlı Seramikleri – II”, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Sayı 10 (2010), s. 39-55.
 • “Edirne Zindanaltı Kurtarma Kazılarında Bulunan Erken Osmanlı Seramikleri – I”, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Sayı 9 (2009), s. 25-42.
 • “Hollanda Duvar Çinilerinde Osmanlı Figürleri”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Dergisi XVI/1 (2008), s. 181-192.
 • “Batılılaşma Dönemi Osmanlı Armağan Geleneğinde Porselenin Yeri”, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi II/1 (2008), s. 95-112.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • “2012 Yılı Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazı ve Onarım Çalışmaları”, XXXV. Kazı Sonuçları Toplantısı Bildirileri, Cilt 3, Ankara 2014, s. 486-504.
 • A. Köse ile birlikte, “Edirne Selimiye Camii’nde Yazının Süsleme Unsuru Olarak Kullanımı”, Osmanlı’dan Günümüze Kur’an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu (01-03 Kasım 2013), Amasya Üniversitesi, Amasya. (baskıda) (Kasım 2013)
 • “Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sosyal Yaşamında Saatlerin Yeri”, Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumu (21-22 Mayıs 2010), Karabük Üniversitesi, Safranbolu, s. 41-50. (Mayıs 2010)
 • “Edirne Dilaverbey Mahallesi Kurtarma Kazılarında Bulunan Erken Osmanlı Seramikleri”, XIII. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (14-16 Ekim 2009), PAÜ, Denizli, s. 721-726. (Ekim 2009)
 • “Üsküdar Ayazma ve Beylerbeyi Camilerinde Kullanılan İthal Çiniler”, XII. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (15-17 Ekim 2008), ÇOMÜ, Çanakkale, s. 457-464. (Ekim 2008)
 • “Estetik Anlayışın Değişiminde Etkileşimin Payı: Doğuda Batılılaşma, Batıda Oryantalizm”, I. Türkiye Estetik Kongresi Bildirileri (22-24 Kasım 2006), ODTÜ, Ankara, 2007, s. 691-699. (Kasım 2006)
 • “Venedik’ten Edirne’ye Sürülen İtalyan Elçiler ve Bir Minyatür Albümünde Edirne”, I. Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (23-25 Ekim 2002), Edirne 2005, s. 235-240. (Ekim 2002)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Edirne Müzesi Osmanlı Seramikleri: Zindanaltı Buluntuları, Edirne Taşınır Kültür Varlıkları Envanteri 1, Edirne 2012.
 • Tezgahtan Tuvale: 17. yüzyıl Hollanda ve Flaman Resminde Osmanlı Halıları, Bağlam Yayınları, İstanbul 2010.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Sevcan TÜRE, Ayasuluk Kalesi Doğu Kapısı Çevresindeki 2000-2002 Kurtarma Kazılarında Ele Geçen Seramikler, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Edirne 2014.
 • Ahmet KÖSE, Edirne Selimiye Camii’nde Yazının Süsleme Unsuru Olarak Kullanımı, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Edirne 2013.
 • Neşe ARDA-ONAR, Oryantalist Ressamların Eserlerinde Osmanlı Çinileri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Edirne 2013.
 • Aynur SARICA, 13.-16. Yüzyıl Anadolu Türk Dokumalarında Geleneksel Desenlerin Analizi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Edirne 2012.
 • Selim Hakan AKINCI, Türk Çini Sanatında Çiçekli Vazo Tasvirli Panolar, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Edirne 2009.
 • Gülay ÖZCAN, Batılılaşma Dönemi’nde ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türk Resminde Propaganda Olgusu, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Edirne 2009.

Diğer

 • “St. Jean (Aziz Yuhanna) Kilisesi Atrium Kazılarında Bulunan Seramik Eserler”, Mustafa Büyükkolancı’ya Armağan Kitabı, Ed. Celal Şimşek – Bahadır Duman – Erim Konakçı, Ege Yayınları, İstanbul 2015, s. 767-779.
 • “Ayasuluk Kalesi Kazılarında Ele Geçen Bir Valencia Tabağı”, İsmail Fazlıoğlu Anı Kitabı, Ed. Işık Şahin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, Edirne 2012, s. 241-248.
 • “Sultan II. Abdülhamid’e Macaristan’dan Gönderilen Sandık”, Türk-Macar İlişkilerinden Kesitler, Ed. T. Cengiz Göncü, sergi katalogu, Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2009, s. 69-75.
 • “19. yüzyıl Osmanlı Sosyal Yaşamında Sanat Eseri Olarak Yeni Objeler”, Bilim Eşiği 2: Sanat Tarihinde Gençler 2004 Semineri, İstanbul 2005, s. 495-516.
 • “Osmanlı Devletinin Katıldığı Uluslararası Tarım, Endüstri, Sanat Sergileri ve ‘İane Sergisi’”, Sinan Genim 60. Yaş Armağan Kitabı – Makaleler, İstanbul 2005, s. 718-729.
 • “Latin İstilasından (1204) Osmanlı Fethine (1453) İstanbul ve Ayasofya”, 600 Yıllık Ayasofya Görünümleri ve 1847-49 Fossati Restorasyonu, Ed. Cyril Mango, sergi katalogu, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2000, s. 33-37.

» Verdiği Dersler

Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sanatı I

Çini ve Seramik Sanatında Etkileşimler

Keramik Sanatı Tarihi I-II

Osmanlı Dönemi Süsleme ve El Sanatları I-II

Seramik ve Porselen Sanatı Tarihi

Türk Maden Sanatı

Türk Resim Sanatında Temalar I-II

Türk-İslam Minyatür Sanatı I-II