» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • International Journal of Language Academy,ISSN: 2342-0251,Volume 3/2 Summer 2015 p. 168/183,DOI Number: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.187 Almanca Dil Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Doğrudan ve Dolaylı Anlatma Yöntemlerinin Analizi (Haziran 2015)
 • Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish -Volume 9/6 Spring 2014, Ss, 731-744 / ISSN:1308-2140 ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL DİL BECERİ VE ALANLARINA YÖNELİK İNTERNET KULLANMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ (Haziran 2014)
 • Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish -Volume 9/3 Winter 2014, Ss,917-926 / ISSN:1308-2140 ÇEVİRİBİLİM ÇERÇEVESİNDE “ FİZİKÇİLER“ EDEBİ ESERİNİN ELEŞTİREL ÇEVİRİ ANALİZİ / DIE ÜBERSETZUNGSKRITISCHE ANALYSE DES LITERARISCHEN WERKS “DIE PHYSIKER” IM RAHMEN DER ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT (Mart 2014)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenme Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunlar, 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Bildiri Kitabı: Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü, Trakya Üniversitesi Yayınları No:171, 2.Cilt, Sayfa 876-883. (Mayıs 2016)
 • 13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslup (26-28 Eylül 2013 Kafkas Üniversitesi / KARS ) Bildiri Sunumu :Almancadaki " doch" Sözcüğünün Türkçeye Aktarımı (Eylül 2013)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • DaF Kompakt A1-B1 Almanca Ders Kitabında Alman Kültürünün Almanca Konuşulan Ülkelere (D-A-CH-L) Göre Aktarımı, USOS 2017 Malaga/İspanya (Sözlü Sunum) (Eylül 2017)
 • Yaz Tatilinin İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenme Sürecine Etkileri, USOS 2017 Malaga/İspanya (Eylül 2017)

Projeler

 • Öğrencilerimizin Erasmus Deneyimleri Paneli, Trakya Üniversitesi YDYO'da yapıldı. (Mayıs 2017)
 • Öğrencilerimizin Erasmus Deneyimleri Paneli, Trakya Üniversitesi YDYO' da yapıldı. (Nisan 2016)
 • ( Bahar Şenlikleri Kapsamında) Yıl Sonu Gösterisi (Mayıs 2014)
 • 2007-2008 Comenius Dil Asistanı / Polonya
 • 2009 / PASCH Semineri - Ankara Goethe Enstitüsü
 • Kasım 2009 Berlin / PASCH Almanca Tiyatro Festivali / Türkiye Temsilcisi
 • 2009 Ankara Goethe Enstitüsü / PASCH Tiyatro Festivali Türkiye Birinciliği
 • 15.05.2013 Almanca Hazırlık Sınıflarının Yıl Sonu Gösterisi

Sertifikalar

 • 2 Adet katılım Sertifikası, USOS 2017 Malaga/İspanya (Eylül 2017)
 • 03-04 Ekim 2013 Ankara Goethe Enstitüsü'nün sponsorluğunda Hacettepe Üniversitesinde yapılan (Workshop- Probleme der Leistungsmessung) seminere katılım sertifikası (Ekim 2013)
 • Meeting for Comenius Assistants Warsaw/Polonya (Mart 2008)
 • Almanca-Sınav Hazırlama Semineri Katowice / Polonya (Mart 2008)
 • İngilizce -Sınav Hazırlama Semineri Katowice / Polonya (Mart 2008)
 • 1-6. ve 4-6. sınıflar için Almanca ders kitabı tanıtımı semineri Katowice/Polonya (Şubat 2008)
 • Teaching English. Helping children to learn-practical tips for teachers Katowice/Polonya (Şubat 2008)
 • Managing Change in Gimnazjum Teaching Katowice/Polonya (Şubat 2008)
 • Bringing Adventure into the Classroom Katowice / Polonya (Şubat 2008)
 • 2009 PASCH Projesindeki başarı nedeniyle "Milli Eğitim Bakanlığı" onaylı " Teşekkür Sertifikası"
 • 06 -10.05.2013 İzmir Goethe Enstitüsü'nün düzenlediği Hizmet İçi Eğitim SEMİNERİ(Almanca Hazırlık Sınıfları - Yeni Perspektifler)

Diğer

 • 1.Almanca Öğretmenleri Günü /Edirne, Trakya Üniversitesi ve İstanbul Goethe Enstitüsü İşbirliği ile Trakya Üniversitesi Kongre Merkezinde yapıldı. (Ekim 2017)

» Verdiği Dersler

Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar I, II.

 • Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği II.Sınıf Dersi: Yabancı dil öğretiminde uygulanan dil öğretme yöntemleri ve bu yöntemlerin dayandığı temel kuramlar örneklerle anlatılmaktadır.

Dil Geliştirme

Duyduğunu Anlama Becerileri

Konuşma Becerileri

Okuma Becerileri

Yazma Becerileri