» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Geçgel, Ü., Özcan G., Gürpınar, G.Ç., 2013. Removal of methylene blue from aqueous solution by activated carbon prepared from pea shells (Pisum Sativum). Journal of Chemistry, 9.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Ocak G., Beynek H., 2007. Silil Eterlerden Alkol Eldesinde Silika Destekli Demir (III) Klorür Katalizörünün Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. 21. Ulusal Kimya Kongresii, 23-27 Ağustos, Malatya.

Projeler

  • Fenantren ve dihidrofenantren türevi doğal bileşiklerin metatesis yöntemi ile oluşumlarının incelenmesi (2012/156) (2012-2014)
  • Silil Eterlerden Alkol Eldesinde Silika Destekli Demir (III) Klorür Katalizörünün Kullanılabilirliğinin İncelenmesi (TÜBAP NO:793)

» Verdiği Dersler

ANALİTİK KİMYA

ENSTRUMENTAL ANALİZ

GENEL KİMYA

GENEL KİMYA LABORATUARI

ORANİK KİMYA

TEKSTİL KİMYASI