» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Selma korkmaz, Nermin Şakru, Gülcan Kuyucuklu, Süleyman Pişkin, A case of Cutaneous Leishmaniasis treated with combination of intralesional glucantime, cryotherapy and ıtraconazole, 2 th International Dermatology and Cosmetology Congress, 15-18 MARCH 2017, Istanbul, Turkey. (Mart 2017)
  • N. Sakru, G. kuyucuklu, C. Eryıldız. Evaluation of cystic echinococcosis suspected cases in Edirne Turkey between 2006 and 2015. Sixth International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, IMED 2016, Vienna, Austria 4–7 November 2016. poster no:19.194 (Kasım 2016)
  • Kuyucuklu, G; Eryıldız, C; Baltacı Akgün, S; Şakru N,“Evaluation of Cystic Echinococcosis Suspected Cases in Edirne, Turkey between 2009 and 2014” N;1 st Croatian Congress on Travel, Tropical, Migration Medicine & HIV, Book of Abstracts, P42-43, Dubrovnik, Crotia, 2015. (Ekim 2015)
  • Baltacı Akgün, S; Ünlü, S; Cerrah, M; Kuyucuklu, G; Şakru, N; Tuğrul H M; “Campylobacter spp. And Other Bacteria in Diarheic Patients in Edirne, Turkey”1 st Croatian Congress on Travel, Tropical, Migration Medicine & HIV, Book of Abstracts, P43, Dubrovnik, Crotia, 2015. (Ekim 2015)
  • Periodontitisli hastalarda Matriks Metalloproteinaz-9 ve Tümör Nekrozis Faktör Reseptör-2 gen polimorfizmlerinin Türk toplumunda incelenmesi (Eylül 2013)
  • Gene Polymorphisms of Matrix Metalloproteinase-9 in Chronic and Aggressive Periodontitis in Turkish Population (Temmuz 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Investigation of Tumor Necrosis Factor-Receptor 2 Gene Polymorphisms in Turkish Periodontitis Patients (Ağustos 2014)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

  • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Türk Biyokimya Derneği Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği

Projeler

  • •Periodontitisli Hastalarda Matriks Metalloproteinaz-9 Ve Tümör Nekrozis Faktör-Reseptör 2 Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi ‘’konulu proje, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenmiştir.(Proje no: 06 01 201 004) Proje Bütçesi:95.500 TL’dir

Ödüller

  • Tübitak 2228-B Yüksek Lisans Öğrencileri için Doktora Bursu Tübitak Kongre Bursu (XIII. Ulusal Tıbbi Biyolojşi ve Genetik Kongresi, Aydın, 2013.) KYK İlköğretim ve Lise Başarı Bursu Hacettepe Üniversitesi Başarı Bursu (2008 – 2011- Lisans ) Hacettepe Üniversitesi Üstün Başarı Ödülü (2009 -Lisans) FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES CONGRESS (FEBS) Mechanisms in Biology, Kongre Bursiyeri – St. Petersburg, RUSYA (2013 – Yüksek Lisans).

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

Campylobacter cinsi bakterilerde virülans genlerinin ve antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi BAP