» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • TÜRKYILMAZ MURAT,ULUÇAM GÜHERGÜL,AKTAŞ ŞABAN,OKAN ŞEVKET EROL (2017). Synthesis and characterization of new N-heterocyclic carbene ligands: 1,3-Bis(acetamide)imidazol-3-ium bromide and 3-(acetamide)-1-(3-aminopropyl)-1H-imidazol-3-ium bromide. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 263-270., Doi: 10.1016/j.molstruc.2017.02.022 (Nisan 2017)
 • ULUÇAM GÜHERGÜL,OKAN ŞEVKET EROL,AKTAŞ ŞABAN,ÖĞRETMEN GÜL PENBE (2015). Characterization of dinaphthosulfoxide molecule. Journal of Molecular Structure, 1102, 146-152., Doi: 10.1016/j.molstruc.2015.08.051 (Mart 2015)
 • Beynek N, Uluçam G, Benkli K., Synthesis and cytotoxic activities of transition-metal complexes of a binaphthyl-linked bipyridine ligand. , Transition Met Chem., 34, p 289-292, 2009. (Şubat 2009)
 • Beynek N, Uluçam G, Benkli K, Koparal T., Synthesis and Characterization of New Binaphthyl-Linked Phenanthroline-,Bipyridine-, or Pyridine-Derived Ligands, and the Study of Their Cytotoxic Activity, Helvetica Chimica Acta, Vol. 91, p 2089-2096, 2008. (Kasım 2008)
 • Uluçam G, Beynek N, Seller Z, Akaln G, Turan G, Benkli K., Synthesis, Characterization of Some Transition-Metal Complexes of a New Heptadentate N5S2 Schiff-Base Ligand and the Effects of These Metal Complexes on U2OS Cells Cytotoxicity and DNA Cleavage Activity., Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 183, p 237–247, 2008. (Ağustos 2008)
 • BEYNEK NESRİN,ULUÇAM GÜHERGÜL,TÜYLÜ BERRİN AYAZ,ZEYTİNOĞLU HÜLYA,BENKLİ KADRİYE (2008). Synthesis and Characterization of a New Macrocyclic Ligand and Its Copper II Cadmium II and Lead II Complexes Genotoxic Activity of These Complexes in Cultured Human Lymphocytes. Drug and Chemical Toxicology, 30(4), 399-410., Doi: 10.1080/01480540701522601 (Mart 2008)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • BENKLİ KADRİYE,KAYAGİL İSMAİL,SELLER ZERRİN İNCESU,ULUÇAM GÜHERGÜL,DEMİRAYAK ŞEREF (2008). Synthesis of Platinum II Complexes of 1 Aryl 3 Benzimidazole 2 yl Pyrazole 4 Ketoximes and Studies on Their Cytotoxic Effects. (Mayıs 2008)
 • Uluçam G, Beynek N, Template synthesis of the new schiff base complexes and determination of the structure of these complexes, Bulgaria Scientific Papers, Vol.35 (5), 65-69 , 2007 (Mart 2007)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • ULUÇAM GÜHERGÜL,OKAN ŞEVKET EROL (2017). Synthesis, structure and anticancer activity of 3-(2-hydroxyethyl)-1-(3-aminopropyl)-1h-imidazole-3-ium bromide. Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Eylül 2017)
 • ULUÇAM GÜHERGÜL (2016). A new thiazole derivate ligand involving N4S2O4 donor atoms. 10th Chemistry Conference (10cc). 9-11 October Plovdiv, Bulgaria. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Ekim 2016)
 • ULUÇAM GÜHERGÜL,OKAN ŞEVKET EROL (2016). Theoretical modelling of manganese coordination of HTM and PTA ligands.. 10th Chemistry Conference (10cc). 9-11 October Plovdiv, Bulgaria. (Özet Bildiri/Poster) (Ekim 2016)
 • ULUÇAM GÜHERGÜL, AKTAŞ ŞABAN (2016). On nickel complex of N-heterocyclic-carbene ligands. 10th Chemistry Conference (10cc). 9-11 October Plovdiv, Bulgaria.(Özet Bildiri/Poster) (Ekim 2016)
 • ULUÇAM GÜHERGÜL,ALTUN ÖZLEN (2016). Manganase Cyclohexane Dicarboxylic Acid: Synthesis and Examination of its Properties. International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences. 10-12 May 2016, Osaka, Japan. (Özet Bildiri/Poster) (Mayıs 2016)
 • G. ULUÇAM, Ö. ALTUN, Manganase Cyclohexane Dicarboxylic Acid: Synthesis and Examination of its Properties, International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences, OSAKA-JAPONYA
 • G. ULUÇAM, S. AKTAS, On nickel complex of N-heterocyclic-carbene ligands., 10th Chemistry Conference (10cc)., PLOVDIV-BULGARISTAN
 • Benkli K, Koparal AT, Uluçam G, Beynek N. Synthesis and cytotoxic activity of binaphtyl-linked pyridyl and bipyridyl derivatives. 5th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, Istanbul, Turkey, September 5-7, 2007. (Eylül 2007)
 • Benkli K, Ulucam G, Beynek N, Koparal T A, Bostancıoğlu B. Synthesis, characterization of some transition-metal complexes and studies on their cytotoxic activity. 6th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium, Istanbul, Turkey, July 8-11, 2007. (Temmuz 2007)
 • Ergene E, Ulucam G, Beynek N, Zeytinoğlu H S, Benkli K. Biological activity of newly synthesized 2,6-bis(2-aminothiophenoxymethyl)pyridine (L) complexed with Cu (II) and Hg(II). 32nd FEBS Congress Molecular Machines, Vienna, Austria, July 7-12, 2007. (Temmuz 2007)
 • Ulucam G, Beynek N. Template synthesis of the new schiff-base complexes and determination of the structure of these complexes. 6th Chemistry Conference. Plovdiv, Bulgaria, June 20-22, 2007. (Haziran 2007)
 • Benkli K, Ulucam G, Beynek N, Ayaz Tüylü B. Micronucleus formation and cytotoxic activity of some metal complexes in cultured human lymphocytes. XIXth International Symposium on Medicinal Chemistry. Istanbul, Turkey, August 29- September 2, 2006. (Eylül 2006)
 • Benkli K, Ulucam G, Beynek N, Seller Z, Akalın G, Turan G. DNA-Binding activity of some metal complexes. 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences. Ankara, Turkey, June 13-16, 2006. (Haziran 2006)
 • Ulucam G, Güner S, Olgun F. Determination of the chemical pollution on the river Tunca in the Thrace Region of Turkey, Kiev, Ukrayna, p:184, 10-13 June 2003. (Haziran 2003)
 • Ulucam G, Güner S, Olgun F. Analysis of some trace elements present in the river Tunca in the Thrace Region of Turkey, Kiev, Ukrayna, p:184, 10-13 June 2003. (Haziran 2003)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • BECENEN NİLGÜN,ULUÇAM GÜHERGÜL,ALTUN ÖZLEN (2017). SIKLOHEKZANDIKARBOKSILLI ASIDIN SENTEZI VE pH ETKISI İLE SU VE ORGANIK FAZLARDAN EKSTRAKSIYONUNUN İNCELENMESI. Trakya University Journal of Natural Sciences, 18(1), 1-7., Doi: 10.23902/trkjnat.284521 (Haziran 2017)
 • ULUÇAM GÜHERGÜL (2017). 3-(2-HİDROKSİETİL)-1-(3-AMİNOPROPİL)-1H-İMİDAZOL-3-İUM BROMİD SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ. Trakya University Journal of Natural Sciences, 18(1), 49-54., Doi: 10.23902/trkjnat.291076 (Haziran 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • ULUÇAM GÜHERGÜL,GÜNER UTKU (2017). Baryumun Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) de 96 Saatlik Lethal Doz 50 (LC50 ) Değerinin Belirlenmesi. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi. 12-15 Eylül 2017, Edirne. (Özet Bildiri/Poster) (Eylül 2017)
 • ULUÇAM GÜHERGÜL,OKAN ŞEVKET EROL,AKTAŞ ŞABAN,ÖĞRETMEN GÜL PENBE (2015). Bir tiazol türevli ligantın deneysel ve teorik olarak incelenmesi . 2.Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi. 2-5 Haziran 2015, Kars. (Haziran 2015)
 • ULUÇAM GÜHERGÜL,AKTAŞ ŞABAN,OKAN ŞEVKET EROL,ÖĞRETMEN GÜL PENBE (2015). Yeni 1 10 fenantrolin türevli ligantın sentezi ve simülasyonu. 2.Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi. 2-5 Haziran 2015, Kars. (Haziran 2015)
 • ULUÇAM GÜHERGÜL,ÖĞRETMEN GÜL PENBE (2015). 6 Bromo N Thiazol 2 yl hexanamide Bileşiğinin Sentezi. V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi. 22-25 Nisan 2015, Mersin (Nisan 2015)
 • ULUÇAM GÜHERGÜL,OKAN ŞEVKET EROL,SEJDA ÖZGÜR,AKTAŞ ŞABAN (2014). Ni 2 iyonunun Etilen Glikol Çözeltisindeki Uzun Menzilli Koordinasyonu . I.Ulusal Hesaplamalı Kimya Çalıştayı 29-31 Mayıs 2014, Van. (Mayıs 2014)
 • ULUÇAM GÜHERGÜL,AKTAŞ ŞABAN,GÜL PENBE ÖĞRETMEN,OKAN ŞEVKET EROL (2014). Binol ve Binol Türevli Moleküllerin Simülasyon Yöntemleri ile Karşılaştırılması . I.Ulusal Hesaplamalı Kimya Çalıştayı 29-31 Mayıs 2014, Van. (Mayıs 2014)
 • ULUÇAM GÜHERGÜL,GÜL PENBE ÖĞRETMEN,AKTAŞ ŞABAN,OKAN ŞEVKET EROL (2014). N1 N5 di tiazol 2 il glutaramit Molekülünün Sentezi ve Simülasyonu. I.Ulusal Hesaplamalı Kimya Çalıştayı. 29-31 Mayıs 2014, Van. (Mayıs 2014)
 • Uluçam G, Öğretmen GP. 5,5'-(1,1'-Sülfinilbis(naftalen-2,1-dii)bis(1,10-fenantrolin) Sentezi ve Elde Edilen Ligandın Yapısının Aydınlatılması. IV.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Tokat, 2013. (Mayıs 2013)
 • Uluçam G, Türkyılmaz M, Genç F, Yeni hidrazin Schiff bazının sentezi ve bazı metal geçiş komplekslerinin incelenmesi, 3.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale 19-22 Mayıs 2011 (Mayıs 2011)
 • Uluçam G, Beynek N, N2O2 Donor atomlu yeni tetradentat ligant ile bu ligantın geçiş metal komplekslerinin sentezi ve yapılarının araştırılması., 22.Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa-K.K.T.C., 2008. (Ekim 2008)
 • Beynek N, Uluçam G. Bipiridin-binaftil içeren yeni bir makrohalkalı ligantın ve bu ligantın bazı geçiş metal komplekslerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması. 21. Ulusal Kimya Kongresi. Malatya, 23-27 Ağustos 2007. (Ağustos 2007)
 • Uluçam G, Beynek N. Çeşitli geçiş metallerinin yönlendirici olarak kullanıldığı N3S4 donor atomlu yeni schiff-bazı komplekslerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması. 21. Ulusal Kimya Kongresi. Malatya, 23-27 Ağustos 2007. (Ağustos 2007)
 • Beynek N, Uluçam G. Açık zincirli bipiridin-binaftil içeren yeni bir ligantın ve bu ligantın bazı geçiş metalleri ile oluşturduğu komplekslerin sentezi ve yapılarının aydınlatılması. 1. Ulusal Anorganik Kimya Günleri. Adana, 20-23 Nisan 2007. (Nisan 2007)
 • Uluçam G, Beynek N. Yeni S2N4 hekzadentat schiff-bazı ligantının çeşitli geçiş metalleri ile meydana getirdiği komplekslerin sentezi ve yapılarının aydınlatılması. 15. Ulusal Kimya Kongresi. Kuşadası, 30 Eylül- 4 Ekim 2005. (Eylül 2005)
 • Beynek N, Uluçam G. Yeni çiral N2O4 hekzadentat ligantın ve bu ligantın bazı geçiş metalleri ile oluşturduğu komplekslerin sentezi ve yapılarının aydınlatılması. 15. Ulusal Kimya Kongresi. Kuşadası, 30 Eylül- 4 Ekim 2005. (Eylül 2005)
 • Uluçam G, Beynek N. Bazı yeni azot-kükürt donor atomları içeren schiff-bazı komplekslerinin templat sentezi ve yapılarının aydınlatılması. 14. Ulusal Kimya Kongresi. Konya, 10-13 Eylül 2002 (Eylül 2002)
 • Feyizoğlu A, Türkyılmaz M, Özkapitan N, Uluçam G, Seyfettinoğlu AM. Atıklardan Bor’un sikloheksan karboksilat şeklinde ekstraksiyon metotu ile sentezi ve özelliklerinin incelenmesi. 13. Ulusal Kimya Kongresi. Samsun, 31 Ağustos- 4 Eylül 1999. (Eylül 1999)
 • Olgun F, Uluçam G, Türkyılmaz M. Edirne Tunca Nehri’nde kimyasal kirliliğin araştırılması. 12. Ulusal Kimya Kongresi. Edirne, 7-11 Eylül 1998. (Eylül 1998)
 • Feyizoğlu A, Türkyılmaz M, Altun Ö, Alosmanov M, Uluçam G. Geçiş metal karboksilalarının yağlama malzemesi ve yakıtlarda katkı maddesi olarak kullanımı. 12. Ulusal Kimya Kongresi. Edirne, 7-11 Eylül 1998. (Eylül 1998)

Projeler

 • Yeni Schiff Baz Ligandları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016 (Aralık 2016)
 • Yeni Tripod Schiff baz ligantların sentezi ve yapısal özellilerinin incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici (Şubat 2016)
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Yeni Schiff Baz Ligandlari ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Schiff baz ligandlari, Baslangiç Tarihi: 08.02.2016, Bitis Tarihi : ,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor
 • BİNOL Türevli Ligantların Sentezi ve Simülasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 01/01/2013 - 01/12/2015 (Aralık 2015)
 • Paralel Simülasyon Kodları ile Moleküler ve Atomik Sentez. TÜBAP-2012-144 (Eylül 2013)
 • Çevre Biyolojik Örneklerde Bazı Elementlerin Atomik Absorbsiyon Spektrometre ile Analizi. TÜBAP-2012-134 (Eylül 2013)
 • Anorganik Kimya Laboratuar Koşullarının İyileştirilmesi TÜBAP 2010/89 (Şubat 2011)
 • Trakya Bölgesinde Sanayi Atıklarının Ekolojik Dengenin Bozulmasının Kimyasal Sebeplerinin Araştırılması TÜBAP 858, 2010 (Nisan 2010)
 • Helikal Kiral Ligand Sistemleri ve Kompleksleri, TÜBAP-443, 2005 (Haziran 2005)
 • İçme, Kullanma ve Jeotermal Sulardaki ve Endüstriyel Atıklardaki Borun (B) Arındırılması ve Değerlendirilmesi, TÜBAP 183, 2000 (Nisan 2000)

» Verdiği Dersler

Genel Kimya I ve II, Genel Kimya Lab I ve II , Tekstil Kimyası